Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб комплексної терапії рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою, що включає використання психотропних засобів, в т.ч. риссету, і проведення електросну, який відрізняється тим, що додатково протягом другого тижня лікування перорально добову дозу риссету підвищують до середньої (щоденно по 1,0 мг до 6,0 мг/доб.) і через 1,5 год. після ранкового перорального прийому риссету проводять лікування методом електросну за очно-завушним варіантом з постійним збільшенням сили струму від 15 до 20 мА, частоти імпульсів від 5 до 120 Гц, їх тривалості від 0,2 до 0,5 мс, тривалості процедури від 30 до 80 хв. при курсі лікування 13 щоденних процедур.

Текст

Реферат: Спосіб комплексної терапії рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою включає використання психотропних засобів, в т. ч. риссету, і проведення електросну. Додатково протягом другого тижня лікування перорально добову дозу риссету підвищують до середньої (щоденно по 1,0 мг до 6,0 мг/доб.) і через 1,5 год. Після ранкового перорального прийому риссету проводять лікування методом електросну за очнозавушним варіантом з постійним збільшенням сили струму від 15 до 20 мА, частоти імпульсів від 5 до 120 Гц, їх тривалості від 0,2 до 0,5 мс, тривалості процедури від 30 до 80 хв. при курсі лікування 13 щоденних процедур. UA 86462 U (12) UA 86462 U UA 86462 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до психіатрії, і може бути використана для комплексної терапії рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою. Відомий спосіб комплексної терапії рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою, котрий включає пероральний прийом високих доз психотропних засобів, в т. ч. риссету [Lehman A.F. et al. Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia// Am. J. Psychiatry.-2004 Feb; 161 (2 Suppl); 1-56]. Недоліком відомого способу є велика тривалість курсу терапії, що зумовлено недостатньою терапевтичною активністю, а також відсутністю можливості швидко нарощувати концентрацію психотропних засобів, в т. ч. риссету, безпосередньо в заінтересованих структурах головного мозку, активно впливати на динаміку процесу, зокрема на регрес психотичних розладів та агресивну поведінку, створювати умови для реабілітації хворих. Відомий також спосіб комплексної терапії рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою, котрий включає комбіноване використання психотропних засобів і деяких методів електроконвульсивної терапії [Напрєєнко O.K., Кутько І.І. Шизофренія// Психіатрія/ Напрєєнко O.K., Влох І.Й., Голубков О.З. та ін.; За ред. проф. O.K. Напрєєнка. - К.: Здоров'я, 2001. - С. 322-352]. Недоліком способу є велика тривалість курсу терапії, що зумовлено недостатньою терапевтичною активністю, високою частотою побічних реакцій і ускладнень (вивихи та підвивихи суглобів, тріщини і переломи хребців, бронхопневмонії, зупинка серця і смерть), а також відсутністю можливості швидко нарощувати концентрацію риссету безпосередньо в заінтересованих структурах головного мозку, активно впливати на динаміку процесу, зокрема на регрес психотичних розладів та агресивну поведінку, і створювати умови для реабілітації хворих. Найбільш близьким по технічній суті і результату, що досягається, до заявленого є спосіб комплексної терапії рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою, котрий включає поєднання перорального і парентерального прийомів психотропних засобів і гальванізацію комірцевої зони по О.Ю. Щербаку [Демедюк И.А. Психические заболевания// Клиническая физиотерапия/ Оржежковский В.В., Волков Е.С., Демедюк И.А. и др.; Под ред. В.В. Оржежковского. - К.: Здоров'я, 1984. - С. 425-429]. Недоліком способу є велика тривалість курсу терапії, що зумовлено недостатньою терапевтичною активністю, а також відсутністю можливості швидко нарощувати концентрацію риссету безпосередньо в заінтересованих структурах головного мозку, активно впливати на динаміку процесу, зокрема на регрес психотичних розладів та агресивну поведінку, створювати умови для реабілітації хворих. В основу корисної моделі поставлено задачу скорочення терміну лікування за рахунок підвищення терапевтичного ефекту при комплексній терапії рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою, шляхом додаткового перорального підвищення добової дози риссету до середньої з подальшим проведенням лікування методом електросну, що забезпечує підвищення терапевтичного ефекту. Поставлена задача вирішується тим, що згідно корисній моделі додатково протягом другого тижня лікування перорально добову дозу риссету підвищують до середньої (щоденно по 1,0 мг до 6,0 мг/доб.) і через 1,5 год. після ранкового перорального прийому риссету проводять лікування методом електросну за очно-завушним варіантом з постійним збільшенням сили струму від 15 до 20 мА, частоти імпульсів від 5 до 120 Гц, їх тривалості від 0,2 до 0,5 мс, тривалості процедури від 30 до 80 хв. при курсі лікування 13 щоденних процедур. Використання риссету для комплексної терапії рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою відомо, але невідомо швидке нарощування концентрації риссету безпосередньо в заінтересованих структурах головного мозку шляхом додаткового перорального підвищення добової дози риссету до середньої і подальшого проведення лікування методом електросну. Проведення лікування методом електросну співпадає з максимальною концентрацією риссету в плазмі крові внаслідок його основного і додаткового перорального прийомів, отже, з найбільш вираженою його дією. Механізм дії риссету, який є атиповим нейролептиком із групи бензизоксазолу, зв'язують з дією його як селективного моноамінергічного антагоніста 5-НТ2-серотонінергічних і D2дофамінергічних рецепторів в центральній нервовій системі, а також з блокадою a 1адренергічних і в меншій мірі H1-гістамінових та а2-адренергічних рецепторів. Седативна дія обумовлена блокадою адренорецепторів ретикулярної формації стовбура головного мозку, протиблювотна дія - блокадою дофамінергічних D2-рецепторів тригерної зони блювотного центру, гіпотермічна дія - блокадою дофамінергічних рецепторів гіпоталамуса. Окрім цього 1 UA 86462 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 даний препарат не виявляє дії на холінергічні рецептори, має антипсихотичний ефект (усуває маячні ідеї, галюцинації, автоматизми), а також зменшує почуття страху, гніву, прояви фізичного насильства, емоційну збудливість, вибуховість, зменшує схильність до афективних реакцій, підвищує толерантність до фрустрації, благотворно впливає на поведінку хворих з рецидивом параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою, покращує динаміку процесу, їх соціальну адаптацію. В меншій мірі, ніж класичні нейролептики, пригнічує рухову активність і каталепсію. При цьому, під впливом імпульсного струму створюються умови для підвищення ефекту дії препарату: виникають електрохімічні процеси в біологічних клітинах, що збільшує проникливість клітинних мембран, умови для потенціювання та пролонгування дії препарату. Це сприяє швидкому поступленню риссету в головний мозок і спинномозкову рідину, вибірковому накопиченню його в заінтересованих структурах головного мозку, які мають відношення до патогенетичних ланок шизофренії. Разом з цим, дія риссету відбувається при сприятливо зміненій реактивності нервової системи під впливом імпульсного струму, що значно порідшує появу небажаних побічних реакцій. Все це сприяє скороченню терміну лікування за рахунок підвищення терапевтичного ефекту. Заявлений спосіб комплексної терапії рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою повністю виключає такі важкі ускладнення, як вивихи та підвивихи суглобів, тріщини і переломи хребців, бронхопневмонії, зупинку серця та смерть. Заявлений спосіб здійснюється наступним чином. Хворий приймає щоденно о 8 год. риссет усередину після їжі в таблетках в дозі 1,02,0 мг/доб. Додатково протягом другого тижня лікування перорально добову дозу риссету підвищують до середньої (щоденно по 1,0 мг до 6,0 мг/доб.) і через 1,5 год. після ранкового перорального прийому риссету проводять лікування методом електросну за очно-завушним варіантом з постійним збільшенням сили струму від 15 до 20 мА, частоти імпульсів від 5 до 120 Гц, їх тривалості від 0,2 до 0,5 мс, тривалості процедури від 30 до 80 хв. при курсі лікування 13 щоденних процедур. Дані параметри вибрані дослідним шляхом у зв'язку з тим, що при їх використанні виявлявся найвищий терапевтичний ефект. Спосіб протипоказаний при індивідуальній нестерпності струму, негативному відношенні хворого до електросну, запальних захворюваннях очей, мокрій екземі в місцях накладання електродів, важких соматичних захворюваннях в стадії декомпенсації, органічних захворюваннях нервової системи, гарячкових станах, злоякісних новоутвореннях, схильності до кровотеч, глаукомі, атонії сечового міхура, нирковій недостатності, еклампсії, епілепсії, гіпертрофії передміхурової залози і одночасному застосуванні з інгібіторами МАО. Спосіб використаний нами у 26 різностатевих праворуких хворих з рецидивом параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою із середньою тривалістю захворювання 14 років у віці від 20 до 60 років, котрі виявляли ознаки рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом - з'являлися галюцинаторні та маячні прояви. При цьому у хворих виникали психосенсорні розлади, нерідко долучалися "оклики" чи сформовані "голоси", інші галюцинаторні, а також псевдогалюцинаторні переживання. Поступово формувалося марення стосунку, впливу і переслідування. Позитивний результат отримано у 21 хворого, невизначений - у 5 хворих, що підтверджується вірогідними клініко-психопатологічними, патопсихологічними та електрофізіологічними даними. Приклад 1 Хвора К., 38 років. Діагноз: рецидив (галюцинаторно-маячний) параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою. Хворіє 12 років, амбулаторне лікування атиповими нейролептиками бажаного ефекту не дало. Стаціонарно лікувалася з 03.02.13 р. по 26.03.13 р. з приводу вище згаданого розладу, який супроводжувався агресивною поведінкою. До застосування заявленого способу комплексної терапії рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою у даної хворої відмічалась терапевтична резистентність. Хвора приймала щоденно о 8 год. риссет усередину після їжі в таблетках в дозі 1,02,0 мг/доб. Додатково протягом другого тижня перорально добову дозу риссету підвищували до середньої (щоденно по 1,0 мг до 6,0 мг/доб.) і через 1,5 год. після ранкового перорального прийому риссету проводили лікування методом електросну за очно-завушним варіантом з допомогою апарату "Элетросон-4Т". Для цього хворій на закриті очі і на область сосочкових виростків розміщували електроди з гідрофільними прокладками, змоченими ізотонічним розчином хлориду натрію. Очні електроди з'єднували з катодом, електроди, розміщені на сосочкових виростках, - з анодом. Процедуру проводили з постійним збільшенням сили струму 2 UA 86462 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 від 15 до 20 мА, частоти імпульсів від 5 до 120 Гц, їх тривалості від 0,2 до 0,5 мс, тривалості процедури від 30 до 80 хв. при курсі лікування 13 щоденних процедур. Дані лікувальні процедури хвора перенесла добре, побічних реакцій і ускладнень не відмічалось. Внаслідок лікування наступило значне покращення стану хворої - набагато стала спокійнішою, менше стала акцентувати увагу на своїх переживаннях, дезактуалізувались галюцинаторно-маячні утворення, нормалізувався настрій, сон, редукувались епізодичні слухові псевдогалюцинаторні переживання, емоційно ожила, прибавила у вазі, стала більш товариською, охайною, адекватною, почала багато читати, цікавитися методами лікування, телепередачами та випискою, будувати реальні плани на майбутнє, дзвонити рідним, включатися в трудові процеси, допомагати в догляді за іншими хворими. Покращення стану хворої підтверджувалось вірогідними клініко-психопатологічними, патопсихологічними та електрофізіологічними даними. Таким чином, додаткове пероральне підвищення добової дози риссету до середньої та подальше проведення лікування методом електросну привело до швидкого нарощування його концентрації безпосередньо в заінтересованих структурах головного мозку, зменшення резистентності до психофармакотерапії, покращення динаміки процесу, зокрема регресу психотичних розладів та агресивної поведінки, порідшання побічних реакцій і ускладнень, створення умов для реабілітації і скорочування терміну лікування за рахунок підвищення терапевтичного ефекту. Приклад 2 Хворий P., 36 років. Діагноз: рецидив (галюцинаторно-маячний) параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою. Хворіє 14 років, амбулаторне лікування атиповими нейролептиками бажаного ефекту не дало. Стаціонарно лікувалася з 05.02.13 р. по 29.03.13 р. з приводу вище згаданого розладу, який супроводжувався агресивною поведінкою. До застосування заявленого способу комплексної терапії рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою у даного хворого відмічалась терапевтична резистентність. Хворий приймав щоденно о 8 год. риссет усередину після їжі в таблетках в дозі 1,0 мг/доб. Додатково протягом другого тижня перорально добову дозу риссету підвищували до середньої (щоденно по 1,0 мг до 6,0 мг/доб.) і через 1,5 год. після ранкового перорального прийому риссету проводили лікування методом електросну за методикою, що описана вище в прикладі 1. Побічних реакцій і ускладнень у хворого не відмічалось. Внаслідок лікування наступило значне покращення стану хворого - менше став акцентувати увагу на своїх переживаннях, емоційно ожив, набагато став спокійнішим, дезактуалізувались галюцинаторно-маячні утворення, нормалізувався настрій, сон, щезли епізодичні слухові псевдогалюцинації, прибавив у вазі, став більш товариським, адекватним, охайним, почав відчувати свою провину, критично відноситись до перенесених переживань, цікавитися методами лікування, будувати реальні плани на майбутнє, дзвонити рідним, включатися в трудові процеси. Покращення стану хворого підтверджувалось вірогідними клініко-психопатологічними, патопсихологічними та електрофізіологічними даними. Таким чином, додаткове пероральне підвищення добової дози риссету до середньої та подальше проведення лікування методом електросну привело до швидкого нарощування його концентрації безпосередньо в заінтересованих структурах головного мозку, зменшення резистентності до психофармакотерапії, покращення динаміки процесу, зокрема регресу психотичних розладів та агресивної поведінки, порідшання побічних реакцій і ускладнень, створення умов для реабілітації і скорочування терміну лікування за рахунок підвищення терапевтичного ефекту. Як видно із прикладів здійснення, заявлений спосіб комплексної терапії рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою є дієздатний і ефективний. У порівнянні зі способом-прототипом заявлений спосіб комплексної рецидиву параноїдної епізоду шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою сприяє швидкій редукції психопатологічних розладів, формуванню ремісії, зменшенню прогредієнтності процесу, створенню умов для реабілітації, дає можливість швидко нарощувати концентрацію риссету безпосередньо в заінтересованих структурах головного мозку шляхом його додаткового перорального підвищення добової дози до середньої та подальшого проведення лікування методом електросну, що дозволяє зменшувати резистентність до психофармакотерапії і термін лікування на 11 днів за рахунок підвищення терапевтичного ефекту. 3 UA 86462 U 5 Спосіб-прототип дозволяє добитися позитивного ефекту тільки у 39,8 % хворих, заявлений спосіб комплексної терапії рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою дав позитивний ефект у 65,6 % хворих. Таким чином, заявлений спосіб в порівнянні із прототипом перевищує терапевтичну ефективність на 25,8 %, що дає можливість скорочувати термін лікування. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Спосіб комплексної терапії рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою, що включає використання психотропних засобів, в т. ч. риссету, і проведення електросну, який відрізняється тим, що додатково протягом другого тижня лікування перорально добову дозу риссету підвищують до середньої (щоденно по 1,0 мг до 6,0 мг/доб.) і через 1,5 год. після ранкового перорального прийому риссету проводять лікування методом електросну за очно-завушним варіантом з постійним збільшенням сили струму від 15 до 20 мА, частоти імпульсів від 5 до 120 Гц, їх тривалості від 0,2 до 0,5 мс, тривалості процедури від 30 до 80 хв. при курсі лікування 13 щоденних процедур. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Petriuk Petro Todorovych, Petriuk Oleksandr Petrovych, Sosin Ivan Kuzmych, Kuznietsov Valerii Mykolaiovych

Автори російською

Петрюк Петр Тодорович, Петрюк Александр Петрович, Сосин Иван Кузьмич, Кузнецов Валерий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/42, A61N 1/20

Мітки: поведінкою, спосіб, перебігом, комплексної, шизофренії, агресивною, рецидиву, терапії, параноїдної, шубоподібним

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-86462-sposib-kompleksno-terapi-recidivu-paranodno-shizofreni-z-shubopodibnim-perebigom-ta-agresivnoyu-povedinkoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комплексної терапії рецидиву параноїдної шизофренії з шубоподібним перебігом та агресивною поведінкою</a>

Подібні патенти