Номер патенту: 86319

Опубліковано: 10.04.2009

Автор: Понт Фейксес Конрадо

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Машина для розподілу матеріалів на підлозі, яка містить несучий вузол, розташований на трьох незалежних колісних вузлах, при цьому щонайменше один з колісних вузлів виконаний з можливістю його орієнтування для здійснення рульового керування машиною, нівелювальну головку у передній частині несучого вузла для розподілу і нівелювання матеріалів, які наносяться, при цьому колісні вузли (2, 3, 4), на які опирається машина, з'єднані з системою гідравлічного приводу з можливістю окремого і вибіркового перекриття робочої рідини у кожному зі згаданих колісних вузлів згідно із привідним зусиллям і швидкістю машини, при цьому нівелювальна головка (10) встановлена у вузлі на опорі (15), яка забезпечує можливість переміщення згаданої головки (10) у сторони відносно її положення спереду машини, яка відрізняється тим, що головка (10) опирається на опору (15) за допомогою вертикальних регульованих по висоті циліндрів (13), з'єднаних з головкою (10) за допомогою віброгасників (14), які запобігають передачі вібрацій машини до елементів головки (10), при цьому кожний колісний вузол (2, 3, 4) має фіксатор (9) зчеплення, з'єднаний з системою приводу, вибірково дозволяючи будь-якій групі з-поміж згаданих вузлів (2, 3, 4) виконувати зчеплення з привідною трансмісією і від'єднуватися від неї.

2. Машина за п. 1, яка відрізняється тим, що з'єднання вертикальних циліндрів (13) з віброгасниками (14) утворене за допомогою поперечних штирів (18), виконаних з можливістю їх видалення для демонтажу головки з вузла на машині.

3. Машина за п. 1, яка відрізняється тим, що несуча конструкція на колісних вузлах (2, 3, 4) містить раму (1), яка слугує як ємність для робочої рідини системи приводу функціонального вузла машини.

4. Машина за п. 1, яка відрізняється тим, що обладнання для розподілу матеріалів, які наносяться, виконане з можливістю його включення до складу несучого вузла, причому обладнання включає у себе бункер (20) для зберігання матеріалів і має черв'ячний транспортер (22), який доставляє матеріали з бункера до вивантажувального пристрою (23), встановленого на головці (10).

Текст

1. Машина для розподілу матеріалів на підлозі, яка містить несучий вузол, розташований на трьох незалежних колісних вузлах, при цьому щонайменше один з колісних вузлів виконаний з можливістю його орієнтування для здійснення рульового керування машиною, нівелювальну головку у передній частині несучого вузла для розподілу і нівелювання матеріалів, які наносяться, при цьому колісні вузли (2, 3, 4), на які опирається машина, з'єднані з системою гідравлічного приводу з можливістю окремого і вибіркового перекриття робочої рідини у кожному зі згаданих колісних вузлів згідно із привідним зусиллям і швидкістю машини, при цьому нівелювальна головка (10) встановлена у вузлі на опорі (15), яка забезпечує можливість переміщення згаданої головки (10) у сторони віднос C2 2 (19) 1 3 86319 4 сних вузлів виконаний з можливістю його орієнтуЗгідно з вищевикладеним машина згідно з вивання під час роботи для здійснення рульового находом має відповідні характеристики для функкерування машиною; і на кінці рами встановлена ції, яка їй призначається. нівелювальна головка на опорах з активним регуСуть винаходу пояснюється на кресленнях, де: люванням висоти; при цьому функціональний вуна Фіг.1 показаний, у перспективі, вигляд спезол з'єднаний з обладнанням керування, команди реду машини згідно з винаходом; на яке можна направляти з пульта керування, розна Фіг.2 - зображення машини зверху, у персташованого на самій машині, або за допомогою пективі; засобів дистанційного керування. на Фіг.3 - частковий вигляд поворотного вузла Колісні вузли приводяться у дію гідравлічними у колісному вузлі машини; колеса розташовані засобами: кожний вузол має гідравлічний двигун у вертикально; самому вузлі; при цьому несуча рама машини вина Фіг.4 - вигляд, аналогічний попередньому конана у вигляді корпусу для гідравлічної системи. вигляду, колеса перебувають у похилому полоКолісні вузли виконані із засобами поворотноженні; го кріплення для забезпечення характеристики на Фіг.5 - вигляд спереду машини, в якій колісадаптованості до нерівностей поверхні руху, щоб ні вузли перебувають у похилому положенні; ці нерівності не позначалися на результатах робона Фіг.6 і 7 детальніше показаний фіксатор ти машини. зчеплення колісного вузла: у вільному положенні і Ці колісні вузли, кожний, також мають відповіу зафіксованому положенні, відповідно; дні фіксатори зчеплення, за допомогою яких кожна Фіг.8 - схематичне зображення системи гідний вузол можна зчіплювати з приводом і від'єднуравлічного приводу колісних вузлів машини; вати його від приводу для регулювання роботи на Фіг.9 детальніше показане кріплення між машини з тяговим зусиллям одного, двох або несучим циліндром і нівелювальною головкою трьох колісних вузлів згідно з визначеним застосумашини; ванням роботи машини. на Фіг.10 - вигляд у перспективі нівелювальної Система гідравлічного приводу колісних вузлів головки у демонтованому вигляді, у відношенні до також має відповідні перемикачі, за допомогою з'єднання з машиною; яких кожний колісний вузол можна окремо з'єднуна Фіг.11 - вигляд у перспективі машини згідно вати з системою гідравлічного приводу на колісних з винаходом, оснащеної обладнанням для подачі вузлах або від'єднувати від неї залежно від потріматеріалів. бного зусилля і швидкісного режиму машини. Винахід стосується машини для розподілу маКожний колісний вузол також містить повороттеріалів покриття для підлоги, здійснення якої заний вузол, виконаний з можливістю отримання безпечує умови можливості роботи у місцях з обвизначеного нахилу відповідно до стану опорної меженим простором. поверхні, на якій працює машина. Запропонована машина складається з несучої Нівелювальна головка з'єднана з несучою рарами (1), яка опирається на три колісних вузли (2, мою машини засобами кріплення, які забезпечу3, 4), при цьому два колісних вузли (2, 3) мають ють можливість згаданій головці рухатися у сторофіксовану орієнтацію, а третій колісний вузол (4) ни під дією силового циліндра; причому положення виконаний з можливістю зміни його орієнтації для головки можна встановлювати для доступу у ті рульового керування машиною. місця, на яких повинна працювати машина. Така конструкція забезпечує можливість робоНівелювальна головка опирається на вертикати у дуже невеликому просторі; при цьому колісні льні гідроциліндри, причому положення по висоті вузли (2, 3, 4) утворені відповідними парами здвозгаданої головки встановлюється відповідно до єних коліс, і три колісних вузли спільно визначають нівелювання, яке виконується, і це положення зарозподіл вагового навантаження, що дозволяє дається автоматично лазерними детекторами, машині працювати на відносно м'яких поверхнях, розташованими у нижній частині головки, і прийтаких як грунт, пісок, невистояний бетон та ін., мачами сигналів від згаданих детекторів, встановоскільки згадані колісні вузли (2, 3, 4) окремо розленими у несучих циліндрах; при цьому з'єднання ташовані у поворотному вузлі для адаптованості між несучими циліндрами і головкою утворене за до стану опорної поверхні. допомогою віброгасників для ефективності цього Поворотний вузол колісних вузлів (2, 3, 4), кокерування; причому згадані віброгасники запобігажний, утворений за допомогою відповідного шарють передачі вібрації машини до лазерних детекніра (5), який відповідному колісному вузлу дозвоторів у нижній частині головки. ляє набувати вертикального положення згідно з Кріплення між несучими циліндрами головки і Фіг.4 і 5, і має бічні стопори (6), які обмежують повіброгасниками виконане у вигляді простого з'єдворот на шарнірі (5) і тим самим обмежують макнання штирями, у результаті чого головку можна симальний кут нахилу у кожну сторону. зручним способом демонтувати для її транспортуТри колісних вузли (2, 3, 4) з'єднані з гідравлівання. чною системою, яка має відповідні гідравлічні двиБункер для подачі матеріалу можна встановигуни, за рахунок чого кожний колісний вузол (2, 3, ти на несучій рамі машини, і бункер за допомогою 4) можна окремо приводити у дію. У машині, яка черв'ячного транспортера можна з'єднати з виванпропонується, несуча рама (1) виконує роль ємкотажувальним пристроєм на головці для нанесення сті для робочої рідини гідравлічної системи, тим через головку матеріалу покриття для підлога на самим спрощуючи збирання машини. поверхню, на якій працює машина. Зв'язок кожного колісного вузла (2, 3, 4) з відповідним розподільником (7) системи гідравлічного 5 86319 6 приводу містить перемикач (8) для відкриття і заякі запобігають передачі вібрацій машини до лазекриття відповідного гідравлічного трубопроводу, рних детекторів, тим самим забезпечуючи точність згідно з Фіг.8, і тому можна задавати або ручне вимірювання, яке здійснюється згаданими детеквмикання повної тяги у всіх трьох колісних групах торами, у результаті чого нівелювання, яке вико(2, 3, 4), або гідравлічну подачу, і тому привід нується машиною, буде цілком відповідати необбудь-якої згаданої групи можна переривати, що хідному нівелюванню. дозволяє машині працювати на меншій швидкості, Головка (10) на несучій рамі (1) встановлена але з більшим зусиллям, оскільки при перекритті на опорі (15), в якій розташовані вертикальні цилігідравлічної подачі від одного колісного вузла тиск ндри (13), причому опора (15) має рухомий вузол, розподіляється для приведення у дію інших двох виконаний з можливістю переміщення у сторони за колісних вузлів. допомогою силового циліндра (16), завдяки чому Кожний колісний вузол (2, 3, 4) має фіксатор головка (10) може переміщатися у сторони у зга(9) зчеплення для відповідної привідної трансмісії, даному вузлі спереду машини для забезпечення і за допомогою цього фіксатора зчеплення кожний машині доступу до всіх місць робочих поверхонь. колісний вузол можна вибірково зв'язувати з приРоботою всіх функціональних вузлів машини відною трансмісією, як показано на Фіг.7, або вікерує керуюче обладнання, яке вмикається з пульд'єднувати від трансмісії, як показано на Фіг.6, щоб та (17) керування на самій машині, і також можлиу кожному випадку адаптувати машину для доціве дистанційне керування радіочастотними або льної тяги. провідними засобами зв'язку. Нівелювальна головка (10) встановлена у пеПричому машину можна помістити підіймальредній частині машини і включає у себе щонайменим краном у будь-яке місце, де вона потрібна: на нше один черв'як (11) і прямий край (12), у резульбудівельні платформи або настили, які споруджутаті чого забезпечена можливість виконання ються, наприклад; для нівелювання матеріалів однаково нівельованого розподілу матеріалів покпокриття для підлоги, і при цьому машина сама риття для підлоги на поверхнях їх нанесення. буде рухатися по нанесеному матеріалу. Головка (10) встановлена на несучій рамі (1) З'єднання вертикальних циліндрів (13) з віброза допомогою вертикальних циліндрів (13), які змігасниками (14) здійснене, згідно з Фіг.9, кріпленням нюють висоту і нахил головки (10), щоб та знахоу вигляді поперечних штирів, які зручно встановдилася на такій висоті і у такому положенні, які люються і знімаються, забезпечуючи тим самим будуть відповідати нівелюванню, яке виконується легкий і швидкий демонтаж головки (10) для її трау кожному випадку. нспортування будь-яким типом підіймального краДля цього лазерні детектори (не показані) розна, наприклад, тельфером (19), з'єднаним з самою ташовані у нижній частині головки (10) і вимірюють машиною, як показано на Фіг.10. близькість до робочої поверхні, приймачі (24) Обладнання, яке подає матеріал покриття для встановлені на опорних і регульованих по висоті підлоги, який наноситься на відповідні поверхні, циліндрах (13) головки (10), які (приймачі) привоможна включити до складу конструкції машини; і дять у дію згадані циліндри (13) за сигналами від це обладнання включає у себе бункер (20), всерелазерних детекторів, щоб головка (10) займала дині якого встановлений черв'як (21), який виванвідповідне положення для нівелювання матеріалів тажує матеріал зі згаданого бункера (20) на черпокриття для підлоги на поверхні їх нанесення. в'ячний транспортер (22), який доставляє матеріал Циліндри (13) з'єднані з головкою (10) за додо вивантажувального пристрою (23), встановлепомогою віброгасників (14), як показано на Фіг.9, ного на головці (10), як показано на Фіг.11. 7 86319 8 9 86319 10 11 Комп’ютерна верстка Л. Купенко 86319 Підписне 12 Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Machine for spreading materials on the ground

Автори англійською

Pont Feixes Conrado

Назва патенту російською

Машина для распределения материалов на полу

Автори російською

Понт Фейксес Конрадо

МПК / Мітки

МПК: E01C 19/00

Мітки: підлозі, машина, матеріалів, розподілу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-86319-mashina-dlya-rozpodilu-materialiv-na-pidlozi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Машина для розподілу матеріалів на підлозі</a>

Подібні патенти