Спосіб одержання грязьового розчину “пелодекс”

Номер патенту: 86155

Опубліковано: 10.12.2013

Автори: Данілюк Людмила Валентинівна, Кулик Олександра Борисівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб одержання грязьового розчину, що передбачає екстракцію нативної лиманної грязі розчинником і подальше відокремлення цільового продукту, який відрізняється тим, що як розчинник використовують суміш, що містить 1900-2200 мл дистильованої води і 8-12 мл 96 % етилового спирту в розрахунку на 1000 г нативної грязі Куяльницького лиману, а відокремлення проводять шляхом відстоювання протягом доби.

Текст

Реферат: Спосіб одержання грязьового розчину передбачає екстракцію нативної лиманної грязі розчинником і подальше відокремлення цільового продукту. Як розчинник використовують суміш, що містить 1900-2200 мл дистильованої води і 8-12 мл 96 % етилового спирту в розрахунку на 1000 г нативної грязі Куяльницького лиману. Відокремлення проводять шляхом відстоювання протягом доби. UA 86155 U (12) UA 86155 U UA 86155 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до медицини, а саме до бальнеології. Відомо, що в нативній лиманній грязі (пелоїді) міститься велика кількість лікарських речовин і біогенних стимуляторів. Сульфідна грязь мулу є досить стійким утворенням, тому для різних методів її застосування використовуються різні способи вилучення зазначених компонентів. Екстракт сульфідної лиманної грязі (екстракт пелоїдів) називається "Пелодекс". Найбільш близьким до корисної моделі, що заявляється, є спосіб вилучення пелоїдів з озера Тамбукан. У відповідності до даного способу нативну грязь змішують з дистильованою водою, після чого водно-грязьову суміш поміщають в конусоподібний полотняний мішок і під тиском відокремлюють екстракт грязі протягом 3 діб (див. Олефиренко В.Т. Водотеплолечение. - М., Медицина, 1986, - с. 237). Даний спосіб вибрано прототипом. Прототип і корисна модель, що заявляється, мають наступні спільні ознаки: - екстракція нативної лиманної грязі розчинником; - відокремлення цільового продукту. Однак, даний спосіб забезпечує низький вихід цільового продукту (16 %), 40 % одержуваного продукту непридатні для застосування за санітарно-бактеріологічними нормами, крім того, мінералізація екстракту становить 64,3 г/л. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб одержання грязьового розчину, в якому шляхом використання нового розчинника та інших умов виконання операцій, забезпечити прискорення процесу, підвищення виходу цільового продукту та його фармакологічної активності. Поставлена задача вирішена в способі одержання грязьового розчину, що передбачає екстракцію нативної лиманної грязі розчинником і подальше відокремлення цільового продукту, тим, що як розчинник використовують суміш, що містить 1900-2200 мл дистильованої води і 812 мл 96 % етилового спирту в розрахунку на 1000 г нативної грязі Куяльницького лиману, а відокремлення проводять шляхом відстоювання протягом доби. Підвищення виходу цільового продукту, прискорення процесу та підвищення терапевтичного ефекту можна пояснити наступним. Якісний і кількісний склад екстрагентів підібраний експериментально. Саме запропонована суміш дозволяє максимально зберегти наявні в пелоїді (нативній лиманній грязі) органічні та неорганічні компоненти, що мають лікувальні властивості. Зокрема, наявність у складі екстрагента етилового спирту дозволяє значно підвищити розчинність сірководню. У складі "Пелодекса" сірководень знаходиться у вигляді сірководневої кислоти: H2S  H  HS    HS  H  S2 40 45 50 55  . Відомо, що в грязі Куяльницького лиману є активні ферменти, найважливішим з яких є фермент тканинного дихання - каталаза (див. Билянский Ф.М. Методика микробиологического исследования лечебных грязей. Информационно-методические материалы по вопросам гидрогеологии и бальнеотехники лечебных вод и грязей. Вып. V, М., 1962, с. 74). Але при механічному відділенні рідкої фракції від осаду водорозчинний фермент каталаза в розчин не переходить внаслідок висолювання. Висока мінералізація грязьового розчину Куяльницького лиману (300 г/л) призводить до оборотної коагуляції білків. На відміну від відомих способів в корисній моделі, що заявляється, дистильована вода виконує функцію стабілізатора молекул білків і ферментів, підвищуючи їх колоїдну стійкість збагачує екстракт. Завдяки цьому лікувальні властивості грязьового розчину за способом, що заявляється, вищі. Використання в складі розчинників етилового спирту дозволяє витягувати з нативної грязі стероїди, які є гормональними препаратами та мають позитивну дію на людину. Відомі способи відділення розчину від осаду лиманної грязі не дозволяють витягати з неї стероїди. Крім того, екстракція сумішшю дистильованої води та етилового спирту дозволяє витягувати біологічно активні речовини, наявні в грязі Куяльницького лиману, зокрема антибіотики. Перераховане значно підвищує терапевтичний ефект грязьового розчину. На відміну від прототипу в способі, що заявляється, більша кількість цінних речовин витягується за 24 години, а не за 72 години. Спосіб здійснюється таким чином. 1 UA 86155 U 5 10 15 20 25 30 35 40 4550 55 Свіжовидобуту нативну грязь, що відповідає санітарно-бактеріологічним нормам, поміщають в стерильну скляну або емальовану ємність на 1/4 її об'єму. Потім грязь заливають розчином, що містить 1900-2200 мл дистильованої води та 8-12 мл 96 %-го етилового спирту у розрахунку на 1000 г нативної грязі. Температура суміші 20 °C. Суміш перемішують протягом 1 години зі швидкістю обертання 30 об/хв. Після перемішування суміш відстоюють протягом доби. Внаслідок седиментації через 24 години тверда фракція осідає. Тверда фракція (осад), в основному, містить оксиди кремнію титану, алюмінію, заліза та інших елементів. Гідрофільні, а також частково гідрофобні речовини, що мають терапевтичну дію, залишаються в розчині. Розчин відділяють від осаду. Отриманий таким чином екстракт є готовим продуктом "Пелодекс". Він придатний до застосування в курортних або позакурортних умовах. Розчин розфасовують у скляний або пластмасовий посуд і зберігають згідно з ТУ У 24-5-31041293002:2006 протягом 24 місяців при температурі не вище 20 °C. Позитивний висновок на право використання препарату "Пелодекс" дано Науково-дослідним інститутом курортології та медичної реабілітації (м. Одеса). Приклади здійснення способу. Приклад 1 Здійснювали отримання "Пелодекса". Для цього взяли 1 кг свіжовидобутої нативної грязі з Куяльницького лиману, що відповідає санітарно-бактеріологічним нормам і помістили її в емальовану ємність. Потім приготували розчинник, для чого змішали 2 л дистильованої води та 10 мл 96 %-го етилового спирту. Нативну грязь залили приготованим розчинником при 20 °C. Отриману суміш перемішували протягом 1 години при швидкості обертання 30 об/хв. Після перемішування суміш помістили в темне приміщення для відстоювання протягом 24 годин. Через добу рідку фракцію відокремили від осаду. Отримали 1700 мл цільового продукту "Пелодекс", придатного до застосування. Одержаний "Пелодекс" мав таку характеристику: Загальна мінералізація - 175 г/л. Окислювально-відновний потенціал - Ев=+382. M175  Cl96 Na  K 78Mg21 . Формула Курлова НСО3 , г/л - 0,46 2SO4 , г/л - 1,16 Сl , г/л - 24,86 Вr , г/л - 0,05. Сумарний мг-екв., г/л - 793,45. Вміст органічних речовин в екстракті наведено в таблиці 1. Мікроелементний склад - таблиця 2. Приклади 2-12 ілюструють здійснення способу, описаного в прикладі 1, але при різних значеннях параметрів, що заявляються. Результати вказані в таблиці 3. Як видно з таблиці 3 зменшення кількості дистильованої води (приклад 4) призводить до значної мінералізації екстракту (57 %). Така кількість солей може призвести до пошкодження і подразнення слизової оболонки при лікуванні внутрішніх органів. При збільшенні кількості дистильованої води (приклад 5) відбувається зменшення мінералізації екстракту, це збіднює екстракт мінеральними компонентами і не надає терапевтичного ефекту. При дворазовому зниженні концентрації етилового спирту (приклад 9) в екстракті стероїдів не спостерігалося, що значно зменшує його цінність при лікуванні жіночого безпліддя та інших захворювань. Збільшення концентрації етилового спирту вище межі, що заявляється, не впливає на концентрацію стероїдів (приклад 10), тому недоцільно витрачати зайву кількість цінного розчинника, що часто застосовується в хімії та харчовій промисловості. Терапевтична дія "Пелодекса", одержаного за способом, що заявляється, вивчалася в умовах курортного комплексу "Куяльник". 1. Хворий К., вік 56 років, історія хвороби 2368, прибув на курорт зі скаргами на біль у суглобах, набряклість, обмеженість рухів. Лабораторні показники відрізнялися підвищеним ШОЕ, наявністю С-реактивного білка, порушеннями в протеїнограмі, підвищеним вмістом сіалових кислот і сіркомукоїдів. Хворому був поставлений діагноз - ревматоїдний артрит. Через порушення в кардіограмі хворому були протипоказані всі види грязелікування. 2 UA 86155 U 5 10 15 20 25 30 У результаті лікування "Пелодексом" - 10 процедур (у вигляді теплових компресів на область колінних і гомілковостопних суглобів), у хворого знизилися больові відчуття, нормалізувалися лабораторні показники ШОЕ, сіалові кислоти і сіркомукоїди були в межах норми, С-реактивний білок був відсутній. 2. Хвора Д., 23 роки (лікування за курсівкою, мешканка м. Одеси). Скарги на сверблячий поліморфний висип в області долоні. Після обстеження дерматологом висипу у вигляді папул і еритем хворій був поставлений діагноз - дисгідротична екзема. Після 5 процедур у вигляді ванночок з підігрітим до температури 38 °C "Пелодексом" - експозиція 20 хв., папули і еритеми зникли. При спостереженні за хворою протягом 2 років, рецидиви хвороби не спостерігалися. 3. Хворий Б., 40 років, прибув на курорт з діагнозом хронічний гайморит. Після лікування "Пелодексом" у вигляді зрошень носоглотки, запальні процеси в гайморових пазухах припинилися всього за 8 процедур. 4. Хворий В., 52 роки, прибув на курорт із супутнім діагнозом - пародонтоз в початковій стадії, після лікування "Пелодексом" (полоскання підігрітим "Пелодексом" вранці і ввечері протягом 10 днів) запалення ясен припинилося. 5. Хворий К., 14 років, прибув із зони Чорнобильської аварії. В лабораторних показниках спостерігалось зниження гемоглобіну, анізацитоз, пойкілоцитоз, знижена активність каталази. Після комплексного лікування, що передбачало укутування тканиною, просоченою підігрітим до температури 40 °C "Пелодексом", показник гемоглобіну та активність каталази підвищилися. Анізацитоз, пойкілоцитоз відсутні. 6. Хвора Д., 32 роки, прибула в санаторій з діагнозом - ендокринне безпліддя. Кількість 17KS в сечі хворої було 8,7 мкмоль/24 години, що значно нижче норми. Після лікувального електрофорезу "Пелодексом" - всього 8 процедур на область малого тазу, кількість 17-KS в добовій сечі стало 18,2 мкмоль/24 годину, що близько до норми. 7. Хворий Т., 56 років, прибув до санаторію з супутнім діагнозом гіпохромна анемія, обумовлена резекцією шлунка. Кількість міді та заліза в сироватці крові було знижено: мідь до 7,06 мкмоль/л, залізо до 50 мкмоль/л. Після лікування "Пелодексом" у вигляді лікарського електрофорезу рівень міді підвищився до 10,1 мкмоль/л (нижня межа норми 12,0 мкмоль/л) і заліза до 62,1 мкмоль/л (нижня межа норми 63,2 мкмоль/л). 8. Хвора А., 46 років, прибула до санаторію з діагнозом ендоцервіцит. В результаті дослідження гінекологічного мазка у хворої було виявлено підвищену кількість лейкоцитів (до 1/3 поля зору) наявність n. soor і трихомонад. Після лікування "Пелодексом" - зрошення піхви - 10 процедур, лейкоцити знизилися до 4050 в п/зору, що близько до норми, n. soor і трихомонади не виявилися. 35 Таблиця 1 Вміст органічних речовин в екстракті С орг. 17,12 Вуглеводи 0,20 Вміст органічних речовин в екстракті, мг/л Гумінові речовини, в т.ч. Бітумні Загальний Гумінові Нафтенові речовини вміст кислоти кислоти 12,8 3,8 0,56 2,0 Феноли Карбонові кислоти Сліди 0,016 Таблиця 2 Вміст мікроелементів V 0,16 Мn 0,07 Сu 0,06 Mo 0,09 Bміст мікроелементів, мг % Ni Ag Cr Zn 0,09 0,13 0,25 Li 3,21 Sn 0,08 Pb 0,32 Sr 14,56 Таблиця 3 Залежність якісних показників "Пелодекса" від складу розчинника Склад розчинника, мл № п/п Дистильована 96 %-ий вода етанол Характеристика "Пелодекса" Мінералізація Наявність Санітарнорозчину, % стероїдів 17-К бактеріологічна 3 UA 86155 U 1 2 3 5 6 1 2000 10 48 8,08 2 3 4 1900 2200 1500 10 10 10 34 43 57 8,07 8,09 8,08 5 2500 10 25 8,06 6 7 8 9 10 11 12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 8 12 6 4 20 10 10 40,1 44,0 37 42 46 47 45 8,08 8,09 5,3 8,08 8,06 8,08 характеристика при зберіганні протягом 3-х міс. 7 Відповідає нормативним вимогам -//-//-//Відповідає нормативним вимогам -//-//-//-//-//-//-// ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб одержання грязьового розчину, що передбачає екстракцію нативної лиманної грязі розчинником і подальше відокремлення цільового продукту, який відрізняється тим, що як розчинник використовують суміш, що містить 1900-2200 мл дистильованої води і 8-12 мл 96 % етилового спирту в розрахунку на 1000 г нативної грязі Куяльницького лиману, а відокремлення проводять шляхом відстоювання протягом доби. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Danyliuk Liudmyla Valentynivna

Автори російською

Данилюк Людмила Валентиновна

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/00, A61K 31/00

Мітки: грязьового, одержання, розчину, спосіб, пелодекс

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-86155-sposib-oderzhannya-gryazovogo-rozchinu-pelodeks.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання грязьового розчину “пелодекс”</a>

Подібні патенти