Концентратор нетрадиційної енергії для підігріву води

Номер патенту: 85041

Опубліковано: 11.11.2013

Автор: Дешко Віталій Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Концентратор нетрадиційної енергії для підігріву води, що включає багатогранну піраміду у вигляді пустотілої ограненої кулі-сфери із прозорого матеріалу (скло, кришталь, оргскло) та місткість із водою, який відрізняється тим, що куля-сфера наділена двома отворами - вверху і внизу, а місткість із водою виконана із еластичного матеріалу, яка приймає при наповненні водою форму кулі з діаметром, меншим за внутрішній діаметр кулі-сфери, і наділена вхідним та вихідним патрубками та розміщена всередині кулі-сфери, причому патрубки виходять через отвори за межі кулі-сфери та закріплені в них.

2. Концентратор нетрадиційної енергії для підігріву води, яки за п. 1, який відрізняється тим, що внутрішній діаметр вихідного патрубка еластичної кулі більший, чи дорівнює зовнішньому діаметру вхідного патрубка, а кожен патрубок закріплений в отворах кулі-сфери за допомогою корка.

3. Концентратор нетрадиційної енергії для підігріву води, яки за п. 1, який відрізняється тим, що система водного обігріву включає декілька, з'єднаних послідовно концентраторів у вигляді куль-сфер, зібраних на рамці у вертикальну секцію, причому декілька таких секцій можуть бути зібрані в батарею.

Текст

Реферат: UA 85041 U UA 85041 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до концентраторів нетрадиційної енергії, що використовуються для підігріву води, наприклад, в системах водяного обігріву приміщень. Відомо, що магнітосфера землі утримує також іонний шар нашої стратосфери. За рахунок магнітного поля землі в іоносфері накопичується гігантська кількість вільної енергії у вигляді тих активних іонів, які приходять до землі у вигляді сонячного вітру. Енергії стільки, скільки може утримати наше земне магнітне поле. При цьому запас її невичерпний, бо тут же поповнюється сонячним вітром (Сидоров Г.А. За семью печатями - М.: Концептуал, 2012. - С. 72). Відомо використання дзеркал як концентраторів сонячної енергії. Відзеркалені промені фокусуються на якійсь місткості, що стоїть в центрі і наповнена водою чи іншим теплоносієм (пат. РФ № 2300058). Відомо концентратор енергії у вигляді багатогранної піраміди (пат. РФ № 2181605 A61N 1/16, 2002 р.). Вона використовується для нейтралізації шкідливого впливу. Відомо патент О. Мячикова на "Способ подзарядки аккумулятора, не требующий потребления електроенергии". Спосіб ґрунтується на іонізації речовини, розміщеної всередині піраміди, яка використовується як концентратор енергії (Пирамидальное чудо - Стаття із Інтернету). В статті "Физическое воздействие пирамид" (із Інтернету) повідомляється, що вчені пробували вирощувати в піраміді кристали гранату, які використовуються в лазерній техніці. Але при першому ж експерименті згоріли всі тиглі з шихтою. Виявилось, що шихта одержує в піраміді - концентраторі енергії - додаткову енергію і перегрівається. Зменшили попередньо нагрів шихти - і дослід удався. Недоліком як сонячних дзеркальних концентраторів енергії, так і у вигляді пірамід є те, що вони повинні бути дуже габаритні, щоб одержати необхідну потужність концентратора. Для використання останніх в невеликих приміщеннях для підігріву води наприклад необхідні малогабаритні концентратори енергії. Відомо використання концентратора нетрадиційної енергії у вигляді багатогранної піраміди, що має форму кулі із прозорого матеріалу (скло, кришталь, оргскло), яку потрібно огранювати. Кожна грань, як у звичайній піраміді, буде концентрувати енергію в центрі сфери. Для забору енергії кулю поміщають у місткість, заповнену водою, яка буде нагріватись, а потім використовуватись на обігрів приміщення (Стрельников А.И., Стрельникова Л.М. Беседы о неизвестном - М.: Триад-плюс, 2003. - С. 186). Вищевказаний концентратор нетрадиційної енергії для системи водяного обігріву є найбільш близький до того, що заявляється і тому прийнятий за прототип. Недоліком такого концентратора нетрадиційної енергії як джерела підігріву води для системи водяного обігріву приміщень є те, що така конструкція в змозі підняти температуру води лише на декілька градусів. Тому задачею корисної моделі є розробка концентратора нетрадиційної енергії для системи водяного обігріву приміщень, в якому за рахунок зміни конструкційно-технологічної схеми досягається більш раціональне використання енергії та одержання води з вищою температурою. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що концентратор нетрадиційної енергії для підігріву води до системи водяного опалення приміщень включає багатогранну піраміду у вигляді пустотілої ограненої кулі-сфери із прозорого матеріалу (скло, кришталь, оргскло) та місткість із водою, але, згідно з корисною моделлю, куля наділена двома отворами - вверху і внизу, а місткість із водою виконана із еластичного матеріалу, яка приймає при наповненні водою форму кулі з діаметром, меншим за внутрішній діаметр кулі-сфери, і наділена вхідним та вихідним патрубками та розміщена всередині кулі-сфери, причому патрубки виходять через отвори за межі кулі-сфери та закріплені в них. Крім цього, внутрішній діаметр вихідного патрубка еластичної кулі більший, чи дорівнює зовнішньому діаметру вхідного патрубка, а кожен патрубок закріплений в отворах кулі-сфери за допомогою корка. Крім цього система водного обігріву включає декілька, з'єднаних послідовно концентраторів у вигляді куль-сфер, зібраних на рамці у вертикальну секцію, причому декілька таких секцій можуть бути зібрані в батарею. Виконання концентратора нетрадиційної енергії у вигляді кулі-сфери з двома отворами та місткості для води у вигляді еластичної кулі з патрубками дозволяє розмістити останню всередині кулі-сфери в її центрі, вивівши патрубки назовні сфери та закріпивши їх за допомогою пробок, що дозволить більш раціонально використовувати сконцентровану в центрі еластичної кулі з водою енергію та підвищити температуру води. Наявність з'єднаних послідовно в секцію(чи в батарею) декількох куль - сфер дозволяє при послідовному проходженню води по секціях нагріватись до температури, достатньої для обігріву приміщення. Використання такого 1 UA 85041 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 концентратора нетрадиційної енергії для підігріву води дозволяє мати автономне опалення, незалежно від того, чи підведені до будинку теплокомунікації. Концентратор нетрадиційної енергії зображено в розрізі на фіг. 1, а на фіг. 2 показано декілька секцій із куль-сфер, зібраних в батарею. Нетрадиційне джерело енергії зображено в розрізі на фіг. 2, А на фіг. 3 показано декілька секцій із куль-сфер, зібраних в батарею. Концентратор нетрадиційної енергії до системи водяного обігріву приміщень включає багатогранну піраміду у вигляді пустотілої ограненої кулі-сфери 1 із прозорого матеріалу (скло, кришталь, оргскло) та місткість 2 для води. Куля-сфера 1 може бути огранена, наприклад, по формі футбольного м'яча, покришка якого зшита з комбінації п'яти- та шестикутників, а можлива огранка трикутниками. Куля-сфера 1 наділена двома отворами - вверху 3 і внизу4. Місткість 2 для води виконана із еластичного матеріалу (наприклад у формі камери футбольного м'яча) і при заповненні її водою набуває форми кулі 5 з діаметром, меншим за внутрішній діаметр кулісфери 1. Еластична куля 5 має вхідний 6 та вихідний 7 патрубки, причому внутрішній діаметр вихідного патрубка 7 більший, чим зовнішній діаметр вхідного патрубка 6. Еластична місткість 2 у формі кулі 5 розміщена всередині кулі-сфери 2, причому патрубки - вхідний 6 виходить за межі кулі-сфери 1 через отвір 4 у ній, а вихідний патрубок 7 - через вихідний отвір 3. Діаметр отворів 3 і 4 у кулі-сфері 1 більший за зовнішній діаметр патрубків 6 і 7. Патрубки закріплені в отворах за допомогою пробок 8 і 9, які мають по центру отвір для розміщення і закріплення в них патрубків. Система водного обігріву включає декілька, з'єднаних послідовно патрубками концентраторів - куль-сфер 1, зібраних на рамці 10 у вертикальну секцію 11 причому декілька таких секцій можуть бути зібрані в батарею 12. Система водяного обігріву розміщується, в основному, під вікном в приміщенні. Якщо там вже розташований радіатор 13 водяного опалення, підвідний 14 та відвідний 15 трубопроводи, розширювальний бачок 16, кран 17, то ці елементи можна використати в системі. Монтаж системи виконується таким чином. В кожну кулю-сферу 1 вставляють через її верхній отвір 3 еластичну місткість 2, попередньо скатану в рулон, протягуючи її через кулю-сферу 1 за допомогою, наприклад, дротинки. Кінець вихідного патрубка 7 еластичної місткості 2 щільно вставляють у пробку 8, а саму пробку вставляють у верхній отвір 3 кулі-сфери 1. Кінець вхідного патрубка 6 еластичної кулі 5 витягують з кулі-сфери 1, надягають на патрубок 6 пробку 9 з таким розрахунком, щоб кінець патрубка 6 виглядав із пробки. Потім пробку 9 вставляють в нижній отвір 4 кулі-сфери 7. Зібрані таким чином кулі-сфери збирають у секції. Нижня кулясфера вставляється в рамку 10. До виступаючого внизу кулі - сфери 1 патрубка 6 приєднується зворотний трубопровід 15. Потім у рамку 10 зверху вставляється ще одна куля-сфера 1. Її виступаючий кінець вхідного патрубка 6 вставляється в отвір вихідного патрубка 7 нижньої кулісфери 1. Таким же способом монтують всю секцію 11, після чого вихідний патрубок 7 верхньої кулі-сфери 1 з'єднують з розширювальним бачком 16, а останній - подавальним трубопроводом 14 - з радіатором 13. Працює система таким чином. Після заповнення системи дистильованою водою еластичні місткості 2 набувають форму кулі 5. Коли відкритий кран 17, то вода має можливість циркуляції в системі. За рахунок того, що при проходженні води через еластичну кулю 5 її швидкість зменшується до мінімуму, вода встигає нагрітись на декілька градусів і за рахунок розширення починає переміщуватись у верхню кулю-сферу 1, послідовно нагріваючись все більше. Із верхньої кулі-сфери 1 нагріта вода накопичується в розширювальному бачку 16, а вже з нього поступає зверху в радіатор 13, з якого охолоджена вода знову надходить знизу до секції нагрівачів-концентраторів нетрадиційної енергії. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 1. Концентратор нетрадиційної енергії для підігріву води, що включає багатогранну піраміду у вигляді пустотілої ограненої кулі-сфери із прозорого матеріалу (скло, кришталь, оргскло) та місткість із водою, який відрізняється тим, що куля-сфера наділена двома отворами - вверху і внизу, а місткість із водою виконана із еластичного матеріалу, яка приймає при наповненні водою форму кулі з діаметром, меншим за внутрішній діаметр кулі-сфери, і наділена вхідним та вихідним патрубками та розміщена всередині кулі-сфери, причому патрубки виходять через отвори за межі кулі-сфери та закріплені в них. 2. Концентратор нетрадиційної енергії для підігріву води за п. 1, який відрізняється тим, що внутрішній діаметр вихідного патрубка еластичної кулі більший, чи дорівнює зовнішньому діаметру вхідного патрубка, а кожен патрубок закріплений в отворах кулі-сфери за допомогою корка. 2 UA 85041 U 3. Концентратор нетрадиційної енергії для підігріву води за п. 1, який відрізняється тим, що система водного обігріву включає декілька, з'єднаних послідовно концентраторів у вигляді кульсфер, зібраних на рамці у вертикальну секцію, причому декілька таких секцій можуть бути зібрані в батарею. 3 UA 85041 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Deshko Vitalii Ivanovych

Автори російською

Дешко Виталий Иванович

МПК / Мітки

МПК: A61N 1/16

Мітки: води, енергії, нетрадиційної, концентратор, підігріву

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-85041-koncentrator-netradicijjno-energi-dlya-pidigrivu-vodi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Концентратор нетрадиційної енергії для підігріву води</a>

Подібні патенти