Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб модернізації корпусу тягового електродвигуна залізничного транспорту, який включає демонтаж елементів тягового електродвигуна, який відрізняється тим, що після демонтажу на зовнішній поверхні корпусу розмінують лінії вирізу опорних місць для кріплення корпусу моторно-осьових підшипників ковзання з урахуванням припусків, необхідних для механічної обробки контурів вирізів, вирізають по розмічених лініях, проводять механічну обробку контурів вирізу, після чого на оброблені місця приварюють повздовжні балки, піддають корпус термообробці та здійснюють механічну обробку повздовжніх балок під кріплення корпусу моторно-осьових підшипників кочення та горловин для установки підшипникових щитів.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після приварювання повздовжніх балок відновлюють пошкоджені елементи корпусу.

3. Спосіб за п. 1, 2 який відрізняється тим, що перед термообробкою наплавляють горловини.

Текст

Дивитися

Реферат: Спосіб модернізації корпусу тягового електродвигуна залізничного транспорту включає демонтаж елементів тягового електродвигуна. Після демонтажу на зовнішній поверхні корпусу розмінують лінії вирізу опорних місць для кріплення корпусу моторно-осьових підшипників ковзання з урахуванням припусків, необхідних для механічної обробки контурів вирізів, вирізають по розмічених лініях, проводять механічну обробку контурів вирізу, після чого на оброблені місця приварюють повздовжні балки, піддають корпус термообробці та здійснюють механічну обробку повздовжніх балок під кріплення корпусу моторно-осьових підшипників кочення та горловин для установки підшипникових щитів. UA 84796 U (12) UA 84796 U UA 84796 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до залізничного транспорту, а саме до тягового рухомого складу залізничного транспорту. У даний час на залізничному транспорті, і в першу чергу - вантажному, широко експлуатуються колісно-моторні блоки з моторно-осьовими підшипниками ковзання різноманітних конструкцій та способів змащування. Загальними недоліками цих підшипників є великі втрати на тертя, і як наслідок - невеликий коефіцієнт корисної дії, постійний нагляд через високі вимоги до змащування та небезпеку перегріву, великі витрати мастильних матеріалів, нерівномірний знос підшипника та осі, використання для виготовлення підшипників дорогих матеріалів, відносно висока трудомісткість виготовлення, що призводить до значного обсягу технічного обслуговування та великі грошові витрати, а також обмеженого терміну служби внаслідок зносу. На сьогоднішній день при виробництві нового тягового рухомого складу залізничного транспорту застосовують уніфіковані колісно-моторні блоки з моторно-осьовими підшипниками кочення, які мають більшу надійність та не потребують великих витрат при експлуатації та технічному обслуговуванні. Однак наявність старих, але працюючих, колісно-моторних блоків, оснащених тяговими електродвигунами, корпуси яких виконані під моторно-осьові підшипники ковзання, ставить завдання забезпечити використання цих електродвигунів для створення колісно-моторних блоків з моторно-осьовими підшипниками кочення, що дасть можливість при незначних витратах обладнати залізничний транспорт більш ефективними підшипниками кочення. В галузі залізничного транспорту способи модернізації устаткування відомі, наприклад спосіб модернізації зливного приладу залізничної цистерни для нафтопродуктів (Патент України № 52878, F16K 27/00, публ. 10.09.2010), спосіб модернізації упора переднього розетки хребтової балки, залізничного транспортного засобу (Патент України № 67254, F28F 9/00, публ. 10.02.2012), спосіб модернізації електроприводу стрілочного (Патент РФ № 2325296, B61L 5/06, публ. 27.05.2008). Однак ці способи та установки не відносяться до модернізації корпусу тягових електродвигунів залізничного транспорту. Рівень техніки способу, що заявляється, відомий з технології ремонту, який включає демонтаж елементів тягового електродвигуна, заміну несправних деталей та вузлів новими або відремонтованими, складання, перевірку та регулювання. (Наказ Укрзалізниці 28.07.2011 №451Ц "Правила ремонту електричних машин тепловозів та дизель поїздів" ЦТ-0205, "Правила ремонту електричних машин електровозів і електропоїздів" ЦТ-0204, Київ, 2012). Цей спосіб не забезпечує можливість використання такого двигуна з моторно-осьовими підшипниками кочення, які забезпечують високу надійність роботи та строк експлуатації рухомого складу. В основу корисної моделі поставлена задача створити спосіб модернізації корпусу тягового електродвигуна з моторно-осьовими підшипниками ковзання, для обладнання його моторноосьовими підшипниками кочення, що забезпечує збільшення терміну експлуатації та надійності, а також зменшення витрат при технічному обслуговуванні залізничного транспорту. Поставлена задача вирішується тим, що в способі модернізації корпусу тягового електродвигуна залізничного транспорту, який включає демонтаж елементів тягового електродвигуна, згідно з корисною моделлю, після демонтажу на зовнішній поверхні корпусу розмічують лінії вирізу опорних місць для кріплення моторно-осьових підшипників ковзання з урахуванням припусків, необхідних для механічної обробки контурів вирізів, вирізають по розмічених лініях, проводять механічну обробку контурів вирізу, після чого на оброблені місця приварюють повздовжні балки, піддають корпус термообробці та здійснюють механічну обробку повздовжніх балок під кріплення корпусу моторно-осьових підшипників кочення та горловин для установки підшипникових щитів. При необхідності після приварювання повздовжніх балок відновлюють пошкоджені елементи корпусу. Крім того, перед термообробкою наплавляють горловини. Завдяки тому, що в корпусі тягового електродвигуна вирізають по розмічених лініях опорні місця для кріплення моторно-осьових підшипників ковзання з урахуванням припусків, необхідних для механічної обробки контурів вирізів, проводять механічну обробку контурів вирізу та на оброблені місця приварюють повздовжні балки, забезпечується конструктивна можливість приєднати тяговий двигун, який працював з підшипниками ковзання, до корпусу моторно-осьових підшипників кочення. Термообробка корпусу після приварювання балок дозволяє зняти внутрішню напругу, яка виникає в процесі різки та зварювання, що забезпечує надійність корпусу при експлуатації, а механічна обробка повздовжніх балках під кріплення корпусу моторно-осьових підшипників кочення та горловин для установки підшипникових щитів дозволяє надійно закріпити корпус тягового електродвигуна до корпусу моторно-осьових 1 UA 84796 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 підшипників кочення та встановити підшипникові щити на горловинах відповідно до проектних вимог. Відновлювання пошкоджених елементів корпусу при необхідності, а також наплавлення горловини під встановлення підшипникових щитів додатково збільшує термін експлуатації корпусу тягового електродвигуна після модернізації корпусу. Технічним результатом корисної моделі є забезпечення можливості використання тягових електродвигунів, які вироблялися з моторно-осьовими підшипниками ковзання, в уніфікованих колісно-моторних блоках з моторно-осьовими підшипниками кочення шляхом здійснення певних технологічних операцій для часткової зміни конструкції корпусу тягового електродвигуна, що збільшує термін експлуатації та надійності, а також зменшення витрат при технічному обслуговуванні тягового рухомого складу залізничного транспорту. Суть способу модернізації корпусу тягових електродвигунів більш детально показана на кресленнях, де: на Фіг. 1 зображений корпус тягового електродвигуна з нанесеними лініями вирізу опорних місць для кріплення моторно-осьових підшипників ковзання; на Фіг. 2 зображений корпус тягового електродвигуна з обробленими контурами вирізу; на Фіг. 3 зображений корпус тягового електродвигуна з привареними повздовжніми балками; на Фіг. 4 зображений корпус тягового електродвигуна після механічної обробки з отворами під кріплення корпусу моторно-осьових підшипників кочення. Спосіб реалізується наступним чином. Для модернізації корпусу тягового електродвигуна, у порядку, передбаченому правилами ремонту та ремонтно-конструкторською документацією, демонтують всі деталі та вузли тягового електродвигуна для забезпечення доступу до його корпусу (фіг. 1). На зовнішній поверхні корпусу тягового електродвигуна розмічують лінії (1) вирізу опорних місць для кріплення моторно-осьових підшипників ковзання, при цьому враховують припуски для здійснення механічної обробки контурів вирізів. Вирізають по розмічених лініях за допомогою, наприклад газового пальника, плазмового або електродугового різання та проводять механічну обробку контурів вирізу (фіг. 2). Після чого, на оброблені місця приварюють повздовжні балки (2). При необхідності відновлюють елементи корпусу, які були пошкоджені при видаленні місць кріплення моторно-осьових підшипників ковзання, та проводять наплавлення горловин (3) під встановлення підшипникових щитів. Надалі проводять термообробку корпусу для зняття внутрішньої напруги, яка виникла в процесі різки та зварки. Після чого здійснюють механічну обробку повздовжніх балок (2) під кріплення корпусу моторно-осьових підшипників кочення та горловин (3) для установки підшипникових щитів, при цьому механічна обробка поверхонь корпусу електродвигуна, яка включає свердління отворів в повздовжніх балках (2) під кріплення корпусу моторно-осьових підшипників кочення, виконується у відповідності до приєднувальних розмірів та вимог, які встановлені для конкретного колісно-моторного блока. Модернізований таким чином корпус тягового електродвигуна забезпечує можливість обладнати його моторно-осьовими підшипниками кочення. Для підвищення технічних характеристик і продовження терміну служби корпусів тягових електродвигунів ЭД-118А, ЭД-118Б, ТЕ-006, НБ-418, НБ-514, ТЛ2К, НБ-407, НБ-412, ЭД-133, ЭДУ-133П усіх модифікацій ТОВ "НТЦ "Привід" пропонує технологію їх модернізації при проведенні капітального ремонту з технічним оглядом і одночасним продовженням терміну служби і ресурсів основних агрегатів магістральних та маневрових локомотивів. Модернізація дозволяє за порівняно короткі строки і при порівняно невеликих витратах покращити технічні характеристики тягового рухомого складу залізничного транспорту, збільшити тривалість ефективного використання існуючих тягових електродвигунів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 60 1. Спосіб модернізації корпусу тягового електродвигуна залізничного транспорту, який включає демонтаж елементів тягового електродвигуна, який відрізняється тим, що після демонтажу на зовнішній поверхні корпусу розмічують лінії вирізу опорних місць для кріплення корпусу моторно-осьових підшипників ковзання з урахуванням припусків, необхідних для механічної обробки контурів вирізів, вирізають по розмічених лініях, проводять механічну обробку контурів вирізу, після чого на оброблені місця приварюють повздовжні балки, піддають корпус термообробці та здійснюють механічну обробку повздовжніх балок під кріплення корпусу моторно-осьових підшипників кочення та горловин для установки підшипникових щитів. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після приварювання повздовжніх балок відновлюють пошкоджені елементи корпусу. 3. Спосіб за пп. 1, 2 який відрізняється тим, що перед термообробкою наплавляють горловини. 2 UA 84796 U 3 UA 84796 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Додаткова інформація

Автори англійською

Rusiatynskyi Oleksandr Yevheniiovych, Prokopenko Oleksandr Mykolaiovych

Автори російською

Русятинский Александр Евгеньевич, Прокопенко Александр Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B61K 11/00, F16K 27/00

Мітки: залізничного, тягового, транспорту, корпусу, модернізації, спосіб, електродвигуна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-84796-sposib-modernizaci-korpusu-tyagovogo-elektrodviguna-zaliznichnogo-transportu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб модернізації корпусу тягового електродвигуна залізничного транспорту</a>

Подібні патенти