Зубчасто-важільний механізм з зупинкою вихідної ланки

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Зубчасто-важільний механізм з зупинкою вихідної ланки, що містить корпус, в якому встановлені ведучий та ведений вали, на кожному з яких встановлена пара зубчастих коліс, в кожній по одному колесу закріплено жорстко та з їх зачепленням між собою, ведучий кривошип, закріплений на веденому валу, ведений кривошип, закріплений з зубчастим колесом ведучого вала, та два шатуни, шарнірно з'єднаних між собою і з відповідними кривошипами, який відрізняється тим, що додатково містить напрямну, вихідну ланку, вісь з паразитним зубчастим колесом, встановленим на ній, кулісу з кулісним каменем, при цьому один з шатунів оснащений пальцем, встановленим в кулісний камінь, паразитне колесо встановлено з зачепленням з зубчастими колесами, встановленими на валах, а куліса з'єднана з вихідною ланкою, встановленою в напрямній.

2. Зубчасто-важільний механізм з зупинкою вихідної ланки за п. 1, який відрізняється тим, що містить додаткові напрямні, вихідні ланки та куліси з кулісними каменями, з'єднані з додатковими вихідними ланками, встановленими в додаткових напрямних, при цьому кулісні камені додаткових куліс з'єднані з пальцем шатуна.

Текст

Реферат: UA 83211 U UA 83211 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до загального машинобудування, та може бути використана в технологічних машинах та обладнанні, наприклад, легкої промисловості. Відомий зубчасто-важільний механізм з зупинкою вихідної ланки, який містить пару зубчастих коліс, пов'язаних між собою, одне з коліс жорстко кріпиться до основи, а друге має можливість перекочуватися по першому, кривошип шарнірно пов'язаний з другим колесом, яке містить палець, встановлений в кулісний камінь, повзун встановлений в напрямну, та пов'язаний з кулісним каменем завдяки кулісі розташованій на напрямній (Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике, М., 1980, t. IV, мех-м № 2362, стр. 198). Відомий зубчатоважільний механізм з зупинкою вихідної ланки дозволяє при роботі робити зупинку вихідної ланки, але він має недоліки. Пара зубчастих коліс складають планетарну зубчасту передачу, у якої одне з зубчастих коліс має рух в площині, а друге колесо якої має внутрішнє зачеплення, недоліком якого є складність у виготовленні, та підвищені вимоги до їх співвісності з першим. По-друге палець, який містить рухоме зубчате колесо, що приводить до руху кулісний камінь відтворює криву, ділянка якої наближена до кола, а тому куліса має бути криволінійною з радіусом наближеного кола, що теж є нетехнологічним з точки зору виготовлення. Відомий також зубчасто-важільний механізм, що містить корпус, в якому встановлені ведучий та ведений вали, на кожному з яких встановлена пара зубчастих коліс, в кожній по одному колесу закріплено жорстко та з їх зачепленням між собою, ведучий кривошип закріплений на веденому валу, ведений кривошип закріплений з зубчастим колесом ведучого вала та два шатуни, шарнірно з'єднаних між собою і з відповідними кривошипами патент України № 72626, МПК: F 16Н 21/00, 2012р.). Зазначений зубчасто-важільний механізм не має рухомих в площині зубчастих коліс, які використовують планетарні передачі, що є його перевагою відносно зменшення вимог до співвісності зубчастих коліс. Але відомий механізм не може бути застосованим в технологічних машинах та обладнанні наприклад, легкої промисловості. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий зубчасто-важільний механізм з зупинкою вихідної ланки, в якому введенням нових елементів та зв'язків, забезпечилась би підвищення технологічності виготовлення та розширення функціональних можливостей механізму. Поставлена задача вирішується тим, що зубчасто-важільний механізм з зупинкою вихідної ланки, що містить корпус, в якому встановлені ведучий та ведений вали, на кожному з яких встановлена пара зубчастих коліс, в кожній по одному колесу закріплено жорстко та з їх зачепленням між собою, ведучий кривошип, закріплений на веденому валу, ведений кривошип, закріплений з зубчастим колесом ведучого вала, та два шатуни, шарнірно з'єднаних між собою і з відповідними кривошипами, згідно з корисною моделлю, оснащений додатково напрямною, вихідною ланкою, віссю з паразитним зубчастим колесом, встановленим на ній, кулісою з кулісним каменем, при цьому один з шатунів оснащений пальцем, встановленим в кулісний камінь, паразитним колесом, встановленим з зачепленням з зубчастими колесами, встановленими на валах, кулісою, з'єднаною з вихідною ланкою, встановленою в напрямній корпуса. Доцільно, щоб зубчасто-важільний механізм з зупинкою вихідної ланки, містив додаткові напрямні, вихідні ланки, та куліси з кулісними каменями, з'єднані з додатковими вихідними ланками, встановленими в додаткових напрямних, при цьому кулісні камені додаткових коліс з'єднані з пальцем шатуна. Встановлення в зубчасто-важільному механізмі з зупинкою вихідної ланки паразитного зубчастого колеса, з можливістю його взаємодії з колесами, жорстко встановленими на валах, дозволить кривошипам, закріпленим на ведучому та веденому валах, рухатись в протилежних напрямках, а оснащення шатуна, який шарнірно пов'язаний з ведучим кривошипом пальцем, забезпечить його рух по наближених до прямих ділянках траєкторії, що дозволить виконати кулісу прямолінійною, що забезпечить технологічність її виготовлення. Оснащення механізму кулісою з встановленим в ній кулісним каменем, яка кріпиться до вихідної ланки, з можливістю переміщення по напрямній, дозволить механізму забезпечити зупинку вихідної ланки, що розширює функціональні можливості механізму. Оснащення механізму додатковими напрямними та кулісами з кулісними каменями, з'єднаними з вихідними ланками, встановленими в напрямних, при цьому з'єднання кулісних каменів з пальцем шатуна, забезпечить підвищення функціональних можливостей механізму, при його використанні в обладнанні, де є необхідним послідовна зупинка декількох вихідних ланок. Корисна модель представлена на рисунках, де фіг. 1 - кінематична схема зубчастоважільного механізму з зупинкою вихідної ланки, фіг. 2 - розташування зубчастих коліс на валах, та розташування кривошипів та шатунів в вихідному положенні, фіг. 3 - кінематична 1 UA 83211 U 5 схема зубчасто-важільного механізму з зупинкою вихідної ланки, з додатковими вихідними ланками. Механізм містить корпус 1, в якому шарнірно, з можливість обертання, встановлені ведучий вал 2, ведений вал 3 та вісь 4, на яких жорстко закріплені відповідно зубчасті колеса 5, 6 та паразитне колесо 7, які зчеплені між собою. Ведений вал 3 також містить жорстко закріплене на ньому зубчасте колесо 8, яке кінематично пов'язане з колесом 9, яке розташоване на валу ведучого вала 2 з можливість обертання відносно нього, передаточне відношення цих коліс U8.9  10 15 20 25 30 35 40 45 z8 2 z9 . До ведучого вала 2 закріплено ведучий кривошип 10, а до зубчастого колеса 9 закріплено ведений кривошип 11. Кривошипи 10 та 11 шарнірно з'єднані з парою шарнірно з'єднаних між собою шатунів 12 та 13. Причому довжини кривошипу 10 та шатуна 12 однакові (ОА=ВС), та вони за розмірами в два рази більші, ніж розміри кривошипу 11 та шатуна 13 (ОВ=АС), (ОА=2ОВ, АС=2ВС). Шатун 13 містить палець 14 (t.D), причому відстань від т.А шарніра, який з'єднує шатуни 10 та 13, AD=0,55 АС, що дозволяє йому рухатися по кривій, яка має ділянки:   ,  ,   , наближені до прямої. Палець 14 встановлено в кулісний камінь 15, який взаємодіє з кулісою 16, яка в свою чергу закріплена на вихідній ланці 17, що встановлена в напрямній 18, корпуса 1. Зупинка вихідної ланки - 17 утворюється тоді, коли куліса 16 розміщена перпендикулярно до напрямної 18 вихідної ланки 17, при цьому паз куліси 16 є паралельним до ділянки    траєкторії наближеної до прямої. У вихідному положенні обидва кривошипи 10 та 11, та обидва шатуни 12 та 13 знаходяться в положенні, коли їх осі лежать на одній прямій. На фіг. 1 показано траєкторію руху пальця 14, де ділянки:   ,  ,   , наближені до прямої, а вихідне положення кривошипів 10, 11 та шатунів 12, 13 збігається з горизонтальною віссю, що також проілюстровано на фіг. 2. Ділянка    кривої, яку проходить палець 14, перпендикулярна осі вихідного положення кривошипів 10, 11 та шатунів 12, 13. Механізм, в окремих випадках його застосування, де є необхідність в послідовній зупинці вихідних ланок, дозволяє встановлювати декілька (до трьох) вихідних ланок, оскільки має три ділянки кривої наближених до прямої, показано на фіг. 3. Палець 14 встановлено також в кулісні камені 19 та 20, які взаємодіють з кулісами 21 та 22, які в свою чергу закріплені на додаткових вихідних ланках 23 та 24, що встановлені в напрямних 25 та 26, корпуса 1. Зупинка вихідної ланки - 23 утворюється тоді, коли куліса 19, яка розміщена перпендикулярно до напрямної 25 вихідної ланки 23, при цьому паз куліси 21 є паралельним до ділянки    траєкторії, наближеної до прямої. Зупинка вихідних ланок - 24 утворюється тоді, коли куліса 22, яка розміщена перпендикулярно до напрямної 26 вихідної ланки 24, при цьому паз куліси 22 є паралельним до ділянки    траєкторії наближеної до прямої. Механізм дозволяє встановлювати вихідне положення кривошипів 10, 11 та шатунів 12, 13 на любий кут відносно центра (т.О) обертання кривошипів 10, 11, що змінює положення ділянок, наближених до прямої, відносно центра обертання кривошипів в площині, тим самим дає можливість розташовувати напрямну 18 для руху вихідної ланки 17, та також розташовувати напрямні 25 та 26 для руху додаткових вихідних ланок 23 та 24 при їх встановленні. Механізм працює наступним чином: При обертанні ведучого вала 2, жорстко закріплене зубчасте колесо 5, завдяки паразитному колесу 7, закріпленому на осі 4, передає обертальний рух веденому валу 3 через зубчасте колесо 6. Таким чином обертальний рух ведучого вала 2 є обертальним рухом кривошипа 10, а завдяки зчепленню зубчастих коліс 8 та 9, обертальний рух передається кривошипу 11, закріпленому на зубчастому колесі 9. Кривошипи 10 та 11 обертаються в протилежні сторони з U11 .10  50 55 11 2 10 . Шарнірне з'єднання кривошипів 10 та 11 з передаточним відношенням – шатунами 12 та 13 приводить до руху палець 14, розташований на шатуні 13. Минаючи ділянку    траєкторії, куліса 16, яка з'єднана з пальцем 14 за допомогою кулісного каменя 15, зупиняється, оскільки вихідна ланка 17, яка в свою чергу має можливість рухатися в напрямній 18 корпуса 1, розташована перпендикулярно до ділянки    , траєкторії руху кулісного каменя 15. При встановленні додаткової вихідної (фіг. 3) ланки 23, минаючи ділянку    траєкторії руху пальця 14, куліса 21, яка з'єднана з пальцем 14 за допомогою кулісного каменя 19, зупиняється, оскільки вихідна ланка 23, яка в свою чергу має можливість рухатися в напрямній 25 корпуса 1, розташована перпендикулярно до ділянки а - а, траєкторії руху пальця 14, а минаючи ділянку у-у траєкторії руху пальця 14, куліса 22, яка з'єднана з пальцем 14 за 2 UA 83211 U 5 допомогою кулісного каменя 20, зупиняється, оскільки вихідна ланка 24, яка в свою чергу має можливість рухатися в напрямній 26 корпуса 1, розташована перпендикулярно до ділянки    , траєкторії руху пальця 14. Зазначений механізм забезпечує зупинку вихідної ланки, або декількох вихідних ланок, при їх застосуванні в технологічних машинах та обладнанні. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 1. Зубчасто-важільний механізм з зупинкою вихідної ланки, що містить корпус, в якому встановлені ведучий та ведений вали, на кожному з яких встановлена пара зубчастих коліс, в кожній по одному колесу закріплено жорстко та з їх зачепленням між собою, ведучий кривошип, закріплений на веденому валу, ведений кривошип, закріплений з зубчастим колесом ведучого вала, та два шатуни, шарнірно з'єднаних між собою і з відповідними кривошипами, який відрізняється тим, що додатково містить напрямну, вихідну ланку, вісь з паразитним зубчастим колесом, встановленим на ній, кулісу з кулісним каменем, при цьому один з шатунів оснащений пальцем, встановленим в кулісний камінь, паразитне колесо встановлено з зачепленням з зубчастими колесами, встановленими на валах, а куліса з'єднана з вихідною ланкою, встановленою в напрямній. 2. Зубчасто-важільний механізм з зупинкою вихідної ланки за п. 1, який відрізняється тим, що містить додаткові напрямні, вихідні ланки та куліси з кулісними каменями, з'єднані з додатковими вихідними ланками, встановленими в додаткових напрямних, при цьому кулісні камені додаткових куліс з'єднані з пальцем шатуна. 3 UA 83211 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Gear-lever mechanism with termination of output section

Автори англійською

Makatiora Dmytro Anatoliiovych, Koshel Serhii Oleksandrovych

Назва патенту російською

Зубчато-рычажный механизм с остановкой выходного звена

Автори російською

Музичишин Сергей Владимирович, Кошель Сергей Александрович

МПК / Мітки

МПК: F16H 21/00

Мітки: вихідної, зупинкою, механізм, зубчасто-важільний, ланки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-83211-zubchasto-vazhilnijj-mekhanizm-z-zupinkoyu-vikhidno-lanki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Зубчасто-важільний механізм з зупинкою вихідної ланки</a>

Подібні патенти