Спосіб вирощування ремонтних телиць молочного періоду

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вирощування ремонтних телиць молочного періоду, що включає випоювання незбираного молока, згодовування сіна та сінажу у стійловий період, зелених кормів - у пасовищний, та концентратів у складі кормосуміші із зернових, макухи та мінералів, який відрізняється тим, що телятам, починаючи з 10-денного віку, згодовують зернову кормосуміш, із включенням до її складу зерна кукурудзи у цільному вигляді, а зерна ячменю та пшениці - у плющеному, за такого співвідношення компонентів (%): цільне зерно кукурудзи - 20, ячмінь плющений - 23, пшениця плющена - 30, макуха соняшникова - 10, макуха соєва - 15, крейда - 1, сіль кухонна - 1.

Текст

Реферат: Спосіб вирощування ремонтних телиць молочного періоду включає випоювання незбираним молоком, згодовування сіна та сінажу у стійловий період, зелених кормів - у пасовищний, та концентратів у складі кормосуміші із зернових, макухи та мінералів. Телятам, починаючи з 10денного віку, згодовують зернову кормосуміш, із включенням до її складу зерна кукурудзи у цільному вигляді, а зерна ячменю та пшениці - у плющеному. UA 82311 U (54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ МОЛОЧНОГО ПЕРІОДУ UA 82311 U UA 82311 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі тваринництва, зокрема скотарства, а саме - способів вирощування ремонтних телиць у період становлення рубцевого типу травлення. Заявлений спосіб може бути використаний у племінних і товарних господарствах різних форм власності, діяльність яких спрямована на інтенсивне вирощування телиць у період від народження до 6місячного віку. Відомий спосіб вирощування телят у молочний період (патент Російської Федерації № 02129391, МПК А23K1/100) включає годівлю телят молочними і рослинними кормами, за яким, починаючи з 6-денного і до 2-мiсячного віку, телятам випоюють 8-10 кг незбираного молока на добу. Запропонований спосіб дозволяє збільшити прирости телят на 11,3-16,4 %. Недоліком даного способу є те, що тривале випоювання молока телятам уповільнює ріст і розвиток передшлунків, а неекономне використання молока збільшує витрати на їх утримання. У схемі годівлі телят до 6-місячного віку слід враховувати не тільки потребу у поживних речовинах, а й сприяти становленню способу травлення, притаманному жуйним тваринам. Вирощують телиць, які здатні поїдати велику кількість об'ємистих кормів за рахунок раннього розвитку мікроорганізмів рубця, при типі годівлі молоко+концентрати (Г.В. Хабарова, Т.Н. Болтушкина, А.С. Литонина. Выращивания ремонтных телок в племзаводах Вологодской области / Молочнохозяйственный вестник, № 3, III кв., 2011, с. 23-27). Відомі способи вирощування телят (патент Російської Федерації № 02129391, М. кл. А23K1/100; патент України на корисну модель № 47271, М. кл. А01K1/00) дозволяють знизити споживання молока при високих приростах живої маси. Недоліками цих способів є те, що, у зв'язку з анатомічними особливостями будови багатокамерного шлунка у телят, при годівлі рідкою сумішшю корм не затримується у передшлунках, а по стравохідному жолобу надходить у сичуг - власне шлунок. Найбільш близьким по суті до заявленого способу є традиційний спосіб годівлі телят при вирощуванні до 6-місячного віку, який включає випоювання незбираного молока у кількості від 180 до 350 кг (частку незбираного молока зменшують за рахунок збираного та замінників молока), а також привчання до раннього споживання рослинних кормів: згодовування сіна починаючи з 10-ти денного віку, суміші концентратів з меленого зерна, макухи та мінералів (даванку концентратів з віком телят збільшують з розрахунку споживання телятами до 6-ти місячного віку 170-225 кг), соковитих кормів - коренеплодів, силосу, який можливо замінити еквівалентною за поживністю кількістю сінажу у стійловий період та зеленої маси - у пасовищний період (Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Справочное пособие / Под ред. А.П. Калашникова, И.В. Фисинина, В.В. Щеглова и Н.И. Клейменова. - Москва, 2003. - 456 с). Заявлений спосіб і найближчий аналог мають спільні суттєві ознаки: випоювання незбираного молока, згодовування сіна та сінажу у стійловий період, зелених кормів - у пасовищний, та концентратів у складі кормосуміші із зернових, макухи та мінералів. Недоліком найближчого аналога є те, що за існуючої системи вирощування телиць молочного періоду концентрати передбачено згодовувати у розмеленому вигляді. Подрібнений корм недовго затримується у передшлунках, добре перетравлюється і засвоюється у травному тракті, але не спричиняє необхідної механічної дії на слизову оболонку рубця, недостатньо стимулює розвиток його сосочків та збільшення площі. Заявлений спосіб усуває недоліки найближчого аналога та забезпечує можливість одержання племінних телиць із живою масою у 6-місячному віці, яка відповідає стандарту породи, без додаткових затрат на вирощування за рахунок стимулювання розвитку передшлунків. В основу корисної моделі поставлена задача розробити ефективний, економічно вигідний, зручний для господарського використання спосіб вирощування ремонтних телиць молочного періоду, спрямований на стимулювання розвитку передшлунків, застосування якого дало б можливість одержати високі показники росту і розвитку за рахунок більш повного використання поживних речовин корму, не збільшуючи затрати на вирощування. Поставлена задача, вирішується тим, що телятам, починаючи з 10-денного віку, випоюють незбиране молоко, згодовують сіно та сінаж у стійловий період, зелені корми - у пасовищний, та концентрати у складі кормосуміші із зернових, макухи та мінералів, рецепт якої відрізняється включенням у її склад зерна кукурудзи у цільному вигляді, а зерна ячменю та пшениці - у плющеному за такого співвідношення компонентів (%): цільне зерно кукурудзи - 20, ячмінь плющений - 23, пшениця плющена - 30, макуха соняшникова - 10, макуха соєва - 15, крейда - 1, сіль кухонна - 1. Визначальна роль у досягненні технічного результату належить цільному зерну кукурудзи, яке потрапляючи в рубець, викликає подразнення слизової оболонки, провокуючи більш 1 UA 82311 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 швидкий розвиток анатомічних утворень слизової - сосочків. На відміну від інших видів зерна кукурудза не має захисної оболонки. Згодовування цільного зерна кукурудзи не призводить до кератинізації сосочків, завдяки особливій формі, розмірам та структурі, а лише максимально стимулює їх ріст. Поєднання його із раннім згодовуванням грубих кормів зумовлює як збільшення розмірів самих сосочків, тобто площі всмоктування, так і рубця в цілому. Застосуванням методу плющення по відношенню до пшениці та ячменю досягається покращення смакових якостей кормосуміші, підвищення перетравності поживних речовин та поживної цінності внаслідок декстринізації крохмалю. Згодовування кормосуміші разом з іншими кормами у відповідності до схеми годівлі телиць, починаючи від 10 дня після народження до 6-місячного віку в кількості 204 кг при нормі випоювання 350 кг незбираного молока, забезпечує зростання живої маси на 6,4 %, а середньодобових та абсолютних приростів - на 8,2 %, у порівнянні з тваринами, в раціон яких входили аналогічні за якістю і поживністю корми, за виключенням цільного зерна кукурудзи та плющеного зерна ячменю і пшениці. У період припинення випоювання молока, телиці, яким згодовували кормосуміш з цільним зерном кукурудзи і плющеним зерном пшениці та ячменю реагували лише незначним зниженням приростів, що вказує на готовність травної системи до переходу на споживання кормів рослинного походження у ранньому віці. Отже, інтенсивний ріст і розвиток телиць за допомогою даного способу досягається не корегуванням енергетично-протеїнової цінності раціону, а впливом цільних та плющених зерен, що містяться у кормосуміші, на розвиток передшлунків, зокрема сосочків рубця. Таким чином, заявлений спосіб дає можливість без додаткових затрат на кормову базу та складне технологічне обладнання отримувати кращі показники живої маси та інтенсивності росту племінних телиць при вирощуванні до 6-місячного віку. При проведенні патентно-інформаційного пошуку заявником виявлено технічні рішення, які містять суттєві ознаки, спільні із заявленим способом (Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Справочное пособие/ Под ред. А.П. Калашникова, И.В. Фисинина, В.В. Щеглова и Н.И. Клейменова. - Москва, 2003. - 456 с.): випоювання незбираного молока, згодовування сіна та сінажу у стійловий період, зелених кормів - у пасовищний, та концентратів у складі кормосуміші із зернових, макухи та мінеральних добавок. У патентній і науково-теоретичній інформації не знайдено технічних рішень, які б містили ознаки, що відрізняють заявлений спосіб від прототипу і забезпечують досягнення технічного результату тим, що кращих показників живої маси та інтенсивності росту досягають за допомогою згодовування кормосуміші із вмістом цільного зерна кукурудзи і плющеної пшениці та ячменю із 10-денного віку. Заявлений спосіб відноситься до галузі тваринництва, зокрема технології вирощування племінних телиць. Удосконалений спосіб може бути застосований у господарствах при вирощуванні телят до 6-місячного віку. Тому він відповідає критерію корисної моделі "Промислова придатність". Заявлений спосіб здійснюється наступним чином. У кормоцеху тваринницького господарства готують кормосуміш за таким складом (%): цільне зерно кукурудзи - 20, ячмінь плющений - 23, пшениця плющена - 30, макуха соняшникова - 10, макуха соєва - 15, крейда - 1, сіль кухонна - 1. Для цього, відповідно до потреб у кормосуміші, наявного у господарстві обладнання для змішування, подрібнення та плющення сировини складається технологічний рецепт. Усі компоненти для приготування кормосуміші за якісними показниками та рівнем токсичності повинні відповідати вимогам ДСТУ 3570-97 (Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначення токсичності), зокрема кукурудза - ДСТУ 4525:2006 (Кукурудза. Технічні умови). Технологічний процес приготування кормосуміші включає в себе подрібнення на молотковій дробарці макухи соєвої та соняшникової, плющення ячменю та пшениці на плющилці для зерна. При змішуванні компонентів слід дотримуватися послідовності: спочатку подається цільне зерно кукурудзи, тоді плющені ячмінь та пшениця, у кінці - соєва та соняшникова макуха, остання змішана попередньо із крейдою і сіллю. Тривалість змішування залежить від конструктивних особливостей змішувача, але не більше 50 % від часу, протягом якого мала б змішуватися розсипна кормосуміш згідно з інструкцією. Показники якісно-поживного складу 1 кг кормосуміші: кормові одиниці - 1,22; обмінна енергія - 11,05 МДж; суха речовина - 0,86 кг; сирий протеїн - 194,5 г; перетравний протеїн - 168,1 г; сира клітковина - 48,3 г; сирий жир - 36,8 г; кальцій - 5,8 г; фосфор - 5,6 г; залізо - 141 мг; цинк - 36,2 мг; каротин - 5 мг. Привчати телят до поїдання кормосуміші можна і раніше, починаючи з 5-денного віку. Одночасно слід контролювати споживання тваринами води. 2 UA 82311 U Рекомендовані добові даванки кормосуміші для племінних телиць у відповідності до віку наведені у таблиці 1. Таблиця 1 Рекомендовані норми згодовування кормосуміші для телиць Декада 2 3 4 5 5 10 15 Рекомендована кількість кормосуміші на добу, кг 0,15 0,25 0,4 0,6 Декада 6-7 8 9 10-18 Рекомендована кількість кормосуміші на добу, кг 1,2 1,4 1,7 1,5 Ефективність запропонованого способу та його перевага над прототипом підтверджена прикладом конкретного виконання. Дослідження були проведені у ПОСП ім. Шевченка Горохівського району Волинської області. Із новонароджених телиць української чорно-рябої молочної породи було сформовано 2 групи, які споживали різні види кормосуміші. Для контрольної групи телиць її склад був таким (%): макуха соняшникова - 10, макуха соєва - 13, дерть ячмінна - 30, дерть пшенична -45, крейда - 1, сіль кухонна - 1. Тваринам дослідної групи згодовували таку кормосуміш (%): цільне зерно кукурудзи - 20, ячмінь плющений - 23, пшениця плющена - 30, макуха соняшникова - 10, макуха соєва - 15, крейда - 1, сіль кухонна - 1. Для подрібнення зерна використовували дробарку ДКУ2, а для плющення - плющилку ПЗ-2. Згідно зі схемою годівлі до 6-місячного віку тваринам згодовували (кг): молоко незбиране 350, кормосуміш - 204, сінаж - 150, сіно - 194, зелена маса - 190. Результати динаміки живої маси телиць до 6-місячного віку наведені у таблиці 2. Таблиця 2 Динаміка живої маси телиць у різні вікові періоди, кг Вік тварин, міс. При народженні 1 2 3 4 5 6 20 Групи тварин, (n=15) Контрольна Дослідна 30,60±0,56 30,20±0,45 51,67±0,69 50,60±0,55 74,4±0,88 74,20±0,76 94,47±1,15 96,40±1,00 115,73±1,32 119,67±1,27* 137,40±1,77 144,07±1,48** 159,00±1,94 169,13±2,01** Наведені дані в таблиці 2 свідчать, що у 6-місячному віці телиці II дослідної групи за живою масою відповідали стандарту породи і переважали аналогів контрольної групи на 10,13 кг. Економічну ефективність заявленої технології вирощування ремонтних телиць у ПОСП ім. Шевченка наведено у таблиці 3. 3 UA 82311 U Таблиця 3 Економічна ефективність вирощування телиць в умовах ПОСП ім. Шевченка Одиниця виміру кг Показники Абсолютний приріст за період вирощування Вартість кормів на вирощування 1 голови до 6місячного віку Інші витрати Собівартість 1 ц приросту живої маси Реалізаційна ціна за 1 ц живої маси Прибуток від вирощування 1 голови Рентабельність вирощування 5 Групи тварин, (n=15) Контрольна Дослідна 128,40 138,93 грн грн грн грн грн % 1894,6 1136,2 2360,4 2181,5 2950 757,0 25,0 1067,7 35,2 Дані таблиці 3 свідчать, що рентабельність вирощування ремонтних телиць у дослідній групі, порівняно з контрольною, вища на 10,2 %. Впровадження заявленого способу дало змогу виростити у господарстві 316 телиць, згодовуючи їм кормосуміш із цільним зерном кукурудзи і плющеним зерном ячменю та пшениці. Це дало можливість одержати економічний ефект в сумі 98281 грн. в рік. Таким чином, результати впровадження заявленого способу вирощування телиць української чорно-рябої молочної породи у господарстві підтверджують його ефективність. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Спосіб вирощування ремонтних телиць молочного періоду, що включає випоювання незбираного молока, згодовування сіна та сінажу у стійловий період, зелених кормів - у пасовищний, та концентратів у складі кормосуміші із зернових, макухи та мінералів, який відрізняється тим, що телятам, починаючи з 10-денного віку, згодовують зернову кормосуміш, із включенням до її складу зерна кукурудзи у цільному вигляді, а зерна ячменю та пшениці - у плющеному, за такого співвідношення компонентів (%): цільне зерно кукурудзи - 20, ячмінь плющений - 23, пшениця плющена - 30, макуха соняшникова - 10, макуха соєва - 15, крейда - 1, сіль кухонна - 1. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for growing replacement heifers of lactation period

Автори англійською

Dobrianskyi Serhii Anatoliiovych, Shalovylo Stepan Hryhorovych

Назва патенту російською

Способ выращивания ремонтных телок молочного периода

Автори російською

Добрянский Сергей Анатольевич, Шаловило Степан Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: A01K 1/00, A23K 1/14

Мітки: телиць, періоду, спосіб, молочного, ремонтних, вирощування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-82311-sposib-viroshhuvannya-remontnikh-telic-molochnogo-periodu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування ремонтних телиць молочного періоду</a>

Подібні патенти