Пекарська піч для приготування харчових продуктів на дровах

Номер патенту: 80973

Опубліковано: 10.06.2013

Автори: Осьмак Олександр Миколайович, Дембіцька Марія Миколаївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пекарська піч для приготування продуктів харчування на дровах, що містить пекарську камеру з завантажувально-розвантажувальним вікном, топкою та горизонтальним нижнім і верхнім нагрівальними каналами, яка відрізняється тим, що пекарська піч виконана мобільною, змонтованою на піддоні із бетонної основи з можливістю функціонування в закритих приміщеннях і на відкритому природному середовищі, при цьому пекарська камера суміщена з топкою і виконана у вигляді цегляного корпуса сферичної форми, термоізольованого по зовнішній поверхні і оштукатуреного цементним розчином, з фасадної сторони якого встановлено завантажувально-розвантажувальне вікно металевої конструкції з комбінованими дворівневими дверцятами, верхнє з яких є завантажувально-розвантажувальним, а нижнє - регулятором доступу повітря і вихідних газів в процесі горіння, і встановлено прилад для контролю температури, внутрішня горизонтальна поверхня пекарської камери покрита вогнетривким керамічним покриттям круглої форми, що є одночасно горизонтальним нижнім нагрівальним каналом топки, і внутрішня сферична поверхня пекарської камери виконана із вогнетривкої цегли і є одночасно верхнім нагрівальним каналом топки.

Текст

Дивитися

Реферат: Пекарська піч для приготування продуктів харчування на дровах містить пекарську камеру з завантажувально-розвантажувальним вікном, топкою та горизонтальним нижнім і верхнім нагрівальними каналами. Пекарська піч виконана мобільною, змонтованою на піддоні із бетонної основи з можливістю функціонування в закритих приміщеннях і на відкритому природному середовищі. UA 80973 U (54) ПЕКАРСЬКА ПІЧ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА ДРОВАХ UA 80973 U UA 80973 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до устаткування для випікання і приготування харчових продуктів, зокрема на дровах, і може використовуватися як побутові печі як в закритих приміщеннях, так і на відкритому природному середовищі. Відома піч хлібопекарська, що складається з пекарської камери з завантажувальним та розвантажувальним пристроями, конвеєрним подом, топкою та нагрівними каналами [Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв // За ред. О.Т. Лісовенка. Київ: Наукова думка, 2000. – 284 с]. Але для цієї печі характерні низька заводська готовність, великі витрати палива, велика маса, вона не є мобільною і придатна тільки для випікання хлібопекарських виробів. Відома також хлібопекарська піч, що складається з пекарської камери, з завантажувальнорозвантажувальним пристроєм, конвеєрним подом, топкою та нагрівальними каналами, в якій топка виконана з рециркуляційним обігрівом, крім того корпус являє собою окремі модулі з теплоізоляцією у вигляді мінеральної вати [Хлібопекарська піч. Деклараційний патент на винахід № 41091 А, А21В5/00, Бюл. № 7, 2001 р.]. Для цієї печі також характерні великі експлуатаційні витрати, громіздкість, вона не є мобільною і придатна тільки для випікання хлібопекарських виробів у виробничих умовах. Найближчим до корисної моделі, що заявляється, є піч хлібопекарська, що містить пекарську камеру з завантажувально-розвантажувальним вікном, топкою та горизонтальними і верхнім нагрівальним каналами, яка додатково обладнана верхнім нагрівальним каналом, який відділений від пекарської камери теплопровідним екраном, що може бути виготовлений з металу або з керамічного литва, днище колисок має підкладку з теплопровідного матеріалу, а нижній горизонтальний нагрівальний канал виконаний відокремленим від топки, причому він знаходиться вище завантажувально-розвантажувального вікна [Піч хлібопекарська ПХС. Деклараційний патент на винахід № 68808А, А21В1/00, Бюл. № 8, 2004 р.]. Однак і для цієї печі також характерні великі експлуатаційні витрати, громіздкість, вона також не є мобільною і придатна тільки для випікання хлібопекарських виробів у виробничих умовах. В основу корисної моделі поставлена задача винайти просту і ефективну конструкцію печі, шляхом конструктивних вдосконалень пекарської камери і топки забезпечити можливість виготовлення мобільного устаткування для випікання і приготування широкого асортименту харчових продуктів на альтернативному паливі, зокрема на дровах, що може використовуватися як побутові печі як в закритих приміщеннях, так і на відкритому природному середовищі. Поставлена задача вирішується тим, що пекарська піч для приготування продуктів харчування на дровах, що містить пекарську камеру з завантажувально-розвантажувальним вікном, топкою та горизонтальним нижнім і верхнім нагрівальними каналами, згідно з пропонованою корисною моделлю виконана мобільною, змонтована на піддоні із бетонної основи з можливістю функціонування в закритих приміщеннях і на відкритому природному середовищі, при цьому пекарська камера суміщена з топкою і виконана у вигляді цегляного корпуса сферичної форми, термоізольованого по зовнішній поверхні і оштукатуреного цементним розчином, з фасадної сторони якого встановлено завантажувальнорозвантажувальне вікно металевої конструкції з комбінованими дворівневими дверцятами, верхнє з яких є завантажувально-розвантажувальним, а нижнє - регулятором доступу повітря і вихідних газів в процесі горіння, і встановлено прилад для контролю температури, внутрішня горизонтальна поверхня пекарської камери покрита вогнетривким керамічним покриттям круглої форми, що є одночасно горизонтальним нижнім нагрівальним каналом топки, і внутрішня сферична поверхня пекарської камери виконана із вогнетривкої цегли і є одночасно верхнім нагрівальним каналом топки. Сукупність всіх суттєвих ознак, зокрема піддон із бетонної основи, суміщення пекарської камери з топкою, цегляний корпус сферичної форми, термоізольований по зовнішній поверхні і оштукатурений цементним розчином, з фасадної сторони якого встановлено завантажувальнорозвантажувальне вікно металевої конструкції з комбінованими дворівневими дверцятами і прилад для контролю температури, покриття внутрішньої горизонтальної поверхні пекарської камери вогнетривким керамічним покриттям круглої форми, що є одночасно горизонтальним нижнім нагрівальним каналом топки, і виконання внутрішньої сферичної поверхні пекарської камери із вогнетривкої цегли таким чином, що воно є одночасно і верхнім нагрівальним каналом топки, дозволяє створити більш досконале мобільне устаткування, придатне для використання як в закритих приміщеннях, так і в відкритому природному середовищі для приготування широкого асортименту продуктів харчування на альтернативному паливі, зокрема на дровах. 1 UA 80973 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Таким чином конструктивними особливостями і їх причинно-наслідковим зв'язком створено технічне рішення, достатнє для вирішення поставленої задачі корисної моделі. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями. На фіг. 1 - наведено загальний вигляд пекарської печі для приготування продуктів харчування на дровах; На Фіг. 2 - Пекарська піч, вигляд збоку. Пекарська піч для приготування продуктів харчування на дровах виконана у вигляді цегляного корпуса 1 сферичної форми, змонтованого на піддоні 2 із бетонної основи, з можливістю функціонування в закритих приміщеннях і на відкритому природному середовищі. Піч містить пекарську камеру, суміщену з топкою 3 у вигляді цегляного корпуса 1 сферичної форми, термоізольованого по зовнішній поверхні, як приклад мінеральною ватою або термоізоляційною плівкою, і оштукатуреного цементним розчином 4. З фасадної сторони корпуса 1 встановлено завантажувально-розвантажувальне вікно металевої конструкції з комбінованими дворівневими дверцятами, верхнє з яких 5 - є завантажувальнорозвантажувальним, а нижнє 6 - регулятором доступу повітря і вихідних газів в процесі горіння, і встановлено прилад для контролю температури 7. Внутрішня горизонтальна поверхня пекарської камери 3 покрита вогнетривким керамічним покриттям 8 круглої форми, що є одночасно горизонтальним нижнім нагрівальним каналом топки 3, і внутрішня сферична поверхня пекарської камери 3 виконана із вогнетривкої цегли 9 і є одночасно верхнім нагрівальним каналом топки 3. При використанні печі в закритому приміщенні додатково встановлюють систему витяжної вентиляції (на Фіг. не наведено). Перед початком роботи керамічне покриття 8 промивають теплою чистою водою. Для розпалювання печі через верхні дверцята 5 завантажують невелику порцію дров і розпалюють їх у топці 3. Після доведення температури середовища в середині печі більше 400 °C (в залежності від виду приготування продукту харчування), забирають залишки продуктів згорання через ті ж дверцята 6 і протирають керамічне покриття 8 вологим полотном. При цьому контроль температури здійснюють за допомогою приладу 7, дверцят 5 і 6. На цьому етапі піч готова для приготування/випікання продукції. Продукти харчування закладають в піч безпосередньо на керамічне покриття 8, як приклад, хлібобулочні вироби або м'ясну продукцію у відповідних формах. Після певного часу приготування (в залежності від виду продукції) вибирають готову продукцію, відкривши дверцята 5. Після цієї процедури технологічний процес продовжується аналогічно з витримкою необхідного температурного режиму технологічного процесу для кожного конкретного виду продукції (за допомогою приладу контролю 7) Пропонована пекарська піч для приготування продуктів харчування на дровах проста і ефективна в експлуатації, забезпечує можливість випікання і приготування широкого асортименту харчових продуктів на альтернативному паливі, зокрема на дровах, і може використовуватися як мобільні побутові печі як в закритих приміщеннях, так і на відкритому природному середовищі. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 55 Пекарська піч для приготування продуктів харчування на дровах, що містить пекарську камеру з завантажувально-розвантажувальним вікном, топкою та горизонтальним нижнім і верхнім нагрівальними каналами, яка відрізняється тим, що пекарська піч виконана мобільною, змонтованою на піддоні із бетонної основи з можливістю функціонування в закритих приміщеннях і на відкритому природному середовищі, при цьому пекарська камера суміщена з топкою і виконана у вигляді цегляного корпуса сферичної форми, термоізольованого по зовнішній поверхні і оштукатуреного цементним розчином, з фасадної сторони якого встановлено завантажувально-розвантажувальне вікно металевої конструкції з комбінованими дворівневими дверцятами, верхнє з яких є завантажувально-розвантажувальним, а нижнє регулятором доступу повітря і вихідних газів в процесі горіння, і встановлено прилад для контролю температури, внутрішня горизонтальна поверхня пекарської камери покрита вогнетривким керамічним покриттям круглої форми, що є одночасно горизонтальним нижнім нагрівальним каналом топки, і внутрішня сферична поверхня пекарської камери виконана із вогнетривкої цегли і є одночасно верхнім нагрівальним каналом топки. 2 UA 80973 U 3 UA 80973 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Wood-fired baking oven for cooking

Автори англійською

Osmak Oleksandr Mykolaiovych, Deembitcka Mariya Mykolaivna

Назва патенту російською

Пекарная печь для приготовления пищевых продуктов на дровах

Автори російською

Осьмак Александр Никалаевич, Дембицкая Мария Николаевна

МПК / Мітки

МПК: A21B 1/00

Мітки: пекарська, продуктів, піч, харчових, приготування, дровах

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-80973-pekarska-pich-dlya-prigotuvannya-kharchovikh-produktiv-na-drovakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пекарська піч для приготування харчових продуктів на дровах</a>

Подібні патенти