Спосіб усунення вестибулярно розташованого ороантрального сполучення у дистальному відділі верхньої щелепи при відсутності молярів з одномоментною гайморотомією

Номер патенту: 80596

Опубліковано: 10.06.2013

Автори: Гулюк Анатолій Георгійович, Варжапетян Сурен Діасович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб усунення вестибулярно розташованого ороантрального сполучення у дистальному відділі верхньої щелепи при відсутності молярів з одномоментною гайморотомією, що полягає у формуванні і відшаруванні слизово-окісного трапецієподібного клаптя, висіченні ділянки зміненої слизової оболонки зі свищем, мобілізації і ушиванні клаптя, який відрізняється тим, що трапецієвидний слизово-окісний клапоть формують двома вертикальними розрізами під кутом 45º: перший проводять дистально від ороантрального сполучення або свища, другий безпосередньо за останнім зубом, що зберігся, в зубному ряду тієї ж сторони, після того горизонтальним розрізом, проведеним по гребеню альвеолярного відростка верхньої щелепи, з'єднують ці розрізи, відшаровують сформований трапецієподібний клапоть, виконують висічення ділянки зміненої слизової оболонки зі свищем за формою рівнобедреного трикутника, вершина якого є дистальним нижнім кутом трапеції, проводять гайморотомію, розтинають окістя горизонтальним розрізом у основі трапецієвидного клаптя, дистально зміщують мобілізований клапоть і після адаптації ушивають, на 10-й день знімають шви.

Текст

Реферат: UA 80596 U UA 80596 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, конкретно до стоматології, і може бути використана у хворих при проведенні хірургічного лікування ороантрального сполучення для усунення ороантрального свища. За даними стоматологів, одонтогенний гайморит виявляється у 12-50 % хворих хронічним синуситом [Вернадский, Ю.И. Одонтогенные гаймориты / Ю.И. Вернадский, Н.И. Заславский. М.: // Медицина, 1968.-134 с; Шеврыгин, Б.В. Материалы по эндоназальной хирургии и обонянию: Автореф. дкс. д-ра мед. Наук / Б.В. Шоврыгин; Центр, ин-т усовершенствования врачей. - М., 1971.-70 с.; Янков, Н.И. Щадящее лечение хронических гнойных одонтогенных гайморитов / Н.И. Янков, Р.Д. Карал-Оглы // Воен.-мед. журн. 1976. - № 1.-71 с. Останніми роками спостерігається стійка тенденція до збільшення числа хворих одонтогенними синуситами, особливо їх перфоративними формами [Честникова С.Э. Консервативное и хирургическое лечение; хронических одонтогенных верхнечелюстных синуситов: Автореф. дис…канд. мед. Наук. - Москва, 2008]. Перфорації дна верхньощелепних пазух виникають в основному як ускладнення при видаленні верхніх бічних зубів [Чудаков О.П. Травматические перфорациидна верхнечелюстной пазухи. Клиника, дагностика, лечение. / О.П. Чудаков, А.П. Лукашевич, А.С. Ластовка. – Минск, 2003.; Тимофеев А.А. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии /Тимофеев А.А. - Киев, 2002. - С. 235]. На сьогодні є безліч оригінальних методів усунення ороантральних з'єднань і нориць. (Рузін Г.П. Основи технології операцій у хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії / Рузін Г.П., Бурих М.П. – Вінница: Нова книга, 2008.; Богатов А.И. Методы диагностики и лечения больных с острыми перфорациями и инородными телами верхнечелюстных пазух / Богатов А.И. // Стоматология.-1991. - №. - С. 49-51; Анютин Р.Г. Хирургическое лечение больных с перфоративным одонтогенным гайморитом./ Анютин Р.Г, Романов И.А. // Российская ринология.-1996 - № 2, 3-72; Лечение одонтогенных верхнечелюстных синуситов / Полякова Д. Попова Е.А. // Рос.Ринология.-2003. - № 2-41-42). Для закриття свища верхньощелепної пазухи можливе використання тканин як з щічної поверхні альвеолярного відростка, так і з піднебінної. Деякі автори використовують двошаровий метод [Тимофевк А.А. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии / Тимофеев А.А. – Киев, 2002. - С. 235-237; Рузін Г.П. Основи технології операцій у хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургіїV/ Рунін Г.П., Бурих М.П. – Вінница: Нова книга, 2008], інші використовують клапті на ніжці, слизово-жировий клапоть з щоки або різні алогенні трансплантати (Губайдуллина Е.Я., 1959; Анютин Р.Г., Романов И.А., 1996; Сукачев В.А., 1978; Лаврентьев С.С., 1995; Уразова И.В., 1987; Крыкляс Г.Г., Гулюк А.Г., П.А., 1997; Осипян Э.М., 1998; Скоробогатый В.В., 2000 та ін.). Але багато з вищеперелічених методів складні і не можуть бути використані у практичній медицині (Шулаков В.В., Лузина В.В., 2011). На думку Чудакова О.П. саме недостатньою ефективністю запропонованих в літературі методів пояснюється їх велика кількість. Рецидиви свищів досягають бід 5 до15 % (Старенькова Г.В., Голиков Д.И., 1976; Сукачев В.А. і співавт., 1996 та ін.). Недоліки: виникають складнощі, пов'язані з близьким положенням місця виходу вивідної протоки привушної слинної залози, можливим ушкодженням піднебінної артерії при використанні піднебінного язикоподібного клаптя. Ситуація ускладнюється появою дефіциту м'яких тканин після висічення вестибулярно розташованого свища. Найбільш близьким до нашого способу є спосіб усунення ороантрального сполучення вестибулярним трапецієподібним слизисто-окісним клаптем (Вернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии./ Вернадский Ю.И. - Витебск: Белмедкнига, 1998), який полягає у формуванні і відшаруванні трапецієвидного слизовоокісного клаптя з вестибулярної поверхні альвеолярного відростка верхньої щелепи вище за ороантральне сполучення. Завдяки вертикальному зміщенню цього клаптя і ушиванню до піднебінного краю ороантрального співустя досягається ізоляції гайморової пазухи від порожнини рота. Недоліком цього методу є можлива втрата передвіp'я за рахунок вертикального зміщення тканин (Гулюк. - Одесса, 2003), а також зміщення у бік альвеолярного відростка анатомічних утворень, розташованих на слизовій оболонці щоки - місця виходу вивідної протоки привушної слинної залози. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу усунення ороантрального співустя вестибулярним слизисто-окісним клаптем шляхом бічного (дистального) зміщення слизисто-окісного клаптя, за рахунок чого попереджується зміщення вниз сосочка вивідної протоки привушної слинної залози, зменшується натягнення по лінії швів, виключається необхідність проводити додаткові розрізи у сусідніх з ороантральним 1 UA 80596 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 сполученням ділянках порожнини рота для забору пластичного матеріалу, що дозволяє зберегти глибину передвір'я і дистальному відділі верхньої щелепи, усунути вестибулярно розташоване opоантральне сполучення в дистальному відділі і створити сприятливі умови для подальшої ортопедичної реабілітації пацієнтів. Поставлена задача вирішується тим, що в способі усунення вестибулярно розташованого ороантрального сполучення в дистальному відділі верхньої щелепи при відсутності молярів з одномоментною гайморотомією, що полягає у формуванні і відшаруванні слизово-окісного трапецієподібного клаптя, висіченні ділянки зміненої слизової оболонки зі свищем, мобілізації і ушиванні клаптя, згідно з корисною моделлю, трапецієподібний слизово-окісний клапоть формують двома вертикальними розрізами під кутом 45º: перший проводять дистально від ороантрального сполучення або свища, другий безпосередньо за останнім зубом, що зберігся, в зубному ряду тієї ж сторони, після чого горизонтальним розрізом, проведеним по гребеню альвеолярного відростка верхньої щелепи, з'єднують ці розрізи, відшаровують сформований трапецієподібний клапоть, виконують висічення ділянки зміненої слизової оболонки зі свищем за формою рівнобедреного трикутника, вершина якого є дистальним нижнім кутом трапеції, проводять гайморотомію, розтинають окістя горизонтальним розрізом у основі трапецієподібного клаптя, дистально зміщують мобілізований клапоть і після адаптації ушивають, на 10-й день знімають шви. Причинно-наслідкові зв'язки: бічне зміщення слизово-окісного клаптя: - попереджає зміщення сосочка вивідної протоки привушної слинної залози до краю альвеолярного відростка; - зменшує вертикальне натягнення по перехідній складці ділянки, що оперується; - виключає необхідність проводити додаткові розрізи в сусідніх і основною раною ділянках порожнини рота для забору пластичного матеріалу; - дає можливість збереження глибини передвір'я у дистальному відділі верхньої щелепи. Опис способу. Операцію проводять під загальним або місцевим знеболенням. Проводять обробку операційного поля, формують і відшаровують слизово-окісний клапоть (фіг. 1), де 1 - сосочок вивідної протоки привушної слинної залози, 2 дефект слизової оболонки в області ороантрального сполучення, 3 - дефект альвеолярного відростка в області ороантрального сполучення, 4 - слизисто-окісний клапоть, 5 - окістя, 6 - хірургічні ножиці. Гострими хірургічними ножицями висікається ділянка зміненої слизової оболонки зі свищем (Фіг. 2, де: 1 - сосочок вивідної протоки привушної слинної залози, 2 - дефект альвеолярного відростка в області ороантрального сполучення, 3 - слизово-окісний клапоть, 4 - окістя, 5 хірургічні ножиці) і над ороантральним сполученням утворюється трикутний дефект м'яких тканин. Дія ревізії пазухи збільшений розмір кісткового дефекту. Перед утинанням рани розтином окістя досягається мобілізація слизово-окісного клаптя. Останній зміщується дистально і після адаптації ушивається вікрилом або шовком (фіг. 3). Шви знімаються на 10-й день. Цим способом досягається усунення ороантрального сполучення, часткове поглиблення передвір'я і зміщення вверх сосочка вивідної протоки привушної слинної залози, забезпечується адекватний доступ для проведення гайморотомії. Новизна методу полягає в усуненні вестибулярно розташованого ороантрального сполучення в дистальному відділі верхньої щелепи бічним зміщенням слизово-окісного клаптя. Клінічний випадок: Хвора X. 1940 р.н. знаходилася у відділенні щелепно-лицевої хірургії з діагнозом: хронічний одонтогенний гайморит ліворуч. Ороантральна нориця на ділянці видаленого 27 зуба. Часткова вторинна адентія. Місцево: Свищ розташований по вестибулярній поверхні альвеолярного відростка. Відсутні 25, 26, 28, зуби. Проведена операція "ревізія гайморової пазухи" через лунку 27 зуба після відшаровування слизово-окісного клаптя від 24 зуба до горба. Після висічення свища, утворився трикутний дефект слизової оболонки по проекції ороантрального сполучення, що доходить до спинового сосочка. Слизово-окісний клапоть мобілізований зміщений дистально, адаптований до реципієнтної ділянки і ушитий вікрилом. В результаті верхньощелепна пазуха ізольована від порожнини рота, слинний сосочок змістився вгору, поглибився присінок. Післяопераційний період протікав без ускладнень. Рана зажила первинним натягненням. Шви зняті на 10-й день. 2 UA 80596 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 Спосіб усунення вестибулярно розташованого ороантрального сполучення у дистальному відділі верхньої щелепи при відсутності молярів з одномоментною гайморотомією, що полягає у формуванні і відшаруванні слизово-окісного трапецієподібного клаптя, висіченні ділянки зміненої слизової оболонки зі свищем, мобілізації і ушиванні клаптя, який відрізняється тим, що трапецієвидний слизово-окісний клапоть формують двома вертикальними розрізами під кутом 45º: перший проводять дистально від ороантрального сполучення або свища, другий безпосередньо за останнім зубом, що зберігся, в зубному ряду тієї ж сторони, після того горизонтальним розрізом, проведеним по гребеню альвеолярного відростка верхньої щелепи, з'єднують ці розрізи, відшаровують сформований трапецієподібний клапоть, виконують висічення ділянки зміненої слизової оболонки зі свищем за формою рівнобедреного трикутника, вершина якого є дистальним нижнім кутом трапеції, проводять гайморотомію, розтинають окістя горизонтальним розрізом у основі трапецієвидного клаптя, дистально зміщують мобілізований клапоть і після адаптації ушивають, на 10-й день знімають шви. 3 UA 80596 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for correction of vestibular oroantral fistula in distal part of maxilla with lacking molars by single step maxillary sinusotomy

Автори англійською

Huliuk Anatolii Heorhiiovych, Varzhapetian Suren Diasovych

Назва патенту російською

Способ устранения вестибулярно расположенного ороантрального сообщения в дистальном отделе верхней челюсти при отсутствии моляров c одномоментной гайморотомией

Автори російською

Гулюк Анатолий Георгиевич, Варжапетян Сурен Диасович

МПК / Мітки

МПК: A61C 1/00

Мітки: гайморотомією, розташованого, верхньої, сполучення, дістальному, відділі, усунення, одномоментною, ороантрального, вестибулярної, щелепи, молярів, відсутності, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-80596-sposib-usunennya-vestibulyarno-roztashovanogo-oroantralnogo-spoluchennya-u-distalnomu-viddili-verkhno-shhelepi-pri-vidsutnosti-molyariv-z-odnomomentnoyu-gajjmorotomiehyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб усунення вестибулярно розташованого ороантрального сполучення у дистальному відділі верхньої щелепи при відсутності молярів з одномоментною гайморотомією</a>

Подібні патенти