Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Жалюзійний фільтр-циклон, що містить корпус, який складається з циліндричної (зовнішньої) та цилідрично-конічної (внутрішньої) частин, пилевипускний отвір, вихлопну трубу, фільтр-патрон і тангенціальний вхідний патрубок з'єднаний з внутрішнім циліндричним корпусом, що з'єднується з зовнішнім корпусом жалюзійним елементом з площею прохідного перерізу 25-35 % від 1/3 площі стінки циліндричної частини, який відрізняється тим, що тангенціальний вхідний патрубок має кут нахилу 0°…30° до осі жалюзійного фільтр-циклону і в залежності від цього кута нахилу вхідного патрубку жалюзійний елемент, який виконаний у вигляді щілинних вікон, змінює свою висоту починаючи від вхідного патрубку по ходу потоку в першій третині внутрішнього циліндричного корпусу.

Текст

Реферат: Жалюзійний фільтр-циклон містить корпус, який складається з циліндричної (зовнішньої) та цилідрично-конічної (внутрішньої) частин, пилевипускний отвір, вихлопну трубу, фільтр-патрон і тангенціальний вхідний патрубок з'єднаний з внутрішнім циліндричним корпусом, Тангенціальний вхідний патрубок має кут нахилу до осі жалюзійного фільтр-циклону. Жалюзійний елемент виконаний у вигляді щілинних вікон та змінює свою висоту починаючи від вхідного патрубка по ходу потоку в першій третині внутрішнього циліндричного корпусу. UA 80485 U (12) UA 80485 U UA 80485 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі хімічної, харчової, металургійної та енергетичної промисловості, а саме для сухої очистки газів від пилу. Найбільш близьким технічним рішенням до заявленого апарату є циклофільтр UA 71979 U (B04C 5/00). Циклофільтр містить корпус, який складається з циліндричної (зовнішньої), циліндричноконічної (внутрішньої) частин, тангенціальний вхідний патрубок, з'єднаний з внутрішнім циліндричним корпусом, що з'єднаний з зовнішнім корпусом жалюзійним елементом з площею прохідного перерізу 25-27 % від ¼ площі стінки циліндричної частини, пиловипускний отвір і вихлопну трубу. Додатково циклофільтр має фільтр-патрон, обладнаний системою регенерації, виконаний у вигляді циліндричного стрижньового каркаса з верхнім та нижнім фланцями та гофрованим фільтруючим матеріалом між ними, який встановлений співвісно циліндричним корпусам циклонних елементів у внутрішній частині циліндричного корпусу. До недоліків аналога можна віднести малу площу жалюзійного елемента та форму його профілю, що призводить до відведення невеликої кількості крупно дисперсних часток з газового потоку у зовнішній корпус циклофільтру. Задачею корисної моделі є підвищення ефективності вловлювання пилу, надійність та довговічності фільтр-патрону апарату. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що в запропонованому жалюзійному фільтр-циклоні співвісно один одному розташовані циліндричні корпуси циклонних елементів, з'єднаних між собою жалюзійним елементом, який виконаний у вигляді щілинних вікон, які змінюють свою висоту починаючи від вхідного патрубку по ходу потоку в першій третині внутрішнього циліндричного корпусу в залежності від кута нахилу вхідного патрубку, що знаходиться в оптимальному інтервалі величин 0º…30º до осі жалюзійного фільтр-циклону, причому зовнішній та внутрішній бункери герметично ізольовані один від одного, та внутрішнім гофрованим фільтр-елементом, який закріплений на кінці вихлопної труби та виконаний з паперового фільтрувального матеріалу або тканинних матеріалів із способами переплетення: полотняні, саржеві, сатинові; з видами волокон в нитці: штапельні, філаментні, текстуровані; з обробкою поверхні: гладкі та ворсисті, або нетканих матеріалів зі способами закріплення волокон: голкопробивні, холстопрошивні та клеєні (шерстяні, льняні, бавовняні, шовкові; штучних органічних волокон: лавсан, нітрон, капрон, хлорин, оксалон, поліпропілен, полівінілхлорид, фторопласт, тефлон, скляне волокно). На фіг. 1 зображений загальний вигляд циклофільтру, на фіг. 2 - вигляд зверху фіг. 1, на фіг. 3 - загальний вигляд фільтр-патрону. Циклофільтр складається з двох корпусів (фіг. 1): зовнішнього циліндричного корпусу 3 та внутрішнього корпусу, який складається з циліндричної 2 та конічної 4 частин, яка виконує роль внутрішнього бункеру; вхідного патрубку 1, що має певний кут нахилу, зовнішнього бункеру 5, жалюзійного елементу 8, опорної шайби 9, вихідного патрубку 10, на кінці якого закріплений фільтр-патрон 7, який знизу закритий кришкою 6. На опорній шайбі розташована система регенерації фільтр-патрону 7, яка виконана імпульсною з ресивером стислого повітря, електромагнітними клапанами (на креслені не вказано), соплами Вентурі, продувними трубами з соплами на кінцях та блоком керування регенерації (на креслені не вказано), з'єднаними з загальним компресором, що керує роботу фільтра у всіх режимах фільтрації, причому надлишковий тиск стислого повітря складає приблизно Рн = 0,4…0,8 МПа; тривалість імпульсу τ = 0,1…0,2 с. Циклофільтр працює наступним чином: запилений газовий потік потрапляє по вхідному патрубку (фіг. 1) 1 у внутрішній циліндричний корпус апарату 2. За рахунок відцентрових сил важкі фракції пилу концентруються біля стінки внутрішнього циліндричного корпусу в першій його третині та через щілинні вікна 8 відводяться у зовнішній циліндричний корпус 3. Таким чином, крупнодисперсна фракція осідає в бункері 5. Очищений від крупно дисперсної фракції пиловий потік, обертаючись у внутрішньому циліндричному корпусі апарату, фільтрується у встановленому в його центрі гофрованому фільтр-патроні 7 (фіг. 1), (фіг. 3) та виходить очищеним з вихідного патрубку 10, що розташований на опорній шайбі - 9. Таким чином, в циклофільтрі реалізована високоефективна перша ступінь очистки за рахунок евакуації пилу в першій третині (жалюзійна частина) циклонного елемента в окремий герметично ізольований від основного потоку бункер, завдяки чому значно збільшується термін експлуатації апарату та запобігається перетікання газового потоку між бункерами; та друга ступінь - фільтр-патрон, який вловлює дрібно дисперсні частки пилу. Також, завдяки збільшення кута нахилу вхідного патрубку до осі жалюзійного фільтр-циклону, що веде за собою збільшення висоти жалюзійних вікон по лінії току газового потоку, збільшується вірогідність потрапляння твердих часток у зовнішній бункер, тим самим збільшується ефективність 1 UA 80485 U 5 10 15 20 25 30 35 вловлювання твердих часток, а також значно зменшується абразивний знос внутрішнього циліндричного корпусу апарату та зменшуються пилове навантаження на фільтр-патрон, що збільшує термін його експлуатації та економію енергоресурсів. Процес вловлювання пилу протікає в оптимальному аеродинамічному режимі при наступних співвідношеннях основних конструктивних параметрів пропонованого пристрою: - відношення діаметру внутрішнього циліндричного корпусу до діаметра зовнішнього циліндричного корпусу знаходиться в інтервалі (Dвнутр/Dзовнішн)0,75-0,95; - кут нахилу вхідного патрубку знаходиться в оптимальному інтервалі величин 0º…30º до осі жалюзійного фільтр-циклону; - перфоровані щілинні вікна мають площу прохідного перерізу - 25-35 % від 1/3 площі стінки циліндричної частини внутрішньої камери; - відношення внутрішнього діаметру d вихлопної труби до внутрішнього діаметру D внутрішнього циліндричного корпусу знаходиться в оптимальному інтервалі величин D/d=0,5…0,6; - відношення внутрішнього діаметру пилового отвору d1 до внутрішнього діаметру D внутрішнього циліндричного корпусу знаходиться в оптимальному інтервалі величин D/d1=0,3…0,4; - відношення висоти конічної частини корпусу до діаметру внутрішнього циліндричного корпусу - Нк/Dц = 2; - відношення висоти циліндричної частини корпусу до діаметру внутрішнього циліндричного корпусу - Нц/D=2,26 - відношення висоти, ширини та довжини вхідного патрубку до діаметру внутрішнього циліндричного корпусу знаходиться в оптимальному інтервалі (a/D)/(b/D)/(l/D) 0,66/0,2/0,6. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Жалюзійний фільтр-циклон, що містить корпус, який складається з циліндричної (зовнішньої) та цилідрично-конічної (внутрішньої) частин, пилевипускний отвір, вихлопну трубу, фільтр-патрон і тангенціальний вхідний патрубок з'єднаний з внутрішнім циліндричним корпусом, що з'єднується з зовнішнім корпусом жалюзійним елементом з площею прохідного перерізу 25-35 % від 1/3 площі стінки циліндричної частини, який відрізняється тим, що тангенціальний вхідний патрубок має кут нахилу 0°…30° до осі жалюзійного фільтр-циклону і в залежності від цього кута нахилу вхідного патрубка жалюзійний елемент, який виконаний у вигляді щілинних вікон, змінює свою висоту починаючи від вхідного патрубка по ходу потоку в першій третині внутрішнього циліндричного корпусу. 2 UA 80485 U 3 UA 80485 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Louvered cyclone filter

Автори англійською

Serebrianskyi Dmytro Oleksandrovych, Plashykhin Serhii Volodymyrovych, Zakharov Oleksandr Oleksandrovych

Назва патенту російською

Жалюзийный фильтр-циклон

Автори російською

Серебрянский Дмитрий Александрович, Плашихин Сергей Владимирович, Захаров Александр Александрович

МПК / Мітки

МПК: B04C 5/00

Мітки: жалюзійний, фільтр-циклон

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-80485-zhalyuzijjnijj-filtr-ciklon.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Жалюзійний фільтр-циклон</a>

Подібні патенти