Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ковпачок анкера, що включає корпус, виконаний у овальній формі з внутрішньою порожниною у вигляді овалу, зміщеної щодо подовжньої осі симетрії корпусу, прицьому половина нижньої поверхні внутрішньої порожнини виконана з ухилом вгору під кутом 6-9° убік протилежний щодо зсуву внутрішньої порожнини, а з протилежного боку від ухилу на верхній поверхні корпусу виконаний горизонтальний бортик, причому на нижній опорній поверхні корпусу з протилежного боку від горизонтального бортику виконаний виступ сферичної форми, а по кромці верхньої поверхні порожнини виконані елементи, які зминаються.

2. Ковпачок анкера за п. 1, який відрізняється тим, що елементи, які зминаються, розміщені під кутом 90-180° відносно один одного.

3. Ковпачок анкера за п. 1, який відрізняється тим, що ковпачок виконаний з поліаміду-6.

Текст

Дивитися

Реферат: Ковпачок анкера включає корпус, виконаний у овальній формі з внутрішньою порожниною у вигляді овалу, зміщеної щодо подовжньої осі симетрії корпусу. Половина нижньої поверхні внутрішньої порожнини виконана з ухилом вгору під кутом 6-9° убік протилежний щодо зсуву внутрішньої порожнини, а з протилежного боку від ухилу на верхній поверхні корпусу виконаний горизонтальний бортик, причому на нижній опорній поверхні корпусу з протилежного боку від горизонтального бортику виконаний виступ сферичної форми, а по кромці верхньої поверхні порожнини виконані елементи, які зминаються. UA 80171 U (33) Код держави-учасниці RU UA 80171 U UA 80171 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до верхньої будови залізничної колії і призначена для прикріплення рейок до залізобетонних підрейкових підстав, таких як шпали, бруси, плити, блоки та інші, а саме до виготовлення залізобетонних шпал для високошвидкісних магістральних ліній, ліній з підвищеними осьовими навантаженнями і високою вантажонапруженістю. Відома залізобетонна шпала, що включає армований брус із змінним по довжині трапецеїдальним поперечним перетином з верхніми поверхнями для розміщення деталей рейкового скріплення з анкерами, кожен із анкерів виконаний з двох кронштейнів, що мають подовжню порожнину, перемички і ніжки, нижня частина якої замоноличена в залізобетон, а верхня частина виконана у вигляді верхньої і нижньої полиць з утворенням між ними зову з можливістю розміщення в нім перемички (патент РФ № 109465, публ. 20.10.2011). При виготовленні даної залізобетонної шпали здійснюється закріплення анкера в шпальній формі-оснащенні нажимним гвинтом за нижню частину ніжки анкера - п'яту, яка має зовнішню похилу поверхню. Контакт нажимного гвинта з вказаною поверхнею не забезпечує стабільного закріплення анкера в шпальній формі, що приводить до протікання бетону між анкером і оснащенням. Крім того, при закріпленні анкера в шпальній формі із-за безпосереднього контакту сталевого кінцевика нажимного гвинта з похилою поверхнею чавунної ніжки анкера відбувається стирання та знос кінцевика нажимного гвинта, а також присутній нерівномірний розподіл навантажень закріплення анкера, оскільки зусилля від нажимного гвинта передається не в центр площини базування. Останнє приводить до зносу шпального оснащення і ефекту перекидання анкера при виготовленні. Таким чином, виготовлення вказаної залізобетонної шпали не забезпечує точного і надійного позиціонування і базування анкера в шпальній формі, що приводить до непопадання в полі допуску готової шпали і, відповідно, до браку шпали, що виготовляється. Технічний результат, на який направлена дана корисна модель, полягає в забезпеченні точного і надійного позиціонування анкера в шпальній формі, що приводить до зменшення протікань бетону між анкером і оснащенням, а також до зменшення зносу самого шпального оснащення. Вказаний технічний результат досягається за рахунок створення пристосування у вигляді ковпачка анкера, що включає корпус, виконаний у овальній формі з внутрішньою порожниною у вигляді овалу, зміщеної щодо подовжньої осі симетрії корпусу, при цьому половина нижньої поверхні внутрішньої порожнини виконана з ухилом вгору під кутом 6-9 градусів убік протилежний щодо зсуву внутрішньої порожнини, а з протилежного боку від ухилу на верхній поверхні корпусу виконаний горизонтальний бортик, причому на нижній опорній поверхні корпусу з протилежного боку від горизонтального бортику виконаний виступ сферичної форми, а по кромці верхньої поверхні порожнини виконані елементи, які зминаються. А також тим, що елементи, які зминаються, розміщені під кутом 90-180° відносно один одного. А також тим, що ковпачок анкера виконаний з поліаміду-6. Ковпачок анкера пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 схематично зображений вигляд спереду на ковпачок анкера; на фіг. 2 - вигляд зверху на ковпачок анкера; на фіг. 3 - розріз А-А на фіг. 1; на фіг. 4 - вузол Б на фіг. 2; на фіг. 5 - схематично зображено розміщення ковпачка на анкері при виготовленні залізобетонної шпали. Ковпачок анкера складається з корпусу 1 овальної форми, в якому виконана внутрішня порожнина 2 у вигляді овалу. Остання зміщена щодо подовжньої осі 3 симетрії корпусу 1. Нижня поверхня 4 внутрішній порожнини 2 в середній частині має ухил 5 вгору під кутом 6-90 убік протилежний зсуву внутрішньої порожнини 2. На верхній поверхні 6 корпуса 1 з протилежного боку від ухилу 5 нижній поверхні 4 виконаний горизонтальний бортик 7. На нижній горизонтальній опорній поверхні 8 корпусів 1 з протилежного боку від горизонтального борту 7 виконаний виступ 9 сферичної форми. По кромці 10 верхній поверхні 6 корпусів 1 виконані елементи 11, які зминаються. Останні можуть розташовуватися на кромці 10 під кутом 90-180° відносно один одного. Ковпачок анкера використовується таким чином. При виготовленні залізобетонної шпали (фіг. 5) в чисту шпальну форму 12 (оснащення) встановлюють ущільнювачі анкера 13. На нижню частину ніжки - п'яту 14 анкера 15 надягають корпус 1 ковпачка внутрішньою порожниною 2 вниз. Завдяки наявності горизонтального бортика 7 і елементів 11, які зминаються, а також виконанню нижньої поверхні 4 внутрішньої порожнини 2 під кутом 6-90 (яка компенсує похилу поверхню чавунної ніжки п'яти анкера), проводиться надійна фіксація п'яти 14 ніжки анкера у внутрішній порожнині 2 корпусу 1 ковпачка, а також позиціонування анкера в шпальній формі 12 за допомогою нажимного гвинта 16 з порожниною, що спирається на нижню горизонтальну опорну поверхню 8 ковпачка. Порожнина нажимного 1 UA 80171 U 5 10 гвинта поєднується з виступом 9 сферичної форми, чим досягається точне позиціонування і базування нажимного гвинта і, відповідно, анкера в шпальній формі. Шпальну форму заливають бетонною сумішшю, піддають вібрації і термічній обробці. Після застигання бетонної суміші прибирають нажимні гвинти, шпала виходить з шпальної форми, а ковпачок залишається на анкері усередині шпали. Таким чином, наявність ковпачка анкера при виготовленні залізобетонної шпали забезпечує точне стабільне закріплення анкера в шпальній формі. Також усувається контакт кінцевика нажимного гвинта безпосередньо з чавунної п'ятої ніжки анкера, чим виключає знос нажимного гвинта. Наявність горизонтальної опорної поверхні корпусу ковпачка забезпечує точне стабільне закріплення анкера в шпальній формі, що приводить до зменшення протікання бетону між анкером і оснащенням, а також до зменшення зносу шпального оснащення і виключення ефекту перекидання анкера. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 1. Ковпачок анкера, що включає корпус, виконаний у овальній формі з внутрішньою порожниною у вигляді овалу, зміщеної щодо подовжньої осі симетрії корпусу, прицьому половина нижньої поверхні внутрішньої порожнини виконана з ухилом вгору під кутом 6-9° убік протилежний щодо зсуву внутрішньої порожнини, а з протилежного боку від ухилу на верхній поверхні корпусу виконаний горизонтальний бортик, причому на нижній опорній поверхні корпусу з протилежного боку від горизонтального бортику виконаний виступ сферичної форми, а по кромці верхньої поверхні порожнини виконані елементи, які зминаються. 2. Ковпачок анкера за п. 1, який відрізняється тим, що елементи, які зминаються, розміщені під кутом 90-180° відносно один одного. 3. Ковпачок анкера за п. 1, який відрізняється тим, що ковпачок виконаний з поліаміду-6. 2 UA 80171 U 3 UA 80171 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Anchor cap

Автори англійською

Kniaziev Sierhiei Sierhieievich

Назва патенту російською

Колпачок анкера

Автори російською

Князев Сергей Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: B61B 1/00

Мітки: анкера, ковпачок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-80171-kovpachok-ankera.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ковпачок анкера</a>

Подібні патенти