Пристрій для стимуляції фізіологічних процесів живих організмів з використанням світлових хвиль, електромагнітної індукції і теплової взаємодії

Номер патенту: 80169

Опубліковано: 27.08.2007

Автор: Пьотровіч Маріуш

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для стимуляції фізіологічних процесів живих організмів у вигляді прямокутної призми, що має між нижньою і верхньою площинами вільну зону, яка забезпечує випромінювання електромагнітних хвиль і тепла, і встановлені внизу котушки випромінювачів електромагнітних хвиль між верхньою і нижньою площинами, що дозволяють тепловому випромінюванню проникати через них, який відрізняється тим, що має довільну об'ємну форму, обмежену двома паралельними чи майже паралельними площинами, і включає опорні елементи (1) рівної висоти і довільної форми, нерозбірно з'єднані з верхньою площиною пристрою з тонкотканого матеріалу (2), облицьованого зверху теплоізоляційним матеріалом (3), причому теплоізоляційний матеріал (3) має на довільній відстані один від одного отвори довільної форми, у яких установлені випромінювачі світлових хвиль (5) довжиною 380-630 нм, частотою 0,5-100 МГц і потужністю до 100 мВт, причому в опорних елементах (1), у їх нижній частині, установлені випромінювачі електромагнітних хвиль (4), вибрані таким чином, що на рівні верхньої площини пристрою - трохи вище тонкотканого матеріалу чи на його рівні - у кожній точці верхньої площини пристрою, що забезпечують отримання будь-якого значення електромагнітної індукції в межах 0,001-80 мкТ з частотою 20-80 Гц, одночасно випромінюючі визначену кількість тепла, причому передбачено устаткування датчиків і пристроїв виміру і регулювання значень випромінюваної електромагнітної індукції і значення випромінюваного тепла, які живляться змінним струмом з напругою, безпечною для живих організмів, у межах від 6 до 24 В, і з'єднані з системою керування пристрою, що має генератор частот випромінюваних світлових хвиль.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що випромінювачі електромагнітних хвиль (4) випромінюють хвилі з електромагнітною індукцією в межах 0,01-5,00 мкТ і частотою 40-60 Гц.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що тонкотканий матеріал (2) являє собою сіточку з скловолокна чи будь-якого іншого матеріалу, який запобігає розвитку бактерій.

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що теплоізоляційний матеріал (3) є еластичним і має фунгіцидні і бактерицидні властивості.

5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що отвори на довільній відстані один від одного в теплоізоляційному матеріалі (3) мають форму подовжених прорізів чи круглу форму і/або форму еліпсоїдів різного чи однакового діаметра, або утворюють проріз навколо правильних багатокутників стільникової структури.

6. Пристрій за пп. 1 і 5, який відрізняється тим, що випромінювачі світлових хвиль (5) випромінюють світлові хвилі частотою 0,8-1,2 МГц та розташовані послідовно чи квадратами в довільно обраних кількостях.

7. Пристрій за пп. 1 і 6, який відрізняється тим, що число випромінювачів світлових хвиль (5) становить від 1 до 8.

8. Пристрій за пп. 1, 6 і 7, який відрізняється тим, що випромінювачі світлових хвиль розташовані на 2/3 довжини пристрою чи в центральній частині верхньої відкритої площини пристрою.

9. Пристрій за пп. 1 і 6, який відрізняється тим, що випромінювачами світлових хвиль (5) є діоди потужністю 20-50 мВт.

10. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що має форму поясів, компресів чи іншу, що прикріплюють до окремих частин тіла людини, чи виконаний як облицювання предметів, використовуваних для того, щоб на них сидіти чи лежати.

11. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що виконаний у вигляді матраца, низ якого нерозбірно з'єднаний з бічними стінками, причому низ і внутрішні сторони бічних стінок облицьовані герметичним непроникним матеріалом, і на внутрішній стороні низу матраца чи в зоні трохи вище низу установлені випромінювачі електромагнітних хвиль (4) і випромінювачі тепла, а верхня площина пристрою являє собою тонкотканий матеріал (2), облицьований зверху теплоізоляційним матеріалом (3), у якому на довільній відстані один від одного виконані отвори довільної форми, у яких знаходяться випромінювачі світлових хвиль (5), причому бічні стінки пристрою мають вентиляційні отвори (6), а у вільній зоні усередині пристрою встановлена - між низом і тонкотканим матеріалом - пружинна конструкція спальних меблів, причому навколо меблевих пружин залишена вільна зона.

12. Пристрій за пп. 1 і 11, який відрізняється тим, що випромінювачами електромагнітних хвиль (4) є котушки і/або групи котушок.

13. Пристрій за пп. 11 і 12, який відрізняється тим, що котушки і/або групи котушок (4) розміщаються під або між верхньою і нижньою площинами, проникними для теплового випромінювання.

Текст

1. Пристрій для стимуляції фізіологічних процесів живих організмів у вигляді прямокутної призми, що має між нижньою і верхньою площинами вільну зону, яка забезпечує випромінювання електромагнітних хвиль і тепла, і встановлені внизу котушки випромінювачів електромагнітних хвиль між верхньою і нижньою площинами, що дозволяють тепловому випромінюванню проникати через них, який відрізняється тим, що має довільну об'ємну форму, обмежену двома паралельними чи майже паралельними площинами, і включає опорні елементи (1) рівної висоти і довільної форми, нерозбірно з'єднані з верхньою площиною пристрою з тонкотканого матеріалу (2), облицьованого зверху теплоізоляційним матеріалом (3), причому теплоізоляційний матеріал (3) має на довільній відстані один від одного отвори довільної форми, у яких установлені випромінювачі світлових хвиль (5) довжиною 380-630 нм, частотою 0,5-100 МГц і потужністю до 100 мВт, причому в опорних елементах (1), у їх нижній частині, установлені випромінювачі електромагнітних хвиль (4), вибрані таким чином, що на рівні верхньої площини пристрою трохи вище тонкотканого матеріалу чи на його рівні - у кожній точці верхньої площини пристрою, що забезпечують отримання будь-якого значення електромагнітної індукції в межах 0,001-80 мкТ з частотою 20-80 Гц, одночасно випромінюючі визначену кількість тепла, причому передбачено устаткування датчиків і пристроїв виміру і регулю 2 (19) 1 3 80169 4 11. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що причому бічні стінки пристрою мають вентиляційні виконаний у вигляді матраца, низ якого нерозбірно отвори (6), а у вільній зоні усередині пристрою з'єднаний з бічними стінками, причому низ і внутвстановлена - між низом і тонкотканим матеріалом рішні сторони бічних стінок облицьовані герметич- пружинна конструкція спальних меблів, причому ним непроникним матеріалом, і на внутрішній стонавколо меблевих пружин залишена вільна зона. роні низу матраца чи в зоні трохи вище низу 12. Пристрій за пп. 1 і 11, який відрізняється тим, установлені випромінювачі електромагнітних що випромінювачами електромагнітних хвиль (4) є хвиль (4) і випромінювачі тепла, а верхня площина котушки і/або групи котушок. пристрою являє собою тонкотканий матеріал (2), 13. Пристрій за пп. 11 і 12, який відрізняється облицьований зверху теплоізоляційним матеріатим, що котушки і/або групи котушок (4) розміщалом (3), у якому на довільній відстані один від одються під або між верхньою і нижньою площинами, ного виконані отвори довільної форми, у яких знапроникними для теплового випромінювання. ходяться випромінювачі світлових хвиль (5), Предметом винаходу є пристрій для стимуляції фізіологічних процесів живих організмів з використанням світлових хвиль, електромагнітної індукції і теплової взаємодії з одночасним приведенням кліток і молекул живого організму в більш енергетично насичений збуджений стан. Відомі різні види пристроїв, що випромінюють перемінні електромагнітні поля, пристроїв, що випромінюють теплові хвилі, а також пристроїв, що випромінюють світлові хвилі. В описі винаходу до [патенту США №4685462] розкривається пристрій для лікування гіпотермії з використанням магнітного полю. Цей пристрій має дві спіральні індукційні котушки, зв'язані з ВЧгенератором через систему автоматичного настроювання частоти, що містить у собі конденсатори й індукційні котушки. Спіральні котушки поміщені в непровідний циліндр, що являє собою елемент захисного екрана. Одна з котушок одержує сигнал із ВЧ-генератора з частотою, наладнаною на резонанс, а друга - шляхом взаємоіндукції. В описі винаходу до [патенту США №5344384] розкривається пристрій для мапгітотералії, що впливає магнітним полем з частотою поля 1090Гц, що періодично, коли це необхідно, створюється котушками. Цей пристрій працює як стимулятор для хворих органів людського тіла. Він містить ряд гнучких елементів, постійно з'єднаних між собою. Кожний з цих елементів має убудований генератор магнітного поля, виконаний у виді котушки високої потужності, що заповнює майже весь гнучкий елемент. Ці елементи можуть бути постійно з'єднаними для утворення пристроїв у виді килимків, смужок і компресів, що накладаються поверх хворих органів людського тіла. В описі винаходу до [патенту США №5453074] розкривається пристрій для електромагнітної терапії, що призначена для людей і поліпшує їх. загальний фізичний стан. Він виконаний з плоскою підставою, що закінчується підголівником, і закритий рухливою частиною, що коротше, ніж підстава, і переміщається по ньому. Цей пристрій може створювати електромагнітне поле - безпечне для пацієнта - для окремих органів людського тіла і голови протягом коротких періодів часу; ці поля генеруються електромагнітними генераторами, поміщеними в циліндри пристроїв. В описі [корисної моделі Німеччини №29919950] розкривається терапевтична лампа, призначена для лікування окремих органів людського тіла за допомогою зосередженого електромагнітного поля. Ця лампа має зосереджену систему спіралей, поміщених у вузький корпус, що випромінюють електромагнітне поле, забезпечуючи вкрай обмежену взаємодію з конкретною невеликою частиною людського тіла. Відомі різні види пристроїв, що випромінюють світлові хвилі різних довжин з відносно високими потужностями випромінювання від 30 до 300Вт. В описі винаходу до [патенту Польщі №177426] розкривається терапевтична лампа для біостимуляції, що створює поляризоване світло, що містить джерело точкового світла потужністю 30-300Вт, поміщене у фокус відбивача з формою параболоїда обертання; вона має пластинку світлофільтра і цільний пластмасовий корпус, виготовлений із двох трубчастий частин з однаковими круглими перетинами, що з'єднуються між собою під кутом 114°. В описі винаходу до [патенту Польщі №181766] розкривається пристрій фотодинамічного випромінювання, що має корпус з лампою, відбивач навколо цієї лампи, набір світлофільтрів, установлених на шляху світлового променя, апертуру для виходу світла, розташовану за набором світлофільтрів, дозувальний пристрій для точного регулювання енергії випромінювання, подаваної пристроєм на пацієнта, і електронний далекомір для виміру відстані випромінювання і використання цих вимірів при настроюванні необхідної відстані випромінювання. В описі винаходу до [патенту США №6450941] розкривається пристрій для догляду за волоссям і їхнього сушіння, що стимулює клітки тіла пульсуючим електромагнітним випромінюванням; він живеться імпульсами струму частотою 200-20000Гц і амплітудою 15-25В. Тривалість імпульсів складає 2-200мкс. Одночасно на волосся впливають випромінювання в інфрачервоній області спектра з трьома довжинами хвиль (600, 900 і 1200нм) і синій колір довжиною хвилі 400нм, створюваний напівпровідниковими чи лазерними діодами. Одночасно з початком пульсуючого електромагнітного випромінювання і випромінювання у видимій області спектра включається фен, що подає гаряче повітря при температурі 37°С, що сушить волосся. 5 80169 6 бактерицидними властивостями. У нижніх частиПристрій може впливати на волосся і шкіру голови нах опорних елементів безпосередньо над площитільки відносно короткий час - від декількох секунд ною їх підстави установлені випромінювачі електдо декількох десятків секунд. Цей час обмежуєтьромагнітних хвиль, переважно котушки і (чи) групи ся часом повного висушування волосся гарячим котушок, що випромінюють електромагнітне поле з повітрям, подаваним електричним феном. частотою 10-100Гц і електромагнітною індукцією Недоліком усіх вищезгаданих пристроїв і спо0,001-80мкТ. Переважно, частота електромагнітсобів з погляду їх використання для живих органіного полючи повинна знаходитися в межах 50змів є відсутність пристрою, що дозволив би опти60Гц, а електромагнітна індукція - у межах 0,01мально об'єднати випромінювання 5,00мкТ. Випромінювачі електромагнітних хвиль електромагнітних і магнітних полів з випромінютакож випромінюють необхідну кількість тепла. ванням світлових хвиль різних довжин і (чи) виВипромінювачі електромагнітних хвиль обрані так, промінюванням тепла на живий організм. З метою що на рівні верхньої площини пристрою - ледве безпеки відомі пристрої можна використовувати вище тонкотканого матеріалу чи на його рівні - у тільки протягом відносно коротких періодів часу кожній точці верхньої площини пропонованого від декількох секунд до декількох десятків секунд. пристрою можна одержати будь-яке значення елеЦя обмеженість застосування - результат надмірктромагнітної індукції в межах 0,001-80мкТ. Щоб них значень випромінювання магнітної індукції чи забезпечити проникання повітря і теплового вивисоких значень електромагнітного поля, що діють промінювання, теплоізоляційний матеріал має на в імпульсному режимі, і високої потужності ламп, довільній відстані друг від друга отвори довільної які випромінюють світлові хвилі та викликають форми, що пропускають повітря. Ці отвори можуть перегрів частин людського тіла, що піддаються мати форму подовжених прорізів. Вони можуть опроміненню. При використанні протягом більш бути також круглими і еліпсоподібними, різного чи тривалих періодів відомі пристрої, які використооднакового діаметра, чи утворювати прорізу навують струм частотою 200-20000Гц, впливають на вколо правильних багатокутників стільникової багато реакцій, що протікають у живих організмах. структури, виготовлених з теплоізоляційного матеЗагальновідомо, що живий організм сприятлиріалу. Прорізи чи отвори в теплоізоляційному маво адаптується в умовах з дуже низькими значентеріалі містять випромінювачів світлових хвиль, нями електромагнітного поля і мізерно малими що випромінюють хвилі довжиною 380-630нм і потужностями випромінювачів світлових хвиль, що генерованою частотою 0,5-100МГц. Переважно, діють на нього, разом з оптимальною температувипромінювані світлові хвилі мають генеровану рою, що одночасно діє на живий організм. Такі частоту 0,8-1,2МГц. Випромінювачі електромагнітпроцеси повинні впливати на живий організм на них хвиль в отворах теплоізоляційного матеріалу довгостроковій основі, а в деяких випадках навіть встановлені квадратами чи послідовно і являють постійно протягом тривалих періодів часу. У випасобою випромінювачі, що випромінюють світло з дку живих організмів, сон чи спокій - це періоди, однією довжиною світлової хвилі чи різними довнайбільш придатні для таких видів взаємодії. жинами світлових хвиль у межах 380-630нм. У Ціль даного винаходу полягає в створенні залежності від вимог, у цих прорізах чи отворах у пристрою, що забезпечив би повну безпеку стимутеплоізоляційному матеріалі установлені від одноляції і протікання процесів у живому організмі й го до декількох випромінювачів світлових хвиль; одночасно дозволив би впливати на живий оргапереважно, число випромінювачів дорівнює 1-8. нізм електромагнітним полем з низьким значенням При цьому важливо, щоб випромінювачі світлових випромінювання електромагнітної індукції одночахвиль займали 2/3 довжини пристрою чи його сно з використанням ламп мізерно малої потужноцентральну частину. Випромінювачі світлових сті для випромінювання світлових хвиль і слабкого хвиль - це пристрої малої потужності (до 100мВт), і несилового теплового випромінювання протягом переважно є світловипромінюючими діодами понеобмеженого періоду на цей організм. Пристрій тужністю 20-50мВт. Випромінювачі електромагнітцього типу оказував би сприятливий вплив на орних хвиль живляться перемінним струмом з напруганізм і у випадку захворювань на просунутій стагою, безпечною для живих організмів, тобто, у дії, коли імунна система вже перевантажена і не в межах 6-24В. Напруженість електромагнітного змозі витримати могутній короткостроковий вплив полю, випромінюваного випромінювачами електвідомих пристроїв. ромагнітних хвиль, регулюється шляхом зміни сиПропонований пристрій для стимуляції фізіоли струму, що протікає через обрані випромінювалогічних процесів живих організмів має довільну чі електромагнітних хвиль. Пропонований пристрій об'ємну форму, обмежений двома паралельними оснащений датчиками і пристроями контролю, чи майже паралельними площинами. Між цими виміру і регулювання температури поблизу верхплощинами мається простір, відповідний обраній ньої площини. Він може оснащуватися датчиками, висоті, що може обмежуватися бічними стінками. а також пристроями для безупинного виміру і реПристрій має кілька опорних елементів рівної вигулювання значення електромагнітної індукції в соти і довільної форми. Ці опорні елементи з'єдкожній точці верхньої площини пристрою. Датчики нані з верхньою площиною пристрою з тонкотканоі пристрої для виміру і регулювання значень виго матеріалу чи - переважно - сіточки з промінюваної електромагнітної індукції і значення скловолокна чи будь-якого іншого матеріалу, який випромінюваного тепла з'єднані із системою керуінгібує розвиток бактерій. У пропонованому привання пристрою. Система керування пристрою має строї верхня сторона тонкотканого матеріалу обгенератор частот випромінюваних світлових лицьована теплоізоляційним матеріалом, перевахвиль, що дозволяє легко адаптувати їх частоти жно еластичним і з фунгіцидними і 7 80169 8 випромінювачі світлових хвиль. Бічні стінки придо поточних робочих вимог. Завдяки тому, що сисстрою можуть мати вентиляційні отвори, що відтема керування пристрою має процесор, можна криваються і закриваються вручну чи автоматично безупинно контролювати значення випромінювань в разі потреби зменшити чи збільшити кількість електромагнітної індукції, значення теплового витепла, випромінюваного випромінювачами електпромінювання івипромінювання світла за допоморомагнітних хвиль у напрямку верхньої площини гою персонального комп'ютера. Для зручності опепристрою. Для зручності користувача у вільній зоні ратора винайдений пристрій можна розділити по усередині пристрою може встановлюватися - між його більш довгій стороні на два чи кілька елеменнизом і тонкотканим матеріалом - пружинна констів, постійно з'єднаних між собою, що дозволить трукція спальних меблів, навколо якої залишена його збирати і розбирати. вільна зона для вентиляції і циркуляції середовищ По одному з варіантів здійснення винаходу, усередині пристрою і їхнього випромінювання убік пристрій може складатися з елементів різних верхньої площини. На зовнішній стороні дна і боформ і розмірів, звичайно у виді смуг, чи компресів ковин пристрою мається - як у звичайних матраців іншого виду, прикріплених до окремих частин жи-оббивка, що легко знімається, частково загнута вої істоти. Ці елементи складаються з теплоізоляповерх верхнього краю боковин на покладений ційного матеріалу з отворами довільної форми, зверху теплоізоляційний матеріал так, щоб не завиконаними з тонкотканого матеріалу відповідної кривати прорізи чи отвори в теплоізоляційному форми. У цих отворах установлені випромінювачі матеріалі. світлових хвиль. Поверхня, облицьована теплоОдне з переваг пропонованого пристрою поляізоляційним матеріалом, прилипає безпосередньо гає в тому, що можна одночасно впливати на жидо частини тіла, на яку поміщається елемент відвий організм випромінюванням електромагнітного повідної форми. Протилежна сторона тонкотканого полю з низькими значеннями, випромінюванням матеріалу відповідної форми може мати порожній малопотужних світлових хвиль, а також природним простір, якій відповідає обраній товщині, обмежетепловим випромінюванням. Низькі значення виний зовні матеріалом, що допускає регульоване промінюваних середовищ означають, що живі орприродне проникання повітря; до його внутрішньої ганізми можуть вільно залишатися в полі їхньої сторони прикріплені випромінювачі електромагнітреакції без будь-яких обмежень часу. При викориних хвиль, що випромінюють електромагнітне поле станні пропонованого пристрою, живий організм не і необхідну кількість тепла. Весь пристрій - із устапіддається ані небезпечним високим частотам новленими випромінювачами електромагнітних струму, що протікає через пристрій, ані перегріву хвиль і випромінювачами світлових хвиль - жишкіри чи внутрішніх кліток. Пристрій дозволяє підвиться від елементів живлення чи акумуляторів. тримувати стабільну температуру живого організЕлементи живлення чи акумулятори живлять і симу і запобігає його перегрів чи потіння. Додаткостему для виміру, контролю і регулювання випровою перевагою пристрою є те, що він забезпечує мінювання середовищ пристроєм. Цей варіант оптимальні умови для сну, і, таким чином, навіть здійснення дозволяє одночасно впливати на обза короткий час сну можна домогтися поліпшеного рані частини тіла електромагнітним, світловим і відновлення живих організмів. При установці притепловим випромінюваннями без обмеження його строю на сидіннях, зокрема, на сидіннях автомобісвободи руху. лів, підвищується рівень зосередженості водіїв. По іншому переважному варіанті здійснення Пропонований пристрій для стимуляції фізіовинаходу, пропонований пристрій має розміри, логічних процесів живих організмів представлено підібрані для різних предметів, використовуваних на прикладі описуваного нижче виготовленого зрадля того, щоб на них сидіти чи лежати. Зокрема, зка. На Фіг.1 представлений запропонований привоно може використовуватися на сидіннях автострій з подовженими отворами, на Фіг.2 представмобілів. лене зразкове розташування опорних елементів По іншому варіанті здійснення винаходу, пропристрою, на Фіг.3 представлена зразкова форма понований пристрій являє собою матрац. Нижня пристрою у виді смуги, на Фіг.4 представлена зраплощина матрацу постійно з'єднана з бічними стінзкова форма пристрою у виді компресу на нозі, на ками. Нижня частина матрацу і його бічних стінок Фіг.5 представлена зразкова форма пристрою у облицьовані герметичним непроникним матеріавиді пов'язки на руці, на Фіг.6 представлена зразлом. На внутрішній стороні низу матрацу чи в зоні кова форма пристрою у виді матрацу, на Фіг.7 ледве вище низу, установлені випромінювачі елепредставлена зразкова форма пристрою у виді ктромагнітних хвиль з електромагнітною індукцією матраца (аксонометричний розріз). в межах 0,001-80мкТ, що також випромінюють і Пропонований пристрій для стимуляції фізіонеобхідну кількість тепла. Переважно, випромінюлогічних процесів живих організмів у виді плоскої вачі електромагнітних хвиль розміщаються під/чи прямокутної призми складається з опорних елемеміж двома тканинами чи матеріалами, що дозвонтів 1, до яких прикріплені випромінювачі електляють проходити тепловому випромінюванню. ромагнітних хвиль. Опорні елементи 1 постійно Верхній шар пристрою - це тонкотканий матеріал. з'єднані з нижньою поверхнею тонкотканого матеУ пропонованому пристрої тонкотканий матеріал, ріалу 2. Верхня площина тонкотканого матеріалу 2 що є верхнім шаром пристрою, облицьований тепоблицьована ізоляційним матеріалом, що має полоізоляційним матеріалом. Щоб забезпечити продовжені отвори, у яких установлені випромінювачі никання повітря і теплового випромінювання, тепсвітлових хвиль 5. Варіант пристрою у виді смуги лоізоляційний матеріал має на довільній відстані має кабель живлення і пристрій керування 9. Варідруг від друга отвору довільної форми, що пропусанти пристрою у виді пов'язок на руці та нозі з'єдкають повітря, у яких можуть установлюватися 9 80169 10 нані кабелем 10 з кабелем харчування і пристроєм пристрою у виді матраца та в одному з більш кокерування 9. Варіант пристрою у виді матраца має ротких країв теплоізоляційного матеріалу виконані випромінювачі світлових хвиль 5, встановлені в отвори 6. Між двома тканинами 8 установлені виотворах ізоляційного матеріалу 3. У бічних стінках промінювачі електромагнітних хвиль 4. 11 Комп’ютерна верстка О. Гапоненко 80169 Підписне 12 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Apparatus for stimulating the physiological processes of living organism using light waves electromagnetic induction and thermal interaction

Назва патенту російською

Устройство для стимуляции физиологических процессов живых организмов с использованием световых волн, электромагнитной индукции и теплового взаимодействия

Автори російською

PIOTROWICZ, Mariusz

МПК / Мітки

МПК: A61N 2/00, A61N 2/02, A61N 1/06

Мітки: взаємодії, електромагнітної, світлових, фізіологічних, використанням, організмів, пристрій, стимуляції, живих, хвиль, індукції, теплової, процесів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-80169-pristrijj-dlya-stimulyaci-fiziologichnikh-procesiv-zhivikh-organizmiv-z-vikoristannyam-svitlovikh-khvil-elektromagnitno-indukci-i-teplovo-vzaehmodi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для стимуляції фізіологічних процесів живих організмів з використанням світлових хвиль, електромагнітної індукції і теплової взаємодії</a>

Подібні патенти