Спосіб оптимізації тактики хірургічного лікування хворих з пухлинами функціонально важливих зон головного мозку

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оптимізації тактики хірургічного лікування хворих з пухлинами функціонально важливих зон головного мозку, який характеризується тим, що тактика хірургічного лікування хворих з пухлинами функціонально важливих зон головного мозку базується на інтраопераційному використанні мультимодальної навігації з інтеграцією зображень магнітно-резонансної томографії, функціональної магнітно-резонансної томографії, магнітно-резонансної трактографії та 3D-реконструкцією поверхневих венозних колекторів мозку з проведенням, під контролем мультимодальної навігації, мікронейрохірургічних маніпуляцій на структурах мозку з оцінкою результативності хірургічного втручання у динаміці доопераційного та післяопераційного перебігу захворювання за шкалою якості життя.

Текст

Реферат: UA 79277 U UA 79277 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до таких галузей медицини як нейрохірургія, нейроонкологія і може бути використана при хірургічному лікуванні пухлин головного мозку. Доведена ефективність застосування систем нейронавігації при видаленні глибинно розташованих пухлин, пухлин малого розміру, пухлин із поширенням у функціонально важливі зони (ФВЗ) головного мозку, пухлин основи черепа, ендоскопічного супроводу та біопсії [Surgical navigation systems for the resection of intracranial gliomas / M.W. McDermott, D. Binder, S. Kunwar [et al.] // Computer-Assisted Neurosurgery; eds. G.H. Barnett, R.J. Maciunas, D.W. Roberts. - N.Y.: Taylor and Francis, 2006. - P. 179-194; Image-guided resection of high-grade glioma: patient selection factors and outcome / N. Scottlitofsky, A.M. Bauer, R.S. Kasper [et. al.] // Neurosurg. Focus.2006. - N.20. - E. 16.]. За прототип корисної моделі авторами взятий спосіб, наведений в джерелі [Патент № 59008, Україна, МПК A61B17/00, A61N5/06. Спосіб лазерно-хірургічного видалення внутрішньомозкових гліом півкуль великого мозку / Розуменко В.Д., Мосійчук С.С., Хорошун А.П., Герасенко К.М., Розуменко А.В., Ключка В.М., Заявл. 13.05.2008 р., Опубл. 12.01.2009 р. Бюл. №1. 2009 р.]. Згідно з ним, після хірургічного видалення пухлини, для видалення ділянок пухлин, що поширюються у ФВЗ головного мозку використовують лазерну резекцію рештків пухлини у різних режимах опромінення. Але, прийнятий нами за прототип спосіб має головний недолік, а саме - неможливість визначити інтраопераційно розташування пухлини відносно ФВЗ головного мозку. Таким чином радикальне видалення пухлини пов'язане з високим ризиком травмування суміжних мозкових структур, ФВЗ головного мозку, що призводить до ризику виникнення або поглиблення рухових порушень у післяопераційному періоді. Задачею корисної моделі є створення способу, що дозволяє збільшити радикальність оперативного втручання без пошкодження ФВЗ головного мозку, зменшити травматичність операції та зменшити ризик післяопераційних рухових порушень, підвищити якість життя оперованих хворих. Поставлена задача вирішується тим, що тактика хірургічного лікування хворих з пухлинами функціонально важливих зон головного мозку базується на інтраопераційному використанні мультимодальної навігації з інтеграцією зображень магнітно-резонансної томографії, функціональної магнітно-резонансної томографії, магнітно-резонансної трактографії та 3Dреконструкцією поверхневих венозних колекторів мозку з проведенням, під контролем мультимодальної навігації, мікронейрохірургічних маніпуляцій на структурах мозку з оцінкою результативності хірургічного втручання у динаміці доопераційного та післяопераційного перебігу захворювання за шкалою якості життя. Спосіб здійснюється наступним чином: резекція основної частини пухлини проводиться з інтраопераційним використанням мультимодальної навігації з інтеграцією зображень магнітнорезонансної томографії, функціональної магнітно-резонансної томографії, магнітно-резонансної трактографії та 3D-реконструкцією поверхневих венозних колекторів мозку з наступним проведенням під контролем мультимодальної навігації видалення залишків пухлини, що розповсюджуються у ФВЗ та медіанні структури мозку. Приклад. Хвора К., 43 p., госпіталізована до клініки зі скаргами на парціальні судомні напади у правих кінцівках. За даними клініко-неврологічного обстеження на момент огляду визначено: зниження м'язової сили у правих кінцівках, підвищення сухожильних та періостальних рефлексів праворуч, хиткість у позі Ромберга, очне дно, на момент огляду, без ознак застою. За даними МРТ: у задньолобовій частці ліворуч візуалізується внутрішньомозкове гетерогенне вогнище, що має гетерогенну структуру та не змінює інтенсивності після введення контрастної речовини. 3 Розміри утворення 38×27×40 мм . Навколо пухлини відсутня зона набряку, серединні структури не зміщені. Проведена хірургічна резекція пухлини. Оперативне втручання проводилося з використанням мультимодальної навігації. На передопераційному етапі було проведено аналіз даних нейровізуалізаційних методів обстеження. За допомогою програмного забезпечення навігаційної станції була побудована віртуальна модель голови та мозку пацієнта з візуалізацією інтракраніальних структур. Із урахуванням даних магнітно-резонансної томографії, функціональної магнітно-резонансної томографії, магнітно-резонансної трактографії та 3Dреконструкцією поверхневих венозних колекторів мозку, локалізації пухлини була визначена хірургія доступу та тактика хірургічного видалення пухлини. Відповідно до передопераційного планування була проведенарезекція пухлини з використанням мультимодальної навігації. З використанням мультимодальної навігації були визначені залишки пухлини, що підлягають хірургічному видаленню. Під контролем мультимодальної навігації було проведено видалення 1 UA 79277 U 5 10 пухлини за допомогою лазерної деструкції зі збереженням ФВЗ головного мозку, трактів та венозних колекторів. Висновок гістологічного дослідження: анапластична астроцитома III ступеня злоякісності. За даними КТ, проведеного на наступний день після операції, підтверджено радикальність проведеної операції зі збереженням оточуючих структур головного мозку, ФВЗ головного мозку, трактів та венозних колекторів. В післяопераційному періоді відзначено відсутність рухових порушень. Якість життя у динаміці доопераційного та післяопераційного перебігу захворювання проводили за 120 бальною шкалою оцінки якості життя хворих із пухлинами функціонально важливих зон мозку, в якій показники якості життя, залежно від ступеня значущості, розподілені на три підгрупи: показники високого (81-120 балів), середнього (41-80 балів) та низького (менше 40 балів) ступеня значущості (таблиця). Згідно шкали якість життя оперованої хворої до операції відповідала середньому рівню, а після проведення хірургічного лікування - високому рівню якості життя. 15 Таблиця Шкала оцінки якості життя хворих із пухлинами функціонально важливих зон мозку Показник Ступінь виразності показника I. Показники високого ступеня значущості 1. Судомні напади відсутні 1 епізодичні, без втрати свідомості судоми з втратою свідомості 2. Мобільність вільна в межах палати в межах ліжка 3. Хода самостійно потрібна допомога не ходить 4. Активні рухи кисті у повному об'ємі обмежені відсутні 5. Активні рухи у плечі та лікті у повному об'ємі обмежені відсутні 6. Активні рухи у стегні і коліні у повному об'ємі обмежені відсутні 7. Активні рухи у стопі у повному об'ємі обмежені відсутні 8. Координація рухів не порушена лобна атаксія астазія, абазія 9. Можливість мовного контакту нормальна утруднена афазія 10. Зір нормальний зниження амавроз II. Показники середнього ступеня значущості 11. М'язовий тонус нормальний гіпертонус еластичність 12. Інертність рухів відсутня помірного ступеня виразна 2 Кількість в балах 6 3 0 6 3 0 6 3 0 6 3 0 6 30 6 3 0 6 3 0 6 3 0 6 3 0 6 3 0 4 2 0 4 2 0 UA 79277 U 13. Ініціація рухів не порушена уповільнена загальмована 14. Чутливість руки у повному об'ємі порушена відсутня 15. Чутливість ноги у повному об'ємі порушена відсутня 16. Розуміння зверненої мови нормальна утруднена відсутня 17. Ініціація мовлення нормальна утруднена відсутня 18. Нудота, блювання відсутня турбує зрідка спостерігається постійно 19. Головний біль відсутні турбують зрідка спостерігаються постійно 20. Сечовиділення контрольоване контрольоване періодично нетримання сечі III. Показники низького ступеня значущості 21. Читання не порушене утруднене алексія 22. Письмо не порушене утруднене аграфія 23. Пам'ять нормальна знижена амнезія 24. Концентрація уваги не змінилась потребує певного напруження значно знизилась 25. Відношення пацієнта до оптимістичне хвороби і захворювання песимістичне негативне 26. Участь у консультаційних бере у часть співбесідах з лікарем активність знижена не приймає участі 27. Сімейні відносини задовільні емоційно напружені незадовільні 28. Утомлюваність звичайна помірного ступеня виразна 29. Сон не порушений турботний безсоння 30. Апетит задовільний знижений відсутні 5 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 Запропонований нами Спосіб оптимізації тактики хірургічного лікування хворих з пухлинами функціонально важливих зон головного мозку має ряд переваг: дозволяє збільшити радіальність оперативного втручання без пошкодження ФВЗ головного мозку, зменшити 3 UA 79277 U 5 травматичність операції та зменшити ризик післяопераційних рухових порушень, підвищити якість життя оперованих хворих. Запропонований Спосіб оптимізації тактики хірургічного лікування хворих з пухлинами функціонально важливих зон головного мозку пройшов клінічну апробацію в 12 хворих з пухлинами півкуль великого мозку в нейроонкологічній клініці ДУ "Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України" і має широкі перспективи для подальшого клінічного використання. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Спосіб оптимізації тактики хірургічного лікування хворих з пухлинами функціонально важливих зон головного мозку, який характеризується тим, що тактика хірургічного лікування хворих з пухлинами функціонально важливих зон головного мозку базується на інтраопераційному використанні мультимодальної навігації з інтеграцією зображень магнітно-резонансної томографії, функціональної магнітно-резонансної томографії, магнітно-резонансної трактографії та 3D-реконструкцією поверхневих венозних колекторів мозку з проведенням, під контролем мультимодальної навігації, мікронейрохірургічних маніпуляцій на структурах мозку з оцінкою результативності хірургічного втручання у динаміці доопераційного та післяопераційного перебігу захворювання за шкалою якості життя. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for optimization of surgical treatment of patients with tumors of functionally important areas of the brain

Автори англійською

Rozumenko Volodymyr Davydovych, Khoroshun Anna Petrivna, Rozumenko Artem Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ оптимизации тактики хирургического лечения больных с опухолями функционально важных зон головного мозга

Автори російською

Розуменко Владимир Давидович, Хорошун Анна Петровна, Розуменко Артем Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: головного, важливих, тактики, зон, хірургічного, пухлинами, спосіб, функціонально, лікування, хворих, оптимізації, мозку

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-79277-sposib-optimizaci-taktiki-khirurgichnogo-likuvannya-khvorikh-z-pukhlinami-funkcionalno-vazhlivikh-zon-golovnogo-mozku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оптимізації тактики хірургічного лікування хворих з пухлинами функціонально важливих зон головного мозку</a>

Подібні патенти