Спосіб інтенсивного лікування психопатичних нападів-фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб інтенсивного лікування психопатичних нападів-фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою, що включає використання риссету і проведення трансцеребральної гальванізації, який відрізняється тим, що додатково протягом тижня перорально добову дозу риссету підвищують від середньої до високої (щоденно по 1,0-2,0 мг до 8,0-9,0 мг/доб.) і через 2 год. після ранкового перорального прийому риссету проводять трансцеребральну гальванізацію з постійним збільшенням сили струму від 2 до 4 мА, його щільності від 0,04 до 0,08 мА/см2, тривалості процедури від 20 до 25 хв. при курсі лікування 12 щоденних процедур.

Текст

Реферат: Спосіб інтенсивного лікування психопатичних нападів-фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою включає використання риссету і проведення трансцеребральної гальванізації. При цьому протягом тижня перорально добову дозу риссету підвищують від середньої до високої і після ранкового перорального прийому риссету проводять трансцеребральну гальванізацію з постійним збільшенням сили струму, його щільності та тривалості процедури. UA 79248 U (12) UA 79248 U UA 79248 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до психіатрії, і може бути використана для інтенсивного лікування психопатичних нападів-фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою. Відомий спосіб інтенсивного лікування психопатичних нападів-фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою, який включає пероральний прийом високих доз психотропних засобів, в т.ч. риссету (Миколайський М.В., Влох І.Й. Розлади особистості (психопатії). Акцентуації // Психіатрія / Напрєєнко O.K., Влох І.Й., Голубков. О.З. та ін.; За ред. проф. O.K. Напрєєнка. - К.: Здоров'я, 2001. - С. 519-536). Недоліком відомого способу є велика тривалість курсу лікування, що зумовлено недостатньою терапевтичною активністю, а також відсутністю можливості швидко нарощувати концентрацію психотропних засобів, в т.ч. риссету, безпосередньо в заінтересованих структурах головного мозку, активно впливати на динаміку процесу, зокрема на регрес психопатичного нападу-фази та агресивну поведінку, створювати умови для реабілітації хворих. Відомий також спосіб інтенсивного лікування психопатичних нападів-фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою, який включає комбіноване використання психотропних засобів і перемінного електричного струму у вигляді деяких методів електротерапії (Клиническая психиатрия / Бачериков Н.Е., Михайлова К.В., Гавенко В.Л. и др.; Под ред. проф. Н.Е. Бачерикова. - К.: Здоров'я, 1989. - С. 108-133, 319-361). Недоліком способу є велика тривалість курсу лікування, що зумовлено недостатньою терапевтичною активністю, високою частотою побічних реакцій і ускладнень (вивихи та підвивихи суглобів, тріщини і переломи хребців, бронхопневмонії, зупинка серця і смерть), а також відсутністю можливості швидко нарощувати концентрацію риссету безпосередньо в заінтересованих структурах головного мозку, активно впливати на динаміку процесу, зокрема на регрес психопатичного нападу-фази та агресивну поведінку, і створювати умови для реабілітації хворих. Найбільш близьким по технічній суті і результату, що досягається, до заявленого є спосіб лікування психопатичних нападів-фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою, який включає поєднання перорального і парентерального прийомів психотропних засобів і гальванізацію комірцевої зони по О.Ю. Щербаку (Демедюк И.А. Психические заболевания // Клиническая физиотерапия / Оржежковский В.В., Волков Е.С., Демедюк И.А. и др.; Под ред. В.В. Оржежковского. - К.: Здоров'я, 1984. - С. 425-429). Недоліком способу є велика тривалість курсу лікування, що зумовлено недостатньою терапевтичною активністю, а також відсутністю можливості швидко нарощувати концентрацію риссету безпосередньо в заінтересованих структурах головного мозку, активно впливати на динаміку процесу, зокрема на регрес психопатичного нападу-фази та агресивну поведінку, на вираженість психопатичних реакцій, створювати умови для реабілітації хворих. В основу корисної моделі поставлено задачу скорочення терміну лікування за рахунок підвищення терапевтичного ефекту при інтенсивному лікуванні психопатичних нападів-фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою шляхом додаткового перорального підвищення добової дози риссету від середньої до високої з подальшим проведенням лікування методом трансцеребральної гальванізації, що забезпечує підвищення терапевтичного ефекту. Поставлена задача вирішується тим, що, згідно з корисною моделлю, додатково протягом тижня перорально добову дозу риссету підвищують від середньої до високої (щоденно по 1,02,0 мг до 8,0-9,0 мг/доб.) і через 2 год. після ранкового перорального прийому риссету проводять трансцеребральну гальванізацію з постійним збільшенням сили струму від 2 до 4 мА, 2 його щільності від 0,04 до 0,08 мА/см , тривалості процедури від 20 до 25 хв. при курсі лікування 12 щоденних процедур. Використання риссету для інтенсивного лікування психопатичних нападів-фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою відоме, але невідоме швидке нарощування концентрації риссету безпосередньо в заінтересованих структурах головного мозку шляхом додаткового перорального підвищення добової дози риссету від середньої до високої і подальшого проведення трансцеребральної гальванізації. Проведення лікування методом трансцеребральної гальванізації співпадає з максимальною концентрацією риссету в плазмі крові внаслідок його основного і додаткового перорального прийомів, отже, з найбільш вираженою його дією. Механізм дії риссету, який є атиповим нейролептиком із групи бензизоксазолу, зв'язують з дією його як селективного моноамінергічного антагоніста 5-НТ2-серотонінергічних і D2дофамінергічних рецепторів в центральній нервовій системі, а також з блокадою α1адренергічних і в меншій мірі Н1-гістамінових та α2-адренергічних рецепторів. Седативна дія 1 UA 79248 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 обумовлена блокадою адренорецепторів ретикулярної формації стовбура головного мозку, протиблювотна дія - блокадою дофамінергічних D2-рецепторів тригерної зони блювотного центру, гіпотермічна дія - блокадою дофамінергічних рецепторів гіпоталамуса. При цьому даний препарат не виявляє дії на холінергічні рецептори, характеризується антипсихотичним ефектом (усуває маячні ідеї, галюцинації, автоматизм), а також зменшує почуття страху, гніву, прояви фізичного насильства, емоційну збудливість, вибуховість, зменшує схильність до афективних реакцій, знижує агресивність, підвищує толерантність до фрустрації, благотворно впливає на поведінку хворих з психопатичними нападами-фаз у пацієнтів з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою, покращує динаміку розладу. В меншій мірі, ніж класичні нейролептики, пригнічує рухову активність і каталепсію. При цьому, під впливом постійного струму, створюються умови для підвищення ефекту дії препарату: виникають електрохімічні процеси в біологічних клітинах, що збільшує проникливість клітинних мембран, умови для потенціювання та пролонгування дії препарату. Це сприяє швидкому потраплянню риссету в головний мозок і спинномозкову рідину, вибірковому накопиченню його в заінтересованих структурах головного мозку, які мають відношення до патогенетичних ланок дисоціального розладу особистості, зокрема психопатичних нападів-фаз. Разом з цим, дія риссету відбувається при сприятливо зміненій реактивності нервової системи під впливом постійного струму, що значно зменшує появу небажаних побічних реакцій. Все це сприяє скороченню терміну лікування за рахунок підвищення терапевтичного ефекту. Заявлений спосіб інтенсивного лікування психопатичних нападів-фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою повністю виключає такі важкі ускладнення, як вивихи та підвивихи суглобів, тріщини і переломи хребців, бронхопневмонії, зупинку серця та смерть. Заявлений спосіб здійснюється наступним чином. Хворий приймає щоденно о 8 год. риссет усередину в таблетках в дозі від 2 до 4,0 мг/доб. Додатково протягом другого тижня перорально добову дозу риссету підвищують від середньої до високої (щоденно по 1,0-2,0 мг до 8,0-9,0 мг/доб.) і через 2 год. після ранкового перорального прийому риссету проводять трансцеребральну гальванізацію. Для цього електрод площею 50 2 см , який складається з трьох сполучних частин (металеві пластини), із яких дві пластини, кожна 2 площею по 10 см , разом з тканинними прокладками, розміщують на закриті повіки, а третю 2 пластину площею 30 см з тканинною прокладкою розміщують на область чола і приєднують до 2 анода джерела струму. Другий електрод площею 100 см розміщують на зону нижніх шийних хребців в області задньої поверхні шиї і з'єднують з катодом джерела гальванічного струму. Тканинні прокладки змочують теплою водою (за площею вони відповідають металевим пластинам). Процедури проводять з постійним збільшенням сили струму від 2 до 4 мА, його 2 щільності від 0,04 до 0,08 мА/см , тривалості процедури від 20 до 25 хв. при курсі лікування 12 щоденних процедур. Дані параметри вибрані дослідним шляхом у зв'язку з тим, що при їх використанні виявлявся найвищий терапевтичний ефект. Спосіб протипоказаний при індивідуальній нестерпності струму, негативному відношенні хворого до трансцеребральної гальванізації, запальних захворюваннях очей, мокрій екземі в місцях накладання електродів, важких соматичних захворюваннях в стадії декомпенсації, органічних захворюваннях нервової системи, гарячкових станах, злоякісних новоутвореннях, схильності до кровотеч, глаукомі, атонії сечового міхура, нирковій недостатності, еклампсії, епілепсії, гіпертрофії передміхурової залози і одночасному застосуванні з інгібіторами МАО. Спосіб використаний нами у 11 різностатевих праворуких хворих з психопатичними нападами-фаз, у хворих з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою, із середньою тривалістю захворювання 20 років у віці від 20 до 60 років, які виявляли ознаки психопатичних нападів-фаз - періодичні, без явних причин, фази різкого загострення патохарактерологічних особливостей, що характеризуються тривалим загостренням психопатичних рис, зокрема подразливості, грубості, нездатності підтримувати взаємовідносини, нездатності відчувати почуття провини, низьким порогом розряду агресії, включаючи насильство, нехтуваннями соціальними правилами і обов'язками, їхніми кількісними змінами і виявляються порушеннями поведінки та соціальною дезадаптацією нерідко з агресивною поведінкою. Відсутність чіткої залежності між клінічними проявами нападів-фаз, які можуть проявлятися великими і малими їхніми ознаками (стерті фази) і психопатичним складом особистості можуть свідчити про складнощі генезу з участю певного "ендогенного радикалу". Позитивний результат отримано у 9 хворих, невизначений - у 2 хворих, що підтверджується вірогідними клініко-психопатологічними, патопсихологічними, клініко-біохімічними та електрофізіологічними даними. 2 UA 79248 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Приклад 1. Хворий Д., 39 років. Діагноз: дисоціальний розлад особистості, психопатичний напад-фаза з агресивною поведінкою. Хворіє 19 років, 7 разів лікувався стаціонарно в обласній психіатричній лікарні, інвалід III групи, офіційно ніде не працює, сезонно працює на збиранні овочів та фруктів, неодноразово раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство, останній раз лікувався стаціонарно з 03.09.12 р. по 18.11.12 р. з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою у зв'язку із психопатичним нападом-фазою. До застосування заявленого способу інтенсивного лікування психопатичних нападів-фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою у даного хворого відмічалась терапевтична резистентність. Хворий приймав щоденно о 8 год. риссет усередину після їжі в таблетках в дозі 2,04,0 мг/доб. Додатково протягом другого тижня перорально добову дозу риссету підвищували від середньої до високої (щоденно по 1,0-2,0 мг до 8,0-9,0 мг/доб.) і через 2 год. після ранкового перорального прийому риссету проводили трансцеребральну гальванізацію з допомогою 2 апарату "Поток-1". Для цього електрод площею 50 см , який складається з трьох сполучних 2 частин (металеві пластини), із яких дві пластини, кожна площею по 10 см , разом з тканинними 2 прокладками, розміщували на закриті повіки, а третю пластину площею 30 см з тканинною прокладкою розміщували на область чола і приєднували до анода джерела струму. Другий 2 електрод площею 100 см розміщували на зону нижніх шийних хребців в області задньої поверхні шиї і з'єднували з катодом джерела гальванічного струму. Тканинні прокладки змочували теплою водою (за площею вони відповідали металевим пластинам). Процедури проводили з постійним збільшенням сили струму від 2 до 4 мА, його щільності від 0,04 до 2 0,08 мА/см , тривалості процедури від 20 до 25 хв. при курсі лікування 12 щоденних процедур. Дані лікувальні процедури хворий переніс добре, побічних реакцій і ускладнень не відмічалось. Внаслідок лікування наступило значне покращення стану хворого - менше став акцентувати увагу на своїх переживаннях, став спокійнішим, зменшились почуття гніву, прояви фізичного насильства, емоційна збудливість, вибуховість, зменшилась схильність до афективних реакцій, наступив регрес психопатичного нападу-фази, нормалізувалася поведінка, підвищилась толерантність до фрустрації, почав звертати увагу на взаємовідносини, відчувати свою провину, став охайним, перестав виявляти прояви агресивної поведінки, став більш товариським, лагідним, почав багато читати, цікавитися методом трансцеребральної гальванізації, телепередачами та випискою, будувати реальні плани на майбутнє, включатися в трудові процеси, допомагати в догляді за іншими хворими. Покращення стану хворого підтверджувалось вірогідними клініко-психопатологічними, патопсихологічними, клініко-біохімічними та електрофізіологічними даними. Таким чином, додаткове пероральне підвищення добової дози риссету від середньої до високої та подальше проведення лікування методом трансцеребральної гальванізації привело до швидкого нарощування його концентрації безпосередньо в заінтересованих структурах головного мозку, зменшення резистентності до психофармакотерапії, покращення динаміки процесу, зокрема регресу психопатичного нападу-фази та агресивної поведінки, порідшання побічних реакцій і ускладнень, створення умов для реабілітації і скорочування терміну лікування за рахунок підвищення терапевтичного ефекту. Приклад 2. Хворий З., 40 років. Діагноз: дисоціальний розлад особистості, психопатичних напад-фаза з агресивною поведінкою. Хворіє 18 років, більше 8 разів лікувався стаціонарно в обласній психіатричній лікарні, інвалід III групи, тимчасово працює вартівником на господарському складі, останній раз лікувався стаціонарно з 11.12.11 р. по 21.01.12 р. з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою у зв'язку із психопатичним нападом-фазою. До застосування заявленого способу інтенсивного лікування психопатичних нападів-фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою у даного хворого відмічалась терапевтична резистентність. Хворий приймав щоденно о 8 год. риссет усередину після їжі в таблетках в дозі 3,0 мг/доб. Додатково протягом другого тижня перорально добову дозу риссету підвищували від середньої до високої (щоденно по 1,0-2,0 мг до 8,0-9,0 мг/доб.) і через 2 год. після ранкового перорального прийому риссету проводили трансцеребральну гальванізацію за методикою, що описана вище в прикладі 1. Побічних реакцій і ускладнень у хворого не відмічалось. Внаслідок лікування наступило значне покращення стану хворого - менше став акцентувати увагу на своїх переживаннях, став спокійнішим, зменшились почуття гніву, прояви фізичного насильства, емоційна збудливість, вибуховість, зменшилась схильність до афективних реакцій, нормалізувалася поведінка, підвищилась толерантність до фрустрації, почав звертати увагу на взаємовідносини, відчувати свою провину, став охайним, перестав виявляти прояви агресивної 3 UA 79248 U 5 10 15 20 25 30 35 40 поведінки, наступив регрес психопатичного нападу-фази, став більш товариським, лагідним, значно покращилися відносини з рідними, хворими по палаті, почав багато читати літературу, адекватно спілкуватися, цікавитися методами лікування, телепередачами, випискою та домашніми справами, будувати реальні плани на майбутнє, включатися в трудові процеси, допомагати в догляді за іншими хворими. Покращення стану хворого підтверджувалось вірогідними клініко-психопатологічними, патопсихологічними, клініко-біохімічними та електрофізіологічними даними. Таким чином, додаткове пероральне підвищення добової дози риссету від середньої до високої та подальше проведення лікування методом трансцеребральної гальванізації привело до швидкого нарощування його концентрації безпосередньо в заінтересованих структурах головного мозку, зменшення резистентності до психофармакотерапії, покращення динаміки процесу, зокрема регресу психопатичного нападу-фази та агресивної поведінки, порідшання побічних реакцій і ускладнень, створення умов для реабілітації і скорочування терміну лікування за рахунок підвищення терапевтичного ефекту. Як видно із прикладів здійснення, заявлений спосіб інтенсивного лікування психопатичних нападів-фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою є дієздатний і ефективний. У порівнянні зі способом-найближчим аналогом заявлений спосіб інтенсивного лікування психопатичних нападів-фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою сприяє швидкій редукції психопатологічних розладів, зокрема регресу психопатичного нападу-фази та агресивної поведінки, емоційної збудливості, проявів фізичного насильства, експлозивності, зменшенню схильності до афективних реакцій, формуванню компенсації, покращенню перебігу психічного розладу, формуванню умов для реабілітації, дає можливість швидко нарощувати концентрацію риссету безпосередньо в заінтересованих структурах головного мозку шляхом його додаткового перорального підвищення добової дози від середньої до високої та подальшого проведення лікування методом трансцеребральної гальванізації, що дозволяє зменшувати резистентність до психофармакотерапії і термін лікування на 8 днів за рахунок підвищення терапевтичного ефекту. Спосіб-найближчий аналог дозволяє добитися позитивного ефекту тільки у 44,0 % хворих, заявлений спосіб інтенсивного лікування психопатичних нападів-фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою дав позитивний ефект у 57,2 % хворих. Таким чином, заявлений спосіб в порівнянні із найближчим аналогом перевищує терапевтичну ефективність на 13,2 %, що дає можливість скорочувати термін лікування. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб інтенсивного лікування психопатичних нападів-фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою, що включає використання риссету і проведення трансцеребральної гальванізації, який відрізняється тим, що додатково протягом тижня перорально добову дозу риссету підвищують від середньої до високої (щоденно по 1,0-2,0 мг до 8,0-9,0 мг/доб.) і через 2 год. після ранкового перорального прийому риссету проводять трансцеребральну гальванізацію з постійним збільшенням сили струму від 2 до 4 мА, його 2 щільності від 0,04 до 0,08 мА/см , тривалості процедури від 20 до 25 хв. при курсі лікування 12 щоденних процедур. 45 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for intensive therapy of psychopathic phase attacks in patients with dissocial personality disorder with aggressive behavior

Автори англійською

Petriuk Oleksandr Petrovych, Kuznietsov Valerii Mykolaiovych, Petriuk Petro Todorovych, Ivanychuk Olha Petrivna

Назва патенту російською

Способ интенсивного лечения психопатических приступов-фаз у больных с диссоциальным расстройством личности с агрессивным поведением

Автори російською

Петрюк Александр Петрович, Кузнецов Валерий Николаевич, Петрюк Петр Тодорович, Иваничук Ольга Петровна

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/42, A61P 25/00, A61N 1/20

Мітки: агресивною, хворих, нападів-фаз, лікування, спосіб, поведінкою, дисоціальним, інтенсивного, психопатичних, розладом, особистості

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-79248-sposib-intensivnogo-likuvannya-psikhopatichnikh-napadiv-faz-u-khvorikh-z-disocialnim-rozladom-osobistosti-z-agresivnoyu-povedinkoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб інтенсивного лікування психопатичних нападів-фаз у хворих з дисоціальним розладом особистості з агресивною поведінкою</a>

Подібні патенти