Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Затискний пристрій пилки електричного лобзика, що містить шток, лобзикову пилу, скобу з можливістю фіксованого переміщення вздовж штока, та регулюючий механізм зміни положень затиску та звільнення від затиску лобзикової пили, що включає повідковий кулачок, який відрізняється тим, що регулюючий механізм скоби додатково містить клин, взаємодіючий з клином повідковий кулачок, протилежний кінець якого виконано в вигляді рукоятки для взаємодії з пальцями рук.

2. Затискний пристрій пилки електричного лобзика за п. 1, який відрізняється тим, що замість повідкового кулачка використовуються додаткові клини, що взаємодіють з клином та деталями корпуса лобзика.

Текст

Дивитися

Реферат: Затискний пристрій пилки електричного лобзика містить шток, лобзикову пилу, скобу з можливістю фіксованого переміщення вздовж штока, та регулюючий механізм зміни положень затиску та звільнення від затиску лобзикової пили, що включає повідковий кулачок. При цьому регулюючий механізм скоби додатково містить клин, взаємодіючий з клином повідковий кулачок, протилежний кінець якого виконано в вигляді рукоятки для взаємодії з пальцями рук. UA 79211 U (54) ЗАТИСКНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПИЛКИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЛОБЗИКА UA 79211 U UA 79211 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до пристроїв для утримання робочого інструмента і може бути використана в ручних електричних лобзиках, що застосовуються у будівництві та інших галузях промисловості для обробки різних матеріалів. Наявність в складі відомих затискних пристроїв пилки електричного лобзика механізму утримання пилки забезпечує досягнення поставленої мети швидкого під'єднання-від'єднання та надійного утримання полотна пилки. Але є необхідність в прискоренні та покращенні цих процесів. Для збереження мобільності роботи пристрою всі деталі механізму утримання пилки повинні розташовуватися на тримачі (скобі). Введення в склад затискного пристрою клина та нового механізму утримання пилки для приведення його в дію, збільшує швидкість та надійність зазначених режимів взаємодії з пилкою. Відомим є пристрій для затиску пильного полотна (патент США № 5,946,810 від 07.09.1999, МКИ В23В 51/10, В23В 31/22), що містить шток з виїмкою для установки пилки, затискну трубку, розташовану з можливістю переміщення в осьовому напрямку по штоку і повороту навколо нього, затискні елементи, які утримують затискну трубку щодо штока в положенні звільнення пиляльного полотна, кільце з наскрізним отвором і радіальним вирізом, яке в затискний позиції притискається по осі до виступів пиляльного полотна, утримуючи таким чином затиснутий кінець пиляльного полотна у виїмці, передбаченій на штоку. Недоліками відомого пристрою є складність конструкції і невисока надійність затискного пристрою. Найбільш близьким за сукупністю ознак і технічним результатом до корисної моделі, що заявляється є затискний пристрій для лобзикової пили (патент США № 5,306,025, від 26.04.1994 МКИ В25В 5/00), що містить шток, лобзикову пилу, скобу з можливістю фіксованого переміщення вздовж штока та регулюючим механізмом зміни положень затиску та звільнення від затиску лобзикової пили, що включає повідковий кулачок. Наявність регулюючого механізму зміни положень затиску на звільнення від затиску з допомогою повідкового кулачка підвищує швидкість переходу пристрою з одного стану в інший. Однак є недостатньою надійність роботи пристрою, тому, що існує ковзний контакт тримачем пилки і механізмом регулювання, так як шток з тримачем пилки рухається зворотно поступально з великою частотою (3100 рух/хв.), а регулюючий механізм має тільки одну ступінь свободи - обертання навколо власної осі. Така конструкція приводить до швидкого зносу місця контакту і виходу всього затискного вузла з ладу. Для вирішення поставленої задачі в затискному пристрої, що містить шток, лобзикову пилу, скобу з можливістю фіксованого переміщення вздовж штока та регулюючим механізмом зміни положень затиску та звільнення від затиску лобзикової пили, що включає повідковий кулачок, згідно з корисною моделлю, регулюючий механізм скоби додатково містить клин, взаємодіючий з клином повідковий кулачок. Протилежний кінець повідкового кулачка виконано в вигляді рукоятки для взаємодії з пальцями рук. Для спрощення конструкції, замість повідкового кулачка можуть використовуватися додаткові клини. Для розкриття суттєвих ознак пристрою, що наведений, та їх причинно-наслідкового зв'язку з технічним результатом, що заявляється, достатньо, щоб регулюючий механізм скоби додатково містив клин, з можливістю руху вздовж штока, взаємодіючий з клином повідковий кулачок, що має можливість кутового переміщення в скобі. Протилежний кінець повідкового кулачка виконано в вигляді рукоятки для взаємодії з пальцями рук. Для спрощення конструкції, замість повідкового кулачка можуть використовуватися додаткові клини. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 наведено загальній вигляд конструктивного виконання затискного пристрою в положенні затиску лобзикової пили; фіг. 2 - в положенні звільнення від затиску лобзикової пили; фіг. 3 - загальній вигляд конструктивного рішення затискного пристрою в спрощеному виконанні в положенні затиску лобзикової пили; фіг. 4 - в положенні звільнення від затиску лобзикової пили. Затискний пристрій пилки електричного лобзика складається з скоби 1 з віссю 2, фігурним пазом 3 з клиновим виступом 4, різьбового отвору 5, штока 6, пилки 7, "Т" подібного клину 8, повідкового кулачка 9 з ексцентриком 10 та рукояткою і 1. В спрощеному варіанті конструкції механізму утримання пилки, замість повідкового кулачка використовують зовнішні клини: розклинення 12, заклинення - 13. Нерозглянуті можливості статичної взаємодії складових пристрою, наглядно показані на графічному матеріалі (фіг. 1-4) та витікають з опису наведеному в розділі опису його роботи при різних варіантах його застосування. В основному варіанті виконання пристрою, взаємодія деталей його конструкція є наступною. В фігурному пазу 3 скоби 1 розміщують шток 6, положення якого відносно штока фіксується з допомогою гвинта в різьбовому отворі 5, хвостовик пилки 7, ріжучою кромкою від штока, "Т" 1 UA 79211 U 5 10 15 20 25 подібний клин 8, що взаємодіє своїм клиновим виступом з аналогічним виступом 4 фігурного пазу 3, повідковій кулачок 9, що ексцентриком 10 взаємодіє з фігурним пазом клину 8. Затискання пилки 7 в скобі 1 виконують, попередньо блокуючи рух штока 6, коли рукоятку 11 повідкового кулачка 9 піднімають вверх і він здійснює кутове переміщення на осі 2 скоби 1. При цьому, ексцентрик 10, повідкового кулачка 9, переміщує "Т" подібний клин 8 вниз, що взаємодіючи своїм клиновим виступом з клиновим виступом 4 фігурного пазу 3 призводить до заклинення хвостовика пилки 7 з боковою поверхнею штока 6. Зусилля заклинення пилки 7 регулюється величиною тиску вверх на рукоятку 7 повідкового кулачка 9. Існуюча при роботі лобзика велика частоту руху штока 6 та ударні навантаження на полотно пилки 7 не приводять до небажаного її випадання, так як ексцентрик 10 надійно утримує повідковий кулачок 9 в верхньому положенні рукоятки 11. Звільнення пилки 7 з скоби 1 виконують, попередньо блокуючи рух штока 6, переміщенням рукоятки 11 повідкового кулачка 9 вниз, тоді він здійснює кутове переміщення на осі 2 скоби 1 в зворотному напрямку. При цьому ексцентрик 10 повідкового кулачка 9 переміщує "Т" подібний клин 8 вверх, що, взаємодіючи своїм клиновим виступом з клиновим виступом 4 фігурного пазу 3, призводить до звільнення хвостовика пилки 7 від заклинювання з боковою поверхнею штока 6. Величина розклинення пилки 7 регулюється величиною тиску вниз на рукоятку 7 повідкового кулачка 9. В результаті пилка 7, під дією гравітаційних сил, випадає з скоби 1. При спрощеному варіанті виконання пристрою затискання пилки 7 в скобі 1 виконують попередньо блокуючи рух штока 6,та перевівши його в верхнє положення, тиском площини зовнішнього клину 13, використовуючи його як важіль, що опирається в нижню кромку корпуса лобзика. Коли тиск важеля клину 13 є недостатнім, для надійного затискання пилки 7 можливо короткочасне включення руху штока 6. Тоді скоба 1, працюючи як механічний молоток, завершить необхідне зусилля затискання пилки 7 в скобі 1. Звільнення пилки 7 з скоби 1 виконують аналогічно, але застосовуючи вже клин розклинення 12. При цьому його опирають в площину направляючої площадки руху лобзика. Довільне випадання клина унеможливлюється, коли не застосовують клини 12, 13. Таким чином, досягається збільшення швидкості та надійності взаємодії з пилкою електричного лобзика. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 1. Затискний пристрій пилки електричного лобзика, що містить шток, лобзикову пилу, скобу з можливістю фіксованого переміщення вздовж штока, та регулюючий механізм зміни положень затиску та звільнення від затиску лобзикової пили, що включає повідковий кулачок, який відрізняється тим, що регулюючий механізм скоби додатково містить клин, взаємодіючий з клином повідковий кулачок, протилежний кінець якого виконано в вигляді рукоятки для взаємодії з пальцями рук. 2. Затискний пристрій пилки електричного лобзика за п. 1, який відрізняється тим, що замість повідкового кулачка використовуються додаткові клини, що взаємодіють з клином та деталями корпуса лобзика. 2 UA 79211 U 3 UA 79211 U Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Clamping device of electric jig saw

Автори англійською

Osadchyi Yevhen Oleksandrovych, Osadchyi Oleksandr Yevhenovych, Osadchyi Volodymyr Yevhenovych, Kaminskyi Vladyslav Mykolaiovych, Tkachenko Valentyna Vasylivna

Назва патенту російською

Зажимное устройство пилы электрического лобзика

Автори російською

Осадчий Евгений Александрович, Осадчий Александр Евгеньевич, Осадчий Владимир Евгеньевич, Каминский Владислав Николаевич, Ткаченко Валентина Васильевна

МПК / Мітки

МПК: B27B 19/00, B25F 5/00

Мітки: пристрій, електричного, затискний, пилки, лобзика

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-79211-zatisknijj-pristrijj-dlya-pilki-elektrichnogo-lobzika.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Затискний пристрій для пилки електричного лобзика</a>

Подібні патенти