Номер патенту: 78545

Опубліковано: 10.04.2007

Автор: Альмквіст Давід

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб з'єднання двох або більше частин деревних матеріалів, що містить наступні стадії, на яких:

(a) забезпечують щонайменше дві частини деревних матеріалів;

(b) здійснюють роздільне нанесення клейової композиції (А), яка містить смолу, що отверджується, і композиції (В), яка містить гелеутворювальну речовину, на поверхню щонайменше однієї з вказаних щонайменше двох частин;

причому масове співвідношення клейової композиції (А), яку наносять, до композиції (В), яку наносять, складає від приблизно 100:1 до приблизно 2:1, у розрахунку на одиницю площі;

(c) з'єднують дві частини разом з утворенням пакета, що містить композиції (А) і (В), розташовані між частинами;

(d) здійснюють попереднє пресування одержаного пакета без отвердження смоли; і потім

(e) проводять гаряче пресування пакета з отвердженням смоли.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що клейову композицію (А) наносять до композиції (В).

3. Спосіб за будь-яким з пп. 1-2, який відрізняється тим, що деревним матеріалом є шпон.

4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що використовують клейову композицію (А), яка містить фенольну смолу.

5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що використовують клейову композицію (А), яка містить комбінацію полівінілацетату або полівінілового спирту і аміносмоли.

6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що аміносмолою є сечовино-формальдегідна смола або меламіно-формальдегідна смола.

7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, що гелеутворювальною речовиною є борна кислота, боратна сіль або їх комбінація.

8. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що гелеутворювальною речовиною є іон металу, що належить групі 3А, або іон перехідного металу, що належить будь-якій з груп ЗВ-8В періодичної системи елементів.

9. Спосіб за будь-яким з пп. 7 або 8, який відрізняється тим, що композиція (В) містить від приблизно 0,5 до приблизно 30 % мас. гелеутворювальної речовини.

10. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що гелеутворювальна речовина вибрана з групи, що складається зі складних ефірів, лактонів, органічних карбонатів або їх сумішей.

11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що композиція (В) містить від приблизно 10 до приблизно 40 % мас. гелеутворювальної речовини.

12. Спосіб за будь-яким з пп. 1-11, який відрізняється тим, що масове співвідношення клейової композиції (А), яку наносять, до композиції (В), яку наносять, складає від приблизно 30:1 до приблизно 10:1, розраховане на одиницю площі.

13. Деревний виріб, одержаний способом за будь-яким з пп. 1-12.

14. Деревний виріб за п. 13, яким є фанера, шаруватий облицювальний матеріал або матеріал для настелення підлоги.

Текст

1. Спосіб з'єднання двох або більше частин деревних матеріалів, що містить наступні стадії, на яких: (a) забезпечують щонайменше дві частини деревних матеріалів; (b) здійснюють роздільне нанесення клейової композиції (А), яка містить смолу, що отверджується, і композиції (В), яка містить гелеутворювальну речовину, на поверхню щонайменше однієї з вказаних щонайменше двох частин; причому масове співвідношення клейової композиції (А), яку наносять, до композиції (В), яку наносять, складає від приблизно 100:1 до приблизно 2:1, у розрахунку на одиницю площі; (c) з'єднують дві частини разом з утворенням пакета, що містить композиції (А) і (В), розташовані між частинами; (d) здійснюють попереднє пресування одержаного пакета без отвердження смоли; і потім (e) проводять гаряче пресування пакета з отвердженням смоли. 2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що клейову композицію (А) наносять до композиції (В). 3. Спосіб за будь-яким з пп.1-2, який відрізняється тим, що деревним матеріалом є шпон. 2 (19) 1 3 78545 Даний винахід відноситься до способу з'єднання деревних матеріалів, в якому клейова композиція, що отверджується, і композиція, що містить гелеутворювальну речовину, наносяться окремо на деревні матеріали. Він також відноситься до деревних виробів, одержаних вказаним способом. Деякі способи склеювання деревних матеріалів включають стадію попереднього пресування з подальшою стадією гарячого пресування. Це має місце, зокрема у випадку способів склеювання, таких як одержання фанери і шаруватого облицювального матеріалу, де клей, що термоотверджується, наносять на шпони, які збирають і звичайно заздалегідь пресують при кімнатній температурі з формуванням пакету шпон. Пакет потім звичайно пресують гарячим пресуванням, де має місце отвердження клею. Важливо, щоб шпони достатньо адгезували один з одним після стадії попереднього пресування так, щоб пакет не руйнувався з руйнуванням його форми. Якщо шпони недостатньо адгезують один з одним, пакет може також одержати вм'ятину в обладнанні гарячого пресування. Отже, погана холодна адгезія приводить до того, що деякий матеріал не може бути використаний після попереднього пресування, з утворенням, таким чином, відходів. При складанні рецептури типового клею, що отверджується, звичайно різні домішки змішують зі смолою, що отверджується. Домішки звичайно впливають на життєздатність, яка може бути знижена від аж до декількох тижнів для смоли окремо до лише декількох днів або коротше для клейової композиції, що отверджується, повної рецептури. Деякі домішки ведуть до дуже короткої життєздатності, що викликає проблеми переробки. Таким чином, проблеми дуже малої життєздатності часто присутні при складанні рецептур клейових композицій. Для поліпшення холодної адгезії домішки, такі як злаковмісні матеріали, включаючи пшеничне борошно, кукурудзяне борошно і т.д., звичайно використовують як компоненти у клейових композиціях, що отверджуються. Однак, злаковмісні домішки можуть бути використані тільки до деякої кількості без дуже великого загущення клейової композиції. Крім того, були досліджені різні природні або синтетичні полімери, але без одержання якого-небудь задовільного поліпшення. Таким чином, характеристики відомих домішок для поліпшення холодної адгезії є недостатніми, і є необхідність поліпшення холодної адгезії при з'єднанні деревних матеріалів без виникнення проблем дуже малої життєздатності. При склеюванні разом двох поверхонь існує деякий максимальний допустимий час збірки, тобто максимальна тривалість часу між нанесенням клейових компонентів і з'єднанням частин, наприклад у пресі. Час збірки повинен бути досить великим для забезпечення збірки і регулювання склеюваних частин практичним чином. У [WO 89/05221] описаний спосіб одержання деревних виробів, де отверджувач застосовують у зоні роздільних країв шпонового шару. Однак, завдяки використанню швидкого отверджувача час 4 збирання до попереднього пресування є дуже коротким. Також спосіб відповідно до [WO 89/05221] може привести до розкиду якості клейового з'єднання між різними частинами клейового з'єднання і великих відходів. У [патенті США №4824896] описаний клей для з'єднання деревних частин високого вологовмiсту, який, необов'язково, включає буру. У [патенті США №2889241], розкрита композиція фенольної смоли, що містить борокисневу сполуку, таку як борна кислота. У [ЕР 0259042 А2] розглянуте використання складних ефірів як отверджувачів для феноло-формальдегідної смоли. Однак, у жодному з [патентів США 4824896, США 2889241 або ЕР 0259042 А2] не розкрита холодна адгезія. Задачею даного винаходу є створення способу з'єднання деревних матеріалів, який дає чудову холодну адгезію, мінімізує проблеми життєздатності і дає досить часу для збірки. Спосіб є прийнятним для способів, де використовується клейова композиція, що отверджується, які містять стадію попереднього пресування і стадію гарячого пресування. Іншою задачею даного винаходу є створення деревних виробів, одержаних вказаним способом. Відповідно до даного винаходу була виявлена можливість досягнення згаданих вище задач способом з'єднання двох або більше частин деревних матеріалів, що містить стадії: (a) забезпечення щонайменше двох частин деревного матеріалу; (b) роздільного нанесення клейової композиції (А), яка містить смолу, що отверджується, і композиції (В), яка містить гелеутворювальну речовину, на щонайменше одну з вказаних щонайменше двох частин; (c) з'єднання двох частин разом з утворенням пакету, що має композиції (А) і (В), розташовані між частинами; (d) попереднього пресування одержаного пакету без отвердження смоли; і потім (e) гарячого пресування пакету з отвердженням смоли. Відповідно до даного винаходу також була виявлена можливість досягнення згаданих вище задач способом з'єднання двох або більше частин деревних матеріалів, що містить стадії: (a) забезпечення щонайменше двох частин деревного матеріалу; (b) роздільного нанесення клейової композиції (А), яка містить смолу, яка отверджується, і композиції (В), яка містить гелеутворювальну речовину, що не отверджує, на щонайменше одну з вказаних щонайменше двох частин; (c) з'єднання двох частин разом з утворенням пакету, що має композиції (А) і (В), розташовані між частинами; (d) попереднього пресування одержаного пакету; і потім (є) гарячого пресування пакету з отвердженням смоли. Під "гелеутворювальною речовиною" мається на увазі речовина, яка сама або її похідні здатні викликати гелеутворення клейової композиції (А) відповідно до даного винаходу, але не викликати значного отвердження клейової композиції (А) при 5 78545 6 відносно низькій температурі у процесі поперешення фенолу до формальдегіду складає, днього пресування, наприклад при кімнатній темпереважно, від приблизно 1 до приблизно 3. пературі 20-25°С, яка є прикладом температурного Аміносмоли є конденсатами карбонільних інтервалу в процесі попереднього пресування. сполук, таких як альдегіди, зі сполуками, що місПід "отвердженням" смоли мається на увазі тять аміно-, іміно- або амідогрупи, такими як сечоперехід смоли, що отверджується, в отверджений вина, меламін, тіосечовина, гуанаміни, етиленсезшитий по суті твердий стан. човина, ціанамід, диціандіамід і гуанідин. Під "попереднім пресуванням" мається на уваПереважно аміносмоли відносяться до конденсазі пресування при температурі нижче необхідної тів формальдегіду і сполук, що містять амін, серед температури отвердження нанесеної клейової яких найбільш поширеними є сечовина і меламін, композиції, що термоотверджується, так що за час що дають сечовино-формальдегід і меламінопопереднього пресування не має місце значне формальдегід, і меламіно-сечовино-формальдегід. отвердження. Аміносмолою, що використовується у клейовій Під "холодною адгезією" мається на увазі адкомпозиції (А) відповідно до даного винаходу, пригезія після попереднього пресування між двома йнятно є сечовино-формальдегідна смола або поверхнями, які мають шар клею, що термоотвермеламіно-формальдегідна смола. Сухий вміст джується, між поверхнями. смоли в аміносмолі складає відповідно від приПід "гарячим пресуванням" мається на увазі близно 30 до приблизно 90% мас, переважно, від пресування при температурі ви ще, ніж температуприблизно 45 до приблизно 80% мас, найбільш ра при попередньому пресуванні, при або вище переважно, від приблизно 55 до приблизно 75% необхідної температури отвердження нанесеної мас, причому іншою частиною смоли, переважно, клейової композиції, що термоотверджується, так є по суті вода. Смолою, що не отверджується, є, що клей отверджується. переважно, полімер, який містить полярні групи, Відповідна клейова композиція (А), що отверпереважно, полімери складного вінілового ефіру джується, згідно з даним винаходом включає будьабо його похідних, найбільш переважно, полівініяку клейову композицію, що отверджується, яка лацетат або полівініловий спирт. Кількість смоли, потребує підвищення температури для досить що не отверджується, у клейовій композиції (А) швидкого отвердження . Клейова композиція (А) відповідно складає від приблизно 0,1 до приблизможе містити більше однієї смоли. Прийнятна клено 40% мас, переважно, від приблизно 0,5 до прийова композиція (А) містить фенольну смолу або близно 30% мас, більш переважно, від приблизно комбінацію аміносмоли і смоли, що не отверджу1 до приблизно 15% мас, найбільш переважно, від ється. приблизно 2 до приблизно 10% мас, розрахована Фенольні смоли є конденсатами різних фенояк суха речовина смоли, що не отверджується, у льних сполук і альдегідів. Фенольною сполукою всій не висушеній клейовій композиції (А). Аміноможе бути сам фенол, багатоатомні феноли та смола відповідно отверджується з використанням алкілфеноли, такі як резорцин, алкілрезорцин, традиційних отверджувачів при підвищених темкрезоли, етилфенол і ксиленол, та фенольні спопературах, відповідно вище 50°С, переважно, вилуки природного походження, такі як таніни. Прище 80°С. клади відповідних альдегідів включають формальРецептура клейової композиції (А) може бути дегід, ацетальдегід, глутаровий альдегід, складена будь-яким прийнятним способом відпопропіоновий альдегід, н-бутиральдегід, ізобутиравідно до існуючого рівня техніки. Відповідна клельдегід і фур фурол. Фенольна смола може існувайова композиція (А) може містити різні домішки, ти як розчин у воді або спирті, такому як етанол. такі як каталізатори отвердження і наповнювачі, Відповідно фенольна смола існує як водний розтакі як борошно горіхової шкаралупи або інші речин з різним сухим вмістом смоли. Фенольною човини, що містять крохмаль, відомі у техніці. Відсмолою, що використовується у клейовій композиповідна в'язкість клейової композиції (А) при нанеції (А) відповідно до даного винаходу, переважно є сенні на поверхню деревних матеріалів залежить фенольна смола, що містить формальдегід, така від використовуваного способу нанесення. Клейояк феноло-формальдегідна смола, резорцинова композиція (А) відповідно має в'язкість по Бруформальдегідна смола і феноло-резорцинокфілду при 25°С від приблизно 100 до приблизно формальдегідна смола. Переважно, клейова ком150000спз, переважно від приблизно 300 до припозиція (А) містить феноло-формальдегідну смоблизно 50000спз. лу. С ухий вміст смоли у фенольній смолі складає Гелеутворювальною речовиною переважно є переважно від приблизно 20 до приблизно 80% речовина, що не отверджує, під якою мається на мас, більш переважно, від приблизно 30 до приувазі, що клейова композиція, що отверджується, близно 60% мас, і найбільш переважно, від прияка містить речовину, не зшивається безповоротблизно 40 до приблизно 50% мас, причому іншою но при 20°С навіть через декілька годин. Приклади частиною смоли, переважно, є по суті вода. Мольвідповідних гелеутворювальних речовин відповідне співвідношення формальдегіду до загальної но до даного винаходу включають неорганічні та кількості фенольних сполук (до однієї або обох з органічні гелеутворювальні речовини. Неорганічні фенолу і резорцину) при одержанні смоли складає гелеутворювальні речовини включають борвмісні відповідно від приблизно 0,1 до приблизно 0,4 для сполуки та іони металів. Борвмісна сполука відпофеноло-резорцино-формальдегідної смоли, перевідно до даного винаходу, переважно, містить киважно, від приблизно 0,5 до приблизно 1. Для фесень, найбільш переважно, борвмісна сполука виноло-формальдегідної смоли мольне співвіднобрана з групи борної кислоти, боратних солей або їх комбінацій. Боратна сіль тут включає всі типи 7 78545 8 боратних солей, такі як метаборати, триборати, речовини. Ініиа частина композиції (В) переважно тетраборати і т.д. Борвмісна сполука відповідно являє собою по суті воду. розчиняється у воді або органічних розчинниках, Прийнятна в'язкість по Брукфілду клейової таких як гліцерин, етиленгліколь, діетиленгліколь, композиції (А), жельованої гелеутворювальною метанол або етанол. Переважно, борвмісна споречовиною при 20°С, знижується, коли гель помірлука розчиняється у воді. Іони металів, переважно, но нагрівається, наприклад до 50°С. Це вказує на належать групі 3А або є іонами металів, що налете, що геле утворення є оборотним, і що значне жать будь-якій з груп 3В-8В періодичної системи необоротне зшивання клейової композиції (А) не елементів, таких як цинк, цирконій і хром. Іони мемає місця. талів відповідно розчиняються у воді. Якщо викоМасове співвідношення клейової композиції ристовується одна або більше гелеутворювальних (А), що наноситься, до композиції (В), що наноречовин, композиція (В) містить одну або більше ситься, складає відповідно від приблизно 100:1 до гелеутворювальних речовин відповідно у кількості приблизно 2:1, переважно, від приблизно 50:1 до до насичення гелеутворювальної речовини або приблизно 5:1, найбільш переважно, від приблизречовин у використовуваному розчиннику, відповіно 30:1 до приблизно 10:1, розраховане на одинидно від приблизно 0,01 до приблизно 50% мас, цю площі. переважно, від приблизно 0,1 до приблизно 30% Нанесення клейових композиції (А) і композимас, більш переважно, від приблизно 0,5 до приції (В) може бути виконане у довільному порядку близно 25% мас, найбільш переважно, від приблинанесення. Переважно, клейову композицію (А) зно 1 до приблизно 20% мас. наносять на поверхню до композиції (В). НанесенОрганічні гелеутворювальні речовини відповіня клейових композиції (А) і композиції (В) на дедно до даного винаходу включають сполуки, що ревний матеріал може бути виконане з викорисмають складноефірну функціональну груп у. Оргатанням будь-якого прийнятного способу, відомого нічна гелеутворювальна речовина є прийнятною, у техніці, такого як розпилення, нанесення пензколи фенольна смола використовується у клейовій лем, екструдування, нанесення валиком, нанесенкомпозиції (А). Прийнятна така гелеутворювальна ня наливом і т.д., з одержанням таких форм, як речовина вибрана з групи, що складається зі краплі, одна або декілька ниток, кульки або по суті складних ефірів, лактонів, органічних карбонатів безперервний шар. Переважно, клейову композиабо їх сумішей. Прийнятні складні ефіри включацію (А) наносять з використанням способів екструють (але не обмежуючись цим) метилформіат, дування, нанесення валиком або нанесення налиметилацетат, етилацетат, N-бутилацетат, бутилевом, тоді як композицію (В), переважно, наносять нглікольдіацетат, етиленгліколь-діацетат і гліцерирозпиленням. нтриацетат (триацететин). Також можуть викорисПереважно, від приблизно 20 до приблизно товуватися інші складні аліфатичні С 1-С4100% поверхні, підданої нанесенню клейової коммоноефіри, такі як метилформіат, етилформіат, позиції (А), піддають нанесенню композиції (В), пропілформіат, бутилформіат, метилацетат, етибільш переважно, від приблизно 50 до приблизно лацетат, бутилацетат, пропілацетат, метилпропіо100%, найбільш переважно, від приблизно 80 до нат, етилпропіонат, пропілпропіонат, бутилпропіоприблизно 100%. Під "поверхнею, підданою наненат, метилбутират, етилбутират, пропілбутират, сенню" мають на увазі поверхню, піддану будьметилпентанат, етилпентанат, пропілпентанат, якому способу нанесення без вимоги деякого стубутилпентанат. Також можуть використовуватися пеню покриття будь-якою композицією (А) або (В). складні мультиефіри, такі як складний етиленгліУ способі відповідно до даного винаходу дві коль-діалкіловий ефір, складний діетиленглікольабо більше частини деревних матеріалів з'єднудіалкіловий ефір, складний пропіленглікольдіалкіють, утворюючи пакет частин, який піддається ловий ефір, складний бутиленглікольдіалкіловий стадії попереднього пресування відповідно при ефір, складний гліцериналкіловий ефір, складний температурі навколишнього середовища, перева1,3-пропандіолалкіловий ефір, складний 1,3жно, від близько 0 до близько 40°С, найбільш пебутандіолалкіловий ефір, складний 1,4реважно, від близько 5 до близько 30°С. Стадію бутандіолалкіловий ефір, де алкіл являє собою С1попереднього пресування відповідно до даного С4. Відповідні органічні карбонати включають (але винаходу переважно здійснюють при тиску від не обмежуючись цим) пропіленкарбонат, етиленгприблизно 1 до приблизно 50кг/см 2, більш переліколькарбонат, гліцеринкарбонат, 1,2важно, від приблизно 2 до приблизно 25кг/см , бутандіолкарбонат, 1,3-бутандіолкарбонат, 1,2найбільш переважно, від приблизно 4 до приблизпентандіолкарбонат, 1,3-пентандіолкарбонат. Пено 15кг/см 2. Час попереднього пресування залереважно, використовують пропіленкарбонат. Лакжить від використовуваної смоли і типу пакету, що тони включають (але не обмежуючись цим) гаммапресується, і складає переважно від приблизно 0,1 бутиролактон, бета-пропіолактон, бетадо приблизно 30хв. Для фенольної смоли час побутиролактон, бета-ізобутиролактон, бетапереднього пресування складає, переважно, від ізопентилактон, гамма-ізопентилактон і дельтаприблизно 0,1 до приблизно 15хв., навіть більш пентилактон. Якщо органічна сполука, така як спопереважно, від приблизно 1 до приблизно 10 хв., лука, що має складноефірну функціональну гр упу, найбільш переважно, від приблизно 3 до приблизвикористовується як гелеутворювальна речовина, но 5хв. Для аміносмоли час попереднього пресукомпозиція (В) відповідно містить від приблизно І вання складає, переважно, від приблизно 5 до до приблизно 100% мас, переважно, від приблизприблизно 30хв., найбільш переважно, від приблино 10 до приблизно 40% мас, гелеутворювальної зно 8 до приблизно 15хв. 9 78545 10 Пакет частин додатково піддають стадії гарямас. Рецептура клейової композиції має в'язкість чого пресування, яка здійснюється при температупо Брукфілду при 25°С близько 3000спз. Випроборі при або вище температури отвердження клейовуваними шпонами є Radiata-сосна товщиною вої композиції (А). Стадію гарячого пресування 3мм. Клейову композицію наносять екструзією у відповідно до даного винаходу переважно здійснитці у кількості 220г/м 2. Одержують композицію нюють при тиску від приблизно 1 до приблизно (В) відповідно до даного винаходу, що містить 50кг/см 2, більш переважно, від приблизно 2 до близько 5% мас. декагідрату тетраборату натрію і приблизно 25кг/см , найбільш переважно, від приблизько 95% мас. води. Композицію (В) напилюблизно 4 до приблизно 15кг/см 2. Температура на ють на нанесену клейову композицію у кількості стадії гарячого пресування залежить від викорисприблизно 10г/м. Гаряче пресування виконують товуваної смоли і складає переважно від приблизпри тиску 10 кг/см 2 при температурі 21-25°С протяно 50 до приблизно 200°С. Для фенольної смоли гом 60сек. Одержують і випробовують три ідентитемпература гарячого пресування складає перечних експериментальних плити. Кількість поверхні важно від приблизно 80 до приблизно 200°С, на верхній частині і нижній частині двошарової більш переважно, від приблизно 120 до приблизно плити, яка відділилася одна від одної ("роз'єдна170°С. Для аміносмоли температура гарячого прелася"), реєструють через 30хв. Значення роз'єдсування складає переважно від приблизно 50 до нання 100% означає повне відділення, тоді як 0% приблизно 150°С, більш переважно, від приблизно означає, що шари склеєні разом. 90 до приблизно 130°С. Час гарячого пресування залежить від смоли і товщини пакету і складає Таблиця 1 переважно від приблизно 0,01 до приблизно 5 хв. на 1мм товщини пакету, більш переважно, від Роз'єднання через приблизно 0,1 до приблизно 2хв. на 1мм товщини Зразок 30 хв. (%) пакету, найбільш переважно, від приблизно 0,2 до 1 0 приблизно 1хв. на 1мм товщини пакету. 2 10 В одному переважному варіанті винаходу кле3 5 йову композицію, що отверджується, яка містить Середнє: 5% фенольну смолу, наносять на шар деревини, після чого композицію, що містить борну кислоту, наноЕксперимент виконують, як у прикладі 1, але сять на нанесену клейову композицію. Два або без напилення композиції (В) на нанесений клей. більше шарів заздалегідь пресують з одержанням пакету, який потім пресують гарячим пресуванням з отвердженням у результаті клейової композиції. Таблиця 2 В іншому переважному варіанті винаходу клеЗразок Роз’єднання через 30 хв. (%) йову композицію, що отверджується, яка містить комбінацію аміносмоли і складний полівініловий 1 95 ефір, наносять на шари деревини, після чого ком2 100 позицію, що містить борну кислоту, наносять на 3 100 нанесену клейову композицію. Два або більше Середнє: 98% шарів заздалегідь пресують з одержанням пакету, який потім пресують гарячим пресуванням з отвеМожна зробити висновок, що окреме нанесенрдженням у результаті клейової композиції. ня компонентів відповідно до даного винаходу дає Деревні матеріали відповідно до способу за значне поліпшення холодної адгезії. винаходом можуть бути будь-якого виду, який моПриклад 2 же бути з'єднаний клейовою системою. ПереважЗразки феноло-формальдегідної смоли ((PF) но, деревними матеріалами є шпони або Інші де(ФФ)) і комбінації сечовино- формальдегідної сморевні листи. ли ((UF) (СФ)) і полівінілового спирту ((PvAl) Деревні вироби, що одержують способом від(ПВС)) випробовують з гелеутворювальною речоповідно до даного винаходу, можуть бути будьвиною відповідно до даного винаходу і лимонною якого виду, де стадія гарячого пресування є прикислотою як отверджувача (для СФ) відповідно до йнятною, прикладами таких виробів є фанера, [WO 89/05221]. 15г композиції, що містить або 10% шарува тий облицювальний матеріал і матеріали мас. гелеутворювальної речовини, або 20% мас. для настелення підлоги. отверджувача відповідно до [WO 89/05221], зміВинахід нижче буде описаний далі на наступшують з 180г клею, що містить або ФФ-смолу, або них прикладах, які, однак, не повинні інтерпретусистему смол СФ/ПВС. СФ/ПВС-система також ватися як такі, що обмежують об'єм винаходу. містить традиційний отверджувач, і співвідношенПриклади ня компонентів складає 100 мас.ч. СФ, 6 мас.ч. Приклад 1 ПВС (17% мас.) і 20 мас.ч. отверджувача. Потім Спосіб відповідно до даного винаходу випросуміш витримують протягом 1 хв. при 20°С, після бовують склеюванням шпонів у дво шарову плиту чого фіксують зовнішній вигляд і в'язкість. Потім стандартною клейовою композицією, одержаною зі температура швидко підвищується до приблизно 100 мас.ч. феноло-формальдегідної смоли, 1 50°С, і знову фіксують зовнішній вигляд і в'язкість мас.ч. карбонату натрію, 9мас.ч. пшеничного бозразка. рошна і 5мас.ч. води. Смола має сухий вміст 45% 11 78545 12 Таблиця 3 В'язкість по Брукфілду і/або зовнішній вигляд СФ/ПВС СФ/ПВС Введена речовина ФФ 20°С ФФ 50°С 20°С 50°С Декагідрат тетраборату натрію + борна 30000спз (гель) 3000спз 50000спз (гель)5000спз (рідина) кислота (1:1) (рідина) Лимонна кислота + сульфат алюмінію >500000 спз Твердий / крих_* .* [WO 89/05221] (твердий гель) кий * комбінація не відповідає експерименту. Можна зробити висновок, що гелеутворювальні речовини відповідно до даного винаходу не викликають необоротного зшивання смол при кімнатній температурі. Крім того, комбінація отверджувача лимонна кислота/сульфат алюмінію Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін відповідно до [WO 89/05221] з СФ/ПВС дає твердий гель вже через 1 хв. при 20°С, який не розм'я кшується при нагріванні, що вказує на необоротне отвердження. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for joining wood based materials

Назва патенту російською

Способ соединения древесных материалов

МПК / Мітки

МПК: B32B 21/00, C09J 5/04, C09J 161/00, B27D 1/00, C09J 5/06

Мітки: з'єднання, спосіб, деревних, матеріалів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-78545-sposib-zehdnannya-derevnikh-materialiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб з’єднання деревних матеріалів</a>

Подібні патенти