Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Прасувальна дошка, яка містить робочий модуль із прасувальною поверхнею та основою, а також щонайменше один опорний елемент закріплений на основі, при цьому щонайменше один опорний елемент виконаний з можливістю зміни положення робочого модуля, яка відрізняється тим, що щонайменше один опорний елемент містить опорну частину, встановлену на основі робочого модуля, а також монтажну частину, виконану з можливістю встановлення на поверхні монтажу, при цьому одна з частин містить втулку, а інша містить щонайменше частину поверхні, виконану з можливістю повороту у втулці.

2. Прасувальна дошка за п. 1, яка відрізняється тим, що містить два опорних елементи, один з яких являє собою кронштейн, а другий - відкидну ніжку.

3. Прасувальна дошка за п. 2, яка відрізняється тим, що опорна частина кронштейна встановлена за допомогою фіксуючого елемента, який являє собою два притискних елементи, виконаних з можливістю повороту у площині їх стикання, та затискач для фіксації притискних елементів один відносно одного.

4. Прасувальна дошка за п. 2, яка відрізняється тим, що кронштейн виконаний з можливістю зміни положення робочого модуля у вертикальній площині, горизонтальній площині, а також повороту робочого модуля у робоче/неробоче положення.

5. Прасувальна дошка за п. 4, яка відрізняється тим, що робоче положення являє собою положення робочого модуля прасувальною поверхнею нагору.

6. Прасувальна дошка за п. 2, яка відрізняється тим, що відкидна ніжка містить регулятор висоти та амортизатор.

7. Прасувальна дошка за п. 1, яка відрізняється тим, що містить підставку для праски, шарнірно закріплену одним кінцем на основі робочого модуля з можливістю повороту та розміщення над прасувальною поверхнею робочого модуля.

8. Прасувальна дошка за п. 7, яка відрізняється тим, що містить фіксатор вільного кінця підставки для праски на основі робочого модуля.

Текст

Реферат: UA 76817 U UA 76817 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до пристроїв для прасування текстильних виробів, зокрема до прасувальних дощок, та може використовуватися здебільшого у побуті. На сьогоднішній день розроблена велика кількість прасувальних дощок, які відрізняються за своїм типом та виконанням. Одним із пріоритетних напрямків при розробці прасувальних дощок є компактність та зручність їх у використанні, тобто зберігання яких займало б мінімальний простір, при цьому приведення у робоче положення було б легким, зручним та вимагало б мінімум зусиль. У зв'язку з цим поширення набули прасувальні дошки, комбіновані із меблями, зокрема із столами, шафами тощо. Однак такі конструкції здебільшого відрізняються наявністю складних механізмів, значно зменшеним корисним простором меблів в результаті розташування в них прасувальної дошки, а приведення прасувальної дошки у робоче положення ускладнюється розташування меблів у приміщенні, в результаті чого при встановленні дошки у робоче положення можуть виникнути перешкоди. Таким чином, актуальною є проблема створення оптимальної конструкції прасувальної дошки, яка вирішила б зазначені вище проблеми при цьому була б компактною та зручною у використанні. Відома прасувальна дошка, встановлювана у шафі [Патент US6253472, МПК D06F 81/06, опубл. 03.07.2001], яка включає поворотний рукав, встановлений на боковій стінці або стінці шафи, подовжений важіль, що підтримується поворотним рукавом з можливістю руху у осьовому напрямку та обертання у відношенні до поворотного рукава та робочий модуль (власне дошка), поєднаний із подовженим важелем. Робочий модуль виконаний із можливістю розташування у вертикальному положенні, закріпленим на вертикальній стінці, наприклад, стінці шафи (положення зберігання) та повороту у горизонтальне положення із встановленням прасувальною поверхнею нагору (робоче положення). Найближчим аналогом є прасувальна дошка, встановлювана у шафі [Патент US4961388, МПК A47B 23/00, опубл. 09.10.1990], яка включає робочий модуль (власне дошку) із прасувальною поверхнею та основою, а також щонайменше один опорний елемент, закріплений на основі, при цьому щонайменше один опорний елемент виконаний з можливістю зміни положення робочого модуля. Згідно з корисною моделлю, один опорний елемент виконаний з можливістю встановлення між підлогою шафи та її полицею, а другий включає поворотний елемент, встановлений на основі робочого модуля та плече, поворотним чином поєднане із першим опорним елементом та основою робочого модуля, які забезпечують зміну положення робочого модуля у вертикальній площині та встановлення робочого модуля прасувальною поверхнею нагору (робоче положення). Недоліком зазначеного пристрою є порівняно складна конструкція, зокрема конструкція поворотного елемента, а також необхідність встановлення у шафі опорного елемента, що значно зменшує корисну площу шафи та ускладнює її використання за прямим призначенням. При цьому конструкція опорного елемента обмежує вибір шаф, у яких можливим було б його встановлення, що знижує зручність використання пристрою в цілому. В основу корисної моделі поставлена задача розробити таку прасувальну дошку, яка за рахунок оптимальної конструкції буде простою, компактною та зручною у використанні, при цьому займатиме мінімальний простір під час зберігання та матиме можливість варіювати положення у разі наявності перешкод її встановлення у робоче положення. Поставлена задача вирішується тим, що прасувальна дошка включає робочий модуль (власне дошку) із прасувальною поверхнею та основою, а також щонайменше один опорний елемент, закріплений на основі, при цьому щонайменше один опорний елемент виконаний з можливістю зміни положення робочого модуля. Згідно з корисною моделлю щонайменше один опорний елемент включає опорну частину, встановлену на основі робочого модуля, а також монтажну частину, виконану з можливістю встановлення на поверхні монтажу, при цьому одна з частин включає втулку, а інша включає щонайменше частину поверхні, виконану з можливістю повороту у втулці. У переважному варіанті здійснення прасувальна дошка включає два опорних елементи, один з яких являє собою кронштейн, а другий - відкидну ніжку. Переважно опорна частина кронштейна встановлена за допомогою фіксуючого елемента, який являє собою два притискних елементи, виконаних з можливістю повороту у площині їх стикання та затискач для фіксації притискних елементів один відносно одного. При цьому кронштейн виконаний з можливістю зміни положення робочого модуля у вертикальній площині, горизонтальній площині, а також повороту робочого модуля у робоче/неробоче положення, де робоче положення являє собою положення робочого модуля прасувальною поверхнею нагору. У преважному варіанті виконання відкидна ніжка включає регулятор висоти та амортизатор. Також переважно прасувальна дошка включає підставку для праски, шарнірно закріплену одним кінцем на основі робочого модуля з можливістю повороту та розміщення над 1 UA 76817 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 прасувальною поверхнею робочого модуля. При цьому прасувальна дошка включає фіксатор вільного кінця підставки для праски на основі робочого модуля. Така реалізація прасувальної дошки, при якій щонайменше один опорний елемент включає опорну частину, встановлену на основі робочого модуля, а також монтажну частину, виконану з можливістю встановлення на поверхні монтажу, при цьому одна з частин включає втулку, а інша включає щонайменше частину поверхні, виконану з можливістю повороту у втулці дозволяє забезпечити просту конструкцію опорного елемента, де завдяки простим з'єднанням досягається надійність, зручність у використанні та спрощення виготовлення пристрою в цілому. Таке виконання пристрою, при якому він містить два опорних елементи, один з яких являє собою кронштейн, а другий - відкидну ніжку, при цьому опорна частина кронштейна встановлена за допомогою фіксуючого елемента, який являє собою два притискних елементи, виконаних з можливістю повороту у площині їх стикання та затискач для фіксації притискних елементів один відносно одного та виконаний з можливістю зміни положення робочого модуля у вертикальній площині, горизонтальній площині, а також повороту робочого модуля у робоче/неробоче положення, де робоче положення являє собою положення робочого модуля прасувальною поверхнею нагору дозволяє забезпечити компактність пристрою, який займатиме мінімальний простір під час зберігання та матиме можливість варіювати положення у горизонтальній площині у разі наявності перешкод її встановлення у робоче положення. Реалізація прасувальної дошки із відкидною ніжкою, яка включає регулятор висоти та амортизатор забезпечує зручність використання прасувальної дошки завдяки можливості варіювання розташування дошки на потрібній висоті та легкому відкиданню ніжки при встановленні прасувальної дошки у робоче положення завдяки амортизатору. Реалізація прасувальної дошки із підставкою для праски, шарнірно закріпленою одним кінцем на основі робочого модуля з можливістю повороту та розміщення над прасувальною поверхнею робочого модуля, де прасувальна дошка включає фіксатор вільного кінця праски на основі робочого модуля дозволяє забезпечити компактність пристрою завдяки розташуванню підставки для праски на основі робочого модуля у неробочому положенні та над прасувальною поверхнею у робочому положенні, що не займає додаткової площі, а наявність фіксатора дозволяє надійно закріпити підставку на поверхні прасувальної дошки. Корисна модель, що заявляється, пояснюється кресленням: На фіг. 1 представлене схематичне зображення прикладу виконання прасувальної дошки на вигляді зі сторони основи; На фіг. 2 зображений перетин А-А на фіг. 1. Прасувальна дошка 1 включає робочий модуль (власне дошку) 2 із прасувальною поверхнею (на показана) та основою 3 з двох сторін робочого модуля. Робочий модуль 2 прасувальної дошки 1 може мати будь-яку придатну форму, переважно виконаний із закругленими кінцями для зручного прасування та естетичного вигляду дошки в цілому. Прасувальна дошка 1 включає також щонайменше один опорний елемент, закріплений на основі 3, при цьому щонайменше один опорний елемент виконаний з можливістю зміни положення робочого модуля 2. На фіг.1 представлений варіант виконання, у якому прасувальна дошка 1 включає два опорні елементи, один з яких являє собою кронштейн 4, а другий відкидну ніжку 5. Щонайменше один опорний елемент, зокрема кронштейн, як представлено на фіг. 1, включає опорну частину 6, встановлену на основі 3 робочого модуля 2, а також монтажну частину 7, виконану з можливістю встановлення на поверхні монтажу, при цьому одна з частин включає втулку 8, а інша включає частину поверхні, виконану з можливістю повороту у втулці. На фіг.1 представлений варіант виконання прасувальної дошки, у якому частина, яка включає втулку 8 є опорною частиною 6. При цьому опорна частина 6 кронштейна 4 встановлена за допомогою фіксуючого елемента, який являє собою два притискних елементи 9, наприклад у формі дисків, виконаних з можливістю повороту у площині їх стикання, та затискач 10, наприклад гайка-баранчик як на фіг. 2, або затискач будь-якого іншого придатного типу (ексцентрик тощо) для фіксації притискних елементів 9 один відносно одного. Один з притискних елементів 9 закріплений за допомогою кріпильних елементів 11 до основи 3 робочого модуля 2. Плече кронштейна 4 може мати будь-яку форму, переважно Г-подібну із закругленим кутом, як показано на фіг. 1. При цьому кронштейн 4 виконаний з можливістю зміни положення робочого модуля 2 у вертикальній площині, горизонтальній площині, а також повороту робочого модуля 2 у робоче/неробоче положення, де робоче положення являє собою положення робочого модуля 2 прасувальною поверхнею нагору. Відкидна ніжка 5 включає регулятор висоти (не показаний) та амортизатор 12. Прасувальна дошка 1 також включає підставку для праски 13, шарнірно закріплену одним кінцем на основі 3 робочого модуля 2, наприклад, за допомогою спеціальної петлі, з можливістю повороту та розміщення над 2 UA 76817 U 5 10 15 20 25 прасувальною поверхнею робочого модуля 2. При цьому прасувальна дошка включає фіксатор 14 вільного кінця праски на основі робочого модуля 2. Корисна модель здійснюється наступним чином. За допомогою монтажної частини 7 опорного елемента, зокрема кронштейна 4, закріплюють робочий модуль 2 на поверхні монтажу таким чином, що робочий модуль 2 знаходиться у вертикальному положенні широкою частиною до поверхні монтажу (неробоче положення або положення зберігання). Таке розташування робочого модуля забезпечує максимальну компактність та, у разі розташування його всередині шафи, економію корисного простору шафи. Поверхнею монтажу може бути, зокрема, вертикальна стінка шафи як зовні, так і всередині, або інша придатна поверхня. Для приведення прасувальної дошки 1 у робоче положення, змінюють положення робочого модуля 2 у вертикальній площині, приводячи його у горизонтальне положення за допомогою монтажної частини 7, яка включає, наприклад, будь-які придатні засоби для здійснення повороту. Після чого змінюють положення робочого модуля 2 у робоче положення (положення робочого модуля прасувальною поверхнею нагору) шляхом повороту робочого модуля 2 на 90 за допомогою частини кронштейна 4, виконаної з можливістю повороту у втулці 8. Відкидну ніжку 5 за допомогою амортизатора 12 приводять у вертикальне положення та встановлюють на підлозі. За допомогою регулятора висоти забезпечують необхідну для зручного прасування висоту робочого модуля 2. Послаблюють фіксатор 4 та відокремлюють від основи 3 підставку для праски 13. Шляхом повороту навколо торцевої частини робочого модуля 2 встановлюють підставку 13 над прасувальною поверхнею робочого модуля 2. У разі, якщо встановленню робочого модуля 2 у робоче положення перешкоджають, наприклад, інші меблі у кімнаті, здійснюють зміну положення робочого модуля у горизонтальній площині, послаблюючи затискач 10 та повертаючи робочий модуль 2 на будь-який необхідний кут за допомогою притискних елементів 9, виконаних з можливістю повороту у площині їх стикання. Таким чином, корисна модель, що заявляється, забезпечує спрощення конструкції прасувальної дошки в цілому, є компактною та зручною у використанні, при цьому займає мінімальний простір під час зберігання та має можливість варіювати положення у разі наявності перешкод її встановлення у робоче положення. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 50 55 1. Прасувальна дошка, яка містить робочий модуль із прасувальною поверхнею та основою, а також щонайменше один опорний елемент, закріплений на основі, при цьому щонайменше один опорний елемент виконаний з можливістю зміни положення робочого модуля, яка відрізняється тим, що щонайменше один опорний елемент містить опорну частину, встановлену на основі робочого модуля, а також монтажну частину, виконану з можливістю встановлення на поверхні монтажу, при цьому одна з частин містить втулку, а інша містить щонайменше частину поверхні, виконану з можливістю повороту у втулці. 2. Прасувальна дошка за п. 1, яка відрізняється тим, що містить два опорних елементи, один з яких являє собою кронштейн, а другий - відкидну ніжку. 3. Прасувальна дошка за п. 2, яка відрізняється тим, що опорна частина кронштейна встановлена за допомогою фіксуючого елемента, який являє собою два притискних елементи, виконаних з можливістю повороту у площині їх стикання, та затискач для фіксації притискних елементів один відносно одного. 4. Прасувальна дошка за п. 2,яка відрізняється тим, що кронштейн виконаний з можливістю зміни положення робочого модуля у вертикальній площині, горизонтальній площині, а також повороту робочого модуля у робоче/неробоче положення. 5. Прасувальна дошка за п. 4, яка відрізняється тим, що робоче положення являє собою положення робочого модуля прасувальною поверхнею нагору. 6. Прасувальна дошка за п. 2, яка відрізняється тим, що відкидна ніжка містить регулятор висоти та амортизатор. 7. Прасувальна дошка за п. 1, яка відрізняється тим, що містить підставку для праски, шарнірно закріплену одним кінцем на основі робочого модуля з можливістю повороту та розміщення над прасувальною поверхнею робочого модуля. 8. Прасувальна дошка за п. 7, яка відрізняється тим, що містить фіксатор вільного кінця підставки для праски на основі робочого модуля. 3 UA 76817 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Ironing board

Автори англійською

Klischunov Dmytro Volodymyrovych

Назва патенту російською

Гладильная доска

Автори російською

Клищунов Дмитрий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A47L 25/00

Мітки: дошка, прасувальна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-76817-prasuvalna-doshka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прасувальна дошка</a>

Подібні патенти