Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Сівалка, що складається з рами, яка опирається на самовстановлюючі пневматичні опорні колеса, а позаду прикочувальні котки, зверху на рамі встановлено бункер, до брусів рами кріпиться сниця з причепом, яка відрізняється тим, що в конструкцію сівалки введено щілиноріз.

2. Сівалка за п. 1, яка відрізняється тим, що використовуються в щілинорізі дисковий дворядний зубовий ніж, який налічує 18 пар зубів в інтервалі 20°.

3. Сівалка за п. 1-2, яка відрізняється тим, що прямий посів зернових культур проводиться в необроблений ґрунт з одночасним внесениям мінеральних добрив.

4. Сівалка за пп. 1-3, яка відрізняється тим, що з одночасним внесенням мінеральних добрив досягається висока економічна ефективність по витраті палива та затратах робочого часу.

Текст

Реферат: UA 76505 U UA 76505 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі сільськогосподарського машинобудування, зокрема до комбінованих сільськогосподарських машин, і може бути застосовано для сівби в попередньо необроблений ґрунт, отримавши назву прямий посів або нульовий обробіток ґрунту (без орний посів), або No-Till, а також для реалізації ґрунтозахисної технології боротьби з водною та вітровою ерозією на ґрунтах, а також енергозберігаючої технології вирощування сільськогосподарських культур, який потребує розвитку та вдосконалень теоретичних методів обґрунтування форм і параметрів ріжучих робочих органів та створення більш досконалих знарядь для утворення технологічних щілин. Відома сівалка для сівби сільськогосподарських культур [1], що містить раму приєднану до опорних коліс, на яку закріплюється бункер, і сошники з культиваторними лапами. За сошниками встановлена рухома в вертикальній площині штанга, жорстко прикріплена до стійок. Способи використання даної сівалки для сівби сільськогосподарських культур по стерні не дали очікуваних результатів за відсутності високоефективних гербіцидів, а тому боротьбу з бур'янами треба було необхідно вести шляхом попереднього дискування поля, що суттєво знижувало ефективність використання даної сівалки для сівби сільськогосподарських культур. Відома також, вибрана як прототип, сівалка для сівби сільськогосподарських культур [2], що містить, як заявлена сівалка, висівний пристрій, сошники і котки, базова рама виконана в вигляді замкнутого п'ятигранника з одним гострим кутом, двома прямими і двома тупими кутами. Котки зв'язані між собою на осі прямого або криволінійною шпонкою. Ніж сошника встановлений на виступі стійки. Поверхня котків споряджена Z-подібними виступами із заокругленнями. Розподілювач насіння встановлений на сошнику за допомогою різьбового елемента, встановленого в отвір. При цьому ножі сошника, підрізають шар ґрунту і коріння рослин, які виконані з радіусною ріжучою частиною. Глибина заробки насіння в ґрунт визначається в залежності від нормативних показників вологості, щільності, попереднього обробітку і маси насінин. У цій сівалці сільськогосподарських культур для заглиблення сошника на необхідну глибину сівби необхідне значне зусилля і сівба такаю сівалкою проводиться при малих швидкостях, що в свою чергу впливає на продуктивність виконуваних операцій. При цьому відбувається підрізання пласта ґрунту та кореневої частини рослинних решток із значними енергетичними затратами, оскільки це не забезпечує реалізації вказаного вище ефективного процесу сівби сільськогосподарських культур, який передбачає підготовку ґрунту до сівби, сівбу сільськогосподарських культур з одночасним внесенням мінеральних добрив, а саме: кришення на глибину та ширину обробітку пласта ґрунту, залишки і коріння рослин. В основу поставлено задачу удосконалення сівалки, яка б забезпечувала висів з одночасним внесенням мінеральних добрив в попередньо необроблений ґрунт, тим самим удосконаливши технологію вирощування сільськогосподарських культур. Зменшиться кількість виконуваних операцій, що дасть можливість зменшити затрати на одиницю виконаної роботи, а це в свою чергу вплине на кінцеве вираження собівартості вирощуваних культур при мінімальних затратах часу і пального. Поставлена задача вирішується тим, що в сівалці, що містить раму, яка опирається попереду на самовстановлючі пневматичні опорні колеса, а ззаду прикочувальні котки. Вісь вилки колеса тягою зв'язана з кронштейном котків. При подачі масла в гідроциліндр котки підкочуються під раму сівалки. Одночасно тяга прокручує вісь з вилкою опорного колеса, і воно також підкочується під раму. Відбувається перехід сівалки в транспортне положення. При зворотному ході штока, сівалка переходить в робоче положення, а сошники та щілинорізи заглиблюються в ґрунт, згідно з корисною моделлю, в конструкцію введено новий елемент щілиноріз, який жорстко прикріплений до стояка сошника і складається із дискового дворядного зубового ножа, який налічує 18 пар зубів в інтервалі 20°, що розташований на осі. Таке виконання щілиноріза полегшує проникнення входу в ґрунт сошника, що з урахуванням підготовленої технологічної щілини створює менший опір на робочі органи сільськогосподарських машин, веде до збільшення робочих швидкостей, тобто збільшення продуктивності, зменшення кількості виконуваних операцій, зменшення ущільнення ґрунту, виключення можливості вітровоїта водної ерозії, висока економічна ефективність по витраті пального і затратах робочого часу, зниження собівартості вирощуваних сільськогосподарських культур. Суть корисної моделі пояснюється кресленими, де зображені: - на фіг. 1 - заявлена сівалка; - на фіг. 2 - щілиноріз. Заявлена сівалка працює таким чином. 1 UA 76505 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Найбільш доцільно застосовувати для цього описану нижче сівалку. За один прохід сівалки проходить підготовка ґрунту до сівби, проводиться сівба сільськогосподарських культур з одночасним внесенням мінеральних добрив та подальшою заробкою рядків прикочувальними котками. При цьому виключається необхідність проведення основного і передпосівного обробітку ґрунту, що приводить до зменшення механічного ущільнення ґрунту. Великі потенційні можливості прямого посіву сільськогосподарських культур з одночасним внесенням мінеральних добрив в попередньо необроблений ґрунт полягають: - по-перше, в економії робочої сили; - по-друге, у проведенні основних елементів технологій вирощування сільськогосподарських культур в стислі агротехнічні терміни в наслідок поєднання кількох технологічних операцій; - по-третє, у захисті ґрунтів від вітрової і водної ерозії ґрунтів. Окрім цього, збереження рослинних решток на поверхні поля сприяє захистові ґрунтів від ерозії, поліпшується їх структура та зростає біологічна активність. Охорона довкілля, добрі врожаї і мінімальні затрати на пальне та працю при вирощуванні сільськогосподарських культур за способом прямого посіву сільськогосподарських культур. На фіг. 1 сівалка складається з рами 3, яка опирається попереду на самовстановлюючі пневматичні опорні колеса 2, а ззаду прикочувальні котки 6. Зверху на рамі 3 встановлено бункер 4. Попереду до брусів рами кріпиться сниця з причепом 1. По центру сівалки розміщено насіннєпроводи 5 та сошники 8 в три ряди на стояках 7. За допомогою важелів 9 жорстко до стояка прикріплено щілиноріз 10, який складається із робочих органів, що встановлені на осі. На фіг. 2 представлено щілиноріз, який входячи в ґрунт: розпушує, розрізує, кришить та деформує пласт ґрунту, утворює технологічну щілину на глибину і ширину проведення сівби, зменшує опір на сошники сівалки. Щілиноріз складається, а саме: із дискового дворядного зубового ножа, який налічує 18 пар зубів в інтервалі 20°, що розташований на осі та важеля. Сівалка працює наступним чином. Під час переміщення сівалки з опущеними в робоче положення органами, щілиноріз 10, який готує технологічну щілину в ґрунті і сошники 8, які вкладають насіння на дно борозни та котки 6 заробляють рядки (фіг. 1). Таким чином, висів сільськогосподарських культур проводиться в попередньо необроблений ґрунт де на поверхні ґрунту є рослинні рештки та коріння культурних рослин і за один прохід агрегату з одночасним внесенням мінеральних добрив. При цьому зменшуються витрати пального і затрати часу, а також зменшується механічне ущільнення ґрунту і виключається можливість вітрової і водної ерозії на полях. Висів сільськогосподарських культур може проводитись при підвищеній вологості ґрунту. Виключається необхідність в проведенні основного і передпосівного обробітку, а це зменшує викиди відпрацьованих газів в атмосферу буде сприяти покращенню екологічного стану навколишнього середовища. Таким чином запропонована сівалка сільськогосподарських культур спрощує всю технологію вирощування сільськогосподарських культур. Зменшується кількість виконуваних операцій, що дасть змогу зменшити кількість обслуговуючого персоналу, витрати пального та затрати робочого часу. Висів сільськогосподарських культур забезпечує скорочення затрат робочого часу і витрат паливно-мастильних матеріалів, що в кінцевому рахунку дає можливість суттєво зменшити затрати коштів на вирощування сільськогосподарських культур. При розробці сівалки для висіву сільськогосподарських культур забезпечено систему єдності людини, техніки, технології і природного середовища. При цьому знизились негативні наслідки машинних технологій, активізується використання наявних резервів виробництва і розвиток ресурсозберігаючої та енергозберігаючої, екологічно сприятливої технології. Сівалка може бути використана в усіх природно-кліматичних зонах України. Джерела інформації: -6 1. А.с. СССР № 1299530, MПК А01С 7/00, 1987. -6 2. Патент Российской Федерации. № 2134945, МПК А01С 7/00, А01В 49/06, 1999. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 1. Сівалка, що складається з рами, яка опирається на самовстановлюючі пневматичні опорні колеса, а позаду прикочувальні котки, зверху на рамі встановлено бункер, до брусів рами кріпиться сниця з причепом, яка відрізняється тим, що в конструкцію сівалки введено щілиноріз. 2. Сівалка за п. 1, яка відрізняється тим, що використовуються в щілинорізі дисковий дворядний зубовий ніж, який налічує 18 пар зубів в інтервалі 20°. 2 UA 76505 U 3. Сівалка за п. 1-2, яка відрізняється тим, що прямий посів зернових культур проводиться в необроблений ґрунт з одночасним внесениям мінеральних добрив. 4. Сівалка за пп. 1-3, яка відрізняється тим, що з одночасним внесенням мінеральних добрив досягається висока економічна ефективність по витраті палива та затратах робочого часу. 3 UA 76505 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Sower

Автори англійською

Zhaloba Valerii Mykhailovych

Назва патенту російською

Сеялка

Автори російською

Жалоба Валерий Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A01B 49/06, A01C 7/00

Мітки: сівалка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-76505-sivalka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Сівалка</a>

Подібні патенти