Номер патенту: 76349

Опубліковано: 25.12.2012

Автор: Короленко Микола Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Система обробки даних при наданні послуг, що містить зв'язані між собою за допомогою щонайменше одного каналу зв'язку термінали оплати товарів/послуг, які зв'язані з серверами автозаправних станцій і/або серверами партнерів, сервером процесингового центру, що містить модуль збереження інформації та обробки даних, який зв'язаний щонайменше одним каналом зв'язку з серверами автозаправних станцій, яка відрізняється тим, що термінали оплати товарів/послуг виконані з можливістю активізації платіжною карткою, сервер процесингового центру зв'язаний з автоматизованими банківськими системами щонайменше одного розрахункового банку, а автоматизовані банківські системи додатково містять модуль обробки запиту, що містять засоби для прийому запиту на нарахування кредитного ліміту пального від власників платіжних карток, модуль нарахувань, що містить засоби для конвертації кількості пального в літрах в еквівалентну грошову суму та депонування визначеного пального на баланс рахунків власників платіжних карток, модуль обслуговування власників платіжних карток, який виконаний з можливістю здійснення операції по поповненню рахунків на платіжних картках та обліку нарахованих знижок і бонусів при здійсненні операцій покупки товару/послуги за допомогою терміналів оплати товарів/послуг, та модуль договірного списання коштів з рахунку платіжних карток, який зв'язаний з терміналами оплати товарів/послуг.

2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що термінали оплати товарів/послуг встановлені на автозаправних станціях і/або в торгових точках партнерів, які зв'язані з сервером процесингового центру.

Текст

Реферат: UA 76349 U UA 76349 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до проведення безготівкових фінансових операцій за допомогою персоналізованих і захищених платіжних карток, або іншими засобами оплати, і може бути використана при оплаті товарів і послуг (зі знижкою, за діючою або підвищеною ціною) у будьякому об'єкті соціальної інфраструктури. Відомо систему отримання, зберігання і обробки даних лояльності споживача, [Заявка на винахід РФ № 2006110237, МПК G06Q20/00, опубл. 20.10.2007 p.], що містить щонайменше, один мобільний пристрій споживача із засобами зберігання даних, один торговий термінал на місці продажу в торговій точці з засобами зчитування даних з мобільного пристрою споживача, засоби та лінії зв'язку, також вона забезпечена процесинговим центром і розрахунковим банком, при цьому мобільний пристрій споживача має засоби збереження і пред'явлення унікального ідентифікатора споживача програми лояльності і засобу обміну даними з процесинговим центром, при цьому торговельний термінал має засоби введення унікального ідентифікатора споживача програми лояльності і засобу обміну даними з процесинговим центром, який має засоби обміну даними з мобільним пристроєм споживача програми лояльності, засоби обміну даними з торговим терміналом, засобами обміну даними з розрахунковим банком, кошти емісії пільг споживачеві програми лояльності, за умови дотримання попередньо визначених умов на основі профілю зареєстрованого споживача програми лояльності, програмні засоби обробки даних, при цьому розрахунковий банк оснащений засобами обміну даними з процесинговим центром. Недоліком даної системи отримання, зберігання і обробки даних лояльності споживача, є те, що мобільний пристрій споживача, на якому знаходяться засоби збереження і пред'явлення унікального ідентифікатора споживача програми лояльності і засобу обміну даними з процесинговим центром є мобільним телефоном, але мобільний телефон можна загубити, і на відновлення ідентифікатора піде деякий час, або просто можна телефон забути, тобто без нього вже не здійсниться купівля товару/послуги. Також мобільний телефон, як і будьякий інший пристрій, що працює на акумуляторних батареях, може, в момент здійснення купівлі, розрядитись, і покупка не здійсниться. Відома система для оплати послуг автозаправних станцій за допомогою мобільного телефону [Патент РФ на корисну модель № 59294, МПК G06Q20/00, опубл. 10.12.2006 p.], що містить термінал оплати послуг автозаправної станції, мобільний термінал зв'язку користувача, сервісний центр оператора стільникового зв'язку, зв'язаний з мобільним терміналом зв'язку користувача, сервер автозаправної станції, зв'язаний своїм першим входом/виходом із сервісним центром оператора стільникового зв'язку, а другим входом/виходом - з терміналом оплати послуг автозаправної станції, сервер процесингового центру, пов'язаний з третім входом/виходом сервера автозаправної станції, причому термінал оплати послуг автозаправної станції виконаний з можливістю його активації мобільним терміналом зв'язку користувача за допомогою SMS або USSD запиту через сервісний центр оператора стільникового зв'язку до сервера автозаправної станції, вибору сорту і кількості товару послуги та ініціації трансакції з придбання товару/послуги, сервер автозаправної станції виконаний з можливістю передачі повідомлення по його третьому входу/виходу сервера процесингового центру на оплату товару/послуги, - передачі повідомлення по його першому входу/виходу мобільного терміналу зв'язку користувача через сервісний центр оператора стільникового зв'язку, - передачі повідомлення по його другому входу/виходу терміналу оплати послуг автозаправної станції на надання товару/послуги. Недоліком даної системи є використання для оплати послуг автозаправних станцій мобільного телефону. Крім того, дана система не передбачає здійснення збереження та обробки даних щодо кожного користувача та надання послуг в кредит. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити систему обробки даних при наданні послуг, в якій за рахунок введення пропонованих додаткових модулів і зв'язків між ними забезпечується підвищення швидкості обробки даних при нарахування кредитного ліміту пального або коштів на баланс рахунків власників платіжних карток, які емітовані розрахунковим банком, для здійснення безготівкової оплати зі знижкою, за діючою або підвищеною ціною за товари/послуги. Поставлена задача вирішується тим, що запропонована система обробки даних при наданні послуг, що містить зв'язані між собою за допомогою щонайменше одного каналу зв'язку термінали оплати товарів/послуг, які зв'язані з серверами автозаправних станцій і/або серверами партнерів, сервером процесингового центру, що містить модуль збереження інформації та обробки даних, який зв'язаний щонайменше одним каналом зв'язку з серверами автозаправних станцій, в якій, згідно з корисною моделлю, термінали оплати товарів/послуг виконані з можливістю активізації платіжною карткою, сервер процесингового центру зв'язаний з автоматизованими банківськими системами щонайменше одного розрахункового банку, а автоматизовані банківські системи додатково містять модуль обробки запиту, що містять засоби 1 UA 76349 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 для прийому запиту на нарахування кредитного ліміту пального від власників платіжних карток, модуль нарахувань, що містить засоби для конвертації кількості пального в літрах в еквівалентну грошову суму та депонування визначеного пального на баланс рахунків власників платіжних карток, модуль обслуговування власників платіжних карток, який виконаний з можливістю здійснення операції по поповненню рахунків на платіжних картках та обліку нарахованих знижок і бонусів при здійсненні операцій покупки товару/послуги за допомогою терміналів оплати товарів/послуг, та модуль договірного списання коштів з рахунку платіжних карток, який зв'язаний з терміналами оплати товарів/послуг. Крім того, термінали оплати товарів/послуг встановлені на автозаправних станціях і/або в торгових точках партнерів, які зв'язані з сервером процесингового центру. Використання в запропонованій системі додаткових модулів, які містяться в автоматизованих банківських системах, забезпечує швидке оформлення платіжних карток з встановленим, по бажанню їх власників, кредитного ліміту, який надалі буде використовуватися для купівлі палива зі знижкою або за діючою ціною, внаслідок чого власник платіжної картки буде мати певну кількість літрів пального, яку він може використати протягом визначеного періоду часу, що дає змогу йому уникнути фінансових втрат, пов'язаних з подорожчанням вартості пального в майбутньому. Крім того, запропоноване технічне рішення забезпечує участь всіх користувачів системи в єдиній програмі лояльності, що дає їм можливість заробляти додаткові знижки та бонусні нарахування на платіжні картки при здійсненні кожної оплати в терміналах оплати товарів/послуг в мережі системи та витрачати зароблені бонусні одиниці в рамках системи. Запропонована система працює наступним чином. Користувач системи (надалі клієнт) звертається або в представництва процесингового центру або в відділення банків-партнерів або на автозаправні станції або до представництв партнерів, які задіяні в системі, отримує платіжну картку (неіменну або іменну) та заповнює анкету-опитувальник (далі анкету) певного зразка (в анкеті буде зазначена обов'язкова інформація для заповнення та не обов'язкова), де зазначає бажає чи не бажає встановити певний кредитний ліміт на свою платіжну картку. Далі дані з анкети, за допомогою мережі Інтернет (або інших засобів передачі даних), проходять ідентифікацію в процесинговому центрі, тобто виясняється чи даний клієнт є вже зареєстрованим в базі даних процесингового центру чи ні. У випадку нового клієнта, ці дані попадають в модуль збереження інформації та обробки даних (МЗІОД), де вносяться в базу даних та зберігаються. Даний модуль (МЗІОД) зв'язаний з модулями автоматизованих банківських систем (банками). Всі дані збережені в модулі МЗІОД автоматично зберігаються в базах даних банків, які задіяні в роботі даної системи. Банки видають зареєстрованому клієнту платіжну картку з унікальним номером з встановленим або не встановленим кредитним лімітом (рішення про встановлення суми та умов кредитного ліміту приймається банками згідно зі своєю кредитною політикою та аналізом фінансового стану на підставі документів клієнта, які необхідні для прийняття рішення. Перелік необхідних документів для встановлення кредитного ліміту кожен банк визначає сам, цей перелік попередньо узгоджується з учасниками програми та зазначається в анкеті.) У разі відмови банку у встановленні кредитного ліміту на платіжну картку, клієнт буде мати можливість користуватися дебетною карткою. На всіх автозаправних станціях або в інших торгових точках партнерів програми (наприклад, на станціях технічного обслуговування, автомагазинах, в представництвах страхових компаній) встановлюються термінали оплати товарів/послуг, які виконані у вигляді POS-терміналів або інших пристроїв, які запрограмовані спеціальним програмним забезпеченням на унікальній умові програми під картки банків-партнерів, що надає можливість найшвидше передавати та обробляти дані після здійснення операції оплати покупки товарів/послуг. Дані термінали оплати товарів/послуг зв'язані з серверами автозаправних станцій і/або серверами партнерів програми. Поповнення платіжної картки здійснюють такими шляхами. Якщо клієнт бажає отримати кредитний ліміт пального на дану картку, то він може відправити SMS-повідомлення на спеціально виділений телефонний номер в процесинговий центр (в повідомленні вказані об'єм бажаного ліміту пального в літрах та вид вального) або звернутися до операторів партнерів програми і вказати об'єм бажаного ліміту пального в літрах та вид пального. Дані запиту обробляються спеціально розробленою програмою модуля МЗІОД процесингового центру, яка введені дані в вигляді запиту про надання кредитного ліміту пального передає каналам зв'язку в модуль обробки запиту банка партнера. Засоби даного модуля здійснюють верифікацію даного клієнта в базі даних та проводять перевірку розміру встановленого кредитного ліміту. В разі позитивної перевірки, дані про замовлення кредитного ліміту пального для певного клієнта передаються в модуль нарахувань. Засоби модуля 2 UA 76349 U 5 10 15 20 25 30 35 40 нарахувань, з використанням спеціального алгоритму, конвертують кількість пального в літрах в еквівалентну грошову суму (по ціні за паливо на день подачі запиту) та банк перераховує визначену грошову суму з кредитних чи власних коштів клієнта (через сервери автозаправних станцій) на рахунок АЗС, що й відображається на платіжній картці клієнта (для списання кредитних коштів за паливо можуть встановлюватись інші певні умови, які будуть задекларовані в умовах програми, як приклад - клієнт повинен внести власні кошти на картковий рахунок у розмірі певного відсотка від вартості пального, після чого здійсниться списання, або зазначаються інші умови), депонують визначену грошову суму на рахунок платіжної картки клієнта. Протягом певного часу, який зазначений в умовах договору, клієнт здійснює покупку пального через термінали партнерів по ціні, яка була встановлена на день отримання кредитного ліміту пального. Ціна на пальне є фіксованою на весь період (період визначається умовами програми) та відповідає ціні пального на момент отримання ліміту пального, це дає змогу уникнути фінансових втрат, пов'язаних з подорожчанням пального. Крім того, банківський модуль передає всі дані по наданню кредитного ліміту по каналах зв'язку модуля МЗЮД процесингового центру, де дані зберігаються. В той же час, оператор процесингового центру направляє клієнту SMS-повідомлення з прийнятим рішенням, якщо кредитний ліміт пального наданий, то вказується об'єм наданого пального, якщо банк відмовив видачу кредитного ліміту, то в SMS-повідомленні вказується статус відмови. Поповнення платіжної картки клієнт може здійснити у відділенні банка-партнера або будьякого іншого банку, який обслуговує даний тип картки. Такий платіж (із зазначенням наступних даних: номер картки, грошова сума, валюта) обробляється модулем обслуговування власників платіжних карток банка, засоби якого здійснюють операцію поповнення рахунку картки. Всі дані про здійснення покупок товарів/послуг, які виконані за допомогою терміналів системи, попадають в банківський модуль договірного списання коштів з рахунку платіжних карток клієнтів, де здійснюється списання витраченої суми, та їх збереження. Крім того, даний модуль здійснює списання коштів з рахунку клієнта у випадках передбачених договором (це може бути проценти за наданий кредитний ліміт, плата згідно з договором страхування та інше). В запропонованій системі всі партнери (автозаправні станції, станції технічного обслуговування та інші) задіяні в програмі лояльності. Тобто, за здійснення всіх покупок через термінали, які встановлені в торгових точках партнерів, нараховуються певні бонуси (кожен партнер сам вибирає розмір бонусного нарахування), а всі дані про здійснення покупок товарів/послуг, які виконані за допомогою терміналів системи, попадають в банківський модуль обслуговування власників платіжних карток, засоби якого ведуть облік нарахованих та витрачених бонусів. Використання запропонованої системи дозволяє суттєво скоротити час на отримання платіжної картки з наступним зарахуванням на її баланс власних коштів або кредитного ліміту для пального або інших товарів, послуг. Дана система є ефективним інструментом для проведення електронних платежів в режимі реального часу за допомогою платіжної картки та з можливістю нарахування бонусів за проведені операції оплати. Дані переваги досягнуті завдяки визначеним конкретним параметрам програми, а саме: мінімальний, максимальний розмір ліміту пального, термін та вартість користування, пільговий період, мінімальний пакет документів від клієнта та інші. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 55 1. Система обробки даних при наданні послуг, що містить зв'язані між собою за допомогою щонайменше одного каналу зв'язку термінали оплати товарів/послуг, які зв'язані з серверами автозаправних станцій і/або серверами партнерів, сервером процесингового центру, що містить модуль збереження інформації та обробки даних, який зв'язаний щонайменше одним каналом зв'язку з серверами автозаправних станцій, яка відрізняється тим, що термінали оплати товарів/послуг виконані з можливістю активізації платіжною карткою, сервер процесингового центру зв'язаний з автоматизованими банківськими системами щонайменше одного розрахункового банку, а автоматизовані банківські системи додатково містять модуль обробки запиту, що містять засоби для прийому запиту на нарахування кредитного ліміту пального від власників платіжних карток, модуль нарахувань, що містить засоби для конвертації кількості пального в літрах в еквівалентну грошову суму та депонування визначеного пального на баланс рахунків власників платіжних карток, модуль обслуговування власників платіжних карток, який виконаний з можливістю здійснення операції по поповненню рахунків на платіжних картках та обліку нарахованих знижок і бонусів при здійсненні операцій покупки товару/послуги за 3 UA 76349 U 5 допомогою терміналів оплати товарів/послуг, та модуль договірного списання коштів з рахунку платіжних карток, який зв'язаний з терміналами оплати товарів/послуг. 2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що термінали оплати товарів/послуг встановлені на автозаправних станціях і/або в торгових точках партнерів, які зв'язані з сервером процесингового центру. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

System for data processing while rendering of services

Автори англійською

Korolenko Mykola Volodymyrovych

Назва патенту російською

Система обработки данных при предоставлении услуг

Автори російською

Короленко Николай Владимирович

МПК / Мітки

МПК: G06Q 20/00

Мітки: наданні, послуг, даних, система, обробки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-76349-sistema-obrobki-danikh-pri-nadanni-poslug.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система обробки даних при наданні послуг</a>

Подібні патенти