Система обробки даних при страхуванні мобільної техніки

Номер патенту: 76344

Опубліковано: 25.12.2012

Автор: Козиний Олександр Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система обробки даних при страхуванні мобільної техніки, що містить щонайменше один сервер страховика з базами даних та засобами обробки даних, який зв'язаний щонайменше одним двостороннім каналом зв'язку із щонайменше однією робочою станцією агента страховика, яка обладнана засобами введення/виведення, засобами формування договору страхування на усі вибрані об'єкти страхування, яка відрізняється тим, що сервер страховика має базу даних страхових випадків при страхуванні мобільної техніки та додатково містить обчислювальні засоби для розрахунку страхових виплат для кожної одиниці мобільної техніки, робочі станції агентів страховика, які зв'язані між собою каналом зв'язку, розміщені в торгових точках партнерів і/або в представництвах операторів стільникового зв'язку та обладнані засобами збереження інформації щодо договорів страхування, а засоби формування договору страхування виконані з можливістю забезпечення занесення відомостей щодо кожного договору страхування в базу даних засобів збереження інформації або в базу даних сервера страховика з одночасним випуском в обіг кожного бланка договору страхування з унікальним номером на паперовому і/або не паперовому носії.

Текст

Реферат: Система обробки даних при страхуванні мобільної техніки містить щонайменше один сервер страховика з базами даних та засобами обробки даних, який зв'язаний щонайменше одним двостороннім каналом зв'язку із щонайменше однією робочою станцією агента страховика, яка обладнана засобами введення/виведення, засобами формування договору страхування на усі вибрані об'єкти страхування. Сервер страховика має базу даних страхових випадків при страхуванні мобільної техніки та додатково містить обчислювальні засоби для розрахунку страхових виплат для кожної одиниці мобільної техніки. Робочі станції агентів страховика, які зв'язані між собою каналом зв'язку, розміщені в торгових точках партнерів і/або в представництвах операторів стільникового зв'язку та обладнані засобами збереження інформації щодо договорів страхування. Засоби формування договору страхування виконані з можливістю забезпечення занесення відомостей щодо кожного договору страхування в базу даних засобів збереження інформації або в базу даних сервера страховика з одночасним випуском в обіг кожного бланка договору страхування з унікальним номером на паперовому і/або не паперовому носії. UA 76344 U (12) UA 76344 U UA 76344 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до обчислювальних систем для обробки даних і формування документів в страховій справі і може бути використана при наданні нового виду страхування страхування мобільної техніки. Відома електронна система обробки страхових полісів (Патент РФ №2113725, МПК G06F17/60, опубл. 20.06.1998 p.), що включає блок обробки інформації, перший вхід-вихід якого з'єднаний каналом зв'язку з входом-виходом пристрою бази даних, центри продажів, центр виплат та містить блок реєстрації прильоту, який реєструє і передає час прибуття літаків, вхідвихід якого з'єднаний каналом зв'язку з другим входом-виходом блока обробки інформації, і модуль безпеки, який шифрує передану та дешифрує прийняту інформацію, перший вхід-вихід якого з'єднаний каналом зв'язку з третім входом-виходом блока обробки інформації, другий вхід-вихід якого з'єднаний каналами зв'язку з входами-виходами центрів продажів, третій вхідвихід якого з'єднаний каналом зв'язку з входом-виходом центру виплат. Така система обробки страхових полісів дає змогу оформляти страхові поліси, які дозволяють страхувальнику застрахуватися тільки від можливого запізнення літаків, що обмежує сферу використання зазначеної системи. Відома система надання страхових послуг студентам (Патент України № 58702, МПК G06F 7/00, опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8, 2011 p.), яку вибрано за прототип, що містить принаймні один сервер, зв'язаний принаймні одним двостороннім каналом зв'язку із принаймні з однією станцією менеджера, в якій станцію менеджера обладнано засобами для вибору та/або введення даних щодо застрахованих осіб, якими є студенти, засобами формування договору страхування на усі вибрані об'єкти страхування, засоби обробки страхового випадку за будьяким вибраним предметом страхування, при цьому дані щодо застрахованих осіб передаються на сервер. Недоліком даної системи є неможливість урахування впливу помилок, що виникають у реальних умовах при укладанні договорів страхування. Крім того, структура відомої системи не забезпечує багатостороннього зв'язку всередині системи, не передбачає контролю та звітності на всіх етапах роботи, що позбавляє систему оперативності, надійності. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення відомої системи обробки даних при страхуванні, в якій шляхом виконання нових конструктивних змін в елементах системи та зв'язків між ними забезпечується швидке формування договору для страхувальника з одночасним збільшенням швидкості обробки даних при страхуванні та проведення розрахунків страхових платежів та страхових виплат. Поставлена задача вирішується тим, що запропоновано систему обробки даних при страхуванні мобільної техніки, що включає щонайменше один сервер страховика з базами даних та засобами обробки даних, який зв'язаний щонайменше одним двостороннім каналом зв'язку із щонайменше однією робочою станцією агента страховика, яка обладнана засобами введення/виведення, засобами формування договору страхування на усі вибрані об'єкти страхування, в якій, згідно корисної моделі, сервер страховика включає базу даних страхових випадків при страхуванні мобільної техніки та додатково містить обчислювальні засоби для розрахунку страхових виплат для кожної одиниці мобільної техніки, робочі станції агентів страховика, які зв'язані між собою каналом зв'язку, розміщені в торгових точках партнерів і/або в представництвах операторів стільникового зв'язку та обладнані засобами збереження інформації щодо договорів страхування, а засоби формування договору страхування виконані з можливістю забезпечення занесення відомостей щодо кожного договору страхування в базу даних засобів збереження інформації або в базу даних сервера страховика з одночасним випуском в обіг кожного бланка договору страхування з унікальним номером на паперовому і/або не паперовому носії. Розміщення робочих станції агентів страховика в торгових точках партнерів, які здійснюють продаж усіх видів мобільної техніки, і/або в представництвах операторів стільникового зв'язку дозволяє всім бажаючим, які використовують будь-який вид пристроїв, що належить до мобільної техніки, швидко здійснити її страхування. Цим самим розширюється можливість широкого вибору страхових продуктів при одночасному швидкісному обслуговуванні клієнтів. Включення в систему засобів формування договору страхування забезпечує оперативну обробку даних договору страхування і, внаслідок чого, підвищується оперативність здійснення операції страхування мобільної техніки. Об'єктами страхування при реалізації запропонованої системи є: мобільні телефони (апарати стільникового зв'язку стандартів GSM або CDMA, смартфони, радіотелефони); цифрова фото-, відео- та аудіоапаратура або інші портативні пристрої, які використовують цифровий формат для прийому, збереження, обробки та передачі інформації; портативні комп'ютери (ноутбуки, планшети, електронні записники, GPS-навігатори та інше). 1 UA 76344 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Запропонована система працює наступним чином. Страхова компанія встановлює в торгових точках партнерів, які здійснюють продаж мобільних пристроїв або в представництвах операторів стільникового зв'язку, робочі станції агентів страховика, які забезпечені засобами введення/виведення даних, засобами формування договору, засобами збереження інформації щодо договорів страхування. Це можуть бути персональні ПК (ноутбуки, тощо), принтери, сканери, факси, пристрої збереження інформації (окремий жорсткий диск, флеш-носій, оптичні диски) та інше. Дані засоби включають також і програмні засоби спеціально розроблені для функціонування системи. Це можуть бути програмні засоби для визначення страхової премії, яку сплачує страховику страхувальник або інші. Крім того, робочі станції можуть бути зв'язані двохстороннім зв'язком з сервером страхової компанії, наприклад, за допомогою мережі Інтернет та одна з одною. Сервер включає засоби обробки даних та інші, базу даних договорів страхування мобільної техніки, базу страхових випадків при страхуванні мобільної техніки, базу даних страхових історій та інші та містить обчислювальні засоби для розрахунку страхових виплат для кожної одиниці мобільної техніки (спеціально розроблені програми). Покупець (надалі страхувальник), після здійснення покупки мобільної техніки або в інший час звертається до агента страховика. Якщо після покупки пройшов деякий час, то покупець пред'являє документ, який свідчить про покупку (наприклад, чек), гарантійний талон та сам пристрій, для того щоб страховик впевнився, що пристрій є робочим. Далі страхувальник ознайомлюється з договором страхування. В договір страхування включені наступні ризики: 1. Втрата, пошкодження або знищення застрахованого предмета майна в результаті: пожежі, включаючи підпал; стихійних лих; вибуху (в тому числі вибуху газу, який використовують в побутових цілях); впливу води; крадіжки зі зломом або пограбування; протиправних дій третіх осіб; контакт з водою або будь-яким об'єктом; попадання в місце, звідки його не можливо витягти. 2. Відповідальність власника застрахованого майна перед третіми особами у зв'язку з заподіянням третім особам шкоди їх життю, здоров'ю, а також майну внаслідок володіння, використання або розпорядження застрахованим майном. Такі ризики є одними з даних, якими оперує база даних страхових випадків сервера страховика та засоби обрахунку страхових виплат. Операція укладання договору здійснюється різними шляхами. Один з варіантів такий. В електронній системі (робочій станції) агента страховика реалізована друкована форма та/або електронна форма договору страхування, в якій при оформленні купівлі застрахованого майна заповнюється інформація про застрахований предмет (наприклад, реквізити товарного чеку, номер гарантійного талону, дата покупки), а також - зі слів страхувальника - про його персональні дані. Ця інформація обробляється спеціально розробленою програмою, яка введені дані в вигляді запиту про видачу договору страхування може передавати з робочої станції агента на сервер страхової компанії за допомогою двохстороннього каналу зв'язку і/або зберігає введені дані в узгодженому форматі. У випадку, коли робочі станції не зв'язані двостороннім каналом зв'язку з сервером страховика, в узгоджений час із засобів збереження інформації щодо договорів страхування, розміщених на робочих станціях агента страховика, здійснюється вивантаження інформації та її передача до серверу страховика. На сервері страхової компанії передані введенні дані щодо оформлення договору страхування зберігаються та аналізуються, перевіряються по базі даних страхових історій, після чого за допомогою засобів обробки здійснюється їх обробка щодо видачі договору страхування на основі даних, які надійшли. Після обробки запиту про видачу договору страхування сервер страхової компанії або програмний комплекс, розташований на робочій станції агента, приймає рішення про реєстрацію договору страхування чи відмову у реєстрації договору страхування. В разі позитивного рішення, яке в режимі реального часу відображається на робочій станції агента, засобами формування договору формується документ договору для страхувальника з певним унікальним номером та внесеними даними. Даний договір автоматично зберігається в базі даних агента страховика, яка знаходиться на засобах збереження інформації (наприклад, на додатковому жорсткому диску), а також, наприклад, може автоматично зберігатися на сервері страховика. По бажанню страхувальника даний договір може бути роздрукованим або збереженим тільки в електронному вигляді. В останньому випадку, клієнт надає агенту свою письмову угоду 2 UA 76344 U 5 10 15 20 25 30 35 на укладання договору страхування тільки в електронному вигляді. А при певних обставинах, паперова форма договору страхування може надаватись страхувальнику тільки за його вимогою (бажанням). Повна ідентифікація здійснюється за унікальним номером договору страхування, який зазначається на товарному чеку покупки або надається страхувальнику окремим повідомленням - паперовим або електронним, в тому числі - SMS-повідомленням. Даний договір автоматично зберігається на сервері страховика. У випадку укладання договору в друкованому вигляді, договір, який сформований засобами формування договору, роздруковується та підписується. Договір має свій унікальний номер, який в наступному буде використовуватися страхувальником. Автоматичне оформлення страхового договору - полісу від моменту введення даних щодо оформлення та до друку страхового полісу займає лічені хвилини. Накопичені договори зберігаються в вигляді друкованого реєстру і/або електронного реєстру (бази даних) на робочій станції агента страховика. Копія електронного реєстру передається щодень на центральний сервер страховика по електронній пошті. Також можливий варіант їх передачі один раз в місяць або в інший узгоджений час. Крім електронної пошти, договори страхування можуть передаватися за допомогою флеш-носія або оптичного диску. Обробка всього накопиченого матеріалу щодо договорів страхування здійснюється на сервері страховика. При настанні страхового випадку, страхувальник звертається в страхову компанію, надає свій договір або вказує номер договору, який зазначений в чеку покупки або іншому повідомленні, наданому страхувальнику з врахуванням узгодженої схеми взаємодії, та відповідні документи (довідки або свідоцтва компетентних органів), які засвідчують наявність страхового випадку. Термін звертання в страхову компанію після настання страхового випадку завжди передбачений умовами страхування. Страхова компанія проводить верифікацію параметрів договору, реєструє заяву, перевіряє в базі даних сервера дані про страхувальника та відомості про договір страхування та виносить рішення про виплату або відмову у виплаті. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування страхова компанія приймає протягом строку передбаченого умовами договору. У випадку прийняття позитивного рішення, дані з бази даних страхових випадків, такі як вид мобільної техніки, виробник, марка пристрою, сума оплати, строк гарантії та інші, обробляються засобами для розрахунку страхових виплат, які розраховують суму страхового відшкодування. Наприклад, розрахунок може бути такий. Придбаний поліс страхування за номером № ******* на мобільний телефон «****» модель «***», який коштував 2000 грн. в магазині «***». Стався страховий випадок - викрадення телефону. Сума страхового відшкодування розраховується в розмірі суми, яка необхідна для придбання мобільного телефону тієї ж марки і моделі (встановлюється на дату настання страхового випадку), повністю аналогічного застрахованому по технічним характеристикам, зазначеним заводом-виробником, в межах страхової суми. Використання даної корисної моделі дозволяє суттєво скоротити час на здійснення укладання договорів при страхуванні, підвищити якість їх виконання. 40 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 55 Система обробки даних при страхуванні мобільної техніки, що містить щонайменше один сервер страховика з базами даних та засобами обробки даних, який зв'язаний щонайменше одним двостороннім каналом зв'язку із щонайменше однією робочою станцією агента страховика, яка обладнана засобами введення/виведення, засобами формування договору страхування на усі вибрані об'єкти страхування, яка відрізняється тим, що сервер страховика має базу даних страхових випадків при страхуванні мобільної техніки та додатково містить обчислювальні засоби для розрахунку страхових виплат для кожної одиниці мобільної техніки, робочі станції агентів страховика, які зв'язані між собою каналом зв'язку, розміщені в торгових точках партнерів і/або в представництвах операторів стільникового зв'язку та обладнані засобами збереження інформації щодо договорів страхування, а засоби формування договору страхування виконані з можливістю забезпечення занесення відомостей щодо кожного договору страхування в базу даних засобів збереження інформації або в базу даних сервера страховика з одночасним випуском в обіг кожного бланка договору страхування з унікальним номером на паперовому і/або не паперовому носії. 3 UA 76344 U Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

System for data processing while insurance of mobile equipment

Автори англійською

Kozynyi Oleksandr Viktorovych

Назва патенту російською

Система обработки данных при страховании мобильной техники

Автори російською

Козиный Александр Викторович

МПК / Мітки

МПК: G06Q 40/08, G06Q 99/00, G06Q 30/06

Мітки: мобільної, страхуванні, система, даних, обробки, техніки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-76344-sistema-obrobki-danikh-pri-strakhuvanni-mobilno-tekhniki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система обробки даних при страхуванні мобільної техніки</a>

Подібні патенти