Система обробки даних при страхуванні ризику втрати власником платіжної картки грошових коштів і/або ризику завдання власнику платіжної картки інших збитків, пов’язаних з використанням платіжної картки

Номер патенту: 76343

Опубліковано: 25.12.2012

Автор: Козиний Олександр Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Система обробки даних при страхуванні ризику втрати власником платіжної картки грошових коштів і/або ризику завдання власнику платіжної картки інших збитків, пов'язаних з використанням платіжної картки, що містить щонайменше один сервер страховика з базами даних та засобами обробки даних, який зв'язаний щонайменше одним двостороннім каналом зв'язку із щонайменше однією робочою станцією агента страховика, яка обладнана засобами введення/виведення, засобами формування договору страхування на усі вибрані об'єкти страхування, яка відрізняється тим, що сервер страховика включає базу даних страхових випадків при страхуванні платіжних карток та додатково містить обчислювальні засоби для розрахунку страхових виплат щодо кожного страхового ризику, робочі станції агентів страховика, які зв'язані між собою каналом зв'язку, розташовані в відділеннях банків партнерів та обладнані засобами збереження інформації щодо договорів страхування, а засоби формування договору страхування виконані з можливістю забезпечення занесення відомостей щодо кожного договору страхування в базу даних засобів збереження інформації або в базу даних сервера страховика з одночасним випуском в обіг кожного бланка договору страхування з унікальним номером на паперовому і/або непаперовому носії.

2. Система обробки даних, яка відрізняється тим, що робочі станції агентів зв'язані двостороннім зв'язком з серверами банків партнерів.

Текст

Реферат: Система обробки даних при страхуванні ризику втрати власником платіжної картки грошових коштів і/або ризику завдання власнику платіжної картки інших збитків, пов'язаних з використанням платіжної картки містить сервер страховика з базами даних, засоби обробки даних, двосторонній канал зв'язку, робочу станцією агента страховика, засоби введення/виведення, засобами формування договору страхування, обчислювальні засоби, засоби збереження інформації та засоби формування договору страхування. UA 76343 U (12) UA 76343 U UA 76343 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до обчислювальних систем для обробки даних і формування документів в страховій справі, і може бути використана при наданні нового виду страхування страхування ризику втрати власником платіжної картки грошових коштів і/або ризику завдання власнику платіжної картки інших збитків, пов'язаних з використанням платіжної картки. Відома електронна система обробки страхових полісів (Патент РФ № 2113725, МПК G06F17/60, опубл. 20.06.1998 p.), що включає блок обробки інформації, перший вхід-вихід якого з'єднаний каналом зв'язку з входом-виходом пристрою бази даних, центри продажів, центр виплат. Також містить блок реєстрації прильоту, який реєструє і передає час прибуття літаків, вхід-вихід якого з'єднаний каналом зв'язку з другим входом-виходом блока обробки інформації, і модуль безпеки, який шифрує передану та дешифрує прийняту інформацію, перший вхід-вихід якого з'єднаний каналом зв'язку з третім входом-виходом блока обробки інформації, другий вхід-вихід якого з'єднаний каналами зв'язку з входами-виходами центрів продажів, третій вхідвихід якого з'єднаний каналом зв'язку з входом-виходом центру виплат. Така система обробки страхових полісів дає змогу оформляти страхові поліси, які дозволяють страхувальнику застрахуватися тільки від можливого запізнення літаків, що обмежує сферу використання зазначеної системи. Відома система надання страхових послуг (Патент РФ № 2117327, МПК G06F17/60, опубл. 10.08.1998 p.), що містить станцію страховика, з'єднаний з нею двостороннім каналом укладення та супроводу договорів сервер страхової компанії і станцію страхового менеджера, зв'язану з сервером страхової компанії двостороннім каналом супроводу договорів страхування. В систему додатково включені станції касових операцій, сервер організації грошових розрахунків і сервер цінних паперів, причому станція касових операцій з'єднана з станцією страховика та сервером організації грошових розрахунків двостороннім каналом реєстрації грошових операцій і каналом передачі відомостей про рух грошових коштів відповідно, а сервер цінних паперів з'єднаний двостороннім каналом обліку угод по цінних паперах з сервером організації грошових розрахунків і двостороннім каналом контролю та управління фінансовим станом страхової компанії з сервером страхової компанії. Структура цієї системи-компанії не забезпечує багатостороннього зв'язку як всередині системи, так і з виходом за її межі, особливо з агентами системи та всіма сторонами, обумовленими договорами страхування та сторонами, з якими страхувальник вступає у цивільно-правові відносини, не дозволяє ефективно використовувати конфіденційні відомості, що доступні певним сторонам, не передбачає контролю на всіх етапах роботи системи, що позбавляє систему оперативності та знижує надійність її роботи. Відома система надання страхових послуг студентам (Патент України № 58702, МПК G06F7/00, опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8, 2011 p.), яку вибрано за прототип, що включає принаймні один сервер, зв'язаний принаймні одним двостороннім каналом зв'язку із принаймні з однією станцією менеджера, в якій станцію менеджера обладнано засобами для вибору та/або введення даних щодо застрахованих осіб, якими є студенти, засобами формування договору страхування на усі вибрані об'єкти страхування, засобами обробки страхового випадку за будьяким вибраним предметом страхування, при цьому дані щодо застрахованих осіб передаються на сервер. Недоліком даної системи є неможливість урахування впливу помилок, що виникають у реальних умовах при укладанні договорів страхування. Крім того, структура відомої системи не забезпечує багатостороннього зв'язку всередині системи, не передбачає контролю та звітності на всіх етапах роботи, що позбавляє систему оперативності, надійності. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення відомої системи обробки даних при страхуванні, в якій шляхом виконання нових конструктивних змін в елементах системи та зв'язків між ними забезпечується швидке формування договору для страхувальника з одночасним збільшенням швидкості обробки даних при страхуванні та проведення розрахунків страхових платежів та страхових виплат. Поставлена задача вирішується тим, що запропоновано систему обробки даних при страхуванні ризику втрати власником платіжної картки грошових коштів і/або ризику завдання власнику платіжної картки інших збитків, пов'язаних з використанням платіжної картки, що містить щонайменше один сервер страховика з базами даних та засобами обробки даних, який зв'язаний щонайменше одним двостороннім каналом зв'язку із щонайменше однією робочою станцією агента страховика, яка обладнана засобами введення/виведення, засобами формування договору страхування на усі вибрані об'єкти страхування, згідно з корисною моделлю, сервер страховика включає базу даних страхових випадків при страхуванні платіжних карток та додатково містить обчислювальні засоби для розрахунку страхових виплат щодо кожного страхового ризику, робочі станції агентів страховика, які зв'язані між собою каналом зв'язку, розташовані в відділеннях банків партнерів та обладнані засобами збереження 1 UA 76343 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 інформації щодо договорів страхування, а засоби формування договору страхування виконані з можливістю забезпечення занесення відомостей щодо кожного договору страхування в базу даних засобів збереження інформації або в базу даних сервера страховика з одночасним випуском в обіг кожного бланка договору страхування з унікальним номером на паперовому і/або непаперовому носії. Крім того, робочі станції агентів зв'язані двостороннім зв'язком з серверами банків партнерів. Розташування робочих станції агентів страховика у відділеннях банків партнерів, які здійснюють видачу платіжних карток, дозволяє всім користувачам платіжних банківських карток швидко здійснити страхування ризику втрати власником платіжної картки грошових коштів і/або ризику завдання власнику платіжної картки інших збитків, пов'язаних з використанням платіжної картки. Цим самим розширюється можливість широкого вибору страхових продуктів при одночасному швидкісному обслуговуванні клієнтів. Включення в систему засобів формування договору страхування забезпечує оперативну обробку даних договору страхування і, внаслідок чого, підвищується оперативність здійснення операції страхування побутової техніки. Створення двостороннього зв'язку між представниками страхової компанії та серверами банків дає змогу швидко та оперативно визначити заподіяні ризики, які пов'язані з використанням платіжної карти. Запропонована система працює наступним чином. Страхова компанія встановлює у відділеннях банків, які здійснюють видачу платіжних карток, робочі станції агентів страховика, які забезпечені засобами введення/виведення даних, засобами формування договору, засобами збереження інформації щодо договорів страхування. Це можуть бути персональні ПК (ноутбуки тощо), принтери, сканери, факси, пристрої збереження інформації (окремий жорсткий диск, флеш-носій, оптичні диски) та інше. Дані засоби включають також і програмні засоби, спеціально розроблені для функціонування системи. Це можуть бути програмні засоби для визначення страхової премії, яку сплачує страховику страхувальник або інші. Крім того, робочі станції можуть бути зв'язані двостороннім зв'язком з сервером страхової компанії, наприклад, за допомогою мережі Інтернет та одна з одною. Сервер включає засоби обробки даних та інші, базу даних договорів страхових випадків при страхуванні платіжних карток, базу страхових випадків при страхуванні платіжних карток, базу даних страхових історій та інші та містить обчислювальні засоби для розрахунку страхових виплат для кожного окремого страхового випадку (спеціально розроблені програми). Також, робочі станції зв'язані двостороннім зв'язком з серверами банків партнерів. Власник платіжної картки (надалі страхувальник) після отримання платіжної банківської картки або в інший час звертається до агента-страховика та ознайомлюється з договором страхування. В договір страхування включені наступні ризики: - незаконне списання коштів з втраченої або викраденої картки; - пограбування при знятті готівки з картки протягом обумовленого строку після вчинення зняття; - втрата ключів від житла, приміщень або автомобіля, а також документів разом з карткою; - фактична або конструктивна загибель товару/майна, придбаного за допомогою картки (в результаті пожежі, дії стихії, вибуху і т.д); - викрадення товару, придбаного за допомогою платіжної картки; - втрата картки або викрадення її шляхом крадіжки або пограбування; - травма або збиток здоров'ю (тимчасова втрата працездатності) внаслідок нещасного випадку; - інвалідність (постійна втрата працездатності) у результаті нещасного випадку; - смерть в результаті нещасного випадку; - неможливість погашення кредиту за овердрафтом на картці в зв'язку з втратою постійного місця роботи. Такі ризики є одними з даних, якими оперує база даних страхових випадків сервера страховика та засоби обрахунку страхових виплат. Операція укладання договору здійснюється різними шляхами. Один з варіантів такий. В електронній системі (робочій станції) агента-страховика реалізована друкована форма та/або електронна форма договору страхування, в якій при отриманні платіжної картки заповнюється інформація про вибраний ризик та номер картки, а також - зі слів страхувальника - про його персональні дані. Ця інформація обробляється спеціально розробленою програмою, яка введені дані в вигляді запиту про видачу договору страхування може передавати з робочої станції агента на сервер страхової компанії за допомогою двостороннього каналу зв'язку і/або 2 UA 76343 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 зберігає введені дані в узгодженому форматі. У випадку, коли робочі станції не зв'язані двостороннім каналом зв'язку з сервером страховика, в узгоджений час із засобів збереження інформації щодо договорів страхування, розміщених на робочих станціях агента-страховика, здійснюється вивантаження інформації та її передача до серверу страховика. На сервері страхової компанії передані введенні дані щодо оформлення договору страхування зберігаються та аналізуються, перевіряються по базі даних страхових історій, після чого за допомогою засобів обробки здійснюється їх обробка щодо видачі договору страхування на основі даних, які надійшли. Після обробки запиту про видачу договору страхування сервер страхової компанії або програмний комплекс, розташований на робочій станції агента, приймає рішення про реєстрацію договору страхування чи відмову у реєстрації договору страхування. В разі позитивного рішення, яке в режимі реального часу відображається на робочій станції агента, засобами формування договору формується документ договору для страхувальника з певним унікальним номером та внесеними даними. Даний договір автоматично зберігається в базі даних агента страховика, яка знаходиться на засобах збереження інформації (наприклад, на додатковому жорсткому диску), а також, наприклад, може автоматично зберігатися на сервері страховика. По бажанню страхувальника даний договір може бути роздрукованим або збереженим тільки в електронному вигляді. В останньому випадку, клієнт надає агенту свою письмову угоду на укладання договору страхування тільки в електронному вигляді. А при певних обставинах, паперова форма договору страхування надається страхувальнику тільки за його вимогою (бажанням). Повна ідентифікація здійснюється за унікальним номером договору страхування, який надається страхувальнику окремим повідомленням - паперовим або електронним, в тому числі - SMS-повідомленням. Даний договір автоматично зберігається на сервері страховика. У випадку укладання договору в друкованому вигляді, договір, який сформований засобами формування договору, роздруковується та підписується. Договір має свій унікальний номер, який в наступному буде використовуватися страхувальником. Автоматичне оформлення страхового договору - полісу від моменту введення даних щодо оформлення та до друку страхового полісу займає лічені хвилини. Накопичені договори зберігаються в вигляді друкованого реєстру і/або електронного реєстру (бази даних) на робочій станції агента страховика, яка знаходиться в відділенні банків партнерів. Копія електронного реєстру передається щодня на центральний сервер страховика по електронній пошті. Також можливий варіант їх передачі один раз в місяць або в інший узгоджений час. Крім електронної пошти, договори страхування можуть передаватися за допомогою флеш-носія або оптичного диска. Обробка всього накопиченого матеріалу щодо договорів страхування здійснюється на сервері страховика. При настанні страхового випадку, страхувальник звертається в відділення банку, яке видало йому платіжну картку, пред'являє своє посвідчення особи та вказує про настання страхового випадку, пов'язаного з його платіжною банківською карткою. Банком, наприклад, при незаконному списанні коштів з втраченої або викраденої картки, надається виписка по даній картці про здійснення всіх фінансових операцій з даною карткою, де зазначається, яка сума і в якому місці (банкомат або відділення банку) була знята, де була здійснена операція оплати за товар (магазин, Інтернет-магазин, кафе, ресторан і т.д.) і вказується дата та час здійснення цих операцій. При виявленні такої незаконної операції, банк видає страхувальнику відповідні документи і/або відправляє такі документи на сервер страховика. Далі, страхувальник звертається в страхову компанію, надає свій договір або вказує номер договору, який зазначений у повідомленні, наданому страхувальнику з врахуванням узгодженої схеми взаємодії, та відповідні документи, які засвідчують наявність страхового випадку. Також, страхова компанія перевіряє в своїй базі наявність підтвердження банком даного страхового випадку. Термін звертання в страхову компанію після настання страхового випадку завжди передбачений умовами страхування. Страхова компанія проводить верифікацію параметрів договору, реєструє заяву, перевіряє в базі даних сервера дані про страхувальника та відомості про договір страхування та виносить рішення про виплату або відмову у виплаті. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування страхова компанія приймає протягом строку, передбаченого умовами договору. У випадку прийняття позитивного рішення, дані з бази даних обробляються засобами для розрахунку страхових виплат, які розраховують суму страхового відшкодування. Банк, який видав картку, вид картки (депозитна, кредитна), сума, яка була на картці до настання страхового випадку, сума, яку було втрачено при настанні страхового випадку та інші, 3 UA 76343 U 5 10 обробляються засобами для розрахунку страхових виплат, які розраховують суму страхового відшкодування. Наприклад, розрахунок може бути такий. Придбаний поліс страхування за номером № *******, в якому було зазначено ризик викрадення товару, придбаного за допомогою платіжної картки. Страхувальник придбав за кошти, які були на платіжній картці ноутбук. Через півроку даний ноутбук було викрадено. Так як викрадення було здійснено в період дії договору страхування, то страхова компанія в даному випадку виплатила страхувальнику страхове відшкодування в розмірі 100 % страхової суми. Використання даної корисної моделі дозволяє суттєво скоротити час на здійснення укладання договорів при страхуванні, підвищити якість їх виконання. Також, запропонована система мінімізує ризики, пов'язані з використанням платіжних карток. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 30 1. Система обробки даних при страхуванні ризику втрати власником платіжної картки грошових коштів і/або ризику завдання власнику платіжної картки інших збитків, пов'язаних з використанням платіжної картки, що містить щонайменше один сервер страховика з базами даних та засобами обробки даних, який зв'язаний щонайменше одним двостороннім каналом зв'язку із щонайменше однією робочою станцією агента страховика, яка обладнана засобами введення/виведення, засобами формування договору страхування на усі вибрані об'єкти страхування, яка відрізняється тим, що сервер страховика включає базу даних страхових випадків при страхуванні платіжних карток та додатково містить обчислювальні засоби для розрахунку страхових виплат щодо кожного страхового ризику, робочі станції агентів страховика, які зв'язані між собою каналом зв'язку, розташовані в відділеннях банків партнерів та обладнані засобами збереження інформації щодо договорів страхування, а засоби формування договору страхування виконані з можливістю забезпечення занесення відомостей щодо кожного договору страхування в базу даних засобів збереження інформації або в базу даних сервера страховика з одночасним випуском в обіг кожного бланка договору страхування з унікальним номером на паперовому і/або непаперовому носії. 2. Система обробки даних, яка відрізняється тим, що робочі станції агентів зв'язані двостороннім зв'язком з серверами банків партнерів. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

System for data processing while insurance against risk of loss of cash by payment card owner and/or risk of infliction of other losses associated with payment card use to card owner

Автори англійською

Kozynyi Oleksandr Viktorovych

Назва патенту російською

Система обработки данных при страховании риска потери владельцем платежной карточки денежных средств и/или риска причинения владельцу платежной карточки других убытков, связанных с использованием платежной карточки

Автори російською

Козиный Александр Викторович

МПК / Мітки

МПК: G06Q 40/08, G06Q 30/06, G06Q 99/00

Мітки: платіжної, збитків, власником, інших, власнику, втрати, коштів, використанням, даних, система, ризику, пов'язаних, грошових, завдання, страхуванні, картки, обробки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-76343-sistema-obrobki-danikh-pri-strakhuvanni-riziku-vtrati-vlasnikom-platizhno-kartki-groshovikh-koshtiv-i-abo-riziku-zavdannya-vlasniku-platizhno-kartki-inshikh-zbitkiv-povyazanikh-z-v.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система обробки даних при страхуванні ризику втрати власником платіжної картки грошових коштів і/або ризику завдання власнику платіжної картки інших збитків, пов’язаних з використанням платіжної картки</a>

Подібні патенти