Пристрій для представлення рухомих зображень

Номер патенту: 76332

Опубліковано: 25.12.2012

Автор: Кушнєрік Сєргєй Івановіч

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для представлення рухомих зображень, який характеризується тим, що включає щонайменше одну спільну основу, на якій розташована безліч консольних елементів, на вільному кінці кожного з яких закріплений плаский жорсткий диск із можливістю вільного коливального або зворотно-поступального переміщення відносно точки кріплення цієї пластини за рахунок зовнішніх впливів на її поверхню, при цьому спільна основа має щонайменше одну поверхню для представлення зображень, на поверхню кожного з дисків нанесені фрагменти цілісного зображення, причому кожен диск є носієм окремого фрагмента зображення, а на спільній основі носії фрагментів зображення розташовані таким чином, що становлять цілісне зображення.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що окремі носії фрагментів зображення розміщені тільки на частині спільної основи.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше частина консольних елементів об'єднана в модуль із можливістю кріплення цього модуля на спільній основі.

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що поверхня носія окремого фрагмента зображення виконана полікольоровою.

5. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що поверхня носія виконана з покриттям із люмінофоромісткого матеріалу.

6. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що на поверхню носія нанесене голографічне зображення.

Текст

Реферат: UA 76332 U UA 76332 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області представлення реклами, а саме до пристроїв представлення зображень і відображення інформації, використовуваних при виготовленні широкого спектра інформаційних табло, рекламних планшетів, стендів, панелей і т.п. Відомий пристрій для одержання декоративного ефекту в результаті світлового впливу на оптично прозорі тіла, які хаотично переміщаються в просторі. При цьому одержують об'ємні кольорові та чорно-білі зображення, що не повторюються в часі і просторі, окремі елементи яких можуть то зникати, то знову з'являтися (патент RU 2081003 С1 B44F1/06, опубл. 10.06.1997). Пристрій містить джерело дифузійного білого світла і матове скло. Між поляризаційними світлофільтрами розміщена скляна посудина, яка заповнена 40 %-им розчином етилового спирту. У спирті знаходяться оптично активні прозорі тіла. Світло від джерела, проходячи крізь фільтр, стає плоскополяризованим. Частина цього світла проходить крізь оптично активні тіла. Взаємодія з ними приводить до додаткового повороту площини поляризації, і активні прозорі тіла набувають різне забарвлення. Відомий пристрій для одержання зорового ефекту "блискотіння" при показі мальовничих зображень [авторське свідоцтво SU 612836 А1 B44F1/02, опубл. 30.08.1978р.]. Пристрій складається з корпуса із тримачем, виконаним у вигляді прозорого скла. На тримачі розміщений об'єкт, який демонструють, наприклад діапозитив на кольоровій плівці. З іншого боку тримача встановлена прозора пластина. Між тримачем і прозорою пластиною розміщені кристали прозорого матеріалу, наприклад полістиролу. Всередині корпуса є освітлювач. Світло від освітлювача попадає на кристали, переломлюється на їхніх гранях. У результаті, утворюється додаткова кількість джерел світла. Завдяки цьому забезпечується зоровий ефект "блискотіння" самого об'єкта, що демонструється. Якщо як об'єкт, що демонструється, використовують мальовниче зображення, дискретизоване, подібно мозаїчному, забезпечується повний ефект сприйняття фактури мозаїчного зображення. Відомі пристрої представлення рекламної продукції, які концентрують увагу на рекламному повідомленні і які використовують для цього ефекти типу зміни зображення залежно від кута розгляду або від освітлення [патент US 5084309, пріор. 01.10.1991р.], або які представляють послідовний набір зображень [патент ЕР № 0511369, пріор. 30.11.1993р. і патент FR 2680424, пріор. 18.11.1994р.] Відомий пристрій для представлення реклами, який забезпечує гостроту сприйняття й зниження ефекту звикання представленням графічного образу за рахунок відносного зсуву окремих носіїв, на поверхню яких нанесені фрагменти графічного образу [патент RU 2114465 С1 G09F19/02, G09F23/10, опубл. 27.06.1998]. Найбільш близьким технічним рішенням, вибраним як прототип пропонованому рішенню, є пристрій представлення реклами (патент RU № 2114465 С1 G09F19/02, G09F23/10, опубл. 27.06.1998). Пристрій для відтворення графічного образу містить окремі носії, виконані у вигляді плоских пластин на які наносяться окремі фрагменти графічного образу, які складаються в певній послідовності один на інший поверхнями, які несуть фрагменти графічного образу, спрямованими в одну сторону так, що кожен наступний носій закриває фрагмент графічного образу попереднього носія, а відтворення графічного образу виконують зрушенням фрагментів один відносно одного. Величина відносного зсуву окремих носіїв, максимальний розмір графічного образу та кількість окремих носіїв, які містять фрагменти графічного образу, пов'язані певним співвідношенням. Обмеження величини зсуву окремих носіїв може бути виконане у вигляді, наприклад, механічного обмежувача або певної риски, до якої проводиться зсув окремих носіїв. Для одержання графічного образу з так званих "рваних ліній" у конструкції пристрою передбачається механізм зсуву парних носіїв відносно непарних у напрямку, перпендикулярному напрямку зсуву окремих носіїв. Ще більш складно конструктивно вирішується питання одержання на зображенні ефекту "біжуча хвиля". Недоліком даного пристрою є те, що для реалізації в режимі ефектів типу "рвана лінія" або "біжуча хвиля" конструкція пристрою занадто складна і непрацездатна, тому що в конструкції передбачається механізм зсуву парних носіїв відносно непарних у напрямку, перпендикулярному напрямку зсуву. Пропонована корисна модель спрямована на спрощення конструкції пристрою представлення зображення. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для представлення рухомих зображень, включає щонайменше одну спільну основу, на якій розташовано безліч консольних елементів, на вільному кінці кожного з яких закріплений плаский жорсткий диск із можливістю вільного коливального або зворотно-поступального переміщення відносно точки кріплення цієї пластини за рахунок зовнішніх впливів на її поверхню, при цьому спільна основа має щонайменше одну 1 UA 76332 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 поверхню для представлення зображень, на поверхню кожного з дисків нанесені фрагменти цілісного зображення, причому кожен диск є носієм окремого фрагмента зображення, а на спільній основі ці носії фрагментів зображення розташовані таким чином, що становлять цілісне зображення. Крім того: - окремі носії фрагментів зображення можуть бути розміщені тільки на частині спільної основи; - щонайменше частина консольних елементів об'єднана в модуль із можливістю кріплення цього модуля на спільній основі. Пропонована корисна модель і можливість її здійснення підтверджуються графічними матеріалами. На фіг. 1 представлений загальний вид пристрою із частковим заповненням робочої поверхні основи консольними елементами; на фіг. 2 - консольний елемент із носієм, на якому поміщений фрагмент зображення; на фіг. 3 - носій із фрагментом зображення; на фіг. 4 консольні елементи з носіями фрагментів зображення, розміщені на спільній основі пристрою; на фіг. 5 - вид збоку пристрою представлення рухомих зображень. Пристрій для представлення рухомих зображень (фіг. 5) містить щонайменше одну спільну основу 1, на якій закріплені консольні елементи 2, на вільному кінці кожного з яких закріплений носій фрагмента зображення 3. Окремі носії фрагментів зображення 3 можуть бути розміщені тільки на частині спільної основи 1. Принаймні частина консольних елементів 2 об'єднана в модуль із можливістю кріплення цього модуля на спільній основі 1. Спільна основа 1 має щонайменше одну поверхню для представлення зображень. Носій 3 має щонайменше одну поверхню із фрагментом зображення (фіг. 3). Носій фрагмента зображення 3 закріплений із зазором, який забезпечує знакозмінне коливальне або зворотно-поступальне переміщення носія відносно точки кріплення за рахунок зовнішніх впливів на її поверхню (фіг. 5). У найпростішому, демонстраційному варіанті, носій фрагмента зображення 3 виконаний у вигляді тонкого плаского диска з металу, наприклад алюмінію, діаметром 29 мм із отвором у верхній частині (фіг. 3). На поверхню кожного з дисків нанесені фрагменти цілісного зображення, причому кожен диск є носієм окремого фрагмента зображення, а на спільній основі ці носії фрагментів зображення розташовані таким чином, що становлять цілісне зображення. Носій фрагмента зображення 3 прикріплений до консольного елемента 2 за допомогою латунного або алюмінієвого кріплення із зазором 2-3 мм, що забезпечує диску можливість коливатися від незначного впливу (фіг. 5). Консольний елемент 2 виконаний у вигляді монолітного циліндричного тримача довжиною 13 мм із опорною площадкою квадратного перерізу 30×30 мм для кріплення до спільної основи 1 і отвором на вільному кінці для кріплення носія фрагмента зображення 3 (фіг. 5 і 2). Спільна основа 1 має розмір 300×300 мм. На спільній основі розміщено 100 консольних елементів з носіями фрагментів зображення (фіг. 4). Кожен носій 3 із фрагментом зображення на поверхні може бути пофарбований у будь-який колір і мати матову, глянсову або металізовану поверхню, виконану з покриттям з люмінофоромісткого матеріалу, здатного накопичувати світло і випромінювати його в темряві. При необхідності на цю поверхню може бути нанесене голографічне зображення. Поверхня носія із фрагментом зображення може бути як полікольоровою, так і монокольоровою. Роздільна здатність при такому варіанті - 1112 2 точок на 1 м . Тому найбільший ефект досягається при виготовленні робочої основи достатньо великих розмірів. При такому виконанні зображення будь-якої якості (від аплікаційного до фотографічного), яке складається із дрібних деталей, не втрачає динамічного ефекту, створює відчуття додаткового об'єму. Пристрій для представлення рухомих зображень працює в такий спосіб. Вихідне зображення, яке передбачається демонструвати, дискретизують і представляють у вигляді мозаїчного зображення, що складається із фрагментів зображення, нанесених на поверхню окремих носіїв. Сформоване зображення переносять на поверхню основи з безліччю консольних елементів, кожен окремий носій закріплюють на вільному кінці відповідного йому консольного елемента із забезпеченням можливості знакозмінного коливального, зворотнопоступального або хаотичного переміщення відносно точки кріплення. Переміщення окремих носіїв відбувається, наприклад, за рахунок впливу повітряного потоку, який може бути вітром, протягом, потоком повітря від вентилятора або кондиціонера, вихровим потоком від переміщення транспорту, рухом повітря, пов'язаним з нерівномірністю нагрівання поверхонь, і т.п. Всі ці фактори, як правило, можуть діяти одночасно або у вигляді обмеженого числа комбінацій, створюючи потоки, які впливають на окремі поверхні, що відбивають, зображення, яке демонструють, привертають увагу глядачів. Дискретизоване мозаїчне зображення, яке складається з окремих фрагментів, може заповнювати все демонстраційне поле або тільки 2 UA 76332 U 5 10 частину його (фіг. 1). У тій частині, яка не зайнята мозаїчним зображенням, можуть розташовуватися інші образотворчі елементи. Використання підсвічування в темний час доби надає зображенню ще більшу привабливість. Незначність зусилля, яке забезпечує переміщення носія фрагмента зображення відносно точки кріплення, дозволяє використовувати пропонований пристрій практично без витрати енергії. Переміщення носія фрагмента зображення можливо при впливі механічних коливань штучного або природного походження. Кожен носій фрагмента зображення має довільну форму, яка не піддається деформації, яка призводить до зміни зображення. Всі ці фактори, як правило, можуть діяти одночасно або у вигляді обмеженого числа комбінацій, створюючи потоки, які впливають на окремі поверхні, що відбивають, зображення, яке демонструють, привертають увагу глядачів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 30 1. Пристрій для представлення рухомих зображень, який характеризується тим, що включає щонайменше одну спільну основу, на якій розташована безліч консольних елементів, на вільному кінці кожного з яких закріплений плаский жорсткий диск із можливістю вільного коливального або зворотно-поступального переміщення відносно точки кріплення цієї пластини за рахунок зовнішніх впливів на її поверхню, при цьому спільна основа має щонайменше одну поверхню для представлення зображень, на поверхню кожного з дисків нанесені фрагменти цілісного зображення, причому кожен диск є носієм окремого фрагмента зображення, а на спільній основі носії фрагментів зображення розташовані таким чином, що становлять цілісне зображення. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що окремі носії фрагментів зображення розміщені тільки на частині спільної основи. 3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше частина консольних елементів об'єднана в модуль із можливістю кріплення цього модуля на спільній основі. 4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що поверхня носія окремого фрагмента зображення виконана полікольоровою. 5. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що поверхня носія виконана з покриттям із люмінофоромісткого матеріалу. 6. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що на поверхню носія нанесене голографічне зображення. 3 UA 76332 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device representation of moving images

Автори англійською

Kuschnerik Serhei Ivanovich

Назва патенту російською

Устройство для представления подвижных изображений

Автори російською

Кушнерик Сергей Иванович

МПК / Мітки

МПК: G09F 9/37

Мітки: пристрій, рухомих, зображень, представлення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-76332-pristrijj-dlya-predstavlennya-rukhomikh-zobrazhen.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для представлення рухомих зображень</a>

Подібні патенти