Номер патенту: 76009

Опубліковано: 15.06.2006

Автори: Кім Сангіл, Лі Чангдзу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Двовісно-орієнтована поліефірна плівка, виготовлена шляхом двовісного витягування поліефірного листа, що має температуру склування (Тскл.) близько 60°С або більше, у поздовжньому і поперечному напрямах, причому двовісно-орієнтована плівка має характеристичну в'язкість близько 1,38 дл/г або менше.

2. Двовісно-орієнтована поліефірна плівка за п. 1, яка відрізняється тим, що плівка має утримання складки, що не зминається, що дорівнює близько 60%, причому утримання складки, що не зминається, визначене за формулою:

утримання складки, що не зминається, , де  є кутом, що утворюється, коли лист поліефірної плівки складений під тиском 30 псі протягом 3 секунд при кімнатній температурі і витриманий у вертикальному положенні протягом 1 години.

3. Двовісно-орієнтована поліефірна плівка за п. 1, яка відрізняється тим, що  поліефірний лист виготовлений з однієї або більше смол, одержаних за допомогою поліконденсації компонента дикарбонової кислоти і компонента алкіленгліколю.

4. Двовісно-орієнтована плівка за п. 3, яка відрізняється тим, що  компонент дикарбонової кислоти містить диметилтерефталат або терефталеву кислоту.

5. Двовісно-орієнтована плівка за п. 4, яка відрізняється тим, що  компонент дикарбонової кислоти, крім того, містить щонайменше одну ароматичну дикарбонову кислоту, вибрану з групи, яка включає ізофталеву кислоту, нафталіндикарбонову кислоту, диметилізофталат, диметил-2,6-нафталіндикарбоксилат.

6. Двовісно-орієнтована плівка за п. 3, яка відрізняється тим, що  компонент алкіленгліколю містить етиленгліколь.

7. Двовісно-орієнтована плівка за п. 6, яка відрізняється тим, що  компонент алкіленгліколю, крім того, містить щонайменше один компонент алкіленгліколю, вибраний з групи, яка складається з діетиленгліколю, триметиленгліколю, тетраметиленгліколю, 1,4-циклогексан диметанолу і 2,2-диметил-(1,3-пропан)діолу.

8. Двовісно-орієнтована плівка за п. 1, яка відрізняється тим, що  ступінь кристалізації плівки складає менше 40%.

9. Двовісно-орієнтована плівка за п.1, яка відрізняється тим, що  добуток показників витягування у поздовжньому і поперечному напрямах знаходиться у межах від 4 до 20.

10. Двовісно-орієнтована плівка за п. 1, яка відрізняється тим, що  витягування у поздовжньому напрямі здійснено при температурі у межах від Тскл. поліефірного листа до Тскл.+30°С.

11. Двовісно-орієнтована плівка за п. 1, яка відрізняється тим, що  витягування у поперечному напрямі здійснено при температурі у межах від Тскл. поліефірного листа+10°С до Тскл.+40°С.

12. Двовісно-орієнтована плівка за п. 1, яка відрізняється тим, що  показники заломлення плівки у поздовжньому і поперечному напрямах дорівнюють 1,6 або більше.

13. Двовісно-орієнтована плівка за п. 1, яка відрізняється тим, що  плівка придатна для загортання вперекрутку.

Текст

1. Двовісно-орієнтована поліефірна плівка, виготовлена шляхом двовісного витягування поліефірного листа, що має температуру склування (Тскл.) близько 60°С або більше, у поздовжньому і поперечному напрямах, причому двовісноорієнтована плівка має характеристичну в'язкість близько 1,38 дл/г або менше. 2. Двовісно-орієнтована поліефірна плівка за п.1, яка відрізняється тим, що плівка має утримання складки, що не зминається, що дорівнює близько 60%, причому утримання складки, що не зминається, визначене за формулою: утримання складки, що не зминається, є кутом, що утворю(%) (180 ) 100 / 180 , де ється, коли лист поліефірної плівки складений під тиском 30 псі протягом 3 секунд при кімнатній температурі і витриманий у вертикальному положенні протягом 1 години. 3. Двовісно-орієнтована поліефірна плівка за п.1, яка відрізняється тим, що поліефірний лист виготовлений з однієї або більше смол, одержаних за допомогою поліконденсації компонента дикарбонової кислоти і компонента алкіленгліколю. 4. Двовісно-орієнтована плівка за п.3, яка відрізняється тим, що компонент дикарбонової кислоти містить диметилтерефталат або терефталеву ки 2 (19) 1 3 Даний винахід відноситься до двовісноорієнтованої поліефірної плівки для загортання вперекрутку. Загортання вперекрутку широко використовувалося для загортання цукерок шляхом скручування одного або обох кінців плівки. Такі плівки для загортання вперекрутку формують з целофанової плівки та одновісно-орієнтованої поліетиленової або полівінілхлоридної плівок. Однак, целофанові плівки не користуються перевагами через високу вартість виробництва, обумовлену необхідністю поводження з токсичними забруднюючими речовинами, що виділяються протягом їх виготовлення. Одновісно-орієнтовані поліетиленові або полівінілхлоридні плівки, з іншого боку, мають проблему недостатньої якості закріплення скручення. Таким чином, були зроблені спроби виготовити поліефірні плівки, що мають хороші властивості загортання вперекрутку, а також механічні та хімічні властивості, і не мають жодних проблем, які стосуються навколишнього середовища та гігієни їжі. Наприклад, у викладеній заявці на [патент Японії №Неi 2-127022] розкривається, що поліефірна плівка для загортання вперекрутку може бути виготовлена за допомогою екструдування з розплаву поліефірної смоли, що має характеристичну в'язкість від 0,5 до 1 і в'язкість розплаву - більше 2300 пуаз при 265°С, витягування при показнику від 2 до 150, і гартування між першим гартівним роликом, який має температуру 40°С - температура склування (Тскл.) і другим гартівним роликом, який має температуру Тскл.-Тскл.+15°С. Ще одна викладена заявка на [патент Японії №Sho 61-277422] розкриває спосіб виготовлення поліефірної плівки, що має матовість більше 6%, за допомогою екструдування з розплаву поліефірного співполімеру, виробленого з трефталевої кислоти і суміші 1,4-бутандіолу та поліетиленгліколю з молярною масою від 206 до 550 і гартування шляхом контактування плівки з охолоджувальним барабаном, який має температуру від 50 до 80°С, протягом більш ніж 8 секунд. Однак, наведені вище способи характеризуються низькою оброблюваністю і придатність для друкування одержуваної плівки є незадовільною. Між тим, викладена заявка на [патент Японії №Sho 57-102317] розкриває рукавну поліефірну плівку для загортання вперекрутку, виготовлену шляхом екструдування з поліефірної смоли, яка має характеристичну в'язкість більше 0,8, щоб одержати лист і двовісного витягування листа при показнику від 3 до 4. Викладена заявка на [патент Японії №Sho 57-66933] розкриває спосіб виготовлення рукавної поліефірної плівки, що має товщину 60 мікрон або менше, за допомогою екструдування з поліефірної смоли, яка має характеристичну в'язкість більше 0,72 і в'язкість розплаву більше 6000 пуаз при 265°С через мундштук с кільцевим соплом; продування при показнику дуття більше 1; і холодного витягування. Однак, такі рукавні плівки також мають проблеми низької оброблюваності і незадовільної придатності для друкування. 76009 4 У викладеній заявці на [патент Японії №Sho 51-19049] розкривається двовісно-орієнтована поліефірна плівка, що містить від 95 до 30% за вагою поліефіру, який має температуру плавлення більше 180°С і; від 5 до 70% за вагою низькомолекулярного поліефіру, який має характеристичну в'язкість 0,35 або менше. Однак, дана плівка легко рветься протягом процесу виготовлення плівки. Таким чином, головною метою даного винаходу є надання поліефірної плівки, що має поліпшені властивості загортання вперекрутку, придатність для друкування і оброблюваність на додаток до поліпшених механічних та хімічних властивостей, не завдає шкоди навколишньому середовищу і безпечна з точки зору санітарії їжі. Наведеної вище мети винаходу можна досягти шляхом виготовлення двовісно-орієнтованої поліефірної плівки за допомогою двовісного витягування поліефірного листа, який має температуру склування не менше 60°С, причому плівка має питому вагу щонайменше 1,38. Зазначені вище та інші цілі і особливості даного винаходу стануть більш очевидними з подальшого опису винаходу разом з прикладеними кресленнями, на яких відповідно показано: Фіг.1-3: принципова схема вимірювання утримання складки, що не зминається, поліефірної плівки відповідно до одного втілення даного винаходу; Фіг.4: принципова схема вимірювання закріплення скручення у поперечному напрямі поліефірної плівки відповідно до одного втілення даного винаходу. Двовісно-орієнтована поліефірна плівка відповідно до даного винаходу має утримання складки, що не зминається, не менше 60%. Це визначається за наступним рівнянням: Утримання складки, що не зминається (%)=(180-θ) 100/180, де θ являє собою кут складки, що спостерігається, коли лист поліефірної плівки складають під тиском 30 псі протягом 3 секунд при кімнатній температурі і складений лист утримують у вертикальному положенні протягом 1 години (пор. Фіг.3). Двовісно-орієнтована поліефірна плівка відповідно до даного винаходу може бути виготовлена шляхом витягування поліефірного листа, таким чином, що добуток показників поздовжнього і поперечного витягування знаходиться у межах від 4 до 20. Відповідно до переважного прикладу даного винаходу, витягування у поздовжньому напрямі проводять при температурі між Тскл. поліефірного листа і Тскл.+30°С, і витягування у поперечному напрямі проводять при температурі від Тскл.+10°С до Тскл.+40°С. Двовісно-орієнтована поліефірна плівка відповідно до даного винаходу може мати показник заломлення більше ніж 1,6, як у поздовжньому, так і у поперечному напрямах. Двовісно-орієнтована поліефірна плівка відповідно до даного винаходу може бути виготовлена за допомогою двовісного витягування поліефірного листа у поздовжньому і поперечному напрямах, причому поліефірний лист виробляють з однієї або 5 76009 6 більше смол, одержаних шляхом поліконденсації напрямі проводять при температурі від Тскл.+10°С кислотного компоненту, що містить ароматичну до Тскл.+40°С. дикарбонову кислоту, з гліколевим компонентом. Якщо витягування у поздовжньому напрямі У переважному варіанті втілення, ароматична проводять при температурі нижче Тскл. або якщо дикарбонова кислота являє собою диметилтерефвитягування у поперечному напрямі проводять при талат або терефталеву кислоту. Також переважно, температурі нижче Тскл.+10°С, поверхня плівки щоб кислотний компонент крім того містив іншу стає каламутною через холодне витягування. З ароматичну дикарбонову кислоту, таку як ізофтаіншого боку, якщо витягування у поздовжньому лева кислота, нафталіндикарбонова кислота, динапрямі проводять при температурі вище метилізофталат, диметил-2,6Тскл.+30°С або якщо витягування у поперечному нафталіндикарбоксилат і т.д. напрямі проводять при температурі вище Переважно, щоб алкіленгліколь являв собою Тскл.+40°С, властивості загортання вперекрутку етиленгліколь. Також переважно, щоб алкіленглістають поганими через надмірний ступінь кристаколь крім того містив інший компонент алкіленглілізації. колю, такий як диметиленгліколь, триметиленгліКрім того, переважно, щоб показник витягуколь, тетраметиленгліколь, 1,4-циклогексан вання у поперечному напрямі складав не менше 2, диметанол або 2,2-диметил-(1,3-пропан)діол. а добуток показників витягування у поздовжньому і У переважному варіанті втілення, Тскл. поліепоперечному напрямах знаходився у межах від 4 фірної смоли, використовуваної у даному винаходо 20. Ступінь кристалізації двовісно-орієнтованої ді, складає 60°С або більше. Якщо Тскл. поліефірполіефірної плівки, виготовленої як описано вище, ної смоли менше 60°С, механічні і теплові стає меншим ніж 40% (відповідає питомій вазі, що властивості поліефіру стають незадовільними. складає 1,38, у випадку поліетилентерефталату), і Поліефірний лист, використовуваний у даному така плівка демонструє поліпшені властивості завинаході, може бути виготовлений з суміші поліегортання вперкрутку. Якщо показник поперечного фірних смол, одержаних шляхом полімеризації витягування є меншим ніж 2, товщина плівки стає згаданої вище ароматичної дикабонової кислоти і нерівномірною. Таким чином, переважно, щоб покомпонента гліколю. казник витягування у поперечному напрямі підтДвовісно-орієнтована поліефірна плівка відпоримувався рівним 2 або більше. відно до даного винаходу може крім того містити Крім того, якщо добуток показників витягуванінші компоненти, такі як каталізатор поліконденсаня у поздовжньому і поперечному напрямах є ції, диспергатор, електростатичний генератор, меншим ніж 4, орієнтація макромолекул плівки у антистатик, антиадгезив та неорганічна мастильна поздовжньому напрямі є недостатньою і, таким речовина. чином, плівка легко рветься у поперечному напряДвовісно-орієнтовану поліефірну плівку відпомі протягом процесу виготовлення плівки. З іншого відно до даного винаходу виготовляють шляхом боку, якщо добуток показників витягування є більдвовісного витягування поліефірного листа, що шим ніж 20, орієнтація макромолекул плівки стає має температуру склування близько 60°С або бінадмірною і властивості загортання вперекрутку льше, причому плівка має питому вагу близько погіршуються. 1,38 або менше. Переважно, щоб двовісно-орієнтована поліеПитома вага поліефірної плівки являє собою фірна плівка мала показник заломлення більше ступінь кристалічності плівки і співвідношення між 1,6, як у поздовжньому, так і у поперечному напитомою вагою і кристалічністю може бути вирапрямах. жене наступним рівнянням: Утримання складки, що не зминається, у поздовжньому і поперечному напрямах плівки, яка є Хс={dc (d-da)} 100/{d (dc-da)}, об'єктом винаходу, складає щонайменше 60%, де Хс являє собою ступінь кристалізації (%), d переважно, щонайменше 70%. Якщо утримання являє собою питому вагу, dc являє собою питому складки, що не зминається, складає менше 60%, вагу при 100% кристалізації (1,455 у випадку полівластивості загортання вперекрутку стають незаетилентерефталату), і da являє собою питому вагу довільними. при 100% аморфності (1,335 у випадку поліетилеКрім того, властивості скручування у поперечнтерефталату). ному напрямі плівки залежать від утримання склаВідповідно до наведеного вище рівняння, коли дки, що не зминається, у поздовжньому напрямі питома вага плівки складає 1,38, ступінь кристаліплівки. З іншого боку, властивості скручування у зації плівки дорівнює близько 40%. поздовжньому напрямі плівки залежать від утриСтупінь кристалізації поліефірної плівки є важмання складки, що не зминається, у поперечному ливим фактором, який впливає на утримання напрямі плівки. Таким чином, в залежності від вискладки, що не зминається, і властивості згортанкористання плівки, утримання складки, що не зминя вперекрутку плівки. Таким чином, якщо ступінь нається, в обох напрямах переважно підтримуєтькристалізації більше 40%, утримання складки, що ся рівним 60% або більше. Переважно, плівка, яка не зминається, і властивості згортання вперекрутє об'єктом винаходу, має утримання складки, що ку стають незадовільними. не зминається, рівне щонайменше 60% в обох Ступінь кристалізації поліефірної плівки звинапрямах. чайно залежить від умов обробки, таких як показДаний винахід далі описаний та проілюстроник витягування або температура витягування. ваний за допомогою Прикладів, які, однак, жодним Поліефірну плівку, що є об'єктом винаходу, витячином не повинні розглядатися, як такі, що обмегують у поздовжньому напрямі при температурі від жують його об'єм. Тскл. до Тскл.+30°С. Витягування у поперечному 7 76009 8 Поліефірні плівки, виготовлені у прикладах, Відмінність товщини (%)=(Тmахбули перевірені на наступні властивості. Тmіn) 100/Тсер., (1) Питома вага: Спосіб визначення градієнта де Тmах являє собою максимальну товщину щільності ...(ASTM D15O5, JIS К7112) плівки; Tmin являє собою мінімальну товщину плі(2) Показник заломлення: Показники заломвки; і Тсер. являє собою середню товщину плівки. лення у поздовжньому і поперечному напрямах Приклад 1 плівки були виміряні за допомогою рефрактора 100 молярних частин диметилтерефталату і Аббе 180 молярних частин етиленгліколю поміщали в (3) Утримання складки, що не зминається (%) автоклав обладнаний дистиляційною колоною, а. Поперечний напрям нагрівали до 150°С і тетрагідрат ацетату марганцю Як показано на Фіг.1, зразок плівки (10) розмі(каталізатор переетерифікації) додавали туди у ром 10см (поперечний напрям) на 1см (поздовжній кількості 0,05% за вагою базуючись на вазі дименапрям) складають біля позначки 9см у поперечтилтерефталату. ному напрямі. Використовуючи засоби прикладенПід час видалення метанолу, що утворився, ня тиску (20) (Sentinel Brand Machine, Модель температуру піднімали до 220°С за період часу №12-AS, Hot-Press, Packaging Industries Group, близько 120 хвилин. Після завершення переетеInc., Hyannis, MA 02601, США), тиск величиною 30 рифікації триметилфосфат (стабілізатор) додавапсі рівномірно прикладають до складеної частини ли у кількості 0,045% за вагою, базуючись на вазі зразка плівки при кімнатній температурі (23-25°С) диметилтерефталату, і діоксид кремнію, що має протягом 3 секунд, як показано на Фіг.2. Потім, середній діаметр частинок близько 2 мікрон, (анзразок плівки утримують у вертикальному полотиадгезив) додавали у кількості 0,1% за вагою, женні протягом 1 години та вимірюють кут (θ) базуючись на кількості диметилтерефталату. Чеутворений у складеній частині зразка плівки. рез 10 хвилин сурм'янистий ангідрид (каталізатор Утримання складки, що не зминається, визначаполімеризації) додавали у кількості 0,03% за вається за наступним рівнянням: гою, базуючись на вазі диметилтерефталату, і Утримання складки, що не зминається, одержаний продукт переносили у другий реактор, (%)=(180-9) 100/180 обладнаний вакуумною установкою, і викликали b. Механічне спрямування реакцію при 280°С на період близько 140 хвилин з Наведену вище процедуру повторюють, викометою одержання поліетилентерефталату (Тскл. ристовуючи зразок плівки (10) розміром 10см (по78°С), що має характеристичну в'язкість близько перечний напрям) на 1см (поздовжній напрям). 0,66 d1/g. (4) Закріплення скручення у поперечному наТаким чином одержаний поліефір розплавляпрямі. ли при 280°С, екструдували через плоскощілинний Як показано на Фіг.4, виготовляють зразок плімундштук, який має ширину близько 820мм, та вки розміром 10см (поперечний напрям) на 7см охолоджували за допомогою ливарного ролика, (поздовжній напрям) і тверду цукерку загортають температуру якого підтримували рівною 30°С, з шляхом скручування на 540° (1,5 повороти) у пометою одержання аморфного листа шириною перечному напрямі. Загорнуту цукерку залишають 780мм і товщиною 225 мікрон. Аморфний лист у положенні стоячи протягом 24 годин і вимірюють витягували при показнику 3 у поздовжньому накут скручення, що зберігається. Закріплення скрупрямі при 94°С і потім витягували 3 рази у поперечення визначають наступним чином: чному напрямі при 100°С з метою одержання двоЗакріплення скручення (%) = кут скручення, що вісно-витягнутої поліефірної плівки розміром зберігається / вихідний кут скручення (540°) 2,250мм у ширину і товщиною 25 мікрон. (5) Температура склування: Умови витягування поліефірної плівки, одерДиференційний сканувальний калориметр жані вище, наводяться у Таблиці 1, і властивості (Perkin-Elmer DSC-7). плівки, а саме, міцність плівки, характеристична Підвищення температури - 20°С/хв. в'язкість, кристалізація, показник заломлення, (6) Міцність плівки (ASTM D882): утримання складки, що не зминається, та закріпМіцність на розтягнення була виміряна при вилення скручення, що були виміряні, - у Таблиці 2. користанні зразка плівки розміром 100мм на 15мм Приклади 2-10 та Порівняльні Приклади 1-5 при показнику 200мм/хв. та при кімнатній темпераПовторювали процедуру Прикладу 1 за витурі (23±2°С). ключенням того, що використовували різні умови (7) Відмінність товщини плівки: витягування, наведені у Таблиці 1. Властивості і Товщину плівки вимірювали у 50 точках, що підсумкові дані двовісно-орієнтованих поліефірних знаходилися на відстані 5см одна від одної, як у плівок наводяться у Таблиці 2. поздовжньому, так і поперечному напрямах. Таблиця 1 Приклад № 1 2 3 Товщина Поздовжній напрям Поперечний напрям Загальний Двовісно-орієнтована плівка (Поз.Н) (Поп.Н) листа показник Ширина Товщина Різниця (мікрон) Темп.(°С) Показник Темп.(°С) Показник витягування (мм) (мікрон) (%) 225 94 3,0 100 3,0 9 2250 25 3 263 98 3,5 100 3,0 10,5 2250 25 3 188 91 2,5 100 3,0 7,5 2250 25 4 9 76009 10 Продовження таблиці 1 4 5 6 7 8 9 10 Пор. пр.1 Пор. пр.2 Пор. пр.З Пор. пр.4 Пор. пр.5 158 263 188 150 306 219 219 563 225 225 225 68 88 94 94 94 97 91 97 94 125 94 125 94 2,1 3,0 3,0 3,0 3,5 2,5 3,5 5,0 3,0 3,0 3,0 1,5 100 104 98 98 104 104 98 100 100 130 130 100 3,0 3,5 2,5 2,0 3,5 3,5 2,5 4,5 3,0 3.0 3,0 1,8 6,3 10,5 7,5 6 12,25 8,75 8,75 22,5 9 9 9 2,7 2250 2625 1875 1500 2625 2625 1875 3150 2250 2250 2250 1350 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5 3 6 7 3 3 4 2 3 3 4 20 Таблиця 2 Приклад № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пор. пр.1 Пор. пр.2 Пор. пр.3 Пор. пр.4 Пор. пр.5 Міцність плівки (кгс/мм2) Поз.Н Поп.Н 22 22 24 22 20 22 18 22 23 26 22 20 21 18 25 24 20 25 25 20 27 28 23 22 22 24 23 23 а а Утримання складки, Питома Кристаліщо не зминається (%) вага зація (%) Поз.Н Поп.Н 1,355 18 84 86 1,357 20 82 80 1,352 15 86 88 1,350 13 90 90 1,360 22 80 82 1,353 16 86 84 1,351 14 88 88 1,362 24 78 78 1,354 17 84 86 1,354 17 84 84 1,388 46 42 42 1,385 44 50 50 1,386 45 45 45 1,392 50 40 40 а а а а а) задовільна плівка не була сформована через низьку оброблюваність. Використовуючи кожну з двовісноорієнтованих поліефірних плівок, одержаних у Прикладах 1-10 і Порівняльних Прикладах 1-5, тверді цукерки загортали при показнику 600 шматочків/хв. Якщо плівка рвалася протягом процесу загортання, або якщо більше 5% упакованих цукерок вивільнялося через 24 години, плівку оцінювали як "погану". Як показано у Таблиці 2, плівка Прикладів 1-10 демонструє поліпшені властивості загортання вперекрутку, тоді як плівки Порівняльних Прикладів 1-5 були оцінені як погані. Таким чином, двовісно-орієнтовані поліефірні Показник заломлення Поз.Н Поп.Н 1,633 1,635 1,637 1,634 1,628 1,636 1,621 1,636 1,632 1,638 1,634 1,629 1,635 1,627 1,637 1,638 1,631 1,639 1,638 1,63 1,655 1,658 1,634 1,635 1,634 1,634 1,634 1,633 1,588 1,592 Закріплення скручення (%) 85 82 87 90 81 85 90 80 84 84 40 45 48 35 розірвано плівки, які є об'єктом даного винаходу, мають хороше утримання складки, що не зминається, що є придатним для загортання вперекрутку цукерок на додаток до характеристичних властивостей поліефірної плівки, таких як термостійкість, здатність переносити атмосферні умови, фізичні властивості і стійкість до хімічного впливу. Незважаючи на те, що винахід був описаний з посиланням на згадані вище переважні варіанти втілення, повинно бути зрозумілим, що різні модифікації і зміни можуть бути застосовані до винаходу фахівцями у даній області техніки, це також знаходиться у межах об'єму винаходу, як визначено прикладеною формулою даного винаходу. 11 Комп’ютерна верстка Т. Чепелева 76009 Підписне 12 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

The biaxially oriented polyester film

Назва патенту російською

Двухосно-ориентированная полиэфирная пленка

МПК / Мітки

МПК: B29C 55/12, B29L 7/00, C08J 5/18, B29K 67/00

Мітки: плівка, двовісно-орієнтована, поліефірна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-76009-dvovisno-oriehntovana-poliefirna-plivka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Двовісно-орієнтована поліефірна плівка</a>

Подібні патенти