Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Свердловинний насосний агрегат, який включає корпус з верхнім і нижнім перевідниками, в якому розміщені гідродвигун, що складається з поршня, встановленого в циліндрі з утворенням надпоршневої і підпоршневої порожнин, впускного і випускного клапанів, встановлених в центраторі в верхній частині циліндра над поршнем, з хвостовиком, розміщеним у порожнині поршня, і насос, що складається з циліндра, розділеного на надпоршневу і підпоршневу порожнини поршнем, з'єднаним з поршнем гідродвигуна штоком, який пропущений через сальникову перегородку, розташовану між гідродвигуном і насосом, а також всмоктувальний і нагнітальний клапани насоса, з'єднані каналами з підпоршневою порожниною циліндра насоса, та впускне і випускне вікна для подачі і зливу робочої рідини, виконані у верхньому перевіднику корпуса, з'єднаному з циліндром гідродвигуна, який відрізняється тим, що у верхньому перевіднику виконана камера, в якій установлений розвантажувальний поршень, жорстко з'єднаний із впускним клапаном, порожнини над і під розвантажувальним поршнем з'єднані відповідно з випускним і впускним вікном, надпоршнева порожнина циліндра гідродвигуна з'єднана з випускним вікном каналом у впускному клапані і розвантажувальному поршні, причому цей канал виконаний з можливістю перекриття випускним клапаном, підпоршнева порожнина циліндра гідродвигуна з'єднана з впускним вікном каналом, виконаним з можливістю періодичного перекриття розвантажувальним поршнем, а клапан, встановлений у каналі між підпоршневою порожниною циліндра гідродвигуна і випускним вікном, виконаний з можливістю відкривання при контакті з розвантажувальним поршнем, при цьомувсмоктувальний клапан насоса встановлено в нижньому перевіднику корпуса, де також розміщені додаткові всмоктувальний і нагнітальний клапани насоса, з'єднані каналами з надпоршневою порожниною циліндра насоса.

Текст

Свердловинний насосний агрегат, який включає корпус з верхнім і нижнім перевідниками, в якому розміщені гідродвигун, що складається з поршня, встановленого в циліндрі з утворенням надпоршневої і підпоршневої порожнин, впускного і випускного клапанів, встановлених в центраторі в верхній частині циліндра над поршнем, з хвостовиком, розміщеним у порожнині поршня, і насос, що складається з циліндра, розділеного на надпоршневу і підпоршневу порожнини поршнем, з'єднаним з поршнем гідродвигуна штоком, який пропущений через сальникову перегородку, розташовану між гідродвигуном і насосом, а також всмоктувальний і нагнітальний клапани насоса, з'єднані каналами з підпоршневою порожниною C2 2 (19) 1 3 75718 4 всмоктувальний клапан насоса всмоктується у поршня насоса і з'єднаний каналом з надпоршнепідпоршневу порожнину циліндра насоса. В крайвою порожниною циліндра насоса. ньому верхньому положенні свого хода поршень Пристрій працює в такий спосіб. Робоча рідина гідродвигуна переставляє впускний і випускний подається по бурильним трубам через впускне клапани. Випускний клапан перекриває випускне вікно у верхньому перевіднику корпуса в вікно, а впускний клапан відкриває доступ робочій підпоршневу порожнину циліндра гідродвигуна і рідині в надпоршневу порожнину циліндра піднімає його поршень вверх. Рідина з гідродвигуна. За рахунок того, що зусилля, яке діє надпоршневої порожнини циліндра насоса на поршень гідродвигуна зверху буде більше ніж зливається через випускне вікно. У цей час порзусилля, яке діє на нього знизу, то поршень шень насоса також рухається вверх і рідина через гідродвигуна буде рухатися вниз разом з поршнем всмоктувальний клапан насоса всмоктується у насоса, який при цьому нагнітає рідину з підпоршневу порожнину циліндра насоса. В крайпідпоршневої порожнини циліндра насоса через ньому верхньому положенні свого хода поршень нагнітальний клапан. В крайньому нижньому гідродвигуна переставляє впускний і випускний положенні свого хода поршень гідродвигуна б'є по клапани. Випускний клапан перекриває випускне хвостовику випускного клапана і переставляє впувікно, а впускний клапан відкриває доступ робочій скний і випускний клапани у початкове положення. рідині в надпоршневу порожнину циліндра Далі цикл роботи повторюється. гідродвигуна. За рахунок того, що зусилля, яке діє Недоліками відомої конструкції свердловиннона поршень гідродвигуна зверху буде більше ніж го насосного агрегату є низька подача і висота зусилля, яке діє на нього знизу, то поршень підйому рідини. гідродвигуна буде рухатися вниз разом з поршнем Низька подача рідини обумовлена тим, що для насоса, який при цьому нагнітає рідину з нагнітання рідини використовується тільки одна підпоршневої порожнини циліндра насоса через порожнина циліндра насоса. Нагнітання рідини нагнітальний клапан. В крайньому нижньому реалізується при ході поршня насосу вниз (тільки положенні свого хода поршень гідродвигуна б'є по на половині робочого циклу насосу). Ход поршня хвостовику випускного клапана і переставляє впунасосу вверх використовується для всмоктування скний і випускний клапани у початкове положення. рідини в циліндр насоса. Далі цикл роботи повторюється. Низька висота підйому рідини обумовлена Ознаки найближчого аналогу, які збігаються з тим, що при нагнітанні рідини насосом поршень ознаками винаходу, що заявляється: корпус з гідродвигуна рухається вниз за рахунок різниці верхнім і нижнім перевідниками, в якому розміщені сил, діючих на нього зверху і знизу. Ця результуюгідродвигун, що складається з поршня, встановлеча сила, віднесена до площі поршня насоса, ного в циліндрі з утворенням надпоршневої і визначає тиск рідини при нагнітанні, а отже, і висопідпоршневої порожнин, впускного і випускного ту підйому рідини. Але для нормальної роботи клапана, встановленого в центраторі в верхній гідродвигуна цього свердловинного насосного агчастині циліндра над поршнем, з хвостовиком, регату потрібна постійна дія тиску робочої рідини в розміщеним у порожнині поршня, і насос, що під-поршневій порожнині циліндра гідродвигуна, складається з циліндра, розділеного на надпоршщо обумовлює дію зусилля на поршень неву і підпоршневу порожнини поршнем, гідродвигуна знизу на всьому протязі робочого з'єднаним з поршнем гідродвигуна штоком, який циклу. В такому випадку насос розвиває менший пропущений через сальникову перегородку, розтиск, ніж у ситуації, коли б під поршнем ташовану між гідродвигуном і насосом, а також гідродвигуна не було б тиску робочої рідини. всмоктувальний і нагнітальний клапана насоса, Найбільш близьким аналогом до винаходу, що з'єднані каналами з підпоршневою порожниною заявляється є свердловинний насосний агрегат циліндра насоса, та впускне і випускне вікна для [Пилипец В.И. Насосы для подъѐма жидкости: подачі і зливу робочої рідини, виконані у верхньоУчебное пособие - Донецк: 2000. - Стор.177, рис. му перевіднику корпуса, з'єднаному з циліндром 3.94], який включає корпус з верхнім і нижнім гідродвигуна. перевідниками, в якому розміщені гідродвигун, що Недоліками відомої конструкції свердловинноскладається з поршня, встановленого в циліндрі з го насосного агрегату є низька подача і висота утворенням надпоршневої і підпоршневої порожпідйому рідини. нин, впускного і випускного клапана, встановленоНизька подача рідини обумовлена тим, що для го в центраторі в верхній частині циліндра над нагнітання рідини використовується тільки одна поршнем, з хвостовиком, розміщеним у порожнині порожнина циліндра насоса. Нагнітання рідини поршня, і насос, що складається з циліндра, реалізується при ході поршня насосу вниз (тільки розділеного на надпоршневу і підпоршневу порожна половині робочого циклу насосу). Ход поршня нини поршнем, з'єднаним з поршнем гідродвигуна насосу вверх використовується для всмоктування штоком, який пропущений через сальникову перерідини в циліндр насоса. городку, розташовану між гідродвигуном і насосом, Низька висота підйому рідини обумовлена а також всмоктувальний і нагнітальний клапана тим, що при нагнітанні рідини насосом поршень насоса, з'єднані каналами з підпоршневою порожгідродвигуна рухається вниз за рахунок різниці ниною циліндра насоса, та впускне і випускне вікна сил, діючих на нього зверху і знизу. Ця результуюдля подачі і зливу робочої рідини, виконані у верхча сила, віднесена до площі поршня насоса, ньому перевіднику корпуса, з'єднаному з визначає тиск рідини при нагнітанні, а отже, і висоциліндром гідродвигуна. При цьому всмоктувальту підйому рідини. Але для нормальної роботи ний клапан насоса встановлений у порожнині гідродвигуна цього свердловинного насосного аг 5 75718 6 регату потрібна постійна дія тиску робочої рідини в входить корпус 1 з верхнім і нижнім перевідниками під-поршневій порожнині циліндра гідродвигуна, 2 і 3. В корпусі 1 розташований гідродвигун, який що обумовлює дію зусилля на поршень складається з поршня 4, встановленого в циліндрі гідродвигуна знизу на всьому протязі робочого 5 з утворенням надпоршневої і підпоршневої поциклу. В такому випадку насос розвиває менший рожнин 6 і 7. Випускний клапан 8 гідродвигуна тиск, ніж у ситуації, коли б під поршнем встановлений у центраторі 9 з отворами 10, гідродвигуна не було б тиску робочої рідини. розміщеному в верхній частині циліндра 5 над В основу винаходу поставлена задача вдоскопоршнем 4. Хвостовик 11 випускного клапана 8 налення свердловинного насосного агрегату, в розміщений у порожнині поршня 4. У верхньому якому, за рахунок забезпечення періодичного перевіднику 2 виконана камера, в якій установлез'єднання підпоршневої порожнини циліндра ний розвантажувальний поршень 12, жорстко гідродвигуна з випускним вікном і нагнітання з'єднаний із впускним клапаном 13 гідро двигуна. рідини з надпоршневої порожнини циліндра насоПорожнина 14 над розвантажувальним поршнем са, досягається більша висота підйому і подача 12 з'єднана з випускним вікном 15, а порожнина 16 рідини. під ним - з впускним вікном 17 за допомогою канаПоставлена задача вирішується тим що, у лу 18. В порожнині 14 виконані уступи 19 і вставідомому свердловинному насосному агрегаті, новлена пружина 20. Надпоршнева порожнина 6 який включає корпус з верхнім і нижнім циліндра 5 гідродвигуна з'єднана з випускним перевідниками, в якому розміщені гідро-двигун, що вікном 15 каналом 21 у впускному клапані 13 і розскладається з поршня, встановленого в циліндрі з вантажувальному поршні 12. Підпоршнева порожутворенням надпоршневої і підпоршневої порожнина 7 циліндра 5 гідродвигуна з'єднана з впускнин, впускного і випускного клапана, встановленоним вікном 17 каналами 18 і 22, проточкою 23 на го в центраторі в верхній частині циліндра над розвантажувальному поршні 12, каналами 24 і 25, поршнем, з хвостовиком, розміщеним у порожнині зазором між корпусом 1 і циліндром 5, отвором 26. поршня, і насос, що складається з циліндра, Канал 25, виконаний в лінії між підпоршневою порозділеного на надпоршневу і підпоршневу порожрожниною циліндра 5 гідродвигуна і випускним нини поршнем, з'єднаним з поршнем гідродвигуна вікном 15 перекритий клапаном 27, який має штоком, який пропущений через сальникову перепорожній ступінчастий хвостовик 28, встановлений городку, розташовану між гідродвигуном і насосом, у каналі 21. Над клапаном 27 встановлена пружиа також всмоктувальний і нагнітальний клапана на 29. насоса, з'єднані каналами з підпоршневою порожПід гідро двигуном у корпусі 1 розташований ниною циліндра насоса, та впускне і випускне вікна насос, що складається з циліндра 30, розділеного для подачі і зливу робочої рідини, виконані у верхпоршнем 31 на надпоршневу і підпоршневу поньому перевіднику корпуса, з'єднаному з рожнини 32 і 33. Поршень 31 з'єднаний з поршнем циліндром гідродвигуна, відповідно до винаходу, у 4 гідродвигуна штоком 34, який пропущений через верхньому перевіднику виконана камера, в якій сальникову перегородку 35. Всмоктувальний і установлений розвантажувальний поршень, жорнагнітальний клапана 36 і 37 насоса встановлені, стко з'єднаний із впускним клапаном, порожнини відповідно, в каналах 38 і 39, виконаних у нижньонад і під розвантажувальним поршнем з'єднані му перевіднику 3 і з'єднаних з підпоршневою повідповідно з випускним і впускним вікном, надрожниною 33 циліндра 30 насоса. В нижньому поршнева порожнина циліндра гідродвигуна перевіднику 3 виконані канали 40 і 41, в яких з'єднана з випускним вікном каналом у впускному розташовані додаткові всмоктувальний і клапані і розвантажувальному поршні, причому нагнітальний клапана 42 і 43 насоса. Канали 40 і цей канал виконаний з можливістю перекриття 41 з'єднані з надпоршневою порожниною циліндра випускним клапаном, підпоршнева порожнина 30 насоса зазором між корпусом 1 і циліндром 30 циліндра гідродвигуна з'єднана з впускним вікном та отвором 44. каналом, виконаним з можливістю періодичного При роботі насос може розташовуватися у перекриття розвантажувальним поршнем, а клаводопідйомних трубах 45, які розміщують у пан, встановлений у каналі між підпоршневою посвердловині (не показана). Для подачі робочої рожниною циліндра гідродвигуна і випускним рідини до насосу застосовуються силові труби 46. вікном, виконаний з можливістю відкривання при Пристрій працює в такий спосіб. контакті з розвантажувальним поршнем, при цьому При подачі робочої рідини по силовим трубам всмоктувальний клапан насоса встановлено в 46 вона через впускне вікно 17 у верхньому нижньому перевіднику корпуса, де також перевіднику 2 подається у канал 18. З каналу 18 розміщені додаткові всмоктувальний і робоча рідина подається у порожнину 16 під рознагнітальний клапана насоса, з'єднані каналами з вантажувальним поршнем 12. Так як площа рознадпоршневою порожниною циліндра насоса. вантажувального поршня 12 дорівнює площі впуЗазначені ознаки складають суть винаходу, скного клапана 13 зверху, то ці елементи тому що є необхідними і достатніми для досягнензостаються нерухомими, при цьому впускний кланя технічного результату. пан 13 перекриває доступ робочій рідині в надСуть винаходу пояснюється схемами, де на поршневу порожнину б циліндра 5 гідродвигуна. фіг. 1 показано загальний вид свердловинного Одночасно робоча рідина з каналу 18 поступає в насосного агрегату, на фіг. 2 - початкове положенпідпоршневу порожнину 7 циліндра 5 гідродвигуна ня клапанів гідродвигуна, а на фіг. 3 - положення через канал 22, проточку 23 на розвантажувальклапанів гідродвигуна після їхньої перестановки. ному поршні 12, канали 24 і 25, кільцевий зазор До складу свердловинного насосного агрегату між корпусом 1 і циліндром 5 та отвір 26. 7 75718 8 Під тиском робочої рідини поршень 4 продовжується до упора розвантажувального рухається вверх. При цьому рідина з поршня 12 в уступи 19. надпоршневої порожнини 6 витискується у Так як канал 25 з'єднується з випускним вікном водопідйомні труби 45 через отвори 10 центратора 15, то у зв'язаній з ним підпоршневій порожнині 7 9, канал 21 у впускному клапані 13 і розвантажуциліндра 5 тиск падає до рівня тиску у вальному поршні 12, випускне вікно 15. Клапан 27 водопідйомних трубах 45. За рахунок дії робочої вдержується у початковому положенні за рахунок рідини на поршень 4 зі сторони надпоршневої попружини 29, сила попереднього натягу якої повинрожнини 6 він починає рухатися вниз. При цьому на перевищувати зусилля, яке діє на клапан 27 зі поршень 31 насосу також рухається вниз. Рідина з сторони каналу 25. Оскільки поршень 4 з'єднаний підпоршне-вої порожнини 33 витискується у штоком 34, який пропущений через сальникову водопідйомні труби 45 через нагнітальний клапан перегородку 35, з поршнем 31 насосу, то останній 37, встановлений в каналі 39 нижнього також рухається вверх. При цьому рідина з перевідника 3. Одночасно рідина всмоктується в надпоршневої порожнини 32 циліндра 30 насоса надпоршневу порожнину 32 циліндра 30 насоса витискується у водопідйомні труби 45 через отвір через отвір 44, додатковий всмоктувальний клапан 44, додатковий нагнітальний клапан 43, встанов42, встановлений в каналі 40 нижнього лений в каналі 41 нижнього перевідника 3. Одноперевідника 3. часно рідина зі свердловини всмоктується в Наприкінці свого руху вверх поршень 4 б'є по підпоршневу порожнину 33 через всмоктувальний хвостовику 11 випускного клапана 8 і відриває виклапан 36, встановлений в каналі 38 нижнього пускний клапан 8 від впускного клапана 13. Так як перевідника 3. рідина має можливість перетікати з впускного Наприкінці свого руху вверх поршень 4 вікна 17 у випускне вікно 15, то тиск під впускним контактує з випускним клапаном 8, який знаходивклапаном 13 і у над поршневій порожнині 6 падає. ся на центраторі 9, і переміщує останній вверх до Під дією пружин 20 і 29 клапани 13 і 27 повертаконтакту випускного клапана 8 з впускним клапаються у початкове положення. Впускний клапан 13 ном 13. Випускний клапан 8 перекриває канал 21 і перекриває доступ робочій рідині в надпоршневу при подальшому сумісному ході з поршнем 4 порожнину 6 циліндра 5 гідро двигуна. Клапан 27 піднімає впускний клапан 13, відкриваючи доступ перекриває канал 25, відтинаючи підпоршневу робочій рідині в надпоршневу порожнину 6 порожнину 7 від випускного вікна 15. Одночасно циліндра 5 гідродвигуна. За рахунок дії тиску розвантажувальний поршень 12 своєю проточкою робочої рідини на клапани 8 і 13 знизу вони руха23 з'єднує канали 22 і 24, підключаючи ються вверх разом з розвантажувальним поршнем підпоршневу порожнину 7 до впускного вікна, 12, стискаючи пружину 20, тому що тиск у звідки до неї починає поступати робоча рідина. порожнині 14 над розвантажувальним поршнем 12 Далі цикл роботи свердловинного насосного агредорівнює тиску у водопідйомних трубах 45. При гату повторюється. Застосування запропонованого цьому розвантажувальний поршень перекриває винаходу дозволяє досягти більшої висоти канали 22 і 24, відтинаючи підпоршневу порожнину підйому і подачі рідини за рахунок забезпечення від впускного вікна 17. При подальшому періодичного з'єднання підпоршневої порожнини переміщенні розвантажувальний поршень 12 циліндра гідродвигуна з випускним вікном і піднімає клапан 27, стискаючи пружину 29, за ранагнітання рідини з надпоршневої порожнини хунок взаємодії з хвостовиком 28 останнього. Це циліндра насоса. 9 75718 10 11 Комп’ютерна верстка М. Клюкін 75718 Підписне 12 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Well pump unit

Автори англійською

Karakozov Arthur Arkadiiovych, Kalinichenko Oleh Ivanovych, Turchyn Viktor Andriiovych

Назва патенту російською

Скважинный насосный агрегат

Автори російською

Каракозов Артур Аркадиевич, Калиниченко Олег Иванович, Турчин Виктор Андреевич

МПК / Мітки

МПК: F15B 9/00

Мітки: насосний, свердловинний, агрегат

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-75718-sverdlovinnijj-nasosnijj-agregat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Свердловинний насосний агрегат</a>

Подібні патенти