Спосіб лікування ускладненої пневмонії у дітей раннього віку на тлі залізодефіцитної анемії

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування ускладненої пневмонії у дітей раннього віку на тлі залізодефіцитної анемії шляхом використання базової терапії лікування ускладненої позалікарняної пневмонії у дітей раннього віку у поєднанні із залізодефіцитною анемією, який відрізняється тим, що додатково використовують препарат a-ліпоєву кислоту в дозі: 20 мг/кг маси тіла один раз в добу, внутрішньовенно, крапельно, щоденно, протягом 10-14 днів, що забезпечує зменшення активності запального процесу та усуває прояви ендогенної інтоксикації.

Текст

Реферат: Спосіб лікування ускладненої пневмонії у дітей раннього віку на тлі залізодефіцитної анемії шляхом використання базової терапії лікування ускладненої позалікарняної пневмонії у дітей раннього віку у поєднанні із залізодефіцитною анемією, при якому використовують препарат ліпоєву кислоту в дозі: 20 мг/кг маси тіла один раз в добу, внутрішньовенно, крапельно, щоденно, протягом 10-14днів, що забезпечує зменшення активності запального процесу та усуває прояви ендогенної інтоксикації. UA 75497 U (12) UA 75497 U UA 75497 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, зокрема до педіатрії, а саме може бути використана як спосіб лікування ускладненої пневмонії у дітей раннього віку за допомогою препарату багатовекторної метаболічної дії -ліпоєвої кислоти. Відомо, що у структурі захворюваності патологія органів дихання, зокрема пневмонія, займає перше місце за вираженою тенденцією до зростання, особливо у дітей раннього віку [Антипкін Ю.Г. Наукові та практичні питання дитячої пульмонології: Матеріали 11-го з'їзду педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії на сучасному етапі" / Ю.Г. Антипкін. - Київ.2005. - С. 93]. Стандартом лікування пневмонії є антибіотикотерапія з паралельним призначенням симптоматичної терапії. Очевидно, однією з причин недостатньої ефективності лікування є орієнтація на застосування виключно антибактеріальних препаратів з недостатнім використанням патогегеничної терапії [Шевчук О.В. Маркери запалення та гіпоксії при негоспітальній пневмонії у дітей раннього віку / О.В. Шевчук // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2005. - № 1. - С. 27-31]. Тому важливе значення має подальше вивчення патогенетичних механізмів розвитку пневмонії на тлі залізодефіцитної анемії (ЗДА) з метою підвищення ефективності профілактики і лікування даної патології. При цьому значне місце відводиться цитокінам - низькомолекулярним білкам, біологічна активність яких здійснюється через специфічні рецептори, розміщені на клітинних мембранах. Запальна реакція, що формується з їх участю, служить основою розвитку імунної відповіді [Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія і алергологія - Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. - С. 528., Цибулькин А.П. Иммунная система человека - от защиты к патологии // Казан. мед. журн.-2006. - № 1. - С. 1-7]. Головним індуктором реакції гострої фази запального процесу є інтерлейкін-6 (ІЛ-6), який стимулює продукцію білків гострої фази, кортикотропіну, диференціювання В-лімфоцитів і синтез імуноглобулінів, викликає гарячку. ІЛ-6 мобілізує імунну відповідь організму на бактеріальну агресію [Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. М: ООО "Медицинское информационное агентство", 2003]. Основним медіатором, який утворюється в організмі у відповідь на вникнення патогенних бактерій, ліпополісахаридів мікробної стінки, є фактор некрозу пухлин альфа (ФНП). Останній є одним із центральних регуляторів факторів природнього імунітету [Obrien DP, Briles DE, Szalai AH. Tumor necrosis factor alfa receptor I is important for survival from Streptococcus pneumoniae infections. Infect, and immune. 1999; 67(2):595-601]. Однак, в доступній літературі даних про застосування препарату -ліпоєвої кислоти при пневмоніях у дітей раннього віку знайдено не було. Найближчим до такого, що заявляється, є спосіб лікування ускладненої позалікарняної пневмонії у дітей на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини з використанням препарату багатовекторної метаболічної дії Тівортіну [Патент України № 64709 А61В 1/00, А61В 5/0205 (2006.01), затв. 10.11.2011 р., Бюл. № 21], який являє собою сполуку аргініну та аспарагінової кислоти, приймається у вигляді п'ятиденних курсів в дозі: від шести до дванадцяти років - по 5 мл/кг/добу, після 12 років - по 100мл/добу - один раз в день, внутрішньовенно, крапельно, повільно. Однак, недолік його в тому, що даний препарат не застосовувався у дітей раннього віку, оскільки немає клінічних даних про апробацію цього препарату у даній віковій категорії, не вивчався вплив препарату на стан активності запального процесу у дітей раннього віку, хворих на ускладнену пневмонію у поєднанні із залізодефіцитною анемією. В основу корисної моделі поставлена задача покращити ефективність лікування ускладненої пневмонії у дітей раннього віку у поєднанні із залізодефіцитною анемією шляхом застосування препарату багатовекторної метаболічної дії -ліпоєвої кислоти. Маючи широкий спектр фармакодинамічної дії (знижує рівень вмісту прозапальних цитокінів ІЛ-6, ФНП та значно знижує і нормалізує показники протизапального цитокіну ІЛ-4 за принципом зворотного зв'язку), цей препарат дає можливість зменшити активність запального процесу і усунути прояви ендогенної інтоксикації у дітей раннього віку, хворих на ускладнену пневмонію на тлі залізодефіцитної анемії. Поставлена задача корисної моделі вирішується тим, що комплекс засобів базової терапії ускладненої позалікарняної пневмонії у дітей раннього віку у поєднанні із залізодефіцитною анемією доповнюється препаратом комплексної багатовекторної дії -ліпоєвої кислоти в дозі: 20 мг/кг маси тіла один раз в добу, внутрішньовенно, крапельно, щоденно, протягом 10-14 днів, який забезпечує зменшення активності запального процесу, зокрема, знижує рівень вмісту прозапальних цитокінів ІЛ-6, ФНП та значно знижує і нормалізує показники протизапального цитокіну ІЛ-4 за принципом зворотного зв'язку, усуває прояви ендогенної інтоксикації, що є підтвердженням патогенетичної обґрунтованості, доцільності та безпечності його застосування. Діючою речовиною препарату -ліпоєвої кислоти (виробництва "Берлін-Хемі", Німеччина, 1 UA 75497 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 реєстраційне посвідчення № П.07.02/04936) є -ліпоєва кислота - ендогенний антиоксидант (зв'язує вільні радикали), в організмі утворюється при окисному декарбоксилюванні альфакетокислот. Як коензим мітохондріальних мультиферментних комплексів бере участь в окисному декарбоксилуванні піровиноградної кислоти та альфа-кетокислот. По характеру біохімічної дії близька до вітамінів групи В. -ліпоєва кислота чинить антиоксидантну, дезінтоксикаційну, імуномодулюючу активність. Суттєвими відмінними ознаками корисної моделі є те, що поряд з комплексом базової терапії лікування ускладненої пневмонії у дітей раннього віку у поєднанні із залізодефіцитною анемією використовують препарат -ліпоєву кислоту в дозі: 20 мг/кг маси тіла один раз в добу, внутрішньовенно, крапельно, щоденно, протягом 10-14днів, що забезпечує зменшення активності запального процесу та усуває прояви ендогенної інтоксикації. Спосіб лікування ускладненої пневмонії у дітей раннього віку на тлі залізодефіцитної анемії з використанням препарату багатовекторної метаболічної дії -ліпоєвої кислоти здійснюється наступним чином. Хворій на ускладнену позалікарняну пневмонію у поєднанні із залізодефіцитною анемією дитині з моменту госпіталізації в стаціонар призначають -ліпоєву кислоту в дозі: 20 мг/кг маси тіла один раз в добу, внутрішньовенно, крапельно, повільно, щоденно протягом 10-14 днів лікування в стаціонарі. Паралельно діти лікуються згідно з клінічним протоколом надання медичної допомоги МОЗ України для дітей, хворих на пневмонію (наказ МОЗ України № 18 від 13 січня 2005р.) Застосування способу, що заявляється, базується на обстеженні 90 дітей віком від двох місяців до трьох років, хворих на ускладнену пневмонію на тлі залізодефіцитної анемії (ЗДА), які знаходились на стаціонарному лікуванні у педіатрично-діагностичному відділенні Обласної дитячої клінічної лікарні м. Івано-Франківська. Діагностику проводили згідно з сучасними критеріями класифікації пневмонії, а лікування - згідно з наказом МОЗ України № 18 від 13 січня 2005 р. Залежно від результатів обстеження і тактики лікування усіх дітей розподілено на дві групи: І група отримувала базову терапію пневмонії, II група - окрім базової терапії додатково отримувала -ліпоєву кислоту внутрішньовенно крапельно в дозі 20 мг/кг маси тіла один раз в добу. Крім цього, обидві групи дітей розподілені на 4 підгрупи залежно від ступеню важкості залізодефіцитної анемії: Іа і IIа - пневмонія без анемії, 1б і ІІб, Iв і IIв, Iг і IIг - поєднання пневмонії з анемією легкого, середнього і важкого ступенів відповідно. Контрольну групу склали 10 практично здорових дітей того ж віку. Тактика щодо діагностики та лікування анемії визначалась згідно протоколу МОЗ України від 10.01.2005р. № 9. Отримані результати показали, що приєднання -ліпоєвої кислоти до базової терапії ускладненої пневмонії на тлі ЗДА, враховуючи багатовекторність її ефекту, призвело до зниження вмісту прозапальних цитокінів з достовірною різницею між І і II групами дітей. Найбільше зниження активності запалення відобразила позитивна динаміка вмісту ФНП у 2,22,6 рази майже однакова у всіх клінічних групах, (Табл. 2). Найнижчий рівень у дітей IIа і IIб (р>0,05), у дітей із середнім ступенем знизився до 77,2±1,82 пг/мл (р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating complications of pneumonia in infants against iron deficiency anemia

Автори англійською

Haridzhuk Liudmyla Ivanivna, Tsymbalista Olha Leontiivna, Paliichuk Ivan Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ лечения осложненной пневмонии у детей раннего возраста на фоне железодефицитной анемии

Автори російською

Гариджук Людмила Ивановна, Цимбалиста Ольга Леонтьевна, Палийчук Иван Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A61P 11/00, A61K 31/385

Мітки: лікування, пневмонії, ускладненої, дітей, анемії, тлі, віку, раннього, залізодефіцитної, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-75497-sposib-likuvannya-uskladneno-pnevmoni-u-ditejj-rannogo-viku-na-tli-zalizodeficitno-anemi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування ускладненої пневмонії у дітей раннього віку на тлі залізодефіцитної анемії</a>

Подібні патенти