Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить накатний валик, на кінцях якого жорстко закріплені зірочки, товарний валик, розташований під накатним валиком, та привід накатного валика, що містить дві ланцюгові передачі, кожна з яких з'єднана з відповідною зірочкою накатного валика, причому накатний та товарний валики встановлені з можливістю притискання один до одного, а їх осі розташовані паралельно, який відрізняється тим, що додатково обладнаний лобовим фрикційним варіатором, з'єднаним з приводом накатного валика, причому лобовий фрикційний варіатор містить ведучий і ведений диски, розташовані в його корпусі, та коток, розташований між ведучим і веденим дисками.

Текст

Реферат: UA 74400 U UA 74400 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі трикотажного машинобудування, а саме до механізмів накатування полотна круглов'язальних машин. Відомий механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить накатний валик, товарний валик та привід накатного валика, що містить ланцюгову передачу, причому осі накатного та товарного валиків розташовані паралельно, а самі валики встановлені з можливістю притискання один до одного (Гарбарук В.Н. Проектирование трикотажных машин. Л.: Машиностроение, 1980. - с. 415, рис. 24.16). Зміна зусилля накатування полотна в процесі накатування його в рулон зумовлена змінною величиною сили тертя в зоні взаємодії полотна з накатним валиком (сила тертя забезпечується притиском товарного валика з полотном, вага якого в процесі його накатки змінюється, до накатного валика, розташованого під товарним валиком), призводить до зниження довговічності роботи механізму накатування полотна та погіршення якості полотна. Відомий також механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить накатний валик, на кінцях якого жорстко закріплені зірочки, товарний валик, розташований під накатним валиком, та привід накатного валика, що містить дві ланцюгові передачі, кожна з яких з'єднана з відповідною зірочкою накатного валика, причому накатний та товарний валики встановлені з можливістю притискання один до одного, а їх осі розташовані паралельно (Патент України на корисну модель № 14091, МПК: D04 В 15/88 2006 p.). Механізм не забезпечує можливість встановлювати оптимальні швидкість та зусилля накатування полотна в залежності від режиму роботи круглов'язальної машини, переплетення та заправки полотна, що призводить до зниження довговічності роботи механізму накатування полотна. Таким чином, в основу корисної моделі поставлена задача створити такий механізм накатування полотна круглов'язальної машини, в якому введенням нових елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення довговічності роботи механізму накатування полотна. Поставлена задача вирішена тим, що механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить накатний валик, на кінцях якого жорстко закріплені зірочки, товарний валик, розташований під накатним валиком, та привід накатного валика, що містить дві ланцюгові передачі, кожна з яких з'єднана з відповідною зірочкою накатного валика, причому накатний та товарний валики встановлені з можливістю притискання один до одного, а їх осі розташовані паралельно, згідно з корисною моделлю, додатково обладнаний лобовим фрикційним варіатором, з'єднаним з приводом накатного валика, причому лобовий фрикційний варіатор містить ведучий і ведений диски, розташовані в його корпусі, та коток, розташований між ведучим і веденим дисками. Обладнання механізму накатування полотна лобовим фрикційним варіатором, з'єднаним з приводом накатного валика, причому лобовий фрикційний варіатор містить ведучий і ведений диски, розташовані в його корпусі, та коток, розташований між ведучим і веденим дисками, дозволяє здійснити вибір оптимальних швидкості та зусилля накатування полотна в залежності від режиму роботи круглов'язальної машини, переплетення та заправки полотна, що забезпечує підвищення довговічності роботи механізму накатування полотна круглов'язальної машини. На фіг. 1 представлена кінематична схема механізму накатування полотна круглов'язальної машини. На фіг. 2 представлено вид А механізму накатування полотна круглов'язальної машини. На фіг. 3 представлено фрагмент механізму накатування полотна круглов'язальної машини - кінематична схема лобового фрикційного варіатора. Механізм накатування полотна круглов'язальної машини містить накатний валик 1 з повзунами 2, розташованими в направляючих 3, та зірочками 4, 5, жорстко закріпленими на його кінцях, товарний валик 6, розташований в нерухомих опорах 7, привід накатного валика, що містить ланцюгові передачі 8,9,10 з відповідно ведучими 11,12,13 та веденими 14,15,16 зірочками і приводний вал 17, на якому жорстко закріплені ведена 14 та дві ведучі 12, 13 зірочки. Накатний валик 1 розмішений над товарним валиком 6 таким чином, що їх осі розташовані паралельно в вертикальній площині, а самі валики встановлені з можливістю притискання один до одного, направляючі 18, 19 ланцюгів ланцюгових передач 9, 10, від механізму в'язання (на фіг. 1, 2 не показаний) відтягується полотно 20 відтяжними валиками 21 та накатано на товарний валик 6 в рулон 22, лобовий фрикційний варіатор 23, з'єднаний з відтяжним валиком 21 та ведучою зірочкою 11, який містить ведучий диск 24, встановлений на відтяжному валику 21, ведений диск 25, з'єднаний з ведучою зірочкою 11, та коток 26, розташований між ведучим 24 та веденим 25 дисками на осі 27. Принцип роботи механізму накатування полотна такий. При вмиканні круглов'язальної машини обертальний рух відтяжного валика 21 передається ведучій зірочці 11 ланцюгової передачі 8, за допомогою якої передається далі веденій зірочці 14 та приводному валу 17, на якому вона закріплена. Обертальний рух приводного вала 17 за допомогою ведучих зірочок 12, 1 UA 74400 U 5 10 15 20 25 13 передається ланцюгам ланцюгових передач 9, 10, а за допомогою них зірочкам 4, 5 та накатному валику 1, на якому вони жорстко закріплені. Накатний валик 1, завдяки тому, що разом з повзунами 2 має можливість вільно переміщатися в вертикальних направляючих 3, притискується до товарного валика 6, на який накатується полотно 20 в рулон 22. Сила тертя, що виникає в зоні притиску накатного валика до товарного валика зумовлює зусилля накатки полотна. Необхідна величина зусилля накатки полотна зумовлюється вагою накатного валика, величина якої може регулюватися (на фіг. 1…3 не показано). При збільшенні в процесі накатування діаметра рулону 22 накатний валик переміщується в направляючих 3 (піднімається). При цьому також переміщуються і зірочки 4, 5, жорстко закріплені на його кінцях, не втрачаючи кінематичного зв'язку з ланцюгами ланцюгових передач відповідно 9, 10, що зумовлює безперервність обертального руху накатного валика 1. Щоб виключити при підйомі накатного валика 1 можливість виходу зубів зірочок 4, 5 із зачеплення з відповідними вітками ланцюгів ланцюгових передач 9, 10 використовуються направляючі 18. Направляючі 19 виключають можливість взаємодії зубів зірочок 4, 5 з протилежними вітками цих же ланцюгів, що могло б призвести до порушень роботи механізму накатування полотна. При цьому сила накатування полотна залишається сталою, оскільки залишається сталою сила тертя, зумовлена сталою величиною ваги накатного валика 1 з закріпленими на ньому повзунами 2 та зірочками 4, 5, а також коловими силами цих зірочок. Також сталою залишається і швидкість накатування полотна, оскільки вона залежить від величини діаметра накатного валика 1 та частоти його обертання, що залишаються сталими на протязі усього процесу роботи круглов'язальної машини. Регулювання швидкості накатування полотна, що необхідно для вибору оптимального режиму його накатування, здійснюється шляхом переміщення котка 26 вздовж осі 27. При цьому переміщення котка 26 вгору (згідно з фіг. 3) призводить до зменшення передаточного числа лобового фрикційного варіатора 23 і, відповідно, до збільшення швидкості накатування полотна. Переміщення котка 26 вниз призводить до збільшення передаточного числа лобового фрикційного варіатора 23 і, відповідно, до зменшення швидкості накатування полотна. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить накатний валик, на кінцях якого жорстко закріплені зірочки, товарний валик, розташований під накатним валиком, та привід накатного валика, що містить дві ланцюгові передачі, кожна з яких з'єднана з відповідною зірочкою накатного валика, причому накатний та товарний валики встановлені з можливістю притискання один до одного, а їх осі розташовані паралельно, який відрізняється тим, що додатково обладнаний лобовим фрикційним варіатором, з'єднаним з приводом накатного валика, причому лобовий фрикційний варіатор містить ведучий і ведений диски, розташовані в його корпусі, та коток, розташований між ведучим і веденим дисками. 2 UA 74400 U 3 UA 74400 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Take-up mechanism of circular knitting machine

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Marchenko Anatolii Ivanovych, Zdorenko Valerii Heorhiiovych

Назва патенту російською

Механизм накатки полотна кругловязальной машины

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Марченко Анатолий Иванович, Здоренко Валерий Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: машини, круглов'язальної, полотна, механізм, накатування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-74400-mekhanizm-nakatuvannya-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм накатування полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти