Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування порушень постави в сагітальній та фронтальній площинах, що передбачає виконання лікувальної фізкультури для м'язів хребта, який відрізняється тим, що здійснюють індивідуальний підбір лікувальної фізкультури з використанням спеціально розроблених комплексів вправ, котрі передбачають локальну тракцію хребта за допомогою валиків, тренування м'язів здійснюють лише з атрофованого боку, рух виконується лише кінцівками пацієнта, що дає можливість уникнути гіпермобільності хребтових сегментів.

Текст

Реферат: Спосіб лікування порушень постави в сагітальній та фронтальній площинах включає виконання лікувальної фізкультури для м'язів хребта. Здійснюють індивідуальний підбір лікувальної фізкультури з використанням локальної тракції хребта за допомогою валиків. Тренування м'язів здійснюють лише з атрофованого боку. UA 74245 U (54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ В САГІТАЛЬНІЙ ТА ФРОНТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНАХ UA 74245 U UA 74245 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до лікувальної фізкультури, може використовуватись також в неврології та медичній реабілітації з метою лікування порушень постави в сагітальній площині, які виникають при патологічних змінах у хребтових сегментах. Відомий спосіб лікувальної фізкультури при захворюваннях хребта полягає у механічному впливі на хребтові сегменти шляхом виконання коливаючих рухів тулубом, верхніми і нижніми кінцівками [Патент РФ № 2112487 А61Н1/00 від 10.06.1998 р.] Недоліком наведеного способу є те, що виконуються згинальні та розгинальні рухи в шийному і грудному відділах хребта, які можуть бути травматичними при наявності остеофітів, аномалії Кімерлі, унковертебральному артрозі, грижах дисків, розташованих в задньому напрямку, зміщеннях хребців; призводити до виникнення гіпермобільності та посилення запального процесу в зв'язковому апараті сегментів. В основу корисної моделі поставлена задача розробити спосіб лікування порушень постави, у якому шляхом виконання лікувальної фізкультури в тракційно-тренуючому режимі досягають збільшення м'язової сили паравертебральних м'язів, зменшення гіпермобільності сегментів, створення або відновлення фізіологічних вигинів хребта в сагітальній площині (кіфозів і лордозів), покращення діяльності трофічного комплекса в паравертебральних тканинах, збільшення щільності кісткової тканини (за рахунок статичної роботи м'язів та п'єзоелектричного ефекту), покращення координації рухів і профілактики патологічних переломів, покращення рефлекторних механізмів (пропріоцептивна нейром'язова фасилітація) та збільшення стабільності хребтово-рухових сегментів. Задачу вирішують шляхом створення способу, в якому передбачено виконання лікувальної фізкультури, згідно з корисною моделлю, здійснюють індивідуальний підбір лікувальної фізкультури з використанням спеціально розроблених комплексів вправ, котрі передбачають локальну тракцію хребта за допомогою валиків, тренування м'язів лише з атрофованого боку, рух виконується лише кінцівками пацієнта, що дає можливість уникнути гіпермобільності хребтових сегментів. Спосіб здійснюється таким чином. Спочатку проводять комплексне обстеження хворого, яке включає рентгенографію хребта в прямій та бічній проекціях, магнітно-резонансну томографію хребта, електрокардіографію в 12 відведеннях, соматографію (визначення порушень постави). Встановлюють нозологічну форму патології хребта і травмуючі елементи у сегментах. Потім здійснюється індивідуальний підбір лікувальної фізкультури (ЛФК) з використанням спеціально розроблених комплексів вправ. Нижче наводиться зазначений комплекс вправ. 1) Вихідне положення (В.п.): пацієнт лежить на підлозі, під грудну клітку в ділянці згладженого кіфозу підставляється валик, голова чолом фіксована до підлоги з незначною силою, руки розташовані вздовж тіла. Пацієнт піднімає руки вгору (тривалість фази 1,5 сек.), потім затримує (тривалість фази 0,5 сек.) і опускає руки (протягом 2 сек.) у вихідне положення (тривалість фази 2 сек.). У вихідному положенні обов'язкова фаза розслаблення (протягом 2 сек.), яка необхідна для відновлення мікроциркуляції у м'язі. При цьому в кожній руці пацієнт тримає вагу (яка підбирається індивідуально для кожного). Кількість повторів вправи від 20 до 25 (Фіг. 1). 2) В.п.: таке ж саме, але руки розташовуються під кутом 45° назад до поздовжньої осі тіла. Вправа виконується аналогічно першій (Фіг. 2). 3) В.п.: таке ж саме, але здійснюється додаткове згинання в ліктьових суглобах під кутом 90°. Вправа виконується аналогічно першій (Фіг. 3). 4) В.п.: таке ж саме, але руки розташовані перпендикулярно до поздовжньої осі тіла. Вправа виконується аналогічно першій (Фіг. 4). 5) В.п.: таке ж саме, але руки витягнуті вперед. Вправа виконується аналогічно першій (Фіг. 5). При атрофії м'язів в поперековому відділі хребта може здійснюватися додатковий поворот голови пацієнта в протилежний бік від атрофії; при атрофії в грудному відділі хребта здійснюється додатковий поворот ніг пацієнта в протилежний бік від атрофії. 6) В.п.: таке ж саме, але руки розташовані вперед під кутом 45° до поздовжньої осі тіла. Вправа виконується аналогічно першій (Фіг. 6). 7) В.п.: таке ж саме, але виконується додаткове згинання в ліктьових суглобах під кутом 90°. Вправа виконується аналогічно першій (Фіг. 7). 8) В.п.: таке ж саме. Пацієнт здійснює еластичну тягу ногами, згинаючи їх в колінних суглобах за допомогою еспандера, котрий фіксується за гомілково-ступеневі суглоби. Інший кінець еспандера фіксується на висоті 5-10 см від рівня підлоги з протилежного боку від пацієнта. Фази вправи аналогічні першій вправі (Фіг. 8). Під час виконання цієї вправи під живіт підкладається ще один валик в ділянці поперекового гіперлордозу. 1 UA 74245 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Вказані вправи виконуються хворими два рази на день з обов'язковим виконанням ЛФК відразу після періоду відпочинку. Вправи призначаються лікарем на період від одного місяця до двох років з періодичним контролем та зміною навантаження. Для профілактики виникнення порушень постави рекомендується виконувати вказані вправи постійно один раз на день після періоду відпочинку. Аналіз існуючих способів лікувальної фізкультури у хворих з патологічними порушеннями постави у сагітальній площині показав, що запропонований спосіб є новим. Cпосіб передбачає статичну, а не динамічну роботу м'язів хребта (що дозволяє виключити осьове навантаження на хребтово-рухові сегменти, а також виключити додаткову травматизацію зв'язкових, судинних та нервових структур сегментів); тракційний момент (який дозволяє покращити трофіку пульпозного ядра, збільшити висоту міжхребцевого диска, зменшити гіпермобільність у сегментах, попередити можливу травматизацію при остеофітах, килах диска); можливість призначати вправи в гострий період захворювання; невелику потребу в часі для виконання вправ. Крім того, використання валиків сприяє збільшенню локальної тракції (в певному хребтово-руховому сегменті), а виконання рухів руками під різними кутами сприяє ефективному тренуванню окремих груп м'язових волокон у одних і тих же м'язах. Запропонованим способом було проліковано 111 пацієнтів з патологічними порушеннями постави при дорсопатіях і остеопорозі хребта. У них були виявлені наступні зміни фізіологічної форми хребта: правобічна кривошия - у 35 (31,5 %) обстежених, лівобічна кривошия - у 24 (21,6 %) осіб, згладження шийного лордозу - у 43 (38,7 %) пацієнтів, патологічний кіфоз шийного відділу хребта - у 3 (2,7 %) хворих; правобічний сколіоз - у 90 (81,1 %) хворих, лівобічний - у 8 (7,2 %) обстежених, згладження грудного кіфозу - у 50 (45,0 %) пацієнтів, гіперкіфоз - у 37 (33,3 %) осіб. Після проведення вертебрологічного лікування з використанням лікувальної фізкультури відбувалось зменшення різниці між горизонтальними орієнтирами: в шийному відділі хребта на 78,6 %, в грудному відділі - на 74,4 % (р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating disorders of posture in the sagittal and frontal planes

Автори англійською

Kolisnyk Petro Fedorovych, Tsykhomskyi Andrii Mykhailovych, Kolisnyk Serhii Petrovych, Kravets Rostislav Anatoliovych

Назва патенту російською

Способ лечения нарушений осанки в сагиттальной и фронтальной плоскостях

Автори російською

Колиснык Петр Федорович, Цихомский Андрей Михайлович, Колесник Сергей Петрович, Кравец Ростислав Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: A61H 1/00

Мітки: спосіб, порушень, сагітальній, лікування, постави, фронтальний, площинах

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-74245-sposib-likuvannya-porushen-postavi-v-sagitalnijj-ta-frontalnijj-ploshhinakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування порушень постави в сагітальній та фронтальній площинах</a>

Подібні патенти