Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами, що включає приготування робочої суміші із інсектициду, фунгіциду, плівкоутворюючого регулятора росту, нанесення робочої суміші на насіння, який відрізняється тим, що робоча суміш композиції захисно-стимулюючих речовин наноситься на дражоване насіння у такому співвідношенні компонентів, мл/ посівну одиницю:

Круізер 350 FS, т.к.с.

40 - 50

Максим XL 035 FS, т.к.с.

10 - 20

Грейнактив - С, в.р.

20 - 30.

Текст

Реферат: Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами, що включає приготування робочої суміші із інсектициду, фунгіциду, плівкоутворюючого регулятора росту, нанесення робочої суміші на насіння, причому робоча суміш композиції захисно-стимулюючих речовин наноситься на дражоване насіння у такому співвідношенні компонентів, мл/посівну одиницю: круізер 350 FS, т.к.с - 40-50; максим XL 035 FS, т.к.с. - 10-20; грейнактив - С, в.р.- 2030. UA 73831 U (54) СПОСІБ ОБРОБКИ НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАХИСНО-СТИМУЛЮЮЧИМИ РЕЧОВИНАМИ UA 73831 U UA 73831 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до хімічних засобів захисту рослин, і може бути застосована для передпосівної обробки насіння цукрових буряків. У сучасних умовах сівба цукрових буряків проводиться на кінцеву густоту стояння рослин, яка забезпечується висівом чітко визначеної кількості насінин. Але на початкових стадіях росту і розвитку рослини цукрових буряків сильно уражуються коренеїдом і пошкоджуються шкідниками сходів, особливо буряковими довгоносиками (звичайним і сірим), що може привести до часткової або навіть повної втрати посівів і необхідності їх пересіву. Для захисту від коренеїду і шкідників сходів проводиться один із обов'язкових і важливих прийомів у технології вирощування цієї культури прийомів - передпосівна обробка насіння захисно-стимулюючими речовинами (ЗСР). Висівання ж дражованого насіння, обробленого ЗСР, дозволяє отримати оптимальну і рівномірну густоту рослин, зберегти їх від значного ураження коренеїдом і пошкодження шкідниками сходів, що і є передумовою одержання високого врожаю коренеплодів цукрових буряків. Дражування - це комплексний прийом, який включає в себе нанесення на насіння інертних органічних та мінеральних речовин з метою створення рівномірно-кулеподібної форми для кожної насінини, що забезпечує найбільш точне розміщення насіння в рядку. Підготовка дражованого насіння цукрових буряків включає наступні операції: підготовку насіння до дражування; підготовку компонентів дражувальної маси; дражування (накатування компонентів маси на насіння); сортування сірого дражованого насіння; сушку; калібрування сухого драже; зберігання та аналіз сухого дражованого насіння; обробка захисними речовинами (інкрустування); затарювання; зберігання дражованого насіння (Дражирование семян сахарной свеклы: Пути повышения эффективности производства семян сахарной свеклы. / Л.М. Каркузаки, А.А. Мусиенко, Н.И. Авраменко, Н.Г. Горбач - К.: ВНИС.-1982. - С. 156-160). У дражувальні суміші, крім вказаних компонентів, включають захисно-стимулюючі речовини, які наносять на поверхню дражованого насіння шляхом інкрустації (в кип'ячому шарі). Обробка фунгіцидами і інсектицидами дражованого насіння є винятково ефективним і заощаджуючим способом для захисту молодих рослин цукрових буряків. Застосуванням інсектицидів і фунгіцидів в дражувальній масі досягається точне дозування та кращий захист сходів цукрових буряків від шкідливих організмів. При дражуванні можливе використання високих доз інсектицидів, фунгіцидів і регуляторів росту. На каліброваному насінні неможливо фіксувати велику кількість препарату. Напроти, шар драже більш ніж в два рази перевищує масу насінини і є можливість замінити значну частину дражувальної оболонки препаратами для захисту від шкідників і коренеїду цукрових буряків. Найбільш близьким за сукупністю суттєвих ознак до запропонованої корисної моделі є спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами (патент на корисну модель № 17776), що включає приготування робочої суміші із композиції інсектицидів круізеру 350 FS т.к.с - 21 мл і Форсу 200 SC, т.к.с. - 3 мл та із фунгіциду максим XL 035 FS, т.к.с. - 9 мл плівкоутворювача СМАН-20 - 0,3 мл, або ПХВ або фітон 0,3 мл, регулятора росту емістим-С 0,007 мл, або бетастимулін 0,007 мл, або етамон 0,14 мл, води - 12-14 мл, нанесення робочої суміші на посівну одиницю каліброваного насіння та спосіб обробки насіння ЗСР (патент на винахід № 92113), що включає приготування робочої суміші із композиції інсектициду круізер 350 FS, т.к.с, фунгіциду максим XL 035 FS, т.к.с, плівкоутворюючого регулятора росту рослин - водного розчину полігексаметиленгуанідингідрохлориду, що відповідає молекулярній масі від 5 до 9 тис. ум. од. з концентрацією діючої речовини 0,01-0,05 % та витратою робочого розчину в кількості 20-25 мл на посівну одиницю. Відомі і запропонований способи мають спільні суттєві ознаки, а саме приготування робочої суміші для обробки насіння цукрових буряків із інсектициду - Круізер, фунгіциду - максим XL, плівкоутворюючого регулятора росту з діючою речовиною полігексаметиленгуанідингідрохлориду (грейнактив-С, в.р.) на каліброване насіння. Проте за нанесення даної суміші на дражоване насіння цукрових буряків у таких нормах витрати як на каліброване не забезпечується достатнього захисту проростків культури від шкідливих організмів. Останнє пов'язується із тим, що при дражуванні насіння цукрових буряків на поверхні насінини створюється шар дражувальної маси, внаслідок чого зростає відстань між ним та зародком насінини, а також шар драже більш ніж в два рази перевищує масу насінини і є можливість замінити значну частину дражувальної оболонки препаратами для захисту від шкідливих організмів. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб обробки насіння цукрових буряків ЗСР, шляхом введення в інкрустаційну композицію підвищених норм інсектициду круізер 350 FS, т.к.с. та фунгіциду максим XL 035 FS, т.к.с. та плівкоутворюючого регулятора росту грейнактив-С, в.р. на дражоване насіння, що сприяє підвищенню дії ЗСР за рахунок кращого 1 UA 73831 U 5 10 15 20 25 30 утримання їх на насінні, знижує пошкоджуваність рослин цукрових буряків шкідниками і ураженість їх коренеїдом, покращує ростові процеси рослин протягом вегетаційного періоду і підвищує продуктивність культури. Поставлена задача вирішується у запропонованому способі обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами, що включає приготування робочої суміші із інсектициду, фунгіциду, плівкоутворюючого регулятора росту і нанесення робочої суміші на дражоване насіння, при такому співвідношенні компонентів, мл на посівну одиницю (100 тис. насінин цукрових буряків): круізер 350 FS, т.к. 40-50 максим XL 035 FS, т.к.с. 10-20 грейнактив - С 20-30. Спосіб обробки насіння здійснюють таким чином. Обробку насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами проводять завчасно, але не раніше, ніж за 6 місяців до сівби. Обробці підлягає насіння цукрових буряків, яке за своїми посівними якостями відповідає вимогам Держстандарту України. Вологість насіння перед обробкою не повинна перевищувати 11 %. Обов'язковими компонентами для обробки насіння повинні бути інсектицид, фунгіцид, плівкоутворювач і регулятор росту. Допустимі відхилення усіх компонентів при приготуванні суспензії ±2 %. Робочу суміш ЗСР готують не більше як на одну зміну із розрахунку на посівну одиницю (100 тис. насінин) у такій послідовності. Спочатку у бак заливають воду при температурі в межах +5 до +40 °C, потім додають фунгіцид Максим XL 035 FS, т.к… (10-20 мл), плівкоутворюючий регулятор росту - грейнактив-С, в.р. (20-30 мл) і ретельно перемішують. Після досягнення однорідності до цієї суміші додають інсектицид круізер 350 FS, т.к.с. (40-50 мл), перемішують протягом 10-15 хв. і потім подають у протруювач насіння (ГОСТ 4764-82). У камеру протруювання дражоване насіння (підготовлене сіре драже) надходить окремим потоком, покривається суспензією ЗСР, після чого подається на фасувальні та пакувальні машини. Ефективність запропонованого способу обробки дражованого насіння цукрових буряків обробленого захисно-стимулюючими речовинами, до складу яких входить інсектицид круізер 350 FS, т.к.с. та фунгіцид максим XL 035 FS, т.к.с у підвищених нормах витрати і плівкоутворюючого регулятора росту грейнактив-С, в.р. вивчали в польових дослідах на Веселоподільській, Уладово-Люлинецькій та Білоцерківській дослідно-селекційних станціях Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ ІБКіЦБ протягом 2007-2009 pp. Результати експериментальної перевірки запропонованого способу для обробки дражованого насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами наведені у таблицях 1-3. Таблиця 1 Вплив компонентів ЗСР на польову схожість насіння, масу рослин та ураженість коренеїдом, мережа ДСС ІБКіЦБ, 2007-2009 pp. Варіанти Норма Польова схожість Ураженість коренеїдом, Маса100 рослин, г витрати насіння, % % препаратів, БЦДСС ВПДСС БЦДСС ВПДСС УЛДСС УЛДСС БЦДСС ВПДСС УЛДСС мл./п.о. Інкрустоване насіння круізер 35 %, т.к.с. + максим XL 35 %, т.к.с. 21+9+25 + грейнактив (прототип) Дражоване насіння круізер 35 %, т.к.с. + 21+9+25 максим XL 35 %, т.к.с. + грейнактив Дражоване насіння 40круізер 35 %, т.к.с. + 50+10максим XL 35 %, т.к.с. 20+20-30 + грейнактив HIP50 76,3 78,9 84,5 56,2 63,4 70,6 23,9 21,9 29,4 75,6 80,3 85,5 62,3 58,4 69,1 23,5 17,5 29,6 79,2 81,8 86,7 60,1 66,7 75,9 16,7 12,5 23,7 3,2 2,1 1,8 4,5 2,8 3,8 4,8 3,1 2,7 35 2 UA 73831 U Таблиця 2 Ефективність передпосівної обробки насіння захисно-стимулюючими речовинами проти шкідників, мережа ДСС ІБКЦБ, 2007-2009 pp. БЦДСС ВПДСС пошк. рослин, % Варіанти буряковими довгоносиками Інкрустоване насіння круізер 35 %, т.к.с + максим XL 35 %, т.к.с. + грейнактивС (прототип) Дражоване насіння - Круізер 35 %, т.к.с. + максим XL 35 %, т.к.с. + грейнактив-С Дражоване насіння - круізер 35 %, т.к.с. + максим XL 35 %, т.к.с. + грейнактив-С буряковими блішками Інкрустоване насіння круізер 35 %, т.к.с. + максим XL 35 %, т.к.с. + грейнактивС (прототип) Дражоване насіння - круізер 35 %, т.к.с. + максим XL 35 %, т.к.с. + грейнактив-С Дражоване насіння - круізер 35 %, т.к.с. + максим XL 35 %, т.к.с. + грейнактив-С пошк. коеф. рослин, пошк. % сер. бал 42,6 1,0 0,42 32,4 1,0 28,2 УЛДСС сер. бал коеф. пошк. пошк. рослин, % 46,7 1,2 0,56 28,4 1,0 0,28 0,32 42,6 1,2 0,51 25,6 1,0 0,25 1,0 0,28 35,9 1,2 0,43 18,1 1,0 0,18 34,2 1,0 0,34 36,1 1,0 0,36 28,0 1,0 0,28 24,1 1,0 0,24 28,4 1,0 0,28 19,4 1,0 0,19 19,5 1,0 0,20 24,4 1,0 0,24 15,4 1,0 0,15 сер. бал коеф. пошк. Таблиця 3 Вплив компонентів ЗСР на продуктивність цукрових буряків, мережа ДСС ІБКіЦБ, 2007-2009 pp. Варіанти Інкрустоване насіння - круізер 35 %, т.к.с. + максим XL 35 %, т.к.с. + грейнактив (прототип) Дражоване насіння круізер 35 %, т.к.с. + максим XL 35 %, т.к.с. + грейнактив Дражоване насіння круізер 35 %, т.к.с. + максим XL 35 %, т.к.с. + грейнактив НІР50 Норма Урожайність Цукристість Збір цукру, т/га витрати коренеплодів, т/га коренеплодів, % препаратів, БЦДСС ВПДСС БЦДСС ВПДСС УЛДСС УЛДСС БЦДСС ВПДСС УЛДСС мл./п.о. 21+9+25 39,2 45,1 35,8 15,7 17,5 15,7 6,2 7,9 5,6 21+9+25 40,1 45,4 38,5 15,6 17,5 15,6 6,3 7,9 6,0 40-50+1020+20-30 41,7 47,3 39,3 15,7 17,7 15,7 6,6 8,4 6,2 1,2 1,5 1,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 3 UA 73831 U 5 10 15 При вирощуванні цукрових буряків запропонованим способом обробки дражованого насіння у складі ЗСР підвищується польова схожість насіння на 2,2-2,9 %, у фазі розвитку цукрових буряків 1-2 пара листків маса 100 рослин збільшується на 3,3-5,3 г, при цьому уражуваність рослин коренеїдом знижувалась на 5,7-9,4 % порівняно з прототипом (таблиця 1). Застосування запропонованого способу порівняно з прототипом зменшує пошкоджуваність рослин цукрових буряків від основних шкідників сходів: бурякових довгоносиків (звичайного і сірого) на 14,4 % (БЦДСС), на 10,8 % (ВПДСС), на 10,3 % (УЛДСС), бурякових блішок на 15,0 % БЦДСС, на 11,7 % (ВПДСС), на 12,6 % (УЛДСС), що відповідно збільшує ефективність даного способу обробки насіння цукрових буряків (таблиця 2). При використанні вищеназваної обробки насіння підвищувалась врожайність коренеплодів цукрових буряків на 2,2-3,5 т/га та збір цукру на 0,4-0,6 т/га порівняно з прототипом (таблиця 3). Отже, широке застосування у виробництві запропонованого способу обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами забезпечить надійний захист культури від коренеїду та шкідників сходів, покращить ростові процеси рослин протягом вегетаційного періоду і підвищить продуктивність культури. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами, що включає приготування робочої суміші із інсектициду, фунгіциду, плівкоутворюючого регулятора росту, нанесення робочої суміші на насіння, який відрізняється тим, що робоча суміш композиції захисно-стимулюючих речовин наноситься на дражоване насіння у такому співвідношенні компонентів, мл/посівну одиницю: круізер 350 FS, т.к.с. 40-50 максим XL 035 FS, т.к.с. 10-20 грейнактив-С, в.р. 20-30. Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating sugar-beet seeds with protective-stimulating substances

Автори англійською

Sabluk Vasyl Trokhymovych, Hryschenko Olha Mykolaivna, Polovynchuk Oleksandr Yuriiovych, Smirnykh Viktor Mykhailovych, Suslyk Lilia Oleksandrivna, Pedos Volodymyr Prokopovych

Назва патенту російською

Способ обработки семян сахарной свеклы защитно-стимулирующими веществами

Автори російською

Саблук Василий Трофимович, Грищенко Ольга Николаевна, Половинчук Александр Юрьевич, Смирных Виктор Михайлович, Суслик Лилия Александровна, Педос Владимир Прокопьевич

МПК / Мітки

МПК: A01C 1/06

Мітки: захисно-стимулюючими, спосіб, насіння, речовинами, буряків, обробки, цукрових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-73831-sposib-obrobki-nasinnya-cukrovikh-buryakiv-zakhisno-stimulyuyuchimi-rechovinami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами</a>

Подібні патенти