Розчин для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій з очищуваних поверхонь

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Розчин для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій з очищуваних поверхонь, переважно металевих, в тому числі з алюмінію та його сплавів, що містить метиленхлорид, парафін і/або очищений бджолиний віск, чотирихлористий вуглець, ізопропіловий і/або бутиловий спирт, неонол, який відрізняється тим, що розчин додатково містить циклогексанон і толуол, при наступному співвідношенні компонентів, % мас:

метиленхлорид

30-40

циклогексанон

15-20

толуол

15-20

парафін і/або очищений бджолиний віск

0,4-1,0

чотирихлористий вуглець

5-10

ізопропіловий і/або бутиловий спирт

10-20

неонол

3-8,

при цьому всі інгредієнти в розчині мають підвищену питому поверхню і підвищену реологічну активність для інтенсифікації фізико-хімічних процесів, для чого піддані кавітаційному впливу в режимах розвинутої кавітації при віброрезонансних коливаннях.

Текст

Реферат: Розчин для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій з очищуваних поверхонь, переважно металевих, в тому числі з алюмінію та його сплавів, містить метиленхлорид, парафін і/або очищений бджолиний віск, чотирихлористий вуглець, ізопропіловий і/або бутиловий спирт, неоном і додатково містить циклогексанон і толуол. Всі інгредієнти в розчині піддані кавітаційному впливу в режимах розвинутої кавітації при віброрезонансних коливаннях. UA 72516 U (12) UA 72516 U UA 72516 U 5 10 Корисна модель належить до змивних розчинів або змивок, що застосовуються у технологічних процесах видалення фарби на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій, у тому числі і застарілих, з очищуваних поверхонь конструкцій при їх відновленні, особливо для металевих, в тому числі алюмінієвих та конструкцій з алюмінієвих сплавів, призначених для експлуатації у жорстких атмосферних умовах, і може застосовуватися у авіабудуванні, а також може бути застосованим для видалення з металевих поверхонь або поверхонь, виготовлених з інших матеріалів, для видалення залишкових продуктів, які лишаються після очищення поверхонь від лакофарбових композицій, нанесених на епоксидовмісні ґрунти та шпаклівки. Відомий розчин для видалення шару фарби і/або емалі [Смывка СП-7, код загальносоюзного класифікатора промислової продукції ЗКПП 23 1921 0300 10, ТУ 6-10-923-76], який містить метиленхлорид, спирт етиловий, парафін. Відомий розчин призначений для зняття таких лакофарбових матеріалів, як ґрунтовки ВКФ093, ЭП 083 та емаль МА-12. Відомий розчин має такий склад і вміст компонентів, %: 15 метиленхлорид спирт етиловий аміак (25 %-ний розчин) метилцелюлоза диетиленгліколь ОП-7 жирні кислоти льняного масла парафін 20 25 30 35 75,8 8,4 6,2 4,0 2,5 1,5 1,0 0,6. Відома змивка має призначення для роботи з дуже обмеженим колом лакофарбових покриттів, зазначених в нормативному документі, що визначає показники якості (ТУ 6-10-92376), і є дуже дорогою композицією за рахунок великого вмісту метиленхлориду, а також має високу горючість і токсичність. Крім того, процес видалення покриття на основі фарби або ЛФК з очищуваних поверхонь включає повторення до повного видалення фарби або ЛФК процедур розчинення поверхневої частини зазначеного покриття з поступовою частковою дифузією складових частин змивки до чергового шару покриття з розм'якшенням його компонентів, видалення шарів покриття з очищуваної поверхні з додатковим знежиренням і промиванням звільненої поверхні, що робить малоефективним таку змивку, а також вона неефективна для застосування при видаленні фарб або ЛКФ, нанесених на епоксидовмісні ґрунти та шпаклівки, завдяки ускладненому видаленню залишкових продуктів після очищення поверхонь. При цьому цей розчин має невеликий час зберігання і високі вимоги до консервації і тари для пакування. Найбільш близьким технічним рішенням по технічній суті є розчин для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій з очищуваних поверхонь [патент UA № 85798 на винахід "Розчин для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій з очищуваних поверхонь і спосіб його приготування", C09D 9/00, С11D 7/50, C23G 5/00, публ. 25.02.2009] метиленхлорид, парафін і/або очищений бджолиний віск, чотирихлористий вуглець, ізопропіловий і/або бутиловий спирт, неонол. До складу цієї змивки входять: метиленхлорид парафін і/або очищений бджолиний віск чотирихлористий вуглець ізопропіловий і/або бутиловий спирт ефіри ацетилцелюлози мурашина і/або щавлева, і/або оцтова кислота тринатрійфосфат і/або неповністю заміщений фосфат натрію аеросил 60-80 0,3-0,7 5-10 10-20 4-6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,5 1 UA 72516 U метилсиліконат натрію і/або натрій тризаміщений фосфорнокислий неонол М-10 і/або М-9, ОП10, ОП-9 5 10 15 20 25 30 35 40 3-8. Недоліком відомого розчину є його висока токсичність. При потраплянні на шкіру людини він викликає хімічні опіки. Високий вміст у відомому розчині метиленхлориду значно збільшує його вартість, оскільки він є найдорожчим компонентом у складі розчину, який становить основу композиції. Кисле середовище відомого розчину ускладнює умови його використання. Крім того, наявність мурашиної, щавлевої, оцтової кислот у відомій композиції спричиняє ерозію металевої поверхні після видалення старого покриття. Саме з метою запобігання ерозії металевих поверхонь до складу розчину введено тринатрійфосфат і/або неповністю заміщений фосфат натрію, а також метилсиліконат натрію і/або натрій тризаміщений фосфорнокислий як антикорозійні речовини. Тринатрійфосфат, неповністю заміщений фосфат натрію або натрій тризаміщений фосфорнокислий являються отруйними компонентами, що спричиняють при контакті з ними алергічні реакції у людини та хімічні отруєння. В основу корисної моделі поставлено задачу покращення кількісно-якісних характеристик розчину для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій, у тому числі і застарілих, з очищуваних поверхонь шляхом змінення грануметричних та фізико-хімічних властивостей речовин при здійсненні кавітаційного впливу на рідинні та тверді компоненти розчину в режимах розвинутої кавітації при віброрезонансних коливаннях, підвищення фізико-хімічних активності продукту та ефективності дії змивки, чим досягається зниження токсичності при збільшенні ефективності дії змивки, значне зниження собівартості за рахунок використання більш дешевих та ефективних компонентів як функціональних добавок та їх оптимального технологічного сполучення в композиції, що прискорює процес очищення та видалення залишкових продуктів при очищенні поверхонь, в тому числі і нанесених на епоксидовмісні ґрунти та шпаклівки. Поставлена задача вирішується тим, що в розчині для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій з очищуваних поверхонь, який містить метиленхлорид, парафін і/або очищений бджолиний віск, чотирихлористий вуглець, ізопропіловий і/або бутиловий спирт, неонол, згідно з корисною моделлю, значну частину метиленхлориду частково заміщують циклогексаноном і толуолом, а також збільшують вміст парафіну. При цьому розчин являє собою дешеву деспірговану гомогенізовану композицію з поверхнево-активними речовинами, що мають високу реологічну активність для інтенсифікації фізико-хімічних процесів, мало випаровуються і мають довготривалу дію в робочій зоні при забезпеченні стабільної активності композиції. Суть корисної моделі полягає в тому, що розчин для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій з очищуваних поверхонь, переважно металевих, в тому числі з алюмінію та його сплавів, який містить метиленхлорид, парафін і/або очищений бджолиний віск, чотирихлористий вуглець, ізопропіловий і/або бутиловий спирт, неонол, згідно з корисною моделлю, додатково містить циклогексанон і толуол, при наступному співвідношенні компонентів, % мас: метиленхлорид циклогексанон толуол парафін і/або очищений бджолиний віск чотирихлористий вуглець ізопропіловий і/або бутиловий спирт неонол 45 0,3-0,6 30-40 15-20 15-20 0,4-1,0 5-10 10-20 3-8, при цьому всі інгредієнти в розчині мають підвищену питому поверхню і підвищену реологічну активність для інтенсифікації фізико-хімічних процесів, для чого піддані кавітаційному впливу в режимах розвинутої кавітації при віброрезонансних коливаннях. Основні компоненти для ефективного розчинення полімерних покриттів: 2 UA 72516 U 5 10 15 20 25 30 35 - метиленхлорид використовують як розчинник пластмас, канчуків, ефірів целюлози, жирів, а також при вилученні ефірних масел, - чотирихлористий вуглець добре розчиняє жири, воски, природні і синтетичні смоли, канчуки, - толуол - активний розчинник для багатьох полімерів, - циклогексанон використовують як розчинник нітратів і ацетатів целюлози, жирів, смол, полівінілхлориду, красителів тощо. Інші компоненти: - ізопропіловий або бутиловий спирт використовують як органічний розчинник, - парафін і очищений бджолиний віск - уповільнювачі випаровування летючих компонентів змивного розчину, - неонол - стабілізатор системи, який зумовлює строки зберігання і є високоефективною поверхнево-активною речовиною, використовується як активна основа для мийних засобів технічного призначення, а також є гарним емульгатором. Усі наведені компоненти розчину у зазначених комбінаціях добре змішуються і у складі створеної суміші утворюють єдину інтегровану активну композицію з пролонгованою дією активно діючих компонентів. Процес видалення фарбового і/або лакофарбового покриття за допомогою запропонованого розчину, завдяки взаємному впливу всієї сукупності компонентів, введених до складу зазначеного змивного розчину, здійснює інтегровану дію активних речовин, які активно руйнують плівку, спучуючи та збурюючи її практично на глибину товщини усього шару покриття, що видаляють. Сукупність інгредієнтів дозволяє досягти такого глибокого проникнення шляхом забезпечення дифузії до внутрішнього об'єму шару покриття, при цьому здійснюється розм'якшення і розбухання шару покриття зсередини і його відшарування від металевої поверхні за рахунок застосування кавітаційної технології. Завдяки оптимальної композиції активно діючих речовин процедура видалення шару фарби і/або емалі полягає в посиленій кавітаційними технологіями дії поверхнево-активних розчинників і активній абсорбції розчинених компонентів покриття, які видаляють, всередину шару змивного розчину. При цьому наявність парафіну (або воску) зі зміненими фізикохімічними властивостями надійно забезпечує уповільнення випаровування летючих компонентів змиваючого розчину шляхом утворення на зовнішній поверхні шару нанесеного розчину ізолюючого прошарку, що відділяє летючі компоненти від зовнішнього повітряного середовища із забезпеченням пролонгованої дії активно діючих компонентів розчину під зазначеним прошарком. Приклад 1. Розчин для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій з очищуваних алюмінієвих поверхонь містить метиленхлорид, парафін і/або очищений бджолиний віск, чотирихлористий вуглець, ізопропіловий і/або бутиловий спирт, неонол, циклогексанон і толуол, при наступному співвідношенні компонентів, % мас: 40 метиленхлорид циклогексанон толуол парафін і/або очищений бджолиний віск чотирихлористий вуглець ізопропіловий і/або бутиловий спирт неонол ОП-9 45 50 40 20 20 1 6 10 3. Всі інгредієнти в розчині піддані кавітаційному впливу в режимах розвинутої кавітації при віброрезонансних коливаннях. Розчин наносять на поверхню і через 5-7 хвилин протирають та змивають поверхню. Розчин практично є малотоксичною і малогорючою сумішшю, яка належить до ІІІ-ІV класів небезпеки. Приклад 2 Розчин для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій з очищуваних металевих поверхонь містить метиленхлорид, парафін і/або очищений бджолиний віск, чотирихлористий вуглець, ізопропіловий і/або бутиловий спирт, неонол, циклогексанон і толуол при наступному співвідношенні компонентів, % мас: 3 UA 72516 U метиленхлорид циклогексанон толуол парафін і/або очищений бджолиний віск чотирихлористий вуглець ізопропіловий і/або бутиловий спирт неоном М-10 5 10 15 40 16 15 0,5 10 15 3,5. Всі інгредієнти в розчині піддані кавітаційному впливу в режимах розвинутої кавітації при віброрезонансних коливаннях. Розчин наносять на поверхню і через 5-7 хвилин протирають та змивають поверхню. До складу запропонованого змивного розчину входять складові компоненти, які серійно виробляються хімічною промисловістю у відповідності до нормативних документів, що діють у зазначеній галузі. В сукупності складових розчину відсутні дефіцитні і дорогі компоненти. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Розчин для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій з очищуваних поверхонь, переважно металевих, в тому числі з алюмінію та його сплавів, що містить метиленхлорид, парафін і/або очищений бджолиний віск, чотирихлористий вуглець, ізопропіловий і/або бутиловий спирт, неонол, який відрізняється тим, що розчин додатково містить циклогексанон і толуол, при наступному співвідношенні компонентів, % мас: метиленхлорид 30-40 циклогексанон 15-20 толуол 15-20 парафін і/або очищений 0,4-1,0 бджолиний віск чотирихлористий вуглець 5-10 ізопропіловий і/або 10-20 бутиловий спирт неонол 3-8, при цьому всі інгредієнти в розчині мають підвищену питому поверхню і підвищену реологічну активність для інтенсифікації фізико-хімічних процесів, для чого піддані кавітаційному впливу в режимах розвинутої кавітації при віброрезонансних коливаннях. 20 Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Solution for removal of paint and/or enamel film based on epoxy-containing varnish-and-paint compositions from surfaces being cleaned

Автори англійською

Kiprov Oleksandr Volodymyrovych, Podrieza Serhii Mykhailovych, Pohyl Vadym Ilarionovych, Nemchyn Oleksandr Fedorovych

Назва патенту російською

Раствор для удаления слоя краски и/или эмали на основе эпоксидосодержащих лакокрасочных композиций с очищаемых поверхностей

Автори російською

Кипров Александр Владимирович, Подреза Сергей Михайлович, Похиль Вадим Илларионович, Немчин Александр Федорович

МПК / Мітки

МПК: C11D 7/00, C23G 5/00, C09D 9/00

Мітки: епоксидовмісних, поверхонь, шару, основі, лакофарбових, розчин, фарби, емалі, очищуваних, композицій, видалення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-72516-rozchin-dlya-vidalennya-sharu-farbi-i-abo-emali-na-osnovi-epoksidovmisnikh-lakofarbovikh-kompozicijj-z-ochishhuvanikh-poverkhon.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Розчин для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних лакофарбових композицій з очищуваних поверхонь</a>

Подібні патенти