Спосіб відновлення природного забарвлення гемоглобіну при виготовленні анатомічних препаратів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб відновлення природного забарвлення гемоглобіну при виготовленні анатомічних препаратів, який включає фіксацію препаратів розчином, що містить формальдегід, обсушування препаратів гігроскопічним матеріалом, відновлення природного забарвлення гемоглобіну, повторне обсушування препаратів гігроскопічним матеріалом та зберігання виготовлених препаратів зануреними у розчин, що містить гліцерин, ацетат калію (або натрію) та дистильовану воду, який відрізняється тим, що як фіксуючий розчин використовують 5 % формалін, а відновлення природного кольору гемоглобіну досягають зануренням препаратів у ємність із 96 % ізопропанолом на термін від однієї до п'яти годин, аж до повного відновлення забарвлення гемоглобіну, при цьому зберігають готові препарати зануреними у ємність із консервуючим розчином при такому співвідношенні компонентів: гліцерину - 700 мл, ацетату калію (або натрію) - 500 г, води дистильованої - 1000 мл.

Текст

Реферат: Спосіб відновлення природного забарвлення гемоглобіну при виготовленні анатомічних препаратів включає фіксацію препаратів розчином, що містить формальдегід, обсушування препаратів гігроскопічним матеріалом, відновлення природного забарвлення гемоглобіну, повторне обсушування препаратів гігроскопічним матеріалом та зберігання виготовлених препаратів зануреними у розчин. UA 72297 U (54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ ГЕМОГЛОБІНУ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ АНАТОМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ UA 72297 U UA 72297 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі біології, зокрема, до техніки виготовлення анатомічних препаратів. Корисна модель може бути використана для виготовлення якісних і об'єктивних анатомічних препаратів в біологічних, медичних, ветеринарних установах, які займаються музейною справою та проводять наукові дослідження, що потребують максимального збереження природного забарвлення анатомічних препаратів: 1) у медицині та ветеринарії - для створення постійних анатомічних препаратів із збереженням природного забарвлення, зумовленого кров'яним пігментом; 2) у науково-дослідній роботі - для збереження та дослідження змін в органах, які зумовлені перерозподілом крові та утворенням депо гемоглобіну при різних станах; 3) у музейній справі - з метою організації колекцій. В процесі виготовлення анатомічних препаратів, у результаті фіксації, під впливом розчину формальдегіду у воді, гемоглобін крові переходить у метгемоглобін брудно-бурого кольору. Оскільки під впливом етанолу метгемоглобін переходить в більш стійкий катгемоглобін, який має колір оксигемоглобіну, тобто, яскраво-червоного кольору. Це явище покладено в основу способу відновлення природного забарвлення, розробленого Кайзерлінгом (Привес М.Г. Методы консервирования анатомических препаратов / Ленинград: Мед гиз, 1956 - С. 54-55). Він складається з трьох фаз: 1. Фаза - консервування препарату у наступному розчині: формаліну - 200 мл, селітри (азотнокислого калію) - 15 г, оцтовокислого натрію (калію) - 30 г, води водопровідної - 1000 мл. 2. Фаза - власне відновлення. Проводять в етиловому спирті-ректифікаті. 3. Фаза - зберігання у розчині наступного складу: гліцерину - 200-350 мл, ацетату калію або (натрію) - 200-800 г, води дистильованої - 1000 мл. Недоліком даного способу є використання чистого етанолу у великих кількостях, який є відносно дорогим, окрім цього, спеціально облікується. Відомий також спосіб Кернера (Пономаренко Ф.М. Практичний посібник з ветеринарної музейної техніки / Харків; 1938 - С. 23-24), який ґрунтується на реакції окису вуглецю з гемоглобіном та переходом його в карбоксигемоглобін, який має стійке червоне забарвлення. Даний спосіб реалізується шляхом обробки матеріалу чадним газом. Свіжий препарат підвішують у герметичній ємності так, щоб чадний газ мав доступ до всієї поверхні препарату. Газування проводять впродовж декількох годин. Отримати окис вуглецю можна в результаті реакції між форміатом натрію та сірчаною кислотою. Замість форміату натрію можна використати мурашину кислоту. В колбу до 5-10 г форміату натрію додають по краплях сірчану кислоту, колбу попередньо підігрівають та закорковують корком з двома отворами: в перший отвір вставляють газовідвідну трубку, через яку окис вуглецю надходить в камеру, де знаходиться препарат; в другий отвір вставляють ділильну лійку з краном, заповнену сірчаною кислотою. Зберігають препарат у рідині Кайзерлінга, Н.Ф. Мельникова-Разведенкова. Недоліком способу є використання прекурсорів, зокрема сірчаної кислоти, робота з токсичним окисом вуглецю, що потребує спеціальних умов. Відомий також спосіб Йореса (Пономаренко Ф.М. Практичний посібник з ветеринарної музейної техніки / Харків; 1938. - С. 2324), котрий полягає в утворенні яскраво-червоного гемохромогену в результаті взаємодії між хлоралгідратом у водному розчині та гемоглобіном крові. Даний метод полягає в наступному: до розчину, який складається з 50 г формаліну, 50 г Карлзбадської солі, 1000 мл водопровідної води, додають 50 мл насиченого водного розчину хлоралгідрату. Препарат фіксують одну-дві доби. Після фіксації промивають шість годин і переносять у рідину наступного складу: гліцерину - 200-350 мл, ацетату калію або (натрію) - 200-800 г, води дистильованої - 1000 мл. Найбільш близьким по суті до способу, що заявляється, є спосіб відновлення природного забарвлення, розроблений Н.Ф. Мельниковим-Разведенковим (Ярославцев Б.М. Анатомическая техника / Фрунзе, 1961. С. 190-192). Він складається з трьох фаз. Перша фаза - препарат фіксується в першій рідині до припинення виділення з нього червоної крові. Препарат повинен забарвитись у брудно-бурий колір. Ця процедура займає від одного до декількох днів, в залежності від об'єму препарату. Ця рідина складається з наступних компонентів: формаліну - 100 мл, хлористого калію - 5 г, оцтовокислого натрію (калію) - 30 г, води водопровідної- 1000 мл. Друга фаза - препарат після фіксації виймають з ємності, обсушують гігроскопічним матеріалом і занурюють в етиловий спирт-ректифікат, де він залишається від декількох годин до однієї доби, доки не набуде яскравого природного забарвлення. Третя фаза - власне зберігання у розчині наступного складу: гліцерину - 600 мл, ацетату калію або (натрію) - 400 г, води дистильованої - 1000 мл. 1 UA 72297 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Відомий спосіб включає виготовлення, фіксацію препарату формаліном, після фіксації об'єкт з ємності обсушують гігроскопічним матеріалом з наступним зберіганням у розчині наступного складу гліцерину 600 мл, ацетат калію або (натрію) 400 г, води дистильованої 1000 мл. Заявлений спосіб і найближчий аналог мають суттєві спільні ознаки: фіксацію препаратів розчином, що містить формальдегід, відновлення природного забарвлення гемоглобіну, обсушування препаратів гігроскопічним матеріалом та зберігання виготовлених препаратів зануреними у розчин, що містить гліцерин, ацетат калію (або натрію) та дистильовану воду. Недоліком відомого способу є використання чистого етанолу в великих кількостях, який є достатньо дорогим і облікованим реактивом. Запропонований спосіб усуває недоліки найближчого аналога і забезпечує швидке і ефективне відновлення кольору гемоглобіну крові. Цей спосіб є нескладний у виконанні, не потребує дорогих матеріалів та спеціальних дозволів на роботу з облікованими реактивами. Він не вимагає складного спеціального обладнання, інструментарію, ним може оволодіти працівник без спеціальної освіти. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити зручний, ефективний і нескладний у практичному використанні спосіб відновлення природного забарвлення гемоглобіну в анатомічних препаратах, консервованих розчином формальдегіду, без використання етилового спирту. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що в якості фіксуючого розчину використовують 5 % формалін, відновлення природного кольору гемоглобіну досягають зануренням препаратів у ємність із 96 % ізопропанолом на термін від однієї до п'яти годин, до повного відновлення забарвлення гемоглобіну, а зберігають готові препарати зануреними у ємність з консервуючим розчином при наступному співвідношенні компонентів: гліцерину - 700 мл, ацетату калію (або натрію) - 500 г, води дистильованої - 1000 мл. Механізм реакції полягає в тому, що під впливом розчину формальдегіду у воді, гемоглобін крові переходить в метгемоглобін брудно-бурого кольору. При дії ізопропанолу метгемоглобін переходить в більш стійкий катгемоглобін, який має колір оксигемоглобіну, тобто, яскравочервоного кольору. Заявлений спосіб досягається внаслідок ретельного виконання всіх етапів способу, які відрізняються від найближчого аналога. Після виготовлення анатомічного препарату в жодному разі не можна змивати кров з його поверхні. Препарат уміщують в ємність із 5 % розчином формаліну у воді, який готують розведенням 37 % формаліну у співвідношенні 320 мл водопровідної води та 50 мл формаліну. Препарат кладуть на ватно-марлеві подушки так, щоб стінки не доторкалися до органа. Зверху препарат покривають трьома-чотирма шарами марлі з метою запобігання контакту препарату з повітрям. Якщо потрібно на препарат кладуть тягарець, щоб досягти повного занурення у консервуючу рідину, але так, щоб препарат під дією тягарця не деформувався. В консервуючій рідині, в залежності від об'єму препарату, експозиція становить від однієї до чотирнадцяти діб. Критерієм повної фіксації є зміна кольору препарату на брудно-сірий на поверхні, а при розрізанні - всередині. Якщо об'єкт містить багато крові, то він може забарвитись у чорний колір. У зафіксованому таким чином анатомічному препараті гемоглобін крові максимально переходить у метгемоглобін брудно-бурого або чорного кольору. Після фіксації препарат обсушують гігроскопічним матеріалом та уміщують у 96 % ізопропіловий спирт, де він знаходиться від однієї до п'яти годин, в залежності від швидкості відновлення забарвлення та об'єму. Механізм реакції полягає в тому, що під впливом розчину формальдегіду у воді, гемоглобін крові переходить у метгемоглобін брудно-бурого кольору. При дії ізопропанолу метгемоглобін переходить в більш стійкий катгемоглобін, котрий має колір оксигемоглобіну, тобто яскраво-червоного кольору. Надалі, для зберігання, готовий препарат переносять у рідину наступного складу: гліцерину - 700 мл, ацетату калію або (натрію) - 500 г, води дистильованої- 1000 мл. Такий склад консервуючого розчину забезпечує тривале і якісне зберігання виготовлених анатомічних препаратів. Таким чином наведені дані пояснюють технічний результат заявленого способу. Реалізацію заявленого способу здійснюють наступним чином: фіксацію свіжого матеріалу проводять спочатку у 5 % розчині нейтрального формаліну на водопровідній воді. Препарат уміщують у ємність з 5 % розчином формаліну у воді, який готують розведенням 37 % формаліну у співвідношенні 320 мл водопровідної води та 50 мл формаліну. Препарат кладуть на ватно-марлеві подушки так, щоб стінки ємності не доторкалися до органа. Зверху препарат покривають трьома-чотирма шарами марлі, з метою запобігання контакту препарату з повітрям. Якщо потрібно, на препарат кладуть тягарець, щоб досягти повного занурення у консервуючу 2 UA 72297 U 5 10 15 20 25 30 рідину, але так, щоб препарат під дією тягарця не деформувався. В консервуючій рідині, в залежності від об'єму препарату, експозиція становить від однієї до чотирнадцяти діб. Критерієм повної фіксації є зміна кольору препарату на брудно-сірий на поверхні, а при розрізанні - всередині. Якщо об'єкт містить багато крові, то він може забарвитись у чорний колір. Після фіксації препарат обсушують гігроскопічним матеріалом та уміщують у 96 % ізопропіловий спирт кваліфікації "ХЧ", де він знаходиться від однієї до п'яти годин, в залежності від швидкості відновлення забарвлення та об'єму органа. Після набуття кольору, препарат переносять у рідину наступного складу: гліцерину - 700 мл, ацетату калію або (натрію) - 500 г, води дистильованої - 1000 мл. Усі реактиви повинні відповідати кваліфікації "ХЧ" або "ЧДА". Приклад конкретного використання способу. В умовах лабораторії кафедри анатомії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, від трупів собак було відібрано два шлунки та двоє легень. Шлунки розкрили по великій кривизні, звільнили від залишків кормових мас та занурили у два фіксатори. Перший у рідину Мельникова-Разведенкова (найближчий аналог), а другий у запропонований фіксатор (заявлений спосіб). Те ж саме зробили з легенями. Одні легені наповнили фіксатором Мельникова-Разведенкова через лійку, вставлену у трахею, а другі - запропонованим методом. Дані органи були поміщені в ємність, на дно якої попередньо поклали ватно-марлеві подушки з метою запобігання деформації органів та кращого доступу фіксатора. Фіксатор готували розведенням 37 % формаліну у співвідношенні 320 мл водопровідної води та 50 мл нерозведеного 37 % формаліну. Зверху органи покрили також шаром марлі та вати, з метою запобігання спливання та пересихання. Усі об'єкти знаходились в фіксуючих рідинах протягом одного тижня. Після фіксації органи обсушували. Один шлунок занурили у 96 % етанол по пропису Мельникова-Разведенкова (найближчий аналог), а другий у 96 % ізопропанол (заявлений спосіб). Теж саме провели з легенями. Після трьох годин перебування в етанолі органи були перенесені у фіксатор Мельникова-Разведенкова, а після двох годин перебування у 96 % ізопропанолі органи перенесли у фіксатор наступного складу: гліцерину - 700 мл, ацетату калію або (натрію) - 500 г, води дистильованої - 1000 мл. Дані, отримані в результаті порівняння найближчого аналога та запропонованого способу, наведені у таблиці. Таблиця Порівняльна оцінка способів відновлення забарвлення гемоглобіну в анатомічних препаратах Найближчий аналог Фіксація матеріалу у фіксаторі наступного складу: формаліну - 100 мл, хлористого калію - 5 г, оцтовокислого натрію (калію) - 30 г, води водопровідної - 1000 мл Обсушування препаратів Заявлений спосіб Фіксація матеріалу у фіксаторі наступного складу: 37 % формаліну - 50 мл, водопровідної води - 320 мл гігроскопічним матеріалом Занурення у 96 % ізопропанол кваліфікації Занурення у 96 % етанол "ХЧ» Обсушування препаратів гігроскопічним матеріалом Зберігання препаратів у рідині наступного Зберігання препаратів у рідині наступного складу: гліцерину - 600 мл, ацетату калію або складу: гліцерину - 700 мл, ацетату калію або (натрію) - 400 г, води дистильованої - 1000 мл. (натрію) - 500 г, води дистильованої - 1000 мл. 35 40 При порівняльній оцінці обох методів відзначено, що відновлення кольору пройшло в обох випадках, проте запропонований нами спосіб дозволив зробити це значно простіше, з використанням меншої кількості реактивів та без використання етилового спирту. Певні відмінності виявлено у якості відновлення кольору. З використанням нашого методу відновлення пройшло скоріше і забарвлення було яскравіше. Таким чином, запропонований нами спосіб відновлення природного забарвлення гемоглобіну в анатомічних препаратах, консервованих розчином формаліну, є зручним, надійним, не складним у практичному використанні, а тому більш ефективним. 3 UA 72297 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб відновлення природного забарвлення гемоглобіну при виготовленні анатомічних препаратів, який включає фіксацію препаратів розчином, що містить формальдегід, обсушування препаратів гігроскопічним матеріалом, відновлення природного забарвлення гемоглобіну, повторне обсушування препаратів гігроскопічним матеріалом та зберігання виготовлених препаратів зануреними у розчин, що містить гліцерин, ацетат калію (або натрію) та дистильовану воду, який відрізняється тим, що як фіксуючий розчин використовують 5 % формалін, а відновлення природного кольору гемоглобіну досягають зануренням препаратів у ємність із 96 % ізопропанолом на термін від однієї до п'яти годин, аж до повного відновлення забарвлення гемоглобіну, при цьому зберігають готові препарати зануреними у ємність із консервуючим розчином при такому співвідношенні компонентів: гліцерину - 700 мл, ацетату калію (або натрію) - 500 г, води дистильованої - 1000 мл. 15 Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for renewal of natural color of hemoglobin at production of anatomical preparations

Автори англійською

Zaitsev Oleksandr Oleksandrovych, Lutsyk Dmytro Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ восстановления естественной окраски гемоглобина при изготовлении анатомических препаратов

Автори російською

Зайцев Александр Александрович, Луцик Дмитрий Александрович

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/483

Мітки: гемоглобіну, відновлення, забарвлення, природного, анатомічних, виготовленні, спосіб, препаратів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-72297-sposib-vidnovlennya-prirodnogo-zabarvlennya-gemoglobinu-pri-vigotovlenni-anatomichnikh-preparativ.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відновлення природного забарвлення гемоглобіну при виготовленні анатомічних препаратів</a>

Подібні патенти