Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб лікування ранньої анемії новонароджених дітей шляхом трансфузії еритроцитарної маси в пупкову вену, який відрізняється тим, що для трансфузії використовують автоеритроцитарну масу залишків пуповинної крові новонародженого, відібраних одразу після перетину пуповини та відділення новонародженого та змішаних з консервуючим й антизгортаючим засобом, причому перед трансфузією автоеритроцитарної маси еритроцити пуповинної крові новонародженого відмивають від плазми, консервуючого й антизгортаючого засобу фізіологічним розчином при центрифугуванні.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що виконують трансфузію еритроцитарної маси в об'ємі 15-60 мл/кг маси тіла новонародженої дитини.

3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що як консервуючий й антизгортаючий засіб пуповинної крові новонародженого застосовують препарат "Глюгіцир" при співвідношенні об'ємів препарату і крові 1:4.

Текст

Реферат: Спосіб лікування ранньої анемії новонароджених дітей шляхом трансфузії еритроцитарної маси в пупкову вену. Для трансфузії використовують автоеритроцитарну масу залишків пуповинної крові новонародженого, змішаних з консервуючим й антизгортаючим засобом. Перед трансфузією автоеритроцитарної маси еритроцити пуповинної крові новонародженого відмивають від плазми, консервуючого й антизгортаючого засобу фізіологічним розчином при центрифугуванні. UA 71422 U (12) UA 71422 U UA 71422 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, точніше до неонатології, і може бути використана для лікування ранньої анемії новонароджених дітей трансфузією автоеритроцитарної маси, виготовленої з пуповинної автокрові. За даними ВООЗ половина дитячих смертей настає в період новонародженості. Рання анемія є однією з найчастіших патологій у дітей раннього віку. Близько 20 % доношених дітей страждають на це захворювання, а серед недоношених рання анемія розвивається практично у всіх. При цьому тяжкість анемії тим вища, чим менше гестаційний вік дитини. Рання анемія новонароджених (гематокрит нижче 0,35) - виражена форма "фізіологічної" анемії новонароджених, має нормохромно-нормоцитний характер і є транзитною, гіпорегенераційною анемією. Частота виникнення ранньої анемії недоношених прямо залежить від маси тіла та терміну гестації. За даними літератури, вона розвивається у 20 % дітей при народженні в терміні гестації 32-34 тижні, 65 % - в терміні 29-31 тиждень і 100 % - 28 тижнів. Рання анемія сприяє розвитку хронічної гіпоксії, яка в свою чергу може призвести до затримки розумового та психомоторного розвитку дитини (Walter T. Infancy: mental and motor development / Am. J. Clin. Nutr.-1989.-V. 50.-P. 655-66). Нерідко в сучасній неонатологічній практиці для лікування новонароджених дітей, особливо недоношених, необхідно застосовувати компоненти донорської крові для кореляції обсягу циркулюючих еритроцитів. У недоношених дітей з дуже низькою масою тіла при народженні (менше 1500 г) і гестаційним віком менше 30 тижнів тяжка анемія, що потребує переливання еритроцитарної маси, складає до 90 % (Бисярина В.П., Казакова Л.М. Железодефицитная анемия у детей раннего возраста.- М., 1979.- С.176.). Відомий найчастіше використовуваний практичною медициною спосіб лікування ранньої анемії новонароджених дітей включає трансфузію донорської крові (The Premature Infants in Need of Transfusion (PINT) study: a randomized, controlled trial of a restrictive (low) versus liberal (high) transfusion threshold for extremely low birth weight infants /Kirpalani H., Whyte R.K., Andersen С et al. // J. Pediatr.-2006.-V.149, №3.-P.301-307). Основними недоліками відомого способу лікування є небезпека розвитку імунологічної реакції "трансплантат проти господаря" та високий ризик інфікування пацієнтів при інфузії донорської крові. До недоліків відомого способу відносять можливість розвитку ускладнень у новонароджених: емболія, тромбози, гіперволемія, анемія, аритмія, зупинка серця, мікроагрегація (в легенях), некротичний ентероколіт, ретрорентальна фіброплазія, гіпопротромбінемія, електролітний дисбаланс, тромбоцитопенія, гіпогамаглобулінемія, анафілактичні реакції. Відомий, вибраний за найближчий аналог, спосіб лікування ранньої анемії новонароджених дітей, який є найближчим до способу, що заявляється, по суті та досягнутому технічному результату та включає трансфузію еритроцитарної маси з донорської крові (Де Вейн, М. Парсли, Д. Ричардсон. Педиатрия / под ред. Дж. Греф.- Москва: "Практика", 1997. - 911 с). Порівняно із трансфузією донорської крові переливання еритроцитарної маси проявляє менше негативних впливів на організм новонародженого, оскільки маса містить меншу кількість компонентів крові, а значить вона безпечніша щодо трансмісивних інфекцій і антигенів. Проте й самі еритроцити з донорської крові можуть бути небезпечними в плані розвитку імунологічної реакції "трансплантат проти господаря" та інфікування пацієнтів. В основу корисної моделі поставлено задачу в способі лікування ранньої анемії новонароджених дітей шляхом заміни донорської еритроцитарної маси для трансфузії на автоеритроцитарну масу залишків пуповинної крові новонародженого створити безпечну, просту та доступну процедуру лікування. При реалізації пропонованого способу лікування ранньої анемії новонароджених дітей розвиток імунологічної реакції "трансплантат проти господаря" та інфікування пацієнтів відсутні. Поставлена задача вирішується тим, що створено спосіб лікування ранньої анемії новонароджених дітей шляхом трансфузії еритроцитарної маси в пупкову вену. Новим у створеному способі є те, що для трансфузії використовують автоеритроцитарну масу залишків пуповинної крові новонародженого, відібраних одразу після перетину пуповини та відділення новонародженого, змішаних з консервуючим й антизгортаючим засобом, причому перед трансфузією автоеритроцитарної маси еритроцити пуповинної крові новонародженого відмивають від плазми, консервуючого й антизгортаючого засобу фізіологічним розчином при центрифугуванні. Ще однією відмінністю способу, який заявляється, є те, що виконують трансфузію еритроцитарної маси в об'ємі 15-60 мл/кг маси тіла новонародженої дитини. Новим у створеному способі є також те, що як консервуючий й антизгортаючий засіб застосовують препарат "Глюгіцир" при співвідношенні об'ємів препарату і крові 1:4. 1 UA 71422 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Між сукупністю ознак корисної моделі та технічним результатом, якого можна досягти при її реалізації, існує причинно-наслідковий зв'язок. Фактори, що сприяють розвитку ранньої анемії новонароджених: - фізіологічна затримка зміни місця продукції еритропоетину з печінки на нирки; - передчасне підвищення тиску кисню під час переходу з плацентарного на легеневе дихання; - первісно знижений рівень гемотокриту; - посилене руйнування фетальних еритроцитів; - швидке виснаження та дефіцит гемопоетичних факторів, а також незрілість антиоксидантної системи захисту; - агресивність факторів анти- та постнатального періоду; - втрата крові при лабораторних дослідженнях. Незважаючи на те, що організм новонародженої дитини, особливо недоношеної, здатен компенсувати анемію, проте компенсаторні можливості у неї обмежені у зв'язку із загальною незрілістю. Тому необхідно вживати своєчасні заходи для лікування ранньої анемії новонароджених. За відомим способом-аналогом перед трансфузією еритроцитарної маси з донорської крові її перевіряють на наявність ВІЛ, вірусів гепатиту В і С, Treponema pallidum, цитомегаловірусу, на сумісність із кров'ю матері та її новонародженої дитини за резус-фактором. Донорська еритроцитарна маса повинна мати низький титр до антигенів груп крові. Окрім складнощів з тривалим підбором, перевіркою на інфекції та сумісність ці заходи не дають 100 % гарантії безпеки, тому переливання донорської еритроцитарної маси за відомим способом-аналогом пов'язане з ризиком передачі вірусних інфекцій (різні варіанти гепатиту В, С, цитомегалія, ВІЛ й ін.), сенсибілізації, розвитку реакції "трансплантат проти господаря". Автори пропонують просту у виконанні та доступну широкому колу пологових відділень методику трансфузії заздалегідь відібраної та підготованої автоеритроцитарної маси пуповинної крові новонародженого, яка виключає недоліки відомого способу-аналога. Переважний варіант виконання способу, що заявляється, передбачає обсяг трансфузії еритроцитарної маси - 15-60 мл/кг маси тіла новонародженої дитини. Величина обсягу трансфузованої еритроцитарної маси обрана дослідним шляхом і залежить від стану новонародженого малюка, об'єму залишків крові в пуповині та тяжкості ранньої анемії, на яку він страждає. В переважному варіанті виконання способу, що заявляється, як консервуючий й антизгортаючий засіб для пуповинної автокрові використовують препарат "Глюгіцир". Співвідношення об'ємів консерванту й пуповинної автокрові 1:4 за способом, що заявляється, вибране дослідним шляхом і з урахуванням рекомендацій виробника препарату "Глюгіцир". Збір залишків пуповинної крові проводять в асептичних умовах самоплином, що робить спосіб простим, дешевим, фізіологічним, швидким, доступним будь-якому (навіть районному чи сільському) відділенню для новонароджених. Спосіб лікування ранньої анемії новонароджених дітей, що заявляється, виконують наступним чином. В першу добу життя новонародженому, якому встановлено діагноз ранньої анемії (гематокрит нижче 0,35), призначають лікування шляхом трансфузії автоеритроцитарної маси з пуповинної крові новонародженого малюка. Усі маніпуляції виконують в строго стерильних умовах. Для взяття пуповинної крові використовують одноразовий контейнер марки "Гемокон 300/300" виробництва ОАО "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез", застосовуваний у донорстві. Після перетину пуповини та відділення дитини на вільний кінець пуповини накладають затискач, пуповину обробляють етиловим спиртом і виконують пункцію судини пуповини. У цей час одноразовий контейнер марки "Гемокон 300/300" з консервуючим й антизгортаючим засобом "Глюгіцир" (виробництва ВАТ "Дніпро-фарм" в м. Дніпропетровську) розміщують нижче за рівнем і збирають пуповинну кров, яка тече самопливом в контейнер. При цьому дотримуються співвідношення об'ємів препарату "Глюгіцир" і крові, як 1:4. Після припинення забору пуповинної автокрові забірну трубку зав'язують дворазовим вузлом і відсікають голку ножицями. Одноразовий контейнер з пуповинною кров'ю маркують (ПІБ матері, № історії пологів, дата заготовки, ПІБ лікаря). Контейнер з пуповинною кров'ю транспортують до місця зберігання (холодильник). Безпосередньо перед трансфузією готують автоеротроцитарну масу із пуповинної крові відмиванням еритроцитів від плазми та консерванта. Для цього в контейнер для відмивання еритроцитів марки К-250 (ОАО "Синтез", РФ) із пуповинною автокров'ю додають 100 мл фізіологічного розчину та в режимі м'якого центрифугування (1000 обертів/хв впродовж 10 2 UA 71422 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 хвилин) проводять поділ крові. Потім плазму, консервант і фізіологічний розчин відокремлюють у вільний контейнер, який відсікають й утилізують. Контейнер із готовою автоеритроцитарною масою додатково маркують. Далі виконують катетеризацію пупкової вени новонародженого малюка з діагностованою ранньою анемією. Трансфузію еритроцитарної маси хворому здійснюють через стандартну систему для переливання крові. Щоб підвищити рівень гематокриту до 0,40 і вище, переливають автоеритроцитарну масу в об'ємі 15-60 мл/кг маси тіла новонародженої дитини, причому, об'єм порції не перевищує 10 % обсягу циркулюючої крові немовляти. По завершенні переливання еритроцитарної маси навколо пупкової вени накладають шовковий кисетний шов, щоб при наступному переливанні її було легко виявити. Після видалення катетера шов затягують. Спосіб лікування ранньої анемії новонароджених дітей, що заявляється, було застосовано для лікування 25 немовлят з рівнем гематокриту менше 0,35. Всіх дітей виписали з пологового будинку в задовільному стані з нормальними показниками крові. В жодному випадку гемотрансфузій не спостерігали негативних побічних реакцій чи випадків інфікування немовлят. Конкретний приклад виконання способу, що заявляється. Приклад Недоношене немовля Л., хлопчик з масою тіла 1400 г, народився в строку гестації 28 тижнів від першої вагітності, від матері 30 років. Вагітність перебігала на тлі анемії вагітної 1-го ступеня. Після перетину пуповини та відділення малюка Л., на вільний кінець пуповини наклали затискач. Пуповину обробили етиловим спиртом і виконали пункцію пупкової вени. У цей час у одноразовий контейнер марки "Гемокон 300/300" з 15 мл консервуючого й антизгортаючого засобу "Глюгіцир" збирали 60 мл пуповинної крові (самопливом) в контейнер. Після припинення забору пуповинної автокрові забірну трубку зав'язали дворазовим вузлом і відсікли голку ножицями. Одноразовий контейнер з пуповинною кров'ю та консервантом маркували. Маркований контейнер з автокров'ю помістили в холодильник при +4 °C. За результатами повного обов'язкового лабораторного дослідження крові немовляти Л. гемоглобін склав 135 г/л, гематокрит - 0,35. Немовляті Л. встановили діагноз: рання анемія новонароджених. За станом здоров'я новонароджене недоношене немовля Л. було підключене до апарата штучної вентиляції легень, причому, концентрація кисню в дихальній суміші складала 35 %. Такий стан немовляти є показанням для негайної корекції ранньої анемії. Враховуючи наявність запасу пуповинної автокрові, вирішили лікувати недоношене немовля Л. за способом, що заявляється, - трансфузією автоеритроцитарної маси. Автоеротроцитарну масу із пуповинної крові немовляти Л. готували відмиванням еритроцитів від плазми та консерванту. Для цього в контейнер для відмивання еритроцитів марки К-250 із 60 мл пуповинної автокрові та 15 мл консерванту "Глюгіцир" додали 100 мл фізіологічного розчину і в режимі м'якого центрифугування (1000 обертів/хв. впродовж 10 хвилин) виконали поділ автокрові. Потім плазму, консервант і фізіологічний розчин відокремили у вільний контейнер, який відсікли й утилізували. Контейнер з 21 мл готової автоеритроцитарної маси додатково маркували. Трансфузію еритроцитарної маси хворому виконали через пупкову вену, використовуючи стандартну систему для переливання крові. Хворому новонародженому малюку Л. перелили автоеритроцитарну масу в об'ємі 21 мл, тобто 15 мл/кг маси його тіла. Після трансфузії рівень гематокриту підвищився до 0,50. Гемоглобін склав 170 г/л. Стан малюка стабілізувався, рівень кисню в дихальній суміші знизили до 21 %, зменшились дихальні розлади, що дозволило припинити виконувати щодо дитини штучну вентиляцію легень. По досягненню 2200 г маси тіла малюка виписали з пологового відділення в задовільному стані. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 1. Спосіб лікування ранньої анемії новонароджених дітей шляхом трансфузії еритроцитарної маси в пупкову вену, який відрізняється тим, що для трансфузії використовують автоеритроцитарну масу залишків пуповинної крові новонародженого, відібраних одразу після перетину пуповини та відділення новонародженого та змішаних з консервуючим й антизгортаючим засобом, причому перед трансфузією автоеритроцитарної маси еритроцити пуповинної крові новонародженого відмивають від плазми, консервуючого й антизгортаючого засобу фізіологічним розчином при центрифугуванні. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що виконують трансфузію еритроцитарної маси в об'ємі 15-60 мл/кг маси тіла новонародженої дитини. 3 UA 71422 U 3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що як консервуючий й антизгортаючий засіб пуповинної крові новонародженого застосовують препарат "Глюгіцир" при співвідношенні об'ємів препарату і крові 1:4. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating early anemia in newborns

Автори англійською

Zauralskyi Rostyslav Valentynovych, Dolhoshapko Olha Mykolaivna, Prokopchuk Yaroslav Dmytrovych

Назва патенту російською

Способ лечения ранней анемии новорожденных

Автори російською

Зауральский Ростислав Валентинович, Долгошапко Ольга Николаевна, Прокопчук Ярослав Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/14, A61P 7/06

Мітки: лікування, анемії, новонароджених, спосіб, ранньої, дітей

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-71422-sposib-likuvannya-ranno-anemi-novonarodzhenikh-ditejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування ранньої анемії новонароджених дітей</a>

Подібні патенти