Ресурсозберігаючий спосіб відновлення герметичності золотникової пари тракторних гідророзподільників

Номер патенту: 70697

Опубліковано: 25.06.2012

Автор: Мушкевич Олег Ігорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ресурсозберігаючий спосіб відновлення герметичності золотникової пари тракторних гідророзподільників шляхом нарощування зовнішньої поверхні золотника та взаємної притирки його по корпусу, який відрізняється тим, що нарощуванню підлягають виключно пояски, герметизуючи порожнину корпусу, пов'язану з підйомною порожниною гідроциліндра, при цьому нарощування відбувається фрикційним методом, наприклад латунюванням у середовищі гліцерину та підібраного флюсу, а притирка обмежується довжиною робочого переміщення золотника і в його робочій орієнтації.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що нарощування відбувається за допомогою приладу у вигляді важеля, поперек золотника шарнірно закріпленого на верстаті з одного боку та обладнаного вагою, яка переміщується при необхідності вздовж важеля з другого боку, і касетою між ними, в якій закріплена паралельно оброблюваному золотнику платівка, наприклад латунна, яка під дією ваги в робочому стані притискується до зовнішньої поверхні золотника.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що притирка золотника виконується у спеціальному приладі, на якому змонтовані обмежувачі лінійного переміщення золотника у межах робочого ходу та від'ємний важіль для переміщення золотника, а притирка відбувається у середовищі флюсів.

Текст

Реферат: UA 70697 U UA 70697 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до технології ремонту сільськогосподарських машин і може бути використана для відновлення герметичності золотникових пар тракторних гідророзподільників. Відомий спосіб відновлення герметичності золотникової пари тракторних гідророзподільників прийнятий за найближчий аналог, передбачає механічну обробку зношеної поверхні колодязя корпусу, нарощування поверхні золотника шляхом гальванічного осталювання чи хромування з подальшою механічною обробкою. Завершуючи операції доводка та притирка пари. [Черкун В.Е. Ремонт тракторных гидравлических систем - М. "Колос", 1984]. Недоліками цього способу є наступне. Нарощуванню зовнішньої поверхні піддається золотник по всій довжині, при цьому неробочі поверхні ізолюються, а дендрити, які утворюються на кромках, підлягають зачищенню. Відновлення по всій довжині поверхні золотника утворює технологічні труднощі для якісної притирки, а при механічній обробці хромового покриття утрачається частка хрому, відходи його і супутніх матеріалів при необережному поводженні потребують нейтралізації бо забруднюють довколишнє середовище. Крім того, реалізація цього способу потребує велику кількість спеціалізованого обладнання та матеріалів, як для механічної обробки так і для гальванічних операцій при значній трудомісткості і високій кваліфікації працівників. В основу запропонованого способу поставлена задача удосконалення способу відновлення герметичності золотникових пар тракторних гідророзподільників за рахунок спрощення необхідних операцій і зменшення обладнання та матеріалів, що знижує трудомісткість процесу та подовжує експлуатаційний строк відремонтованих гідророзподільників. Поставлена задача вирішується тим, що в способі відновлення герметичності золотникової пари тракторних гідророзподільників, при застосуванні нарощування зовнішньої поверхні золотника та взаємної притирки його по корпусу, відповідно до запропонованої корисної моделі, нарощуванню підлягають виключно пояски, герметизуючи порожнину корпусу, пов'язаного з підйомною порожниною гідроциліндра. Крім того, запропонований спосіб передбачає використання приладу, для притирки золотникової пари, у вигляді важеля, поперек золотника шарнірно закріпленого на верстаті з одного боку та обладнаного вагою, яка може переміщуватись при необхідності вздовж важеля, з другого боку і касетою між ними, в якій закріплена паралельно оброблюваному золотнику платівка із мідного сплаву, наприклад латунна, яка під дією ваги в робочому стані притискується до зовнішньої поверхні золотника. Кінцева притирка золотника по запропонованому способу відбувається у спеціальному приладі, на якому змонтовані обмежувачі лінійного переміщення золотника у межах робочого ходу та від'ємний важіль для переміщення золотника у робочій орієнтації, а притирка золотникової пари відбувається у середовищі флюсів. Нарощування поверхні золотника виключно на двох поясках золотника замість гальванічного нарощування по всій зовнішній поверхні, як у відомому способі, можливо виконати тільки застосовуючи відомий метод фрикційного латунювання і, таким чином, усунути потребу у таких операціях, котрі використовують у відомому способі, як шліфування, гальванічне покриття, нейтралізація хромових розчинів, а взаємна притирка золотника і корпусу у межах робочого ходу і в робочій орієнтації замість доводки колодязів під селективну зборку по групах, як у відомому способі, дозволяє значно спростити фінішні операції і поліпшити герметичність золотникової пари за рахунок вибіркового переносу латуні, і, як наслідок, технічним результатом є збереження ресурсів. Заявлений спосіб пояснюється кресленнями, де на Фіг.1 - зображена схема підключення золотникової пари до гідросистеми трактора; на Фіг.2 - схематичне зображення приладу для виконання фрикційного нарощування золотника - вид справа; на Фіг.3 - схематичне зображення приладу для виконання фрикційного нарощування золотника - вид спереду; на Фіг.4 - Схематичне зображення приладу для притирки золотника по корпусу після фрикційного нарощування. Заявлений спосіб здійснюється таким чином. Золотник 1 (див. Фіг.3) після демонтування з корпусу 2 піддається відновленню шляхом фрикційного нарощування по пояскам 3 та 4, при цьому інші пояски золотника, маючі знос еквівалентний зносу поясків 3 та 4, достатньо працездатні у межах своїх функцій. Відновлення відбувається на верстаті, наприклад токарному, де золотник закріплений у патроні через розрізну втулку 5 і притиснутий центром має контакт з платівкою 6, наприклад латунною, закріпленою у касеті 7, яка в свою чергу закріплена на державці 8. Державка 8 має трубчасте гніздо 9, в яке вставляється важіль 10 з вагою 11 та шарнір 12 із стойкою 13, 1 UA 70697 U 5 10 15 20 25 30 нерухомо пов'язану з верстатом 14 (наприклад з супортом). Під дією ваги 11 важіль 10 з державкою 8 та касетою 7 притискує платівку 6 до поверхні оброблюваного золотника 1. Зусилля тиску регулюється переміщенням ваги 11 вздовж важеля 10. Нарощений золотник 1 (див. Фіг.2) монтується з корпусом 2 та разом з ним встановлюється в прилад, який має основу 15 з обмежувачами 16 та 17 переміщування золотника 1 в межах робочого ходу та від'ємний важіль 18 для переміщення золотника під час притирки. Послідовність роботи при запропонованому способі наступна. Зношений золотник 1 закріплюється (див. Фіг.3) на верстаті у патроні через втулку 5. В касеті 7 закріплюється платівка 6, а після встановлення стійки 13 з державкою 8 монтується на останній касета 7. Регулюються положення платівки 6 для щільного прилягання до поверхні золотника у зоні поясків 3 та 4. Заздалегідь регулюється тиск платівки 6 на поверхню золотника 1 при встановленому у гніздо 9 важеля 10 положенням ваги 11. Після регулювальних робіт важіль 10 знімається, державка 8 відкидається у бік стійки 13 і робляться операції підготовки: Золотник 1 замірюють по діаметру на поясках 3 та 4, які зачищають мікронною шкуркою для діоксидації і вкривають шаром флюсу, наприклад гліцерином, для ізоляції поверхні від впливу повітря. Вводять платівку 6 у контакт з золотником 1, встановлюють важіль 10 з вагою 11 і придають золотнику обертальний рух. Час робочого контакту встановлюють експериментальним шляхом по замірам шару нанесеного матеріалу, його значення повинно бути в межах 4…10 мкм, а іноді і більше. Прилад розкривають, золотник знімають та приступають до операції притирки. Для цього золотник щільно монтують в корпус, закріплюють на основі 15 (див. Фіг.4) приладу, встановлюють важіль 18 при орієнтованому у робоче положення золотника. Золотник до монтажу у колодязь корпусу змащують флюсом наприклад, гліцерином, замість притиральної пасти. У процесі притирання, переміщення золотника між обмежувачами його лінійного переміщення, відбувається вибірковий переніс нанесеного на золотник металу (мідного сплаву) на поверхню колодязя корпусу, забезпечуючи достатню працездатність по переміщенню золотника і необхідну герметичність пари. Корисну модель можна застосовувати не тільки при ремонті гідророзподільників, але й при їх щорічному технічному обслуговуванні тому, що умови експлуатації після ремонту не дозволяють більше одного року забезпечити необхідну герметичність золотникової пари в місцях роботи розглянутих двох поясків, при цьому на інших ділянках золотникової пари втрати робочої рідини не регламентують роботу гідророзподільника, також запропонований спосіб нанесення латунного покриття може бути використаний у виробництві і при виготовленні нових гідророзподільників замість хромування. 35 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 50 1. Ресурсозберігаючий спосіб відновлення герметичності золотникової пари тракторних гідророзподільників шляхом нарощування зовнішньої поверхні золотника та взаємної притирки його по корпусу, який відрізняється тим, що нарощуванню підлягають виключно пояски, герметизуючи порожнину корпусу, пов'язану з підйомною порожниною гідроциліндра, при цьому нарощування відбувається фрикційним методом, наприклад латунюванням у середовищі гліцерину та підібраного флюсу, а притирка обмежується довжиною робочого переміщення золотника і в його робочій орієнтації. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що нарощування відбувається за допомогою приладу у вигляді важеля, поперек золотника шарнірно закріпленого на верстаті з одного боку та обладнаного вагою, яка переміщується при необхідності вздовж важеля з другого боку, і касетою між ними, в якій закріплена паралельно оброблюваному золотнику платівка, наприклад латунна, яка під дією ваги в робочому стані притискується до зовнішньої поверхні золотника. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що притирка золотника виконується у спеціальному приладі, на якому змонтовані обмежувачі лінійного переміщення золотника у межах робочого ходу та від'ємний важіль для переміщення золотника, а притирка відбувається у середовищі флюсів. 2 UA 70697 U 3 UA 70697 U Комп’ютерна верстка А. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Resource-saving method for restoration of tightness of spool-and-sleeve of tractor hydraulic distributors

Автори англійською

Mushkevych Oleh Ihorovych

Назва патенту російською

Ресурсосберегающий способ восстановления герметичности золотниковой пары тракторных гидрораспределителей

Автори російською

Мушкевич Олег Игоревич

МПК / Мітки

МПК: B23P 6/02

Мітки: золотникової, тракторних, герметичності, гідророзподільників, ресурсозберігаючій, пари, відновлення, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-70697-resursozberigayuchijj-sposib-vidnovlennya-germetichnosti-zolotnikovo-pari-traktornikh-gidrorozpodilnikiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ресурсозберігаючий спосіб відновлення герметичності золотникової пари тракторних гідророзподільників</a>

Подібні патенти