Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система комфортного клімату пасажирського вагона, що містить термоелектричний блок нагріву-охолодження повітря, блок регенеративного посередньо-випарного охолодження повітря, контактний теплообмінник, насоси, трубопроводи і запірно-регулюючу арматуру, яка відрізняється тим, що оснащена баком-акумулятором та теплообмінником повітря-рідина, з'єднаним контуром з баком-акумулятором, причому з контактного теплообмінника, приєднаного до одних з спаїв термоелектричних елементів, в залежності від полярності їх живлення, у бак-акумулятор подають нагріту або охолоджену рідину (залежно від пори року), а протилежні спаї термоелектричних елементів блока віддають теплоту у навколишнє середовище або сприймають теплоту з навколишнього середовища, причому в літню пору року теплообмінник гарячих спаїв термоелектричного блока приєднують до регенеративного посередньо-випарного охолоджувача.

Текст

Реферат: Система комфортного клімату пасажирського вагона містить термоелектричний блок нагрівуохолодження повітря, блок регенеративного посередньо-випарного охолодження повітря, контактний теплообмінник, насоси, трубопроводи і запірно-регулюючу арматуру. Система оснащена баком-акумулятором та теплообмінником повітря-рідина, з'єднаним контуром з баком-акумулятором, причому з контактного теплообмінника, приєднаного до одних з спаїв термоелектричних елементів, в залежності від полярності їх живлення, у бак-акумулятор подають нагріту або охолоджену рідину (залежно від пори року), а протилежні спаї термоелектричних елементів блока віддають теплоту у навколишнє середовище або сприймають теплоту з навколишнього середовища, причому в літню пору року теплообмінник гарячих спаїв термоелектричного блока приєднують до регенеративного посередньо-випарного охолоджувача. UA 70622 U (12) UA 70622 U UA 70622 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до систем кондиціювання повітря, а точніше до кондиціонерів для транспортних засобів, наприклад пасажирських залізничних вагонів, локомотивів тощо. Відомі термоелектричні кондиціонери, в яких повітря охолоджується за допомогою термоелементів (термопар), складених з двох послідовно з'єднаних мідними пластинами напівпровідників так, що вони створюють батарею. Гарячі і холодні спаї термобатареї обдуваються повітрям, рух якого здійснюється за допомогою вентилятора. Охолоджене на холодних спаях повітря подається у приміщення, для якого воно обробляється, а з гарячих спаїв - викидається в атмосферу. Надійність термоелектричних кондиціонерів дуже висока. Термоелектричні кондиціонери легко регулюються зміною напруги електричного струму, а переведення його з режиму охолодження в режим нагріву здійснюється перемиканням полярності живлення (див. "Развитие систем кондиционирования воздуха в кабинах самоходных машин". Михайлов В.А. и др. - М.: ЦНИИТЭИ тракторсельхозмаш, 1972. - 48 с.). Недоліками термоелектричних кондиціонерів є те, що коефіцієнти термодинамічної досконалості термоелектричних перетворювачів у значній мірі залежать від різниці температур між спаями і при збільшенні її швидко зменшуються, а при температурі навколишнього середовища вище 35 °C і повітряному охолодженні гарячих спаїв такі кондиціонери працюють малоефективно. Крім того, такий кондиціонер, як і інші кондиціонери будь-якого типу, не може бути використаний на технологічних зупинках поїзду з-за великої витрати енергії і малого її запасу в електричних акумуляторних батареях вагонів. Найближчим аналогом до корисної моделі, що заявляється, слугує пристрій кондиціювання повітря (патент України на корисну модель № 27324 від 25.10.07). Недоліком такого кондиціонера є те, що він, як і інші відомі кондиціонери, може бути задіяний тільки при русі транспортного засобу, тому що потребує для свого живлення досить значної кількості електроенергії, яка поповнюється тільки при наявності руху вагона і накопичується в його акумуляторі, ємності якого не достатньо для тривалої роботи системи кондиціювання. Технічна задача, яку вирішує дана корисна модель, полягає у накопиченні теплової енергії у вигляді теплоти або холоду у тепловому акумуляторі і використанні її протягом достатньо тривалого часу для створення комфортного клімату для людей. Суть корисної моделі полягає в тому, що система комфортного клімату пасажирського вагона, що містить термоелектричний блок нагріву-охолодження повітря, блок регенеративного посередньо-випарного охолодження повітря, контактний теплообмінник, насоси, трубопроводи і запірно-регулюючу арматуру. Згідно з корисною моделлю система оснащена бакомакумулятором та теплообмінником повітря-рідина з'єднаним контуром з баком-акумулятором, причому з контактного теплообмінника, приєднаного до одних з спаїв термоелектричних елементів, в залежності від полярності їх живлення, у бак-акумулятор подають нагріту або охолоджену рідину (залежно від пори року), а протилежні спаї термоелектричних елементів блока віддають теплоту у навколишнє середовище або сприймають теплоту з навколишнього середовища, причому в літню пору року теплообмінник гарячих спаїв термоелектричного блока приєднують до регенеративного посередньо-випарного охолоджувача. Основні елементи системи показані на фіг. 1, 2 і 3, де 1 - теплообмінник повітря-рідина; 2 повітряний фільтр; 3 - дефлектор; 4 - термоелектричний блок; 5 - жалюзі вентиляційного повітря; 6 - регенеративний посередньо-випарний охолоджувач повітря; 7 - бак-акумулятор; 8 діаметральні вентилятори; 9 - гідравлічні насоси; 10 - порожнина, наприклад, під дахом вагона, 11 - канали рециркуляційного повітря; 12 - труби існуючої системи опалення. Система працює таким чином. В літню пору року в баку-акумуляторі 7 накопичується охолоджена вода або інша теплоакумулююча речовина, що надходить до нього з холодних спаїв термоелектричного блока 4 по трубопроводу, обладнаному гідравлічним насосом 9. За допомогою другого гідравлічного насосу охолоджений теплоносій спрямовується до теплообмінника повітря-рідина 1, де охолоджує повітря, яке за допомогою діаметрального вентилятора 8 протікає по суміжних з рідинними каналах і, охолоджуючись, спрямовується до приміщення. В той же час другим діаметральним вентилятором повітря з порожнини 10 те ж саме повітря, яке представляє суміш свіжого, що надходить через дефлектор 3 і повітряний фільтр 2, і рециркуляційного 11, що надходить з приміщення по каналах 11, спрямовується в, так звані, "сухі" канали регенеративного посередньо-випарного охолоджувача повітря 6, де охолоджується за рахунок випарювання води, яка змочує поверхню суміжних з "сухими", так званих "мокрих" каналів. На виході з "сухих" каналів повітря додатково охолоджується на ребрах радіатора, встановленого на холодних спаях термоелектричного блока, після чого частина його подається у приміщення, а друга частина спрямовується у "мокрі" канали, з яких воно подається на термоелектричний блок для охолодження гарячих спаїв термоелементів, а потім у порожнину 10. Надлишкове 1 UA 70622 U 5 10 15 20 повітря, кількість якого дорівнює кількості того, що потрапило ззовні через дефлектор, викидається назовні через жалюзі вентиляційного повітря 5. В холодну пору року система працює наступним чином. Зміною полярності живлячого термоелементи струму холодні спаї термоелементів термоелектричного блока стають гарячими і навпаки. Циркулююча речовина в контурі термоелектричний блок-бак акумулятор гріється. Гаряча речовина подається на теплообмінник, в якому підігріває повітря, яке подається у опалюване приміщення. Частина теплоносія з баку-акумулятору може спрямовуватись в труби існуючої системи опалення 12 для вирівнювання температури у приміщенні. В той же час друга частина повітря з порожнини 10 подається вентилятором у "сухі" канали регенеративного посередньо-випарного охолоджувача 6, охолоджуючись "мокрим" повітрям, відбирає теплоту з гарячих спаїв радіатора термоелектричного блока і знову викидається в порожнину, в яку надходить вентиляційне повітря з атмосфери і рециркуляційне повітря з приміщення, для якого воно обробляється. Надлишок викидається назовні. Робота системи в жарку пору року дозволяє економити енергію за рахунок використання випарного охолодження повітря в регенеративному посередньо-випарному охолоджувачі, а в холодну пору року економія енергії відбувається за рахунок роботи в режимі теплового насосу. Економія коштів забезпечується також цілорічним її використанням системи. Наявність баку-акумулятора і регенеративного посередньо-випарного блока дозволяє забезпечити потрібну кількість енергії для охолодження або нагріву повітря, що подається в приміщення протягом достатньо тривалого часу при мінімальній потребі в електричній енергії, що забезпечує можливість її роботи під час технологічних стоянок. В пасажирських вагонах як бак-акумулятор може бути використаний котел існуючої системи опалення. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 Система комфортного клімату пасажирського вагона, що містить термоелектричний блок нагріву-охолодження повітря, блок регенеративного посередньо-випарного охолодження повітря, контактний теплообмінник, насоси, трубопроводи і запірно-регулюючу арматуру, яка відрізняється тим, що оснащена баком-акумулятором та теплообмінником повітря-рідина, з'єднаним контуром з баком-акумулятором, причому з контактного теплообмінника, приєднаного до одних з спаїв термоелектричних елементів, в залежності від полярності їх живлення, у бакакумулятор подають нагріту або охолоджену рідину (залежно від пори року), а протилежні спаї термоелектричних елементів блока віддають теплоту у навколишнє середовище або сприймають теплоту з навколишнього середовища, причому в літню пору року теплообмінник гарячих спаїв термоелектричного блока приєднують до регенеративного посередньо-випарного охолоджувача. 2 UA 70622 U 3 UA 70622 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

System of comfortable climate of passenger car

Автори англійською

Khrystian Yevhen Vasyliovych, Miamlin Serhii Vitaliiovych, Novikov Mykola Mykolaiovych, Trudov Stanislav Borysovych, Habrinets Volodymyr Oleksiiovych, Tytarenko Ihor Valeriiovych

Назва патенту російською

Система комфортного климата пассажирского вагона

Автори російською

Христян Евгений Васильевич, Мямлин Сергей Витальевич, Новиков Николай Николаевич, Трудов Станислав Борисович, Габринец Владимир Алексеевич, Титаренко Игорь Валерьевич

МПК / Мітки

МПК: B60H 1/00

Мітки: комфортного, вагона, клімату, пасажирського, система

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-70622-sistema-komfortnogo-klimatu-pasazhirskogo-vagona.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система комфортного клімату пасажирського вагона</a>

Подібні патенти