Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Сепаратор зерна, який містить відцентрово-пневматичну віялку і вібровідцентрові решета, розміщені в циліндричному кожусі з кільцевими вивантажувальними скребковими транспортерами і люками для обслуговування решіт, встановлених в нижній частині циліндричного кожуха гвинтових поверхонь, з'єднаних з кільцевим днищем транспортера вивантаження очищеного зерна, який відрізняється тим, що на люці для обслуговування нижнього решета, з його внутрішньої сторони, встановлені дві ділянки гвинтових поверхонь з взаємно протилежним нахилом і приляганням одна до одної в верхній частині люка.

2. Сепаратор зерна за п. 1, який відрізняється тим, що очисник отворів нижнього решета встановлений в кожусі за люком в напрямку обертання вібровідцентрових решіт.

Текст

Реферат: UA 70603 U UA 70603 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільськогосподарської техніки, зокрема до сепараторів для розділення зернових сумішей за розмірами і аеродинамічними властивостями їх компонентів. Відомі сепаратори зерна, які мають відцентрово-пневматичні віялки і вібровідцентрові решета, розміщені в циліндричному кожусі з кільцевими вивантажувальними скребковими транспортерами і люками для обслуговування решіт [Авторське свідоцтво СРСР № 1105246, В07В 1/28, 1984]. Так як вивантаження основної фракції очищеного зерна здійснюється за рахунок кільцевого скребкового транспортера, то це призводить до значних витрат енергії і пошкодження зерна, що знижує ефективність такого сепаратора. Прототипом прийнято зерновий сепаратор, який має відцентрово-пневматичні віялки і вібровідцентрові решета, розміщені в циліндричних кожухах з кільцевими вивантажувальними скребковими транспортерами і люками для обслуговування решіт, встановлених в нижніх частинах циліндричних кожухів гвинтових поверхонь, з'єднаних з кільцевими днищами скребкових транспортерів вивантаження очищеного зерна [Конструкторська документація на "Сепаратор виброцентробежный зерноочистительный A1-БЦС-100", ВАТ "Вібросепаратор", Житомир, 1979]. Вивантаження основної фракції - очищеного зерна здійснюється кільцевим скребковим транспортером і частково самопливом гвинтовими поверхнями, що зменшує споживання енергії на вивантаження зерна з сепаратора і його пошкодження. Але вивантаження частини очищеного зерна, яка не вивантажилась самопливом гвинтовими поверхнями, здійснюється кільцевими скребковими транспортерами, що призводить до збільшення споживання енергії і пошкодження цієї частини очищеного зерна, що знижує ефективність такого сепаратора. Задачею корисної моделі є створення сепаратора зерна, в якому завдяки новій конструкції механізму вивантаження очищеного зерна досягається зменшення споживання енергії на привід сепаратора, зменшення травмування зерна і покращення якості роботи вібровідцентрових решіт. Вирішення задачі досягається завдяки тому, що сепаратор зерна, який містить відцентровопневматичну віялку і вібровідцентрові решета, розміщені в циліндричному кожусі з кільцевими вивантажувальними скребковими транспортерами і люками для обслуговування решіт, встановлених в нижній частині циліндричного кожуха гвинтових поверхонь, з'єднаних з кільцевим днищем транспортера вивантаження очищеного зерна, відрізняється тим, що на люці для обслуговування нижнього решета, з його внутрішньої сторони встановлені дві ділянки гвинтових поверхонь з взаємно протилежним нахилом і приляганням одна до одної в верхній частині люка. При цьому очисник отворів нижнього решета встановлений в кожусі за люком в напрямку обертання вібровідцентрових решіт. Завдяки встановленню на люці для обслуговування нижнього решета, з його внутрішньої сторони двох ділянок гвинтових поверхонь з взаємно протилежним нахилом і приляганням одна до одної в верхній частині люка досягається гравітаційне переміщення очищеного зерна в напрямках до встановлених в нижній частині кожуха гвинтових поверхонь, з'єднаних з кільцевим днищем скребкового транспортера, і виведенням основної маси очищеного зерна за межі сепаратора самопливом, що не потребує затрат енергії на його вивантаження. А так як очисник отворів нижнього решета встановлюється в кожусі за люком в напрямку обертання вібровідцентрових решіт, то цим забезпечується спрямування нижньою частиною однієї гвинтової поверхні значної маси очищеного зерна під очисник, що запобігає травмування цього зерна, так як воно не попадає на елементи конструкції очисника. Приклад запропонованого сепаратора зерна показано на кресленні, де фіг. 1 - вертикальний розріз сепаратора; фіг. 2 - горизонтальний розріз сепаратора по А-А; фіг. 3 - вид на люк обслуговування нижнього решета з середини сепаратора. Сепаратор зерна складається з відцентрово-пневматичної віялки 1, вібровідцентрових решіт 2, встановлених за допомогою шарнірно-важільних підвісок 3 на остові 4, розміщених в кожусі 5 з кільцевими вивантажувальними транспортерами 6, 7, 8, 9 і встановлених в нижній частині кожуха 5 гвинтових поверхонь 10, з'єднаних з кільцевим днищем 11. В кожусі 5 встановлені люки 12, 13, 14 для обслуговування відповідно верхніх, середніх і нижніх решіт 2 і виконані вихідні лотки 15, 16, 17, 18 для виведення відповідно дрібної домішки, подрібненого зерна, крупної домішки і очищеного зерна. Кільцевий вивантажувальний транспортер 8 має днище, виконане у вигляді решітного диска 19, розміри отворів якого одинакові з розмірами отворів решета 2. Для вивантаження зернівок кільцевим вивантажувальним транспортером 9 в кожусі 5 виконане вікно 20, сполучене з вихідним лотком 18 очищеного зерна. 1 UA 70603 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Віялка 1 має вхідний патрубок 21 і шибери 22, вхідні жалюзійні отвори 23, конічний пневмотранспортер 24, з'єднаний з циліндричною жалюзійною перетинкою 25, яка в свою чергу з'єднана з конічною стінкою 26. На остові 5 закріплені розкидачі 27, 28 зернової суміші і привідний шків 29. Вібровідцентрові решета 2 закріплені на каркасі 30. До каркаса 30 приєднана траверса 31, через яку коливальний рух від вібратора 32 шатуном 33 з шарнірно-упорною головкою 34 передається решетам 2. Віялка 1 сполучена з відстійною камерою 34 і нижньою частиною кожуха 5. Відстійна камера 34 має вікно 35, клапан 36 і вихідний лоток 37. На люці 14 (фіг. 2, 3) закріплені дві ділянки гвинтових поверхонь 38 і 39 з взаємно протилежним нахилом і приляганням одна до одної в верхній частині люка 14, а за люком 14 в напрямку обертання вібровідцентрових решіт 2 в кожусі 5 встановлений очисник 40 отворів нижнього решета (напрямок обертання решіт 2 показано суцільною лінією з стрілкою). До нижньої частини решета 2 закріплені щітки 41. Всі елементи конструкції сепаратора встановлені на рамі 42. Кільцевий пневмосепаруючий канал 43 створений конічною стінкою 26 і розкидачем 27. Сепаратор зерна працює наступним чином. Зерновий матеріал, що підлягає розділенню на фракції, через завантажувальний патрубок 21 при відкриванні шиберів 22 самопливом надходить на розкидач 25, який обертається разом з остовом 4. Розкидач 25 завдяки відцентровим силам, рівномірно розподіляє зерновий матеріал всередині відцентрово-пневматичної віялки 1. Повітряний потік, підведений до відстійної камери 34 через вікно 35 від зовнішнього джерела. Завдяки повітряному потоку в відцентровопневматичній віялці 1 відбувається виділення легких домішок від основної зернової маси. Легкі домішки повітряним потоком транспортуються до відстійної камери 34, де осідають і вивантажуються в патрубок 37 за межі сепаратора. Основна зернова маса під дією сили ваги поступає на розкидач 28, який розподіляє її рівномірно по внутрішній поверхні вібровідцентрових решіт 2. Під дією відцентрових сил, сили коливального руху та ваги відбувається розділення зернової маси на фракції в залежності від розмірів часток зернової маси, при цьому дрібніші частки виходять в верхній частині вібровідцентрових решіт 2, частки більших розмірів виходять в середній частині, основне зерно - в нижній частині, а крупні домішки сходять з поверхні решіт 2. Фракції відповідно скребками 6, 7, 8, 9 направляються в вихідні лотки 15, 16, 17, 18 і вивантажуються за межі сепаратора. Частина фракції очищеного зерна нижнім решетом вивантажується самопливом по гвинтовим поверхням 38 і 39, при цьому матеріал по гвинтовій поверхні 38 рухається з верхнього боку, а по поверхні 39 - з нижнього боку і спрямовується по поверхні 10 в лоток 18 (рух зерна позначено штриховими лініями з стрілками), в якому повітряним потоком додатково очищується від легких частинок. Таким чином, сепаратор зерна, який містить відцентрово-пневматичну віялку і вібровідцентрові решета, розміщені в циліндричному кожусі з кільцевими вивантажувальними скребковими транспортерами і люками для обслуговування решіт, встановлених в нижній частині кожуха гвинтових поверхонь, з'єднаних з кільцевим днищем скребкового транспортера вивантаження очищеного зерна, за рахунок закріплення на люці для обслуговування нижнього решета двох ділянок гвинтових поверхонь з взаємно протилежним нахилом і приляганням одна до одної в верхній частині люка, забезпечує вивантаження основної маси очищеного зерна з сепаратора самопливом, що зменшує затрати енергії, а за рахунок встановлення очисника отворів нижнього решета в кожусі за люком в напрямку обертання вібровідцентрових решіт зменшення травмування зерна. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 1. Сепаратор зерна, який містить відцентрово-пневматичну віялку і вібровідцентрові решета, розміщені в циліндричному кожусі з кільцевими вивантажувальними скребковими транспортерами і люками для обслуговування решіт, встановлених в нижній частині циліндричного кожуха гвинтових поверхонь, з'єднаних з кільцевим днищем транспортера вивантаження очищеного зерна, який відрізняється тим, що на люці для обслуговування нижнього решета, з його внутрішньої сторони, встановлені дві ділянки гвинтових поверхонь з взаємно протилежним нахилом і приляганням одна до одної в верхній частині люка. 2. Сепаратор зерна за п. 1, який відрізняється тим, що очисник отворів нижнього решета встановлений в кожусі за люком в напрямку обертання вібровідцентрових решіт. 2 UA 70603 U 3 UA 70603 U Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Grain separator

Автори англійською

Prylutskyi Anatolii Nazarovych, Nechaiev Volodymyr Petrovych, Shulha Pavlo Mykhailovych

Назва патенту російською

Сепаратор зерна

Автори російською

Прилуцкий Анатолий Назарович, Нечаев Владимир Петрович, Шульга Павел Михайлович

МПК / Мітки

МПК: B07B 1/26

Мітки: зерна, сепаратор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-70603-separator-zerna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Сепаратор зерна</a>

Подібні патенти