Спосіб отримання лікувально-профілактичного засобу на основі фармакологічно-активної субстанції з рослинної сировини

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб отримання лікувально-профілактичного засобу на основі фармакологічної активної субстанції з рослинної сировини, що включає технологічний етап екстрагування, який відрізняється тим, що екстракцію біологічно активних речовин з кореневищ і коренів любистку лікарського здійснюють у два етапи, причому спочатку екстракцію проводять 55 % етиловим спиртом, потім відокремлений шрот піддають повторному екстрагуванню підігрітою до температури 96-100°С дистильованою водою, обидва екстракти об'єднують з подальшим упарюванням їх до вмісту в екстракті сухого залишку 30-45 %.

Текст

Реферат: Спосіб отримання лікувально-профілактичного засобу на основі фармакологічної активної субстанції з рослинної сировини включає технологічний етап екстрагування. Екстракцію біологічно активних речовин з кореневищ і коренів любистку лікарського здійснюють у два етапи, спочатку екстракцію проводять 55 % етиловим спиртом, потім відокремлений шрот піддають повторному екстрагуванню підігрітою до температури 96-100 °С дистильованою водою. Обидва екстракти об'єднують з подальшим упарюванням їх до вмісту в екстракті сухого залишку 30-45 %. UA 70207 U (12) UA 70207 U UA 70207 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, зокрема фармакології, і може бути використана у фармацевтичній промисловості при виготовленні лікарських засобів. Відомий спосіб отримання лікувально-профілактичного засобу на основі фармакологічної активної субстанції з рослинної сировини, що включає технологічний етап екстрагування [1]. За відомим способом подрібнену рослинну сировину, зокрема надземну частину яглиці звичайної, двічі екстрагують водою, підігрітою до температури 90 °С з наступною її фільтрацією та сушкою. Недоліком відомого способу є недостатній рівень технологічності, який обумовлений екстрагуванням лише одним водним розчинником, що у свою чергу веде до звуження фармакологічної активності. В основу корисної моделі поставлене задача вдосконалити відомий спосіб, в якому шляхом додаткового технологічного прийому, спрямованого на отримання лікувально-профілактичного засобу на основі фармакологічної активної субстанції з рослинної сировини, зокрема, кореневищ і коренів любистку лікарського з високим вмістом біологічно активних речовин, досягають підвищення технологічності способу, а отже, розширення фармакологічної активності засобу в цілому. При вирішенні технологічної задачі були взято до уваги те, що любисток лікарський, зокрема його підземні органи - кореневища і корені характеризуються наявністю в них широкого спектра біологічно активних речовин: ефірні олії, жирні кислоти, полісахариди, дубильні речовини, флавоноїди, аскорбінова та органічні кислоти, гідроксикоричні кислоти, кумарини, та мікроелементи, які виявляють протимікробні та нефропротекторні властивості [2, 3]. Окрім цього, фармакологічна активність любистку лікарського зумовлена наявністю в ньому фталідних компонентів ефірної олії, яка легко реагує з рецепторами тканин, внаслідок доброї розчинності у жирах, та впливає на фізіологічні механізми діяльності органів [4]. Виходячи з наведеного, у відомому способі отримання лікувально-профілактичного засобу на основі фармакологічної активної субстанції з рослинної сировини, відповідно до корисної моделі, екстракцію біологічно активних речовин з кореневищ і коренів любистку лікарського здійснюють у два етапи, причому спочатку екстракцію проводять 55 % етиловим спиртом, потім відокремлений шрот піддають повторному екстрагуванню підігрітою до температури 96-100°С дистильованою водою, обидва екстракти об'єднують з подальшим упарюванням їх до вмісту в екстракті сухого залишку 30-45 %. Спосіб здійснюють наступним чином. Подрібнену суху рослинну сировину (кореневища і корені любистку лікарського) спочатку екстрагують протягом 24 годин 55 % етанолом. Спиртовий екстракт зливають, шрот віджимають. Відокремлений шрот заливають підігрітою до температури 96-100°С дистильованою водою і екстрагують на киплячій водяній бані протягом 2 годин. Одержані екстракти об'єднують, змішують та упарюють до вмісту в екстракті сухого залишку 30-45 %. Отримана субстанція - це густий розчин темно-коричневого кольору, з пряним смаком та приємним специфічним запахом. Приклад 1. 50 г подрібнених кореневищ і коренів любистку лікарського, з розміром часток 5-7 мм, екстрагували 500 мл 55 % спирту етилового, при перемішуванні протягом 24 год. Вихід екстрактивних речовин із спиртового екстракту становив 31,6 %. Екстракт фільтрували, а шрот повторно піддавали екстракції 350 мл підігрітої до 98°С дистильованої води на киплячій водяній бані протягом 2 годин. Водний екстракт відфільтровували, його вихід становив 11,8 %, та об'єднали із спиртовим. Екстракти змішали та упарили практично наполовину. Загальний вихід екстрактивних речовин становив 21,7 г. Вихід екстрактивних речовин становив 43,4%. Одержано густий екстракт з пряним смаком та приємним специфічним запахом. Приклад 2. З метою визначення протимікробної активності екстракту кореневищ і коренів любистку лікарського експериментальні дослідження проведено на 6-ти музейних штамах мікроорганізмів - Staphylococcus aureus 203 (АТСС 6538), Escherichia coli (АТСС), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027), Salmonella typhimurium (АТСС 55), Candida albicaus (ATCC 889-653), Bacillus subtilis (ATCC 6633), використовуючи нерозведений та розведений на МПБ (м'ясо-пептонному бульйоні) екстракти у співвідношеннях 1:10 і 1:100. Бактерицидні та бактеріостатичні властивості досліджуваних екстрактів визначали за наявністю і характером росту культур мікроорганізмів. Визначали також чутливість музейних штамів мікроорганізмів до досліджуваного препарату методом дифузії в агар. За результатами проведених випробувань, було встановлено, що нерозведений екстракт кореневищ і коренів любистку лікарського проявляє бактерицидні властивості по відношенню до Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Candida albicaus. 1 UA 70207 U Бактеріостатичні властивості досліджуваний продукт виявляє при розведенні 1:10 по відношенню до цих же мікроорганізмів. Практично нечутливими до досліджуваного продукту є Pseudomonas aeruginosa і Bacillus subtilis ні у розведеному, ні у нативному екстрактах. Результати дослідів наведено у таблиці 1. 5 Таблиця 1 10 15 20 25 Протимікробна активність екстракту кореневищ і коренів любистку лікарського Розведення екстракту Діаметр зон Музейний штам затримки росту, мм Нативний 1:10 1:100 Staphylococcus aureus (АТСС + ++ 22 6538) Escherichia coli (ATCC) + ++ 24 Pseudomonas aeruginosa (ATCC ++ +++ +++ 9027) Salmonella typhimurium (ATCC 55) ++ +++ +++ Candida albicaus (ATCC 889-653) + ++ +++ 17 Bacillus subtilis (ATCC 6633) + ++ +++ 10 Примітки: 1. «-» - відсутність росту на МПБ 2. «+» - поодинокі колонії на МПБ 3. «++»- помірний ріст на МПБ 4. «+++» - густий ріст на МПБ Одержані результати досліджень показують, що екстракт кореневищ і коренів любистку лікарського має виражену протимікробну активність, проявляючи бактерицидний та бактеріостатичний вплив на найбільш широко розповсюджені, в тому числі і при нефрологічних захворюваннях, патогенні штами мікроорганізмів. Приклад 3. З метою визначення нефропротекторних властивостей екстракту кореневищ і коренів любистку лікарського проведено експериментальні дослідження моделювання етиленгліколевої гострої ниркової недостатності на 45 білих мишах масою 15-25 г, яким підшкірно вводили етиленгліколь в дозі 10 мл/кг. Екстракт любистку в дозі 750 мг/кг (за екстрактивними речовинами) та препарати порівняння вводили протягом 3 діб до моделювання гострої ниркової недостатності, востаннє за 30-40 хв. Як препарати порівняння використовували такі лікарські засоби, як хофітол, леспенефрил, корвітин. Оцінювали виживаність тварин протягом доби [5]. Результати дослідження на етиленгліколевій моделі гострої ниркової недостатності наведено в таблиці 2. Таблиця 2 Вплив екстракту любистку лікарського та препаратів порівняння на виживаність мишей із етиленгліколевою інтоксикацією № 1 2 3 4 5 Група тварин Вижило n Модельна патологія 12 (етиленгліколь) Екстракт любистку (750 мг/кг) + 12 етиленгліколь Леспенефрил (5 мл/кг) + 6 етиленгліколь Корвітин (100 мг/кг) + 7 етиленгліколь Хофітол (5 етиленгліколь мл/кг) + 8 Загинуло Статистична Виживаність, достовірність % різниці 0 12 0 2 10 16,7 0 6 0 1 6 14,3 3 5 37,5 Примітки: 1. n - кількість тварин у групі; 2. н/д - недостовірні відмінності. 2 Р2-1< 0,05 Р3-1- н/д Р3-2 < 0,05 Р4-1 - н/д р4-3-н/д Р5-1 < 0,01 Р5-2-н/д Р5-3 -0,01 Р5-4-н/д UA 70207 U 5 10 Ці результати свідчать, що за інтегральним критерієм захисної дії (виживаністю) при етиленгліколевій ГНН екстракт любистку на відміну від корвітину та леспенефрилу виявив помірні, але вірогідні нефропротекторні властивості, оскільки забезпечив виживання 16,7% піддослідних мишей (р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preparing composition for treatment and prophylaxis based on pharmacological active ingredient from herbal raw material

Автори англійською

Chelin Nina Vasylivna, Marchyshyn Svitlana Mykhailivna, Demydiak Ol`ha Liutoslavivna

Назва патенту російською

Способ получения лечебно-профилактического средства на основе фармакологической активной субстанции из растительного сырья

Автори російською

Челин Нина Васильевна, Марчишин Светлана Михайловна, Демидяк Ольга Лютославовна

МПК / Мітки

МПК: A61K 9/08

Мітки: спосіб, засобу, отримання, фармакологічно-активної, основі, сировини, рослинної, лікувально-профілактичного, субстанції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-70207-sposib-otrimannya-likuvalno-profilaktichnogo-zasobu-na-osnovi-farmakologichno-aktivno-substanci-z-roslinno-sirovini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб отримання лікувально-профілактичного засобу на основі фармакологічно-активної субстанції з рослинної сировини</a>

Подібні патенти