Спосіб профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей шкільного віку в умовах організованого колективу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей шкільного віку в умовах організованого колективу, що полягає в прийомі імуностимулюючих препаратів рослинного походження, який відрізняється тим, що як імуностимулюючий препарат рослинного походження призначають Флавозід у вигляді сиропу протягом 14 днів.

Текст

Реферат: Спосіб профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей шкільного віку в умовах організованого колективу полягає в прийомі імуностимулюючих препаратів рослинного походження. Як імуностимулюючий препарат рослинного походження призначають Флавозід у вигляді сиропу протягом 14 днів. UA 70206 U (54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ОРГАНІЗОВАНОГО КОЛЕКТИВУ UA 70206 U UA 70206 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, зокрема педіатрії, і стосується удосконалення методів сезонної профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) у перед епідемічній період у дітей шкільного віку в умовах організованого колективу. Діти шкільного віку, які виховуються в умовах організованого колективу, наприклад в дитячих будинках, належать до групи високого ризику інфікування, тому що для них притаманна висока соціальна активність і тісний контакт усередині колективу. Так, за даними багатьох дослідників рівень захворюваності на ГРВІ серед дітей організованих колективів перевищує показники дітей з сімей. Відомий спосіб профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей шкільного віку (Суркина И.Д. Индуцирующие интерферон эффекты дипиридамола: противовирусные и регуляторные. - Тер. Архив, 2000. Т. 72. № 8. С. 61-64.), що включає використання сучасних індукторів інтерферону (аміксин, циклоферон), які за результатами подвійних плацебоконтролюючих досліджень є ефективними препаратами для профілактики сезонних епідемій ГРВІ Аміксин та циклоферон - індуктори біосинтезу інтерферону, при цьому перший виступає переважно індуктором біосинтезу інтерферону-α/β Т-клітинами, а другий - інтерферону-α Вклітинами. Подвійні сліпі плацебо-контролюючі дослідження показали клінічну ефективність препаратів, яка при профілактиці ГРВІ досягає 80 % (Tazulakhova E.B., Parshina O.V., Guseva T.S., Ershov F.I. Russian experience in screening, analysis, and clinical application of novel interferon inducers. - J. Inttrferon Cytokine Res., 2001. V. 21. N. 2. P. 65-73). Головними недоліками відомого способу є матеріальні витрати, пов'язані з його забезпеченням, і обмежена спроможність препаратів. Найбільш близьким по суті та ефекту, що досягається, є спосіб профілактики та лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей (патент України № 12354 А, МПК А61К 45/00, опубл. 02.12.1996), що полягає в прийомі імуностимулюючих препаратів рослинного походження. У відомому способі для дітей, що часто хворіють, препарат іскадор уводять в область лопатки два рази в тиждень із інтервалом у два дні за схемою: перший тиждень - 0,001 мг, другий - 0,01 мг, третій - 0,1 мг, четвертий - 1 мг, п'ятий - 5 мг. Недоліками відомого способу є незручність ін'єкційного введення препарату дітям шкільного віку, що принаймні являє собою болісну процедуру для дітей. Також ін'єкційне введення препарату іскадор дітям не показаний (лише для дорослих), може мати побічну дію і викликати місцеві алергійні реакції (гіперемія шкіри) та провокувати інші ін'єкційні ускладнення (затвердения, набряк тканин), також може призводити до підвищення рівня біохімічних показників у сироватці крові (печінкових трансаміназ АЛТ, ACT; та Среактивного білку). У разі виникнення вище наведених ускладнень існує необхідність зниження терапевтичної дози, що зменшує його терапевтичну ефективність та зводить нанівець терапевтичний ефект лікування. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) у дітей, шляхом застосування індуктору інтерферонів рослинного походження, який за рахунок стійкого терапевтичного ефекту, зручності при використанні, короткого терміну проведення курсу, відсутності побічної дії і непереносимості, більш ефективної противірусної та імунної дії забезпечує зниження гострої респіраторної вірусної захворюваності у дітей. Поставлена задача вирішується тим, що у способі профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей шкільного віку в умовах організованого колективу, що полягає в прийомі імуностимулюючих препаратів рослинного походження, відповідно до корисної моделі, як імуностимулюючий препарат рослинного походження призначають Флавозід у вигляді сиропу протягом 14 днів. Використання у запропонованому способі препарату Флавозід у вигляді сиропу як індуктору інтерферонів (імуностимулюючого препарату) рослинного походження базується на ефектах того, що флавоноїди, які входять до складу препарату, мають здатність активно пригнічувати реплікацію вірусів, стимулюють синтез ендогенного а- та γ-інтерферонів. Препарат має антиоксидантну активність, тому що запобігає накопиченню продуктів перекисного окислення ліпідів і тим самим інгібує перебіг вільнорадикальних процесів. Результатом цих процесів є відновлення показників імунного статусу, антиоксидантної активності, і як наслідок - підвищення резистентності організму до інфекційних чинників. При проведенні доклінічних досліджень тератогенного, мутагенного, канцерогенного впливів не виявлено (Изучение интерфероногенной и антивирусной активности препарата растительного происхождения Протефлазид. Отчет. КНИИ эпидемиологии и инфекционных болезней МЗ Украины. - Киев.1997). 1 UA 70206 U 5 10 15 20 25 30 Прийом препарату в залежності від віку дітей знижує загальну захворюваність дітей в 2,5 разу. Проведені дослідження показали клініко-імунологічну ефективність і безпечність заявленого способу. Достатньо короткий термін проведення курсу (14 днів), стійкий терапевтичний ефект (6-12 місяців), відсутність побічної дії і непереносимості, можливість застосування в дитячих колективах робить пропонований спосіб також перспективним в амбулаторно-поліклінічних установах педіатричної служби і на засадах сімейної медицини. Достовірність способу - 85 %, що розраховано математично за результатами клінікоімунологічної картини, рівню захворюваності, кратності та тривалості наступних епізодів ГРВІ і даних катамнезу протягом року після проведення курсу терапії Флавозідом. Всім дітям в період клінічного благополуччя поряд з загально-клінічними дослідженнями проводили бактеріальні посіви зі слизових зіву та носу та імунологічне дослідження (цитокіновий профіль (IL-4, IL-10, IL-12р70), рівень регуляторних Т-клітин (CD4+25+), вміст TGFβ1). До початку проведення профілактичного курсу в організованих дитячих колективах були виділені дві групи спостереження: 1 група - діти, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання (ЧХД) з позитивним бактеріовиділенням патологічної флори зі слизових зіву та носу; і 2 група -ЧХД, які не виділяють патогенну мікрофлору зі слизових зіву та носу. Після клініко-імунологічного обстеження дітей шкільного віку з організованих колективів було проведено профілактичний курс фітопрепаратом Флавозід тривалістю 14 днів, дозування якого здійснювалось за пропонованою схемою в дозах за рекомендаціями виробника. Дозування сиропу Флавозід проводили за допомогою дозуючої ємності, препарат вживався натще, за 2030 хвилин до їжі, дозування сиропу залежало від віку дітей. Так, для дітей віком від 7 до 9 років з першого по третій день терапії препарат Флавозід призначали по 4 мл 2 рази на день, з четвертого дня - по 5 мл 2 рази на день; для дітей від 9 до 12 років - з першого по третій день по 5 мл 2 рази на день, з четвертого дня - по 6 мл 2 рази на день; дітям, старшим за 12 років - з першого по третій день - по 5 мл 2 рази на день, з четвертого дня по 8 мл 2 рази на день. Через тиждень після закінчення профілактичного курсу фітопрепаратом Флавозід повторно визначався імунний статус організму. Катамнестичне спостереження за частотою епізодів ГРВІ проводили протягом наступного року. Було обстежено 63 дитини шкільного віку з організованих колективів, які виховувались у дитячих будинках. За нашими даними (Табл. 1) в періоді клінічного благополуччя в групах обстежених дітей в залежності від характеру бактеріовиділення вірогідно відрізнялись показники CD25+; TGF-β1 та IL-12p70 (p

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preventing acute respiratory viral infections in schoolchildren in the setting of organized groups

Автори англійською

Abaturov Oleksandr Yevheniiovych, Vysochyna Iryna Leonidivna

Назва патенту російською

Способ профилактики острых респираторных вирусных инфекций у детей школьного возраста в условиях организованного коллектива

Автори російською

Абатуров Александр Евгеньевич, Высочина Ирина Леонидовна

МПК / Мітки

МПК: A61K 45/00

Мітки: спосіб, шкільного, організованого, колективу, віку, профілактики, умовах, гострих, дітей, інфекцій, вірусних, респіраторних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-70206-sposib-profilaktiki-gostrikh-respiratornikh-virusnikh-infekcijj-u-ditejj-shkilnogo-viku-v-umovakh-organizovanogo-kolektivu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей шкільного віку в умовах організованого колективу</a>

Подібні патенти