Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Відцентровий сепаратор, що містить ротор, комплект конічних тарілок, встановлених по відношенню одна до одної із зазором, тарілкоутримувач, кришку ротора, випускну камеру, розміщену навколо осі обертання, приймально-відвідний пристрій, пристрій для відведення важкої фракції та пристрій для видалення легкої фракції, який відрізняється тим, що ротор виконано суцільним, а відведення важкої фракції відбувається через канал виходу важкої фракції.

2. Сепаратор за п. 1, який відрізняється тим, що він обладнаний системою подачі промивної рідини на периферію ротора.

3. Сепаратор за пп. 1 та 2, який відрізняється тим, що подача промивної рідини відбувається в нижній частині ротора.

4. Сепаратор за п. 1, який відрізняється тим, що він обладнаний системою подачі реагенту.

5. Сепаратор за п. 1, який відрізняється тим, що патрубок подачі рідини, що сепарується оснащено пристроєм для перемішування потоків рідини.

6. Сепаратор за п. 4, який відрізняється тим, що подача реагенту відбувається безпосередньо в патрубок подачі рідини, що сепарується.

7. Сепаратор за п. 5, який відрізняється тим, що пристрій для перемішування потоків рідини розміщено безпосередньо в патрубку подачі рідини, що сепарується, а саме на виході з нього.

8. Сепаратор за п. 5, який відрізняється тим, що пристрій для перемішування потоків рідини виконано у формі гвинтової лінії.

9. Сепаратор за п. 5, який відрізняється тим, що пристрій для перемішування потоків рідини оснащено відбивачем.

Текст

Реферат: Відцентровий сепаратор містить ротор, комплект конічних тарілок, встановлених по відношенню одна до одної із зазором, тарілкоутримувач, кришку ротора, випускну камеру, розміщену навколо осі обертання, приймально-відвідний пристрій, пристрій для відведення важкої фракції та пристрій для видалення легкої фракції, причому ротор виконано суцільним, а відведення важкої фракції відбувається через канал виходу важкої фракції. UA 70189 U (54) ВІДЦЕНТРОВИЙ СЕПАРАТОР UA 70189 U UA 70189 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до пристроїв для відділення механічних домішок і рідини високої густини від рідини низької густини і призначені для використання в харчовій, нафтохімічній, біотехнологічній, фармацевтичній та інших галузях промисловості. Зокрема пропонований сепаратор може бути ефективно використаний для відділення твердих частинок і води від масел. Відомий відцентровий сепаратор, що складається з ротора, який обертається в заданому напрямку навколо осі обертання та має верхню і нижню частини, які утворюють камеру для розділення рідини, випускної камери, розміщеної навколо осі обертання для видалення важкої фракції та встановленого в випускній камері розвантажуючого пристрою, який має центральний канал відведення важкої фракції. Розвантажуючий пристрій має зовнішню поверхню, яка в площині, перпендикулярній осі обертання, має контур, передня і задня лінія якого розміщені радіально та виконані ввігнутими в напрямку обертання ротора [патент RU2132241 С1 кл. В04В 1/08, В04В 11/02, 26.06.1999 р.]. Недоліками даного сепаратора є складність конструкції ротора, який виконано з двох частин, з'єднаних між собою в осьовому напрямку, що утворюють клапан для періодичного видалення важкого компонента та періодичність режиму видалення важкого компонента, що знижує продуктивність апарата. Відомий сепаратор для розділення рідин з різною густиною, який складається з ротора, комплекту конічних тарілок, тарілкоутримувача, приймально-відвідного пристрою, порожнистого вала, пристрою для видалення легкої фракції та пристрою для відведення важкої фракції [патент US3519200 А кл. В04В 15/00, В04В 11/00, 07.07.1970 p.]. Недоліками даного сепаратора, є те, що він не забезпечує відносно повне розділення рідин із різною густиною та має невисоку продуктивність. Найбільш близьким до об'єкта, що заявляється, за технічною сутністю та досягнутому результату є відцентровий сепаратор [патент US5160311 А кл. В04В 1/08, В04В 11/00, 03.11.1992 p.], який складається з ротора, комплекту конічних тарілок, встановлених по відношенню одна до одної із зазором, тарілкоутримувача, кришки ротора, випускної камери, розміщеної навколо осі обертання, ротора, приймально-відвідного пристрою, пристрою для відведення важкої фракції та пристрою для видалення легкої фракції. Недоліками даного сепаратора є складність конструкції ротора, низька якість розділення рідин з різною густиною та невисока продуктивність сепарації. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалити відомий відцентровий сепаратор шляхом зменшення металомісткості апарата, за рахунок спрощення конструкції системи відведення важкої фракції, підвищення продуктивності та якості сепарації за рахунок подачі реагенту в патрубок подачі рідини, що сепарується, та подачі промивної рідини на периферію сепараційного барабана для покращення виводу важкої фракції. Поставлена задача вирішується тим, що у відцентровому сепараторі для відділення механічних домішок і рідини високої густини від рідини низької густини, що складається з ротора, комплекту конічних тарілок, тарілкоутримувача, приймально-відвідного пристрою, порожнистого вала, пристрою для видалення легкої фракції та пристрою для відведення важкої фракції, новим є те, що для зменшення металомісткості та спрощення конструкції апарата ротор виконано суцільним, а відведення важкої фракції відбувається через канал виходу важкої фракції, який утворений верхньою частиною ротора і верхньою пластиною, та через випускну камеру, яку оснащено нерухомим розвантажуючим пристроєм та кільцевим каналом видалення важкої фракції. Для покращення якості процесу розділення рідини, що сепарується на фракції, сепаратор обладнаний системою подачі реагенту. Подача реагенту відбувається безпосередньо в патрубок подачі рідини, що сепарується, в якому відбувається перемішування потоків за рахунок встановлення додаткового пристрою для перемішування потоків у вигляді гвинтової лінії. Пристрій для перемішування потоків рідини розміщено безпосередньо в патрубку подачі рідини, що сепарується, а саме на виході з нього та оснащено відбивачем, для покращення розподілення рідини та запобігання ерозії обладнання в місці виходу рідини, що сепарується. Для підвищення продуктивності сепаратор обладнаний системою подачі промивної рідини на периферію ротора, подача якої відбувається в нижній частині сепараційного барабана. Така конструкція дозволяє досягти більш ефективний вивід важкої фракції. Запропоноване технічне рішення ілюструється наступними кресленнями: На фіг. 1 показаний загальний вид частини сепаратора в розрізі. На фіг. 2 показана конструкція вузла А, показаного на фіг. 1. На фіг. 1 показана частина відцентрового сепаратора в розрізі, що містить вертикальний ротор 1 оснащений системою підводу та відводу рідини. Ротор змонтовано на порожнистому 1 UA 70189 U 5 10 15 20 25 30 35 валу 7, через який подається сепараційна рідина, яка підлягає обробці центрифугуванням в пакеті конічних тарілок 2. В порожнистий вал 7 додатково змонтовано патрубок 9 подачі реагенту. Також ротор оснащено системою подачі промивної рідини 8, яка має канал 11 для розподілення промивної рідини по периферії ротора. В порожнистий вал 7 змонтовано пристрій для перемішування потоків 10, який має гвинтову спіраль 19 та відбивач 20. В середині розділяючої камери 6 розташований пакет конічних тарілок 2, які розміщені між розподільником 4 та верхньою пластиною 3. Верхня пластина 3 утворює випускну камеру 13 для легкої фракції, в яку змонтовано нерухомий розвантажуючий пристрій 14 легкої фракції, що має кільцевий канал видалення 16. Верхня частина ротора 1 утворює випускну камеру 18, в яку надходить важкий компонент з розділяючої камери 6 через канал виходу важкої фракції 12. Випускна камера 18 оснащена нерухомим розвантажуючим пристроєм 15 та кільцевим каналом видалення важкої фракції 17. Відцентровий сепаратор показаний на фіг.1, працює наступним чином. Під час запуску відцентрового сепаратора та досягнення потрібної частоти обертання ротора 1 в камеру розділення 6 подається через патрубок 7 суміш рідини, що сепарується, та через патрубок 9 реагенту, де вони перемішуються за допомогою пристрою для перемішування потоків 10, який виконано у вигляді гвинтової лінії 19 та оснащено відбивачем 20, для покращення розподілення рідини та запобігання ерозії обладнання в місці виходу рідини, що сепарується. Одночасно в камеру подається промивна рідина через канал подачі рідини 11. Після повного завантаження камери розділення 6, компоненти рідкої суміші під дією відцентрових сил розділяються на фракції з різною густиною. Розділення компонентів відбувається в зазорах між конічними тарілками 2. Під час розділення більш важка фракція суміші віджимається до периферії камери розділення 6, рівномірно розподіляючись по периферії барабана, де змішується з промивною рідиною та надходить до каналу відведення важкої фракції 12. Далі по каналу 12 рідина надходить в випускну камеру для важкої фракції 18 де встановлено нерухомий розвантажуючий пристрій 15, через який рідина надходить в центральний канал видалення важкої фракції 17 і виводиться з апарату. Більш легка фракція суміші проходить в зазорах між пластинами 2 та надходить до випускної камери легкої фракції 13, де під дією надлишкового тиску витісняється в нерухомий розвантажуючий пристрій 14, в якому по центральному каналу 16 виводиться з апарату. Запропоноване технічне рішення дає змогу зменшити металомісткість апарату, за рахунок спрощення конструкції системи відведення важкої фракції та підвищити продуктивність і якість сепарації за рахунок подачі реагенту в патрубок подачі рідини, що сепарується, та подачі промивної рідини на периферію сепараційного барабана для покращення виводу важкої фракції. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 50 55 1. Відцентровий сепаратор, що містить ротор, комплект конічних тарілок, встановлених по відношенню одна до одної із зазором, тарілкоутримувач, кришку ротора, випускну камеру, розміщену навколо осі обертання, приймально-відвідний пристрій, пристрій для відведення важкої фракції та пристрій для видалення легкої фракції, який відрізняється тим, що ротор виконано суцільним, а відведення важкої фракції відбувається через канал виходу важкої фракції. 2. Сепаратор за п. 1, який відрізняється тим, що він обладнаний системою подачі промивної рідини на периферію ротора. 3. Сепаратор за пп. 1 та 2, який відрізняється тим, що подача промивної рідини відбувається в нижній частині ротора. 4. Сепаратор за п. 1, який відрізняється тим, що він обладнаний системою подачі реагенту. 5. Сепаратор за п. 1, який відрізняється тим, що патрубок подачі рідини, що сепарується оснащено пристроєм для перемішування потоків рідини. 6. Сепаратор за п. 4, який відрізняється тим, що подача реагенту відбувається безпосередньо в патрубок подачі рідини, що сепарується. 7. Сепаратор за п. 5, який відрізняється тим, що пристрій для перемішування потоків рідини розміщено безпосередньо в патрубку подачі рідини, що сепарується, а саме на виході з нього. 8. Сепаратор за п. 5, який відрізняється тим, що пристрій для перемішування потоків рідини виконано у формі гвинтової лінії. 9. Сепаратор за п. 5, який відрізняється тим, що пристрій для перемішування потоків рідини оснащено відбивачем. 2 UA 70189 U 3 UA 70189 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Centrifugal separator

Автори англійською

Abaiev Anatolii Yuriiovych, Rakytskyi Vitalii Leonidovych

Назва патенту російською

Центробежный сепаратор

Автори російською

Абаев Анатолий Юрьевич, Ракицкий Виталий Леонидович

МПК / Мітки

МПК: B04B 11/00, B04B 1/00

Мітки: сепаратор, відцентровий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-70189-vidcentrovijj-separator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Відцентровий сепаратор</a>

Подібні патенти