Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Табурет-тренажер, що містить закріплену на опорі стійку і виконане з можливістю обертання сидіння переважно з м'якою подушкою, який відрізняється тим, що сидіння встановлене на стійці за допомогою кульового шарніра.

2. Табурет за п. 1, який відрізняється тим, що точка спирання сидіння на шарнір розташована в центрі симетрії сидіння.

3. Табурет за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що кульовий шарнір утворений закругленим зі сферичною поверхнею кінцем звуженої верхньої частини стійки і сфероподібною виїмкою в опорній пластині, закріпленій знизу сидіння.

4. Табурет за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що кульовий шарнір утворений закругленим зі сферичною поверхнею кінцем осі, встановленої на закріпленій на стійці основі, і сфероподібною виїмкою в опорній пластині, закріпленій знизу сидіння.

5. Табурет за п. 4, який відрізняється тим, що розміри основи не перевищують розмірів сидіння і становлять у плані переважно 0,8-0,9.

6. Табурет за п. 4 або 5, який відрізняється тим, що вісь шарніра закріплена на основі в центрі симетрії основи.

7. Табурет за пп. 4-6, який відрізняється тим, що відстань у плані між крайками сидіння і основи становить 0,45-1,25 відстані від основи до сидіння у місці розташування шарніра.

8. Табурет за пп. 4-7, який відрізняється тим, що відстань від основи до сидіння в місці розташування шарніра становить 0,07-0,125 діаметра сидіння.

9. Табурет за пп. 1-8, який відрізняється тим, що крайка сидіння відігнута в бік опори.

10. Табурет за пп. 1-9, який відрізняється тим, що опора виконана у вигляді переважно п'яти ніжок, установлених на такій відстані від стійки, яка перевищує відстань від стійки до крайки сидіння.

11. Табурет за пп. 1-10, який відрізняється тим, що він виконаний з можливістю зміни висоти переважно за допомогою газліфта.

Текст

Реферат: Табурет-тренажер містить закріплену на опорі стійку і виконане з можливістю обертання сидіння переважно з м'якою подушкою, встановлене на стійці за допомогою кульового шарніра. UA 69788 U (54) ТАБУРЕТ-ТРЕНАЖЕР UA 69788 U UA 69788 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до меблів, а саме табуретів, використовуваних для профілактики викривлень хребта під час сидіння, як тренувальних пристроїв для розвитку координації і рівноваги різних груп спинних м'язів і черевного преса, відновного лікування, зокрема хребетного стовпа, шляхом імітації лікувальної верхової їзди. Сидіння може бути використане в побуті, на роботі і відпочинку. Найбільш близьким аналогом пристрою, що заявляється, є табурет, що містить закріплену на круглій основі стійку, на якій встановлене з можливістю обертання в горизонтальній площині сидіння з м'якою подушкою [US 2529780 А, МПК А47С 3/18, оп. 14.11.1950]. Спільними суттєвими ознаками відомого пристрою і пристрою, що заявляється, є закріплена на опорі стійка і виконане з можливістю обертання сидіння переважно з м'якою подушкою. Конструкція відомого табурета з поворотним сидінням забезпечує зручність при його використанні, коли, наприклад, необхідно встати з-за столу, не переміщуючи табурет, шляхом повороту на сидінні, а також можливість при тривалому сидінні виконати деякі рухи, які дозволяють дещо розім'яти м'язи. Однак недоліком відомого табурета є недостатність рухів, які можливо виконати на поворотному сидінні, а саме незабезпеченість хитальних рухів сидіння у всіх площинах зі змінним навантаженням, тобто відсутність повноцінного тренування і комплексного відбудовного лікування хребетних суглобів, м'язів спини і черевного преса. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення табурета, в якому шляхом зміни способу з'єднання сидіння зі стійкою забезпечується розширення функціональних можливостей за рахунок використання табурета як тренажера, внаслідок забезпечення хитальних рухів сидіння у всіх площинах зі змінним навантаженням. Поставлена задача вирішується тим, що в табуреті-тренажері, що містить закріплену на опорі стійку і виконане з можливістю обертання сидіння переважно з м'якою подушкою, відповідно до корисної моделі, новим є те, що сидіння встановлене на стійці за допомогою кульового шарніра. Поставлена задача вирішується також тим, що точка спирання сидіння на шарнір розташована в центрі симетрії сидіння. Поставлена задача вирішується також тим, що кульовий шарнір утворений закругленим зі сферичною поверхнею кінцем звуженої верхньої частини стійки і сфероподібною виїмкою в опорній пластині, закріпленій знизу сидіння. Поставлена задача вирішується також тим, що кульовий шарнір утворений закругленим зі сферичною поверхнею кінцем осі, встановленої на закріпленій на стійці основі, і сфероподібною виїмкою в опорній пластині, закріпленій знизу сидіння. Поставлена задача вирішується також тим, що розміри основи не перевищують розмірів сидіння і становлять у плані переважно 0,8-0,9. Поставлена задача вирішується також тим, що вісь шарніра закріплена на основі в центрі симетрії основи. Поставлена задача вирішується також тим, що відстань у плані між крайками сидіння і основи становить 0,45-1,25 відстані від основи до сидіння у місці розташування шарніра. Поставлена задача вирішується також тим, що відстань від основи до сидіння в місці розташування шарніра становить 0,07-0,125 діаметра сидіння. Поставлена задача вирішується також тим, що крайка сидіння відігнута в бік опори. Поставлена задача вирішується також тим, що опора виконана у вигляді переважно п'яти ніжок, установлених на такій відстані від стійки, яка перевищує відстань від стійки до крайки сидіння. Поставлена задача вирішується також тим, що табурет виконаний з можливістю зміни висоти переважно за допомогою газліфта. Між сукупністю суттєвих ознак корисної моделі, що заявляється, і технічним результатом, що досягається, існує наступний причинно-наслідковий зв'язок. Зміна способу з'єднання сидіння зі стійкою, а саме встановлення сидіння на стійці за допомогою кульового шарніра, у сукупності з відомими ознаками корисної моделі, що заявляється, забезпечує можливість виконання сидінням не тільки обертових рухів, але й хитальних рухів у всіх площинах і напрямках (вперед-назад, вліво-вправо і між ними), що дозволяє користувачу, знаходячись вдома, на роботі або навчанні, використовувати табурет не тільки як засіб сидіння, але і як тренажер, який дозволяє не тільки тренувати, але й лікувати хребетні суглоби, м'язи спини і черевного преса, що призводить до розширення функціональних можливостей табурета. А розташування точки спирання сидіння на шарнір в центрі симетрії сидіння забезпечує можливість рівномірного виконання обертових і хитних рухів у всіх площинах і напрямках. 1 UA 69788 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Застосування двох варіантів утворення кульового шарніра дозволяє розширити можливості реалізації корисної моделі, що заявляється, причому в першому варіанті, коли кульовий шарнір утворений закругленим зі сферичною поверхнею кінцем звуженої верхньої частини стійки і сфероподібною вишкою в опорній пластині, закріпленій знизу сидіння, забезпечується розширення функціональних можливостей табурета при нескладних конструктивних змінах, то у другому варіанті, коли кульовий шарнір утворений закругленим зі сферичною поверхнею кінцем осі, встановленої на закріпленій на стійці основі, і сфероподібною виїмкою в опорній пластині, закріпленій знизу сидіння, - при забезпеченні технологічності виготовлення. У другому варіанті виконання основи з розмірами, що не перевищують розмірів сидіння і становлять у плані переважно 0,8-0,9, забезпечує відсутність напруги і незручність при підтримці рівноваги. При відстані менше 0,8 крайка сидіння надмірно тисне на м'язи стегна користувача, при відстані більше 0,9 - тисне у гомілку ноги під коліном. Закріплення осі шарніра на основі в центрі симетрії основи забезпечує симетричне розташування сидіння і основи, що призводить до рівномірності обертових і хитних рухів у всіх площинах і напрямках. Встановлення відстані в плані між крайками сидіння і основи в межах 0,45-1,25 відстані від основи до сидіння у місці розташування шарніра забезпечує встановлення взаємозалежності цих параметрів, що, у свою чергу, призводить до можливості встановлення сидіння у вихідному положенні під кутом близько 15° до основи, що є необхідним для правильного сидіння користувача під час виконання вправ, і подальших обертальних і хитних вперед-назад і влівовправо рухів без стикання між собою сидіння і основи, що підвищує функціональні можливості сидіння, ефективність виконання вправ і, як наслідок, лікувальний ефект. Експериментально встановлено, що при співвідношенні між зазначеними відстанями менше 0,45 сидіння і основа стикаються між собою, блокуючи роботу тренажера, а при співвідношенні більше 1,25 тренажер позбавляється стійкості, що також призводить до неможливості роботи тренажера. Встановлення відстані від основи до сидіння в місці розташування шарніра в межах 0,070,125 діаметра сидіння, визначеної експериментальним шляхом, забезпечує ефект вільного балансування користувача. При виході за ці межі з'являється друга точка спирання. Виконання крайки сидіння відігнутою вбік опори забезпечує врахування форми тіла користувача при сидінні на тренажері, дозволяє не відчувати дискомфорт і правильно виконувати вправи, що також підвищує ефективність такого виконання. Виконання опори у вигляді переважно п'яти ніжок, установлених на такій відстані від стійки, яка перевищує відстань від стійки до крайки сидіння, забезпечує необхідну для виконання вправ стійкість табурета. А виконання табурета з можливістю зміни висоти переважно за допомогою газліфта дозволяє ефективно використовувати табурет як тренажер людям різного зросту. Таким чином, корисна модель і в конкретних формах свого виконання також сприяє досягненню технічного результату: розширенню функціональних можливостей табуретатренажера, підвищенню ефективності виконання вправ і лікувального ефекту. Суть запропонованої корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 зображений вид збоку табурета-тренажера з кульовим шарніром по першому варіанту; на фіг. 2 - вид збоку табурета-тренажера з кульовим шарніром по другому варіанту; на фіг. 3 - вид збоку табурета-тренажера з відігнутою крайкою сидіння; на фіг. 4 - розріз рознімного шарніра; на фіг. 5 - загальний вид табурета-тренажера (другий варіант). Табурет-тренажер (фіг. 1, 2, 5) у найкращих варіантах свого виконання, які однак не є єдино можливими, містить сидіння 1 і опору 2. На опорі 2 закріплена стійка 3. Сидіння 1 встановлене на стійці 3 за допомогою кульового шарніра 4, при цьому точка спирання сидіння 1 на шарнір 4 розташована в центрі симетрії сидіння. Шарнір 4 може бути виконаний нерознімним або рознімним (фіг. 4), що дозволяє легко розібрати табурет при транспортуванні. Для підвищення зручності у користуванні на сидіння 1 може бути встановлена м'яка подушка, в т. ч. і з бактерицидним покриттям. Подушка може мати ергономічну форму і наповнення з лузги гречки. У першому варіанті виконання кульовий шарнір 4 утворений закругленим зі сферичною поверхнею кінцем 5 звуженої верхньої частини 6 стійки 3 і сфероподібною виїмкою 7 в опорній пластині 8, закріпленій знизу сидіння 1 (фіг. 1, 4). У другому варіанті на стійці 3 закріплена основа 9, на якій встановлена вісь 10 із закругленим зі сферичною поверхнею кінцем 5, котрий утворює кульовий шарнір 4 із 2 UA 69788 U 5 10 15 сфероподібною виїмкою 7 в опорній пластині 8, закріпленій знизу сидіння 1, при цьому вісь 10 закріплена на основі 9 у її центрі симетрії, а розміри основи 9 не перевищують розмірів сидіння 1 і становлять у плані 0,8-0,9. У цьому ж варіанті відстань "b" у плані між крайками сидіння 1 і основи 9 становить 0,45-1,25 відстані "Н" від основи 9 до сидіння 1 у місці розташування шарніра 4, а остання становить 0,070,125 діаметра "d" сидіння 1 (фіг. 2, 4). Крайка сидіння 1 може бути відігнута в бік опори 2 (фіг. 3). Опора 2 може бути виконана у вигляді п'яти ніжок, установлених на такій відстані від стійки 3, яка перевищує відстань від стійки 3 до крайки сидіння 1. Крім цього табурет може бути виконаний з можливістю зміни висоти за допомогою, наприклад, газліфта 11 (фіг. 5). Табурет-тренажер працює таким чином. У вихідному положенні сидіння 1 нахилене до опори 2 під кутом близько 15°. Користувач сідає на сидіння 1 і разом з ним починає робити обертальні і хитні рухи в різних площинах і напрямках. Ці рухи забезпечують правильну роботу м'язів у будь-якого користувача, приводять хребет у положення, передбачене природою, дозволяють розвивати хребетні суглоби, різні групи м'язів спини і черевного преса, тобто здійснюється комплексне тренування зазначених вище груп м'язів. Збільшенням або зменшенням глибини рухів здійснюється регулювання навантаження на м'язи. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 40 45 1. Табурет-тренажер, що містить закріплену на опорі стійку і виконане з можливістю обертання сидіння переважно з м'якою подушкою, який відрізняється тим, що сидіння встановлене на стійці за допомогою кульового шарніра. 2. Табурет за п. 1, який відрізняється тим, що точка спирання сидіння на шарнір розташована в центрі симетрії сидіння. 3. Табурет за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що кульовий шарнір утворений закругленим зі сферичною поверхнею кінцем звуженої верхньої частини стійки і сфероподібною виїмкою в опорній пластині, закріпленій знизу сидіння. 4. Табурет за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що кульовий шарнір утворений закругленим зі сферичною поверхнею кінцем осі, встановленої на закріпленій на стійці основі, і сфероподібною виїмкою в опорній пластині, закріпленій знизу сидіння. 5. Табурет за п. 4, який відрізняється тим, що розміри основи не перевищують розмірів сидіння і становлять у плані переважно 0,8-0,9. 6. Табурет за п. 4 або 5, який відрізняється тим, що вісь шарніра закріплена на основі в центрі симетрії основи. 7. Табурет за пп. 4-6, який відрізняється тим, що відстань у плані між крайками сидіння і основи становить 0,45-1,25 відстані від основи до сидіння у місці розташування шарніра. 8. Табурет за пп. 4-7, який відрізняється тим, що відстань від основи до сидіння в місці розташування шарніра становить 0,07-0,125 діаметра сидіння. 9. Табурет за пп. 1-8, який відрізняється тим, що крайка сидіння відігнута в бік опори. 10. Табурет за пп. 1-9, який відрізняється тим, що опора виконана у вигляді переважно п'яти ніжок, установлених на такій відстані від стійки, яка перевищує відстань від стійки до крайки сидіння. 11. Табурет за пп. 1-10, який відрізняється тим, що він виконаний з можливістю зміни висоти переважно за допомогою газліфта. 3 UA 69788 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Stool for exercises

Автори англійською

Siianytsia Yelizar Pylypovych

Назва патенту російською

Табурет-тренажер

Автори російською

Сияница Елизар Филиппович

МПК / Мітки

МПК: A61H 1/00, A47C 3/00, A47C 9/00, A63B 23/02

Мітки: табурет-тренажер

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-69788-taburet-trenazher.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Табурет-тренажер</a>

Подібні патенти