Спосіб отримання монокристалів g-твердих розчинів на основі високотемпературних модифікацій cuinse2, cuins2 та cds, cdse, що утворюються у взаємній системі cu,cd,in

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб отримання монокристалів γ-твердих розчинів на основі високотемпературних модифікацій CuInSe2, CuInS2 та CdS, CdSe, які утворюються у взаємній системі Cu,Cd,In||Se,S, що включає складання шихти із елементарних компонентів Cu, In, Cd, Se, S, попередній синтез у тепловому потоці джерела тепла та вирощування монокристалів із розплаву, з подальшою кристалізацією, відпалом та охолодженням до кімнатної температури за модифікованим варіантом методу Бріджмена-Стокбаргера, який відрізняється тим, що синтез проводять у два етапи, перший з яких полягає у нагріванні шихти у потоці джерела тепла для зв'язування компонентів, взятих у стехіометричній кількості, а другий полягає у гомогенізації розплаву при 1470 K шляхом щонайменш 4-годинного обертання контейнера у горизонтальній печі, розташованої з нахилом, після гомогенізації розплаву контейнер переміщують по горизонталі.

2. Спосіб отримання монокристалів γ-твердих розчинів на основі високотемпературних модифікацій CuInSe2, СuІnS2 та CdS, CdSe, які утворюються у взаємній системі Cu,Cd,In||Se,S за п. 1, який відрізняється тим, що операцію переміщення контейнера по горизонталі здійснюють зі швидкістю 2 см/добу, а температурний ґрадієнт на фронті кристалізації не перевищує 14 K/см, при цьому після досягнення ізотермічної зони при 870 K кристали відпалюють упродовж 250 год. з наступним охолодженням їх до кімнатної температури зі швидкістю 100 K/добу.

Текст

Реферат: Спосіб отримання монокристалів γ-твердих розчинів на основі високотемпературних модифікацій CuInSe2, CuInS2 та CdS, CdSe, які утворюються у взаємній системі Cu,Cd,In||Se,S, включає складання шихти із елементарних компонентів Cu, In, Cd, Se, S, попередній синтез у тепловому потоці джерела тепла та вирощування монокристалів із розплаву, з подальшою кристалізацією, відпалом та охолодженням до кімнатної температури за модифікованим варіантом методу Бріджмена-Стокбаргера. Синтез проводять у два етапи, перший з яких полягає у нагріванні шихти у потоці джерела тепла для зв'язування компонентів, взятих у стехіометричній кількості, а другий полягає у гомогенізації розплаву при 1470 К шляхом щонайменш 4-годинного обертання контейнера у горизонтальній печі, розташованої з нахилом, після гомогенізації розплаву контейнер переміщують по горизонталі. UA 67803 U (54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ -ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ НА ОСНОВІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ МОДИФІКАЦІЙ CuInSe2, CuInS2 ТА CdS, CdSe, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ У ВЗАЄМНІЙ СИСТЕМІ Cu,Cd,In||Se,S UA 67803 U UA 67803 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до хімічних технологій, зокрема до способів отримання монокристалів, що мають напівпровідникові властивості і можуть бути використані в приладах оптоелектроніки та нелінійної оптики, наприклад, у поглинаючому шарі сонячних елементів. Відомий спосіб отримання монокристалів AgInSe2, CuInSe2 і твердих розчинів CuxAg1-хInSe2 вертикальним методом Бріджмена-Стокбаргера, який полягає в тому, що синтез шихти з простих речовин проводять попередньо у вертикальній однозонній печі при максимальній температурі 1280 K з вібраційним перемішуванням, а на другому етапі синтезу контейнери переносять у двозонну вертикальну піч, при цьому як контейнери використовують подвійні кварцові ампули з температурою зони розплаву на 20-40 K вище ліквідусу зразка відповідного складу, крім того ґрадієнт температури - 40 K/см, а швидкість росту 0,26 мм/год. Отримують блочні кристали довжиною 30-35 мм, діаметром 12 см [Боднарь И. В. Получение и исследование свойств кристаллов и пленок тройных соединений AgInSe2, CuInSe2 и твердых растворов CuxAg1-хInSe2 / И. В. Боднарь // Журнал неорганической химии.-2002. - Т. 47. - С. 1947]. Недоліком такого способу є те, що він не дозволяє одержати компактні монокристали γтвердих розчинів на основі високотемпературних модифікацій CuInSe2, CuInS2 та CdS, CdSe, що утворюються у взаємній системі Cu, Cd, In||Se, S. Найбільш близьким до запропонованого є спосіб отримання кристалів твердих розчинів (CuInSe2)x(2ZnSe)1-х для складів 0,5≤х

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for single crystals producing from the g-solid solutions based on the high temperature modifications of cuinse2, cuins2 and cds, cdse, formed in the mutual system of cu, cd, in

Автори англійською

Parasiuk Oleh Vasyliovych, Lavryniuk Zoriana Volodymyrivna, Romaniuk Yaroslav Yevhenovych, Marushko Larysa Petrivna

Назва патенту російською

Способ получения монокристаллов g-твердых растворов на основе высокотемпературных модификаций cuinse2, cuins2 и cds, cdse, образующихся во взаимной системе cu, cd, in

Автори російською

Парасюк Олег Васильевич, Лавринюк Зоряна Владимировна, Романюк Ярослав Евгеньевич, Марушко Лариса Петровна

МПК / Мітки

МПК: C30B 11/00

Мітки: g-твердих, отримання, розчинів, взаємній, модифікацій, cdse, системі, cu,cd,in, cuins2, монокристалів, спосіб, основі, утворюються, високотемпературних, cuinse2

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-67803-sposib-otrimannya-monokristaliv-g-tverdikh-rozchiniv-na-osnovi-visokotemperaturnikh-modifikacijj-cuinse2-cuins2-ta-cds-cdse-shho-utvoryuyutsya-u-vzaehmnijj-sistemi-cucdin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб отримання монокристалів g-твердих розчинів на основі високотемпературних модифікацій cuinse2, cuins2 та cds, cdse, що утворюються у взаємній системі cu,cd,in</a>

Подібні патенти