Механізм кріплення горловини ємкості до зливного каналу пристрою для розливу пінистих напоїв під тиском

Номер патенту: 66553

Опубліковано: 10.01.2012

Автор: Бучік Сєргєй Алєксандровіч

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Механізм кріплення горловини ємкості до зливного каналу пристрою для розливу пінистих напоїв під тиском, який відрізняється тим, що він містить засіб герметизації торців зливного каналу і горловини ємкості і ложку для захоплення горловини ємкості, виконану у вигляді С-подібної скоби, що має внутрішній розмір, менший діаметра кільцевого виступу горловини ємкості, і забезпеченої тримачем у вигляді однієї або декількох стійок, прикріплених до скоби, з ручкою управління, причому стійки тримача скоби встановлені з можливістю зворотно-поступального переміщення у вертикальній площині і кінематично пов'язані з корпусом пристрою для розливу напоїв через механізм їх повернення в початкове положення і жорстко сполучені між собою траверсою, а ручка керування встановлена на корпусі пристрою для розливу напоїв з можливістю повороту і кінематично зв'язана з траверсою тримача скоби за допомогою механізму підйому траверси.

2. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що засіб герметизації торців зливного каналу і горловини ємкості виконаний у вигляді кільцевої пружно-еластичної прокладки, прикріпленої навколо вихідного отвору зливного каналу.

3. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що механізм повернення стійок в початкове положення виконаний у вигляді пружин, за допомогою яких стійки тримача скоби кінематично пов'язані з корпусом пристрою для розливу напоїв.

4. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що траверса виконана у вигляді кільця.

5. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що механізм підйому траверси має віджимаючі елементи, жорстко пов'язані з ручкою керування з можливістю повороту, а на нижній поверхні траверси рівномірно розташовані пази, які з одного боку утворюють виступи, а з іншого боку зв'язані з нижньою поверхнею траверси, причому віджимаючі елементи встановлені в пазах траверси тримача скоби.

Текст

1. Механізм кріплення горловини ємкості до зливного каналу пристрою для розливу пінистих напоїв під тиском, який відрізняється тим, що він містить засіб герметизації торців зливного каналу і горловини ємкості і ложку для захоплення горловини ємкості, виконану у вигляді С-подібної скоби, що має внутрішній розмір, менший діаметра кільцевого виступу горловини ємкості, і забезпеченої тримачем у вигляді однієї або декількох стійок, прикріплених до скоби, з ручкою управління, причому стійки тримача скоби встановлені з можливістю зворотно-поступального переміщення у вертикальній площині і кінематично пов'язані з корпусом пристрою для розливу напоїв через механізм їх повернення в початкове положення і жорстко сполучені між собою траверсою, а ручка керування встановлена на корпусі пристрою для розливу напоїв з можливістю повороту і кінематично зв'я U 2 (19) 1 3 Проте вказані пристрої для захоплення горловини пластикових пляшок і механізми їх кріплення до торця зливного каналу використовується в потокових лініях розливу рідини, мають достатньо складну конструкцію, яка не може бути використана в пристроях для ручного розливу рідини. Найбільш близьким аналогом корисної моделі є механізм кріплення горловини пластикової пляшки до зливного каналу пристрою для ручного розливу пінистих і/або газованих напоїв по патенту RU 36370. Відомий механізм містить порожнистий корпус з ручкою керування, розташований навколо стінки зливного каналу з можливістю повороту і осьового зворотно-поступального переміщення і ложку з пазом, відповідним розміру горловини ПЕТ-пляшки, прикріплену до корпусу і встановлену перед відкритим торцем зливного каналу, що має еластичне кільцеве ущільнення, відповідне діаметру горловини ПЕТ-пляшки. Корпус механізму кінематично пов'язаний зі стінкою зливного каналу байонетним сполученням. Байонетним сполученням є глухий гвинтовий паз, виконаний в стінці зливного каналу, в якому встановлена вісь з роликом, прикріплена до корпусу механізму кріплення горловини пластикової пляшки. Недоліком такого механізму є недостатній термін його служби унаслідок того, що корпус механізму, якщо він виконаний з полімерного матеріалу, швидко руйнується, а якщо з металу нерівномірно зношується з утворенням неприпустимих зазорів між деталями. Вказані недоліки пов'язані з тим, що глухий гвинтовий паз з роликом байонетного сполучення виконаний тільки з одного боку корпусу і вище за місце кріплення поворотної ручки, унаслідок чого при повороті вказаної ручки утворюється підвищене нерівномірне навантаження на корпус механізму, яка приводить до швидкого його зносу. Задачею корисної моделі є збільшення терміну служби і підвищення надійності роботи механізму кріплення горловини ємкості, а також спрощення його технологічного обслуговування. Вказана задача вирішене за рахунок того, що механізм кріплення горловини ємкості до зливного каналу пристрою для розливу пінистих напоїв під тиском, містить засіб герметизації торців зливного каналу і горловини ємкості і ложку для захоплення горловини ємкості, виконану у вигляді С-подібної скоби, що має внутрішній розмір, менший ніж діаметр кільцевого виступу горловини ємкості, і забезпеченої тримачем у вигляді однієї або декількох стійок, прикріплених до скоби, з ручкою керування, причому стійки тримача скоби встановлені з можливістю зворотно-поступального переміщення у вертикальній площині і кінематично пов'язані з корпусом пристрою для розливу напоїв через механізм їх повернення в початкове положення і жорстко сполучені між собою траверсою, виконаною у вигляді кільця, а ручка керування встановлена на корпусі пристрою для розливу напоїв з можливістю повороту і кінематично пов'язана з траверсою тримача скоби за допомогою механізму підйому траверси. Засіб герметизації торців зливного каналу і горловини ємкості виконаний у вигляді кільцевої 66553 4 пружно-еластичної прокладки, прикріпленої співвісного навколо вихідного отвору зливного каналу. Механізм повернення стійок в початкове положення виконаний у вигляді пружин, за допомогою яких стійки тримача скоби кінематично пов'язані з корпусом пристрою для розливу напоїв. Механізм підйому траверси має віджимаючі елементи, жорстко пов'язані з ручкою керування з можливістю повороту, а на нижній поверхні траверси рівномірно розташовані пази, які з одного боку утворюють виступи, а з іншого боку зв'язані з нижньою поверхнею траверси, причому віджимаючі елементи встановлені в пазах траверси тримача скоби. Корисна модель пояснюється кресленнями. На Фіг. 1 представлена схема ложки для захоплення горловини ємкості з тримачем, виконаним у вигляді двох стійок; на Фіг. 2 - те ж, з розміщеною в ложці ємкістю; на Фіг. 3 представлена схема ложки для захоплення горловини ємкості з тримачем, виконаним у вигляді однієї стійки; на Фіг. 4 показана ложка, зображена на Фіг. 1, встановлена в пристрої для розливу пінистих напоїв; на Фіг. 5 - те ж, розріз по Б-Б на Фіг. 4; на Фіг. 6 - те ж, розріз по В-В на Фіг. 4; на Фіг. 7 окремо зображена кільцева траверса тримача ложки, показана на Фіг. 4-6. Пристрій для ручного розливу напою з протитиском в пластикові ємкості 1 (ПЕТ-пляшки), в якому використовуються механізм кріплення її горловини до зливного каналу пристрою містить корпус 2, встановлений, наприклад, на стійці (на кресленнях не показано). У тілі корпусу 2 виконані зливний канал 3 і канали, що підводять, з штуцерами 4 і 5 для з'єднання відповідно з трубопроводами подачі газу від джерела тиску і напою з ізобаричної ємкості, і встановлені дросельний вентиль 6 і триходовий перемикач потоків з ручкою 7 керування для подачі газу під тиском, або напою під тиском, або відключення всіх каналів. Механізм кріплення горловини ємкості 1 до зливного каналу 3 пристрої для розливу пінистих напоїв під тиском містить як засіб ущільнення кільцеву пружно-еластичну прокладку 16, прикріплену співвісно навколо вихідного отвору зливного каналу 3 і ложку для захоплення горловини ємкості 1, виконану у вигляді С-подібної скоби 17, що має внутрішній розмір, менший діаметра кільцевого виступу горловини ємкості 1, і забезпеченої тримачем з ручкою 18 керування, встановленою на корпусі 2 пристрою для розливу напоїв з можливістю повороту. Тримач скоби 17 виконаний у вигляді однієї або декількох стійок 19, прикріплених до скоби 17. Стійки 19 тримача скоби 17 встановлені з можливістю зворотно-поступального переміщення у вертикальній площині і кінематично пов'язані з корпусом 2 пристрою для розливу напоїв через механізм їх повернення в початкове положення, виконаний у вигляді пружин 20. Стійки 19 жорстко сполучені між собою траверсою 21, виконаною у вигляді кільця, має механізм її підйому. Механізм підйому траверси 21 включає на її нижній поверхні 22 рівномірно розташовані пази 23, які з одного боку утворюють виступи 24, з іншого боку 5 зв'язані з нижньою поверхнею 22 траверси 21, а також містить віджимаючі елементи 25, жорстко пов'язані з ручкою керування 18 і встановлені в пазах 23 траверси 21 тримача скоби 17. Пристрій для ручного розливу пінистих напоїв працює таким чином. Горловину ємкості 1 встановлюють під зливний канал 3 пристрої в паз скоби 17 ложок і повертають ручку 18, при цьому віджимні елементи 25 ковзають по нижній поверхні кільце траверси 21, виходячи з пазів 23, підводять вгору кільце траверси 21 і стійки 19 тримача з скобою 17 ложок, герметично притискують за кільцевий буртик горловину ємкості 1 до кільцевої прокладки 16, сполучаючи порожнину ємкості 1 з вихідним отвором зливного каналу 3. При цьому дросель 6 закритий. Рукоятка 7 триходового перемикача потоків (Фіг. 8) знаходиться у вертикальному (нейтральному) положенні. Потім відхиляють рукоятку 7 перемикача потоків на 20° (у протилежну від оператора сторону), яка відкриває канал з штуцером 4 з газом і сполучає його через зливний канал 3 з внутрішнім об'ємом ємкості 1. При цьому газ СО2 з балона надходить в ємкість 1, тиск в якій вирівнюється до тиску в кезі з напоєм. Далі нахиляють рукоятку 7 перемикача потоків на 40° у зворотному напрямі. При цьому канал з штуцером 5 з напоєм сполучається через зливний канал 3 з внутрішнім об'ємом ємко 66553 6 сті 1. Оскільки тиск в ємкості 1 і кезі з напоєм однаковий, то надходження напою у вказану ємкість 1 не відбувається. При відкритті дроселя 6 газ СО2 витісняється з ємкості 1 в атмосферу. Створюється перепад тиску в кезі з напоєм та ємкості 1, за рахунок чого напій заповнює ємкість 1. Після заповнення пляшки напоєм для припинення його подальшого надходження з кегу повертають рукоятку 7 в нейтральне (на 20°) початкове вертикальне положення (Фіг. 8). Залишок газу в горловині ємкості 1 і частково розчинений газ, що виділяється з напою, видаляють через канал дроселя 6 в атмосферу. Після вирівнювання тиску в ємкості 1 до атмосферного, обертають рукоятку 10 (Фіг. 6) або 18 (Фіг. 9) у зворотному напрямі, від'єднуючи нижній торець зливного каналу 3 від горловини ємкості 1, яку виймають з пристрою розливу, закривають пробкою і відпускають споживачеві. В порівнянні з найбільш близьким аналогом підвищення терміну служби і надійності роботи механізму забезпечується за рахунок більш рівномірного розподілу навантаження на деталі пристрою в процесі його роботи. Спрощення технологічного обслуговування ложки для захоплення горловини ємкості досягається за рахунок більшої доступності її внутрішньої поверхні для обробки водою і детергентами. 7 66553 8 9 66553 10 11 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 66553 Підписне 12 Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mechanism for attachment of tank neck to drain channel of device for dispensing beverages under pressure

Автори англійською

Buchik Sierhiei Alieksandrovich

Назва патенту російською

Механизм крепления горловины емкости к сливному каналу устройства для розлива пенящихся напитков под давлением

Автори російською

Бучик Сергей Александрович

МПК / Мітки

МПК: B67C 3/06

Мітки: пінистих, механізм, тиском, пристрою, розливу, зливного, кріплення, напоїв, горловини, ємкості, каналу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-66553-mekhanizm-kriplennya-gorlovini-ehmkosti-do-zlivnogo-kanalu-pristroyu-dlya-rozlivu-pinistikh-napov-pid-tiskom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм кріплення горловини ємкості до зливного каналу пристрою для розливу пінистих напоїв під тиском</a>

Подібні патенти