Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб транслокації вінцевої артерії під час операції артеріального переключення, який полягає в тому, що button артерії ротують на 20-25 градусів по направленню до відходження додаткової артерії та оцінюють ефективність транслокації за допомогою візуалізації наповнення вінцевої артерії після зняття затискача з аорти та інтраопераційно електрокардіографічно за відсутністю ознак серцевої слабкості та ішемії міокарда.

Текст

Спосіб транслокації вінцевої артерії під час операції артеріального переключення, який полягає в тому, що button артерії ротують на 20-25 градусів по направленню до відходження додаткової артерії та оцінюють ефективність транслокації за допомогою візуалізації наповнення вінцевої артерії після зняття затискача з аорти та інтраопераційно електрокардіографічно за відсутністю ознак серцевої слабкості та ішемії міокарда. (19) (21) u201112558 (22) 26.10.2011 (24) 26.12.2011 (46) 26.12.2011, Бюл.№ 24, 2011 р. (72) АКСЬОНОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, ВАШКЕБА ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ, БОЙКО КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ, ГОРОБЕЦЬ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, ОЗЕРЯНСЬКИЙ НАЗАР АНДРІЙОВИЧ (73) КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СЕРЦЯ" 3 вих артерій при ТМС зустрічається від 33 % до 50 %. Ризик АП при аномальному відходженні ВА на 30-40 %, а по деяким даним і в 10 раз вище ризику АП з нормальною анатомією [4,5]. У віддаленому періоді 13 % пацієнтів також мають проблеми -у них виникають обструкції ВА, що зв’язано як з індивідуальною оперативною технікою хірурга так і з різними варіантами анатомії. Ефективність та функція пересаджених ВА оцінюють інтраопераційно: 1) візуально наповнення ВА після відновлення серцевої діяльності повинно бути добрім, усі ділянки серця повинні мати однаковий рожевий колір. Наявність синюшних ділянок або порожніх ВА є ознаками некоректної транслокації; 2) після відновлення серцевої діяльності має відновитися синусів ритм та на ЕКГ будуть відсутні ознаки ішемії міокарду; при неуспішній операції на ЕКГ з'являться ознаки ішемії міокарду, та виникнуть порушення ритму та скоротливої функції міокарда; 3) при успішній транслокації ВА як правило вдається з першого разу зупинити штучний кровообіг. Не можливість відключення штучного кровообігу є ознакою значної серцевої слабкості у зв'язку з наростанням ішемії міокарду. В основу корисної моделі поставлено задачу створення способу транслокації ВА при умові патологічної анатомії ВА. Спосіб транслокації вінцевої артерії під час операції артеріального переключення полягає в тому, що button артерії ротують на 20-25 градусів по направленню до відходження додаткової артерії та оцінюють ефективність транслокації інтраопераційно за допомогою візуалізації наповнення вінцевої артерії після зняття затискача з аорти та електрокардіографічно за відсутністю ознак серцевої слабкості та ішемії міокарду. Метод передбачає оптимізацію транслокації ВА в нео-аорту, пересадку правої вінцевої артерії, від якої патологічно відходить інша артерія, яка своїм ходом робить задню петлю. Методика дає можливість не погіршувати геометрію додаткової артерії при транслокації основної. Методика використовується для правої ВА у таких випадках (використовується класифікація КА за M.Yacoub): 1LAD 2RCx - для В A RCx; 1Сх 2 RLAD - для ВA RLAD; 2RLADCx - для єдиної артерії (мал. 1). Використання ротації вічка ВА під час транслокації в бік додаткової артерії має такі переваги: 1) однакове наповнення основної В А та тої, що від неї відходить зразу після відновлення серцевої діяльності, усі ділянки серця мають однаковий рожевий колір - що говорить за коректну транслокацію вінцевих артерій; 2) після відновлення серцевої діяльності відновлюється синусовий ритм та на ЕКГ відсутні ознаки ішемії міокарда - що також є ознакою правильної геометрії транслокованих ВА. 3) при успішній транслокації ВА вдається одразу зупинити штучний кровообіг внаслідок відсутності ішемії міокарду та серцевої слабкості. Спосіб транслокації коронарної артерії під час операції артеріального переключення здійснюють 66381 4 наступним чином: після поперекового перетину магістральних судин та ревізії ВА останні висікають з аорти таким чином, щоб навколо вічка залишилось 2-3 мм стінки аорти (button) (фіг. 2). Наступним кроком є вибір найкращого місця для імплантації ВА в нео-аорту. Розтини на нео-аорті робимо, по-можливості, в різних синусах та за методикою trap-door (J-подібні) (фіг. 3). Імплантація звичайної ВА виконується в тій самій позиції, в який вона знаходилась в "старій" аорті - без перекруту по осі. У випадку відходження від правої вінцевої артерії огинаючої або лівої, або лівої разом з огинаючою не можна при транслокації не зважати на стан додаткової артерії, навіть якщо вічко правої ВА добре лягає в розтин нео-аорти, та біля вічка вона не натягується, не перегинається та не перекручена. Часто буває, що при такому новому положенні правої ВА - додаткова артерія якби загортається навколо правої ВА, та її устя сплющується (фіг. 4). При застосуванні способу button правої вінцевої артерії треба розташувати в розрізі нео-аорти та ротувати навколо осі правої ВА в бік додаткової артерії приблизно на 20 градусів (зовні нео-аорті це проти годинникової стрілки) (фіг. 5), що дає можливість вічку лівої або огинаючої артерії знаходитись в зяючому стані та не перешкоджати кровотоку. Методика використовується при таких варіантах вінцевої анатомії при ТМС (фіг. 1). ПРИКЛАД. Хворий Д, 10 діб., вага 3 кг, історія хвороби № 1103. Був госпіталізований 24.07.2008 р. у НПМДЦКК з діагнозом: транспозиція магістральних судин, інтактна міжшлуночкова перетинка. Дитині було показано проведення радикальної операції артеріального переключення. На доопераційному етапі було виявлено аномальну вінцеву анатомію - від синуса правої ВА одною гілкою відходили всі ВА. Інтраопераційно було проведено переключення магістральних судин з транслокацією єдиної ВА. Під час імплантації ВА в нео-аорту було виявлено, що без ротації вічка правої ВА компрометується вічко лівої ВА, тому button ВА був імплантований в нео-аорту з ротацією в бік відходження лівої ВА. Геометрія всіх ВА нас влаштувала. Після зняття затискача з аорти всі вінцеві артерії мали чудовий вигляд та були добре наповненні. Швидко відновився синусовий ритм та без особливих зусиль вдалося зупинити штучний кровообіг. Післяопераційний перебіг пройшов без особливостей. Джерела інформації: 1. Зиньковский М.Ф. Врожденные пороки сердца. Киев., 2010 год. 2. Si Chan Sung, MD, Siho Kim, MD, Y.S. Lee, MD et ol. Arterial Switch Operation for With Coronary Arteries From a Aortic Sinus. Ann. Thorac Surg 80 (2005), pp. 636-41. 3. John E. Mayer, Richard A. Jonas, et ol. Arterial switch operation with a single coronary artery. The J. Thorac and Cadiovasc Surgl23 (6) (2002), pp. 11641172. 4. Wernovsky G, Sanders SP. Coronary artery anatomy and transposition of the great arteries. Coron Artery Dis 1993, 4, pp. 148-157. 5 66381 a 5. John E. Mayer, Jr, MD , Richard A. Jonas, a MD . Arterial switch operation with a single coronary 6 artery. Thorac Cardiovasc Surg 2002; 123, pp.11641172. 7 66381 8 9 66381 10 11 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 66381 Підписне 12 Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for translocation of coronary artery in surgery of arterial switch-over

Автори англійською

Aksionova Iryna Oleksandrivna, Vashkeba Volodymyr Yuriiovych, Boiko Kostiantyn Serhiiovych, Horobets Viktoriia Oleksandrivna, Ozerianskyi Nazar Andriiovych

Назва патенту російською

Способ транслокации венечной артерии во время операции артериального переключения

Автори російською

Аксенова Ирина Александровна, Вашкеба Владимир Юрьевич, Бойко Константин Сергеевич, Горобец Виктория Александровна, Озерянский Назар Андреевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: транслокації, артерій, спосіб, артеріального, переключення, операції, вінцевих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-66381-sposib-translokaci-vincevikh-arterijj-pid-chas-operaci-arterialnogo-pereklyuchennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб транслокації вінцевих артерій під час операції артеріального переключення</a>

Подібні патенти