Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Споруда-рибохід, яка містить встановлені поперек потоку і зміщені по течії один відносно одного блоки, що утворюють нахиленими гранями бокові отвори в прохідних коридорах для риби, яка відрізняється тим, що перед коридорами влаштовані поперек потоку окремі і з`єднані між собою камери для відпочинку риби, які розташовані нижче цих коридорів між наступними блоками споруди і затоплені вище їх дна на одному рівні з прилягаючими до камер боковими отворами.

2. Споруда-рибохід по п. 1, якавідрізняється тим, що камери і з`єднані з ними коридори розташовані одні відносно одних в шахматному порядку поперек потоку.

Текст

1 Споруда-рибохід, яка містить встановлені поперек потоку і зміщені по течи один відносно одного блоки, що утворюють нахиленими гранями бокові отвори в прохідних коридорах для риби, яка відрізняється тим, що перед коридорами влаштовані поперек потоку окремі і з'єднані між собою камери для відпочинку риби, які розташовані нижче цих коридорів між наступними блоками споруди і затоплені вище їх дна на одному рівні з прилягаючими до камер боковими отворами 2 Споруда-рибохід по п 1, яка відрізняється тим, що камери і з'єднані з ними коридори розташовані одні відносно одних в шахматному порядку поперек потоку Винахід відноситься до гідротехнічного будівництва і може використовуватись для пропуску риби на штучних або природних перепадах русла Відома спрягаюча споруда в виді ставкового рибоходу, який складається з лоткового каналу з ступінчатим дном для проходу риби і окремих ставкових басейнів для її відпочинку (Гідротехнічні споруди Довідник проектувальника М , "Будвидав", 1983, стор 458, рис 18 2) Недоліком такої споруди є складність регулювання необхідного режиму потоку води в лотках при проходженні різних порід риб, а також велика протяжність споруди і її капіталоємкість Найбільш близькою до спрягаючої спорудирибоходу, що заявляється є споруда, яка складається із встановлених поперек потоку і зміщених по течи один відносно другого блоків, котрі утворюють над дном своїми нахиленими гранями бокові отвори між вхідними і вихідними ділянками її прохідних коридорів, по яких з нижнього в верхній б'єф забезпечується прохід риби (Авт свід СРСР, №1247444, Кп Е02ВЗ/06, 1986) Недоліком даної спрягаючої споруди як рибоходу являється те, що при малих рівнях потоку води в руслі суттєво знижується прохідна спроможність риби і особливо її малошвидкісних порід через споруду, внаслідок сильного зносу и струменями потоку, який виходить із непідтоплених прохідних коридорів в нижній б'єф Окрім цього, відсутність перед коридорами в нижньому б'єфі такої споруди камер з малорухомим, і особливо в його придонній частині, об'ємом потоку води, з однієї сторони не забезпечує необ хідний відпочинок риби перед проходом и в режимі ривкових швидкостей вверх через швидкоплинні перепади потоку на споруді, а з другої сторони не дозволяє поповнювати рибі свій енергетичний запас для подальшої міграції, що відбувається за рахунок підкормлення в камерах риби мікроорганізмами та іншими природними продуктами, які нагромаджуються на їх дні В основу винаходу поставлено задачу покращити рибохідні властивості споруди, з одночасним розширенням її функціональних можливостей Задана задача вирішується тим, що перед коридорами з сторони нижнього б'єфу споруди влаштовані окремі, поперек потоку, і сполучені між собою камери для відпочинку риби, котрі розміщені з уступом нижче цих коридорів між наступними блоками споруди і затоплені вище їх дна на одному рівні з прилягаючими до камер боковими отворами, які розташовані по течи за камерами між наступними блоками На фіг 1 - відображено запропоновану споруду, вид збоку по розрізу А-А, на фіг 2 - те ж, вид в плані, на фіг 3 - те ж, при влаштуванні камер і сполучених з ними коридорів в шахматному порядку поперек потоку, вид збоку по розрізу В-В, на фіг 4 те ж, вид в плані, на фіг 5 - те ж, вид в аксонометрії, при виконанні рибоходу багатосхідцевою спорудою, на фіг 6 - те ж, при виконанні блоків пустотілими, на фіг 7 - те ж, при заповненні пустот в блоках та облаштуванні коридорів і камер з каменем Споруда-рибохід складається із встановлених поперек потоку 1 і зміщених по течи один відносно о> (О 62419 ся найбільш наближеним до середовища з природними перепадами і уповільненими зонами течи води в руслі і може влаштовуватись безпосередньо в ньому з найменшим коригуванням його існуючого стану З ціллю покращення рибохідних властивостей споруди і особливо в тяжких умовах и експлуатації, камери 6 і сполучені з ними коридори 5 розташовані одні відносно других в шахматному порядку поперек потоку, фіг 3, 4 Влаштування споруди в такому варіанті дозволяє суттєво зменшити рухомість води в камерах 6 і тим самим покращити умови для відпочинку риби при великих швидкостях натікання потову на рибохід, так як витікаючий з коридорів 5 потік сходить на блоки 7, де спочатку гасить свою енергію, а вже потім розтікається в бокові сторони і попадає в камери 6 в виді зустрічних струменів поперек потоку При цьому самі зустрічні струмені додатково в цих камерах взаємно пригальмовують одні других між собою Окрім цього таке виконання рибоходу доцільне, коли період проходження риби через споруду співпадає з періодом проходження через неї льоду чи шуги, котрі в даному випадку транзитом прокидаються осторонь камер, без травмування і зносу риби яка в них знаходиться Поряд з цим, зміщенням камер відносно коридорів поперек потоку, коли камери 6 розташовані, по течи, в створі наближених до них блоків 2, забезпечується самоочищення цих камер від наносів і особливо їх крупних фракцій, оскільки при значному затопленні блоків і переливі через них великого об'єму води, ШВИДКІСНІ ВИСХІДНІ струмені потоку, які сходять по нахилених гранях цих блоків вимивають з камер накопичені в них відкладення і зносять їх подальше в нижні б'єф споруди Таке положення характерне при спаді піку повені, коли ще піддержуються в руслі високі рівні води і зберігаються ШВИДКІСНІ параметри потоку, але не відбувається переміщення в ньому твердого стоку Додатково слід відзначити, що коридори між блоками можуть бути закріплені захисними елементами 9, Таке виконання споруди особливо цінне на наприклад плитами і габюнами, каменем та іншинерегульованих руслах, в передпрських і гірських ми, а сама споруда виконуватись в вигляді багатозонах, а також в випадках зміни міграційного ресхідцевого суцільного, фіг 5, або з проміжковими жиму риби, викликаних, наприклад, непередбачебасейнами перепаду, встановлюватись із однотиними повенями, шуго- чи льодоходом, оскільки пних блоків, в тому числі пустотілих, фіг 6, швидко конструкція в будь якому випадку забезпечує ПОмонтуватись і невибаглива до умов и використанСТІЙНІ умови для рибоходу без додаткового втруня чання в и роботу При цьому сам рибохід являєть другого блоків 2, котрі утворюють нахиленими гранями 3 бокові отвори 4 прохідних коридорів 5, за якими з сторони нижнього б'єфу і нижче їх влаштовані окремі камери 6, які розміщені між наступними блоками 7 споруди і затоплені вище дна коридорів 5 на одному рівні з прилягаючими боковими отворами 8 Заявлена споруда-рибохід працює наступним шляхом Потік 1 проходячи повз зміщені блоки 2 стікає в виді зустрічних струменів через утворені нахиленими гранями 3 блоків бокові отвори 4 в прохідні коридори 5, де попадає в камери 6, які утворені між наступними блоками 7 споруди і витікає в подальшому через бокові отвори 8, котрі прилягають до камер 6 між блоками 7 в нижній б'єф, що забезпечує рівномірний і впорядкований режим для покатної міграції риби через спорудурибохід з верхнього в нижній б'єф для її нагулу Міграція риби через споруду-рибохід з нижнього в верхній б'єф, наприклад для її нересту, забезпечується тим, що риба проходить через бокові отвори 8, які утворені між блоками 7 на першому, з сторони нижнього б'єфу, перепаді і вільно попадає в прилягаючі і відкриті до отворів 8 камери 6, де відпочиває і поповнює свій енергетичний запас Оскільки самі камери відкрито сполучені між собою поперек потоку, в них забезпечується природне групування риби по видах і ступені зрілості, з одночасним пошуком кожної із категорій риб найбільш прийнятних для них умов подальшого проходження через послідуючий перепад на споруді, що забезпечується двохстороннім зустрічним стіканням з нього води в прохідні коридори Внаслідок того, що камери 6 затоплені потоком вище дна коридорів 5 і на одному рівні, досягається підпір води в цих коридорах і різке зменшення швидкості течи в них При цьому риба вільно проходить з камер 6 в коридори 5, а в самих коридорах створюються найбільш благополучні стартові умови для ривкового проходження рибою послідуючого, проти течи, перепаду на споруді через отвори 4 між блоками 2, фіг 1, 2 62419 по А - А Фіг.1 ВИД В ПЛАНІ Фіг.2 62419 Фіг З ВИД В ПЛАНІ Фіг 4 62419 10 7 (2-го східця) 7(3-го східця)/ ФІГ.5 2tt-ro східця) 7(1-ГОСЯІДОЯ) 7 (2-го східця і Фіг .6 11 62419 12 Підписне Тираж39 прим Фіг 7 Комп'ютерна верстка А Крулевський Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Structure-fishway

Автори англійською

Horodetskyi Omelian Teodorovych

Назва патенту російською

Соружение-рыбоход

Автори російською

ГОРОДЕЦКИЙ Емельян Теодорович

МПК / Мітки

МПК: E02B 8/00

Мітки: споруда-рибохід

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-62419-sporuda-ribokhid.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Споруда-рибохід</a>

Подібні патенти