Спосіб двостадійної пірометалургійної переробки багатокомпонентних відходів кольорових металів в електродуговій печі

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб двостадійної пірометалургійної переробки багатокомпонентних відходів кольорових металів в електродуговій печі шляхом завантаження на подину плавильної ванни шихти, необхідних реагентів-відновників і флюсів, первісного проплаву електродами в шихті дугових колодязів, заглиблення електродів у шихту й утворення на подині деякого первісного рівня рідкого розплаву металу, наступного розплавлювання шихти на периферійних ділянках, відстоювання розплаву і його розливу, який відрізняється тим, що у процесі проплаву в шихті дугових колодязів один з електродів заглиблюють у шихту глибше інших, після утворення на подині деякого первісного рівня рідкого розплаву металу і досягання заглибленим у шихту електродом цього рівня розплаву електроди знеструмлюють і підключають до джерела постійного струму так, щоб розплав і електрод, що досяг рівня розплаву, стали катодом, а електроди, що не досягли рівня розплаву, стали анодами, продовжують плавку за рахунок термоелектричного бездугового тепловиділення в шихті, на першій стадії плавки - у режимі високотемпературної дисоціації основного легкоплавкого металу, що вилучається, і його електролітичного осадження в негативно поляризований розплав - катод при температурі в печі вище температури плавлення основного легкоплавкого металу, що вилучається, але нижче температури, що відповідає парціальному тиску його парів над розплавом, що дорівнює 1мм ртутного стовпа, після роздільного зливу з печі рідкого легкоплавкого сплаву, збільшують напругу постійного струму на електродах, підвищують температуру в печі і приступають до другої стадії плавлення в режимі високотемпературної дисоціації й електролізного осадження вже більш тугоплавкого металу, що вилучається, при температурі в печі вище температури його плавлення, але нижче температури, що відповідає парціальному тиску його парів, що дорівнює 1мм ртутного стовпа.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що заглиблення одного з електродів глибше інших у процесі проплаву в шихті дугових колодязів виконують, у залежності від електропровідності шихти, на відстань не менш мінімальної відстані, для запобігання пробою шихти і короткого замикання через розплав, і не більш висоти завантаження шихти на подині.

3. Спосіб за пп. 1 і 2, який відрізняється тим, що реагенти-відновники подають у піч на різних стадіях плавки наступними частинами від передбаченої на плавку кількості:

спочатку разом із шихтою - 20-40% коксу і 15-35% залізної стружки;

після переходу на електротермічний бездуговий низькотемпературний переплав - 80-90% соди Na2CO3 , 45-65% коксу і 50-70% залізної стружки;

після зливу легкоплавкого сплаву - 10-30% коксу, 5-20% стружки і 10-20% соди.

4. Спосіб за пп. 1 і 2, який відрізняється тим, що після роздільного зливу легкоплавкого металу, що вилучається, у піч, при необхідності, додатково завантажують шихту з незначною кількістю легкоплавких компонентів.

5. Спосіб за пп. 1-4, який відрізняється тим, що як заглиблений в розплав електрод-катод використовують різні електроди печі.

Текст

1 Спосіб двостадійної пірометалурпйної переробки багатокомпонентних ВІДХОДІВ кольорових металів в електродуговій печі шляхом завантаження на подину плавильної ванни шихти, необхідних реагентів-відновників і флюсів, первісного проплаву електродами в шихті дугових колодязів, заглиблення електродів у шихту й утворення на подині деякого первісного рівня рідкого розплаву металу, наступного розплавлювання шихти на периферійних ділянках, відстоювання розплаву і його розливу, який відрізняється тим, що у процесі проплаву в шихті дугових колодязів один з електродів заглиблюють у шихту глибше інших, після утворення на подині деякого первісного рівня рідкого розплаву металу і досягання заглибленим у шихту електродом цього рівня розплаву електроди знеструмлюють і підключають до джерела постійного струму так, щоб розплав і електрод, що досяг рівня розплаву, стали катодом, а електроди, що не досягли рівня розплаву, стали анодами, продовжують плавку за рахунок термоелектричного бездугового тепловиділення в шихті, на першій стадії плавки - у режимі високотемпературної дисоціації основного легкоплавкого металу, що вилучається, і його електролітичного осадження в негативно поляризований розплав - катод при температурі в печі вище температури плавлення основного легкоплавкого металу, що вилучається, але нижче температури, що відповідає парціаль ному тиску його парів над розплавом, що дорівнює 1мм ртутного стовпа, після роздільного зливу з печі рідкого легкоплавкого сплаву, збільшують напругу постійного струму на електродах, підвищують температуру в печі і приступають до другої стадії плавлення в режимі високотемпературної дисоціації й електролізного осадження вже більш тугоплавкого металу, що вилучається, при температурі в печі вище температури його плавлення, але нижче температури, що відповідає парціальному тиску його парів, що дорівнює 1мм ртутного стовпа 2 Спосіб за п 1, який відрізняється тим, що заглиблення одного з електродів глибше інших у процесі проплаву в шихті дугових колодязів виконують, у залежності від електропровідності шихти, на відстань не менш мінімальної відстані, для запобігання пробою шихти і короткого замикання через розплав, і не більш висоти завантаження шихти на подині 3 Спосіб за пп 1 і 2, який відрізняється тим, що реагенти-відновники подають у піч на різних стадіях плавки наступними частинами від передбаченої на плавку КІЛЬКОСТІ спочатку разом із шихтою - 20-40% коксу і 15-35% залізної стружки, після переходу на електротермічний бездуговий низькотемпературний переплав - 80-90% соди ІЧагСОз, 45-65% коксу і 50-70% залізної стружки, після зливу легкоплавкого сплаву - 10-30% коксу, 5-20% стружки і 10-20% соди 4 Спосіб за пп 1 і 2, який відрізняється тим, що після роздільного зливу легкоплавкого металу, що вилучається, у піч, при необхідності, додатково завантажують шихту з незначною КІЛЬКІСТЮ легкоплавких компонентів 5 Спосіб за пп 1-4, який відрізняється тим, що як заглиблений в розплав електрод-катод використовують різні електроди печі СО ГО СЧ (О 62334 Передбачуваний винахід належить до кольорової металурги, зокрема до способів переплаву брухту і ВІДХОДІВ кольорових металів і може бути використаний у вторинній кольоровій металургії Відомий спосіб переплаву ВІДХОДІВ кольорових металів в обертових короткобарабанних газополуменевих печах (Вращающаяся плавильная печь Авт ев СССР № 875187, МКЛ З F27B7/10) Недоліком цього способу є утворення великої КІЛЬКОСТІ газів, велике пилеутворення і, як наслідок, складність пилогазоочистки Відомий також спосіб вилучення металу зі шлаку шляхом його електротермічного переплаву у відстійнику плавильної печі під дією постійного струму, уводячи катод у розплав, а анод - у шлак, і вибіркове осадження металів у залежності від їхніх електродних потенціалів (Способ извлечения меди и других металлов из шлака Патент ПНР № 88241, МКИ С22В4/04) Недоліком цього способу є неможливість його здійснення без додаткового відстійника, що працює разом з іншою піччю, яка здійснює первісний проплав шихти і передачу розплаву у ВІДСТІЙНИК для занурення в нього катода, а також складність вибіркового осадження металів у залежності тільки від їхніх електродних потенціалів, тому що осадження ІОНІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В по рядку збільшення потенціалу розкладання сполук, що міняється зі зміною концентрації ІОНІВ ВІДПОВІДНОГО металу таким чином, що виділення більш активного металу починається значно раніше завершення осадження менш активного, тим більше в умовах термоелектричногопереплаву, коли напруга на електродах у десятки разів більше електродних потенціалів металів Відомий також спосіб електродугової плавки сировини і ВІДХОДІВ кольорових металів в електродугових печах шляхом завантаження на подину плавильної ванни шихти, необхідних реагентів ВІДНОВНИКІВ і флюсів, первісного проплаву електродами в шихті дугових колодязів, поглиблення електродів у шихту й утворення на подині деякого первісного рівня рідкого розплаву металу, наступного розплавлювання шихти на периферійних ділянках, відстоювання розплаву і його розливу (Воскобойников В Г , Кудрин В А , Якушев А М Общая металлургия, стр 449-450-М Металлургия, 1998) Недоліком цього способу - прототипу є використання високотемпературного процесу для переплаву багатокомпонентної сировини, що містить легкоплавкі складові такі, як свинець, цинк, сурма, олово й ш , а також складність керування температурним режимом у печі через необхідність підтримки на електродах напруги, достатньої для забезпечення СТІЙКОСТІ горіння дуги У результаті в зоні дуги зростає паротворення легкоплавких складових, збільшується їхній угар і возгон, що зменшує вилучення металів у кінцевий продукт і ускладнює пилогазоочистку Задачею винаходу є поділ основних металів, що вилучаються із шихти, і підвищення їхнього вилучення в окремі кінцеві продукти Поставлена задача досягається тим, що в процесі проплаву в шихті дугових колодязів, один з електродів заглиблюють у шихту глибше інших, після утворення на подині деякого первісного рівня рідкого розплаву металу і досягнення заглибленим у шихту електродом цього рівня розплаву, електроди знеструмлюють і підключають до джерела постійного струму так, щоб розплав і електрод, що досяг рівня розплаву, стали катодом, а електроди, що не досягли рівня розплаву, стали анодами, продовжують плавку за рахунок термоелектричного бездугового тепловиділення в шихті, на першій стадії плавки - у режимі високотемпературної дисоціації основного легкоплавкого металу, що вилучається, і його електролітичного осадження в негативно поляризований розплав-катод, при температурі в печі вище температури плавлення основного легкоплавкого металу, що вилучається, але нижче температури, що відповідає парціальному тиску його парів над розплавом, що доривнює 1мм ртутного стовпа, після роздільного зливу з печі рідкого легкоплавкого сплаву, збільшують напругу постійного струму на електродах, підвищують температуру в печі і приступають до другої стадії плавлення в режимі високотемпературної дисоціації й електролізного осадження вже більш тугоплавкого металу, що вилучається, при температурі в печі вище температури його плавлення, але нижче температури, що відповідає парціальному тиску його парів, рівному 1мм ртутного стовпа При цьому поглиблення одного з електродів глибше інших у процесі проплаву в шихті дугових колодязів роблять у залежності від електропровідності шихти, на відстань не менш мінімальної відстані, що запобігає пробій шихти і короткому замиканню через розплав, і не більш висоти завантаження шихти на подині Реагенти-відновники подають у піч на різних стадіях плавки наступними частинами від передбаченої на плавку КІЛЬКОСТІ - спочатку разом із шихтою - 20-40% коксу і 1535% залізної стружки, - після переходу на електротермічний бездуговий низькотемпературний переплав - 80-90% соди ЫагСОз, 45-65% коксу і 50-70% залізної стружки, - після зливу легкоплавкого сплаву - 10-30% коксу, 5-20% стружки, 10-20% соди Після роздільного зливу легкоплавкого металу, що вилучається, у піч, при необхідності, додатково завантажують шихту з незначною КІЛЬКІСТЮ легкоплавких компонентів В якості заглибленого в розплав електродакатода використовують різні електроди печі Подача коксу частинами дозволяє запобігти витраті графітових електродів на реакції відновлення металів і, як наслідок, знизити їхню загальну витрату на плавку Подача в піч соди ЫагСОз тільки після переходу на електротермічний переплав дозволила уникнути и випари і віднесення з печі аспіраційними газами на початку електродугового проплаву колодязів у шихті Завантаження в піч залишків, передбачених на плавку ВІДНОВНИКІВ, у зазначених межах забезпечує відновлення легкоплавких металів, що надійшли в піч при її завантаженні після першого проміжного зливу розплаву 62334 Поділ ОСНОВНИХ металів, що вилучаються із шихти, досягається за рахунок переходу на електротермічний бездуговий проплав шихти й одержання, завдяки цьому, можливості регулювання теплового режиму в печі, роздільного постадійного проплаву шихти й електролітичного осадження спочатку легкоплавкого металу, що вилучається, а потім більш тугоплавкого Перехід на електротермічний переплав шихти в електродуговій печі досягається тим, що в процесі проплаву в шихті дугових колодязів, один з електродів поглиблюють у шихту глибше інших Після утворення на подині деякого первісного рівня рідкого металу і досягнення заглибленим електродом цього рівня, електроди переключають на постійний струм таким чином, щоб розплав і електрод, що досяг його рівня, стали катодом, а не досягли рівня розплаву електроди - анодами При цьому відстань між рівнями електродів при досягненні одним з них розплаву повинне бути не менш мінімальної відстані, що забезпечує в залежності від електропровідності шихти відсутність її пробою і короткого замикання між електродами через розплав, і не більш висоти завантаження шихти на подині, при якій порушується електричний контакт між електродами і шихтою Збільшення вилучення коштовних компонентів шихти досягається за рахунок високотемпературної дисоціації основних металів, що вилучаються на різних стадіях, при температурі в печі вище температури їхнього плавлення, але нижче температури відповідної парціальному тиску їхніх парів над розплавом, рівному 1мм ртутного стовпа, коли різко зростають паротворення металу, що вилучається, і його віднесення з технологічними й аспіраційними газами, а також за рахунок устремління позитивних ІОНІВ металів до катода і їх прискореного електролітичного осадження в негативно поляризований розплав Розглянемо здійснення пропонованого способу двостадійної пірометалурпйної переробки на прикладі багатокомпонентної мідно-свинцевої сировини, а саме сухих шлікерів обезмежування чорнового свинцю, мідно-свинцевого штейну шахтної плавки і клінкера цинкового виробництва, на 3-х фазній електрод у говой плавильной печі "ДСП1,5" з електродами 200мм і пічним трансформатором типу "ЕТМПК- 1600/10" потужністю 1.25МВА, зі східчастою зміною напруги в короткій мережі від 135 до 62 в ХІМІЧНИЙ склад сировини, що переробляється, приведений утаблиці 1 Основними металами, що вилучаються, у розглянутій металургійній переробці є свинець з температурою плавлення tm=327,4°C и температурою, що відповідає парціальному тиску парів = 1мм ртутного стовпа t=iHMpTCT-981°C, і мідь з температурою плавлення t m =1083°C и температурою, що відповідає парціальному тиску парів=1мм ртутного стовпа t=iHMPTCT=1617°С У залежності від ХІМІЧНОГО складу сировини, що завантажується, КІЛЬКІСТЬ, подаваних на плавку ВІДНОВНИКІВ, наступна (у % від маси шихти, що завантажується) - кокс 4-7%, - залізна стружка 4-6%, 6 - сода Na2CO3 5-6% У плавильну піч спочатку завантажують мідносвинцевий штейн, клінкер, сухі шлікери і по 1,52,0% коксу і залізної стружки від ваги сировини, що завантажується Плавка і первісний проплав у шихті дугових колодязів починають на 3-хфазному струмі при максимальній напрузі в короткій мережі (на електродах) - 135В У процесі проплаву колодязів, один електрод заглублюють у шихту глибше інших на відстань 90-100мм, що забезпечує відсутність пробою шихти і короткого замикання через розплав Ця відстань підбирається в процесі роботи в залежності від електропровідності шихти, що переплавляється Тривалість проплаву дугових колодязів у шихті до утворення на подині початкового рівня розплаву висотою 40-бОмм і досягнення заглибленим електродом цього рівня складає 16-20хв Після цього електроди знеструмлюють і підключають до джерела постійного струму Електрод, що досяг рівня розплаву, підключають до негативної клеми випрямляча, а два інших електроди , що не досягли рівня розплаву , підключають до позитивної клеми випрямляча У такий спосіб після подачі напруги розплав стає плоским рідким катодом, а два електроди, що не досягли рівня розплаву, стають анодами Додають у піч ВІДНОВНИКІ (у % від маси шихти) Соду Na2CO3 - 4,5-5,0% і по 3,5-4,0% коксу і залізної стружки Включають постійний струм і продовжують плавку за рахунок термоелектричного бездугового тепловиділення в шихті при напрузі на електродах 72-78В Змінюючи відстань між електродами-анодами і розплавом-катодом, підтримують струм у ланцюзі в межах 1,8-2,5кА, що забезпечує підтримку в печі (в зоні анодів) температури вище температури плавлення свинцю t m =327,4°C, але нижче температури 981 °С, що відповідає парціальному тиску його парів над розплавом, рівному 1 мм ртутного стовпа У цей час у печі проходять реакції відновлення свинцю із сульфідів, окислів, сульфатів 2РЬО + С = 2РЬ + СО2 при 530°С (1) 2РЬО + PbS = ЗРЬ + So2 при 800°С (2) PbSO4 + 4С = PbS + 4СО при 550°С-560°С (3) РЬО + Na2CO3 ==РЬ + Na2O + CO + CO2 (4) PbS + Na2CO3 = Pb + Na2S + CO + CO2 (5) ЗРЬО + Na2S = 5Pb + Na2O + SO2 (6) PbS + Fe = FeS + Pb (7) Одночасно відбувається високотемпературна дисоціація свинцю й інших легкоплавких металів, устремління їхніх позитивних ІОНІВ до катода і прискорене електролізне осадження в негативно поляризований розплав Цим досягається обмеження парціального тиску парів свинцю над розплавом і зменшення їхніх утрат з аспіраційними газами Підвищення на першій стадії плавки температури в печі вище 981 °С приводить до різкого зростання парціального тиску парів свинцю, збільшенню їхнього утворення і віднесення з газоповітряним потоком Одночасно починаються процеси часткової десульфурізацм і відновлення твердих сполук МІДІ Cu2S + 2О2 == 2CuO + SO2 (8) Cu2O + FeS = 3Cu + FeO + SO2 2Cu2O + Cu2S - 6Cu + SO2 (9) (10) 8 62334 ролізне осадження катіонів МІДІ В негативно поляризований розплав Після завершення плавки (повного проплаву шихти і відстоювання розплаву протягом 10-20 хвилин ) електроди знеструмлюють, піч нахиляють і роблять спочатку злив шлаку, а потім і розлив в виливниці чорнової МІДІ У випадку, якщо обсяг виплавленої МІДІ недостатній і його розлив економічно недоцільний, піч, після зливу шлаку, повертають у вертикальне положення, завантажують шихтою, яка містить мідь, з низькою КІЛЬКІСТЮ свинцю і повторюють її проплав у режимі другої стадії плавки У таблицях 2 і 3 приведені матеріальні баланси плавок мідно-свинцевої сировини на дуговій печі "ДСП-1,5" при однакових обсягах завантаження по існуючому одностадійному способу і по пропонованому двостадійному з переходом на електротермічний бездуговий переплав Як видно з представлених таблиць у результаті переходу на двостадійний переплав представляється можливим розділити чорновий свинець і чорнову мідь і збільшити вилучення коштовних металів у кінцеві продукти Порівняльний аналіз показників двох способів плавки приведений у таблиці 4 Додатковий ефект, отриманий від постадійного переплаву мідно-свинцевої сировини в електродуговій печі полягає у відсутності необхідності в попередньому переплаву шихти в іншому плавильному агрегаті, а також у можливості переходу на електротермічне бездугове нагрівання шихти, плавного регулювання температурного режиму в широкій межі і , як наслідок, здійснення постадійного переплаву спочатку легкоплавких складових шихти, а потім більш тугоплавких Склад кольорових металів, заліза, вуглецю і сірки у деяких видах багатокомпонентної мідносвинцевої сировини Тривалість першої стадії плавки (відновлення легкоплавких металів з їхніх сполук, плавлення, дисоціація й осадження на катоді в розплав) складає 40-бОхв На завершальній стадії температуру в печі підтримують у межах 500°±25°С електричний струм у короткій мережі відключають, піч нахиляють і роблять розлив чорнового свинцевого сплаву В ВИЛИВНИЦІ Приступають до другої стадії плавки Піч повертають у вихідне (вертикальне) положення, завантажують при необхідності сировину, яка містить мідь, з незначною КІЛЬКІСТЮ СВИНЦЮ (наприклад клінкер цинкового виробництва) , додають залишок передбачених на плавку реагентів( соду, кокс і залізну стружку по 1-1,5% від ваги шихти, що завантажується,), подають на електроди постійний струм і продовжують плавку за рахунок термоелектричного бездугового тепловиділення в шихті при напрузі 135В Після утворення на подині печі деякого рівня мідного розплаву і досягнення цим рівнем заглибленого електрода-катода, розплав перетворюється в рідкий катод При цьому напруга постійного струму на електродах зменшують до 108-115В і, змінюючи відстань між електродами-анодами і розплавом-катодом, підтримують струм у ланцюзі в межах 3-3,5кА, що забезпечує підтримку в печі температури вище температури плавлення МІДІ t m =1083°C, але нижче температури 1617°С, що відповідає парціальному тиску и парів над розплавом, рівному 1мм ртутного стовпа, температури при підвищенні якої різко зростає утворення парів МІДІ І їхнє віднесення аспіраційними газами У цей час у печі продовжуються реакції десульфурізацм сульфідів МІДІ, а також плавлення і високотемпературна дисоціація її сполук і елект Таблиця 1 Склад кольорових металів, заліза, вуглецю і сірки у деяких видах багатокомпонентної мідно-свинцевої сировини Найменування сировини Си 1 Мідно44,0 свинцевий штейн 2 Возгонишахтної 1,5 плавки 3 Клінкер цинкового виробницт3,0 ва 4 Сухі шлікери обезмежування 17,1 чорнового свинцю 5 Шлам акумуля0,57 торних батарей Склад, % As Fe+FeO Pb Zn Sb Sn С s Шлакоутворюючі 16,0 3,6 2,0 10,8 23,6 23,57 42,87 6,28 25,78 0,1 4,5 26,0 18,0 48,4 71,5 9,65 0,5 0,50,75 61,4 1,84 0,1 0,15 0,61 5,8 29,53 62334 10 Таблиця 2 Матеріальний баланс плавки багатокомпонентної мідно-свинцевої сировини в електродуговій печі по існуючому одностадійному способу без перехода на електротермічний бездуговий обігрів Вихід Найменування матеріалів Си РЬ Zn Sb К-ть, кг Завантажено 1 Мідно-свшцевий штейн 2 Сухі шлікери обезмежування свинцю 3 Клінкер цинкового виробництва 4 Кокс 5 Сода 6 Залізна стружка Усього Отримано 1 Черновий мідно-свшцевий сплав 3 Возгони 4 Шлак 5 Утрати УСЬОГО Лі К-ть, кг Лі К-ть, кг Лі К-ть, кг Лі 600 37,4 264,0 44,0 96,0 16,0 21,6 23,69 65,0 17,1 271,7 71,5 410 25,56 12,3 3,0 0,4 0,1 72 58 84 1604 4,49 100 341,3 21,28 368,1 22,95 771,5 48,1 323,6 41,9 294,8 38,2 3,1 1,6 3,9 12,2 341,3 3,2 18,3 7,2 47,8 368,1 36,8 As Fe+FeO Кть, кг 3,6 380 49,7 619,3 163,5 1604 0 3,62 5,24 38,61 10,19 100 0,63 1,16 К-ть, кг Sn Кть, кг Лі 9,65 Лі 1,9 0,5 Лі 1,9 2,5 19,8 18,8 1,5 40,1 39,9 3,04 К-ть, кг Лі К-ть, кг Лі 2,0 64,8 10,8 141,6 23,6 2,8 0,75 272,2 66,4 4,49 34,07 17,3 106,6 36,7 15,2 Лі 0,5 4,5 40,1 К-ть, кг 12,0 36,7 18,5 ІНШІ S 6,0 12,5 3,0 36,7 2,29 1,9 2,0 0,6 12,1 0,4 0,5 0,4 1,9 2,02 0,12 1,9 0,08 0,8 0,08 0,12 84 202,6 0,1 0,01 3,1 1,1 0,7 1,9 2,2 182,0 17,5 202,6 26,0 12,63 64,8 4,04 72 58 546 6 0,4 0,8 0,1 133,3 1,5 5,3 57,2 64,8 3,1 0,9 389,1 23,2 546,6 100 29,39 0,86 3,62 1,9 62,83 Таблиця З Матеріальний баланс двостадіиної плавки багатокомпонентної мідно-свинцевої сировини в електродуговій печі з переходом на електротермічний бездуговий обігрів Найменування матеріалів Вихід Си РЬ Zn Sb Кть, кг As ІНШІ S Лі К-ть, кг Лі К-ть, кг Лі К-ть, кг Лі 600 37,4 264,0 44,0 96,0 16,0 21,6 3,6 380 23,69 65,0 17,1 271,7 71,5 410 25,56 12,3 3,0 0,4 0,1 72 58 4,49 3,62 84 5,24 84 100 1604 100 341,3 21,28 368,1 22,95 40,1 2,5 36,7 2,29 1,9 0,12 1,9 0,12 202,6 12,63 64,8 4,04 546,6 34,07 428,2 26,7 0,68 0,16 360,0 84,07 7,4 1,73 36,0 8,41 1,1 0,26 0,30 0,07 3,4 0,85 1,2 0,3 22,7 5,3 400,3 24,96 337,5 84,3 0,4 0,1 6,0 1,5 46 5 630,4 98,6 1604 0 2,9 1,1 1,6 0,42 341,3 2,36 5,2 0,6 1,9 368,1 11,18 22,0 1,9 2,8 40,1 47,31 0,7 36,7 1,51 0,6 0,1 0,1 1,9 1,29 13 0,1 0,2 Т,9 2,8 197,2 2,0 202 6 3,7 8,8 51,1 64,8 7,96 39,3 6,15 100 0,25 0,1 18,5 9,65 1,9 0,5 1,9 Лі К-ть, кг Лі К-ть, кг Лі 2,0 64,8 10,8 141,6 23,6 2,8 0,75 272,2 66,4 4,49 0,5 106,6 4,5 0,3 Лі 72 58 36,7 Лі К-ть, кг 12,0 Лі К-ть, кг Fe+FeO К-ть, кг Завантажено 1 Мідно-свшцевий штейн 2 Сухі шлікери обезмежування свинцю 3 Клінкер цинкового виробництва 4 Кокс 5 Сода 6 Залізна стружка Усього Отримано 1 Черновой свинець (1 стадія) 2 Чорнова мідь (2 стадія) 3 Возгони 4 Шлак 5 Утрати УСЬОГО К-ть, кг Sn 26,0 3,62 51,8 0,02 0,02 31,28 1,4 12,95 11,9 420,1 40,08 546,6 25,59 66,64 Таблиця 4 Показники двох способів пірометалургіиного переділу багатокомпонентної мідно-свинцевої сировини в електродуговій печі Показники 1 Сумарний хімсклад шихти, % Си РЬ Sb Sn As Існуючий одностадійний переплав Пропонований двостадійний переплав 21,28 22,95 2,29 0,12 0,12 21,28 22,95 2,29 0,12 0,12 11 Показники 62334 Існуючий одностадіинии переплав ІНШІ 53,24 2 Вихід продуктів плавки, % - чорновий мідно-свинцевий сплав 48,1 - чорновий свинець(1 стадія) - чорнова мідь (2 стадія) 3 Хімсклад продуктів плавки, % Чорновий мідно-свинцевий сплав Си 41,9 Pb 38,2 Sb 2,0 Sn 0,08 As 0,01 ІНШІ 17,81 4 Добування з продуктів плавки, % Си 94,8 Pb 80,1 Sb 41,4 Sn 31,6 As 5,3 5 Загальні втрати, % Си 5,2 Pb 19,9 Sb 58,6 Sn 68,4 As 94,3 Комп'ютерна верстка М Клюкш Підписне 12 Продовження таблиці 4 Пропонований двостадійний переплав 53,24 26,7 24,96 Чорновий свинець Чорнова мідь 0,16 84,3 84,07 0,1 8,41 0,26 0,07 7,03 15,6 0,2 97,8 98,1 57,9 15,8 98,89 0,11 0,91 2,09 1,9 42,1 84,2 Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A method for a two-stage fire reprocessing the multi-component non-ferrous metals wastes in the electric-arc furnace

Автори англійською

Semenov Vitalii Mykhailovych, Samsonov Oleksandr Ivanovych, Cherniuk Oleh Valentynovych, Semenov Mykhailo Petrovych

Назва патенту російською

Способ двухстадийной пирометаллургической переработки многокомпонентных отходов цветных металлов в электродуговой печи

Автори російською

Семенов Виталий Михайлович, Самсонов Александр Иванович, Чернюк Олег Валентинович, Семенов Михаил Петрович

МПК / Мітки

МПК: C22B 7/00

Мітки: спосіб, багатокомпонентних, пірометалургійної, печі, металів, відходів, двостадійної, переробки, електродуговий, кольорових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-62334-sposib-dvostadijjno-pirometalurgijjno-pererobki-bagatokomponentnikh-vidkhodiv-kolorovikh-metaliv-v-elektrodugovijj-pechi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб двостадійної пірометалургійної переробки багатокомпонентних відходів кольорових металів в електродуговій печі</a>

Подібні патенти