Спосіб корекції показників клітинної ланки імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб корекції показників клітинної ланки імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит, що включає введення препаратів імунокорегуючої дії, який відрізняється тим, що як імунокорегуючий препарат вводять імуноактивний препарат галавіт.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що галавіт вводять внутрішньом'язово 100 мг на добу 1 раз в 3 дні, всього 10-15 ін'єкцій на курс в залежності від досягнутого ефекту.

Текст

1. Спосіб корекції показників клітинної ланки імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит, що включає введення препаратів імунокорегуючої дії, який відрізняється тим, що як імунокорегуючий препарат вводять імуноактивний препарат галавіт. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що галавіт вводять внутрішньом'язово 100 мг на добу 1 раз в 3 дні, всього 10-15 ін'єкцій на курс в залежності від досягнутого ефекту. (19) (21) u201013136 (22) 05.11.2010 (24) 25.05.2011 (46) 25.05.2011, Бюл.№ 10, 2011 р. (72) ЄЛІЗАРОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА, КУЗНЄЦОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА, ФРОЛОВ ВАЛЕРІЙ МИТРОФАНОВИЧ (73) ЄЛІЗАРОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА, КУЗНЄЦОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА, ФРОЛОВ ВАЛЕРІЙ МИТРОФАНОВИЧ 3 Тому був запропонований спосіб корекції показників клітинної ланки імунітету у хворих на НАСГ шляхом застосування додатково до загальноприйнятого лікування імуноактивного препарату тимогену. Цей спосіб найбільш ефективний з існуючих і тому обраний як прототип. До недоліків прототипу відноситься те, що у частини хворих із НАСГ, зокрема з вираженим загостренням запального процесу в печінці, все ж таки ще зберігаються зсуви імунологічних показників, а саме показників клітинного імунітету. Задачею корисної моделі було вдосконалення існуючого способу корекції показників клітинної ланки імунітету у хворих на НАСГ, скорочення терміну й покращання результатів лікування шляхом введення як імуноактивного препарату галавіту. Галавіт - новий сучасний імуноактивний препарат. Даний імуномодулятор є похідним амінофталгідрозида, що проявляє виражений модулюючий вплив на імунну систему. Його основні фармакологічні ефекти, виявлені при проведенні доклінічних випробувань, обумовлені здатністю позитивно впливати на функціональнометаболічну активність макрофагів. Даний препарат оборотно (на 6-8 годин) інгібує надлишковий синтез фактора некроза пухлин, інтерлейкіну-1, активних форм кисню гіперактивними макрофагами, які зумовлюють ступінь запальних реакцій, тобто проявляючи протизапальний ефект. В той же час галавіт стимулює мікробіцидну систему нейтрофільних гранулоцитів, прискорює фагоцитоз та підвищує неспецифічну резистентність організму. Заявлений спосіб здійснюється таким чином. Хворим з наявністю НАСГ, які потребують проведення корекції показників клітинної ланки імунітету, на тлі загальноприйнятого лікування стеатогепатиту вводять галавіт внутрішньом'язово по 100мг на добу 1 раз в 3 дні всього 10-15 ін'єкцій на курс в залежності від досягнутого ефекту. Лабораторними критеріями ефективності призначення галавіту у хворих на НАСГ є чітка тенденція до ліквідації Т-лімфопенії, підвищення кількості циркулюючих Т-хелперів/індукторів (CD4+) і нормалізація співвідношення CD4/CD8, що свідчить про відновлення імунологічного гомеостазу. Саме введення галавіту сприяє в патогенетичному плані позитивним зсувам вищезгаданих лабораторних (імунологічних) показників, а в клінічному аспекті досягненню стійкої й тривалої ремісії НАСГ, а також суттєвому зменшенню в подальшому частоти загострень захворювання. Вищевказані дози й курси введення галавіту були підібрані нами досвідним шляхом. Саме при такій кратності введення галавіту забезпечується оптимальна динаміка імунологічних показників у крові. Отже новими є як сама пропозиція щодо введення галавіту, який нами вперше використовується в корекції імунного статусу хворих на 59670 4 НАСГ, так і схема застосування галавіту при даній патології. При розробці заявленого способу було обстежено дві групи хворих з НАСГ: основна (65 осіб), якій проводили корекцію показників клітинної ланки імунітету згідно до заявленого способу (тобто з використанням галавіту), і група зіставлення (60 осіб), якій проводили корекцію відповідно до відомого способу-прототипу. Обидві групи хворих, які знаходилися під наглядом, були рандомізовані за віком, статтю, стадією НАСГ і частотою загострення хронічного патологічного процесу в печінці. Введення галавіту починалося, як правило, безпосередньо в період чергового загострення НАСГ і проводилося переважно в амбулаторних умовах або в денному гастроентерологічному стаціонарі. До початку проведення корекцію показників клітинної ланки імунітету у хворих на НАСГ, в обох групах, які були під наглядом, - основній, що отримувала імунокорекцію відповідно з заявленим способом, і зіставлення, в якій імунокорекція здійснювалася стосовно до способу-прототипу, була однотипова клінічна симптоматика загострення НАСГ, що характеризувалася наявністю помірної тяжкості в правому підребер'ї, болі або тяжкості в епігастрії, гіркоти в роті, відрижки, закрепів, чи їхнього чергування з проносами й метеоризму. При проведенні комплексних імунологічних досліджень у осіб, що страждають на НАСГ було документовано, що у таких пацієнтів мають місце порушення з боку показників клітинної ланки імунітету. Вказані імунні порушення принципово характеризувались суттєвим зменшенням показника РБТЛ з ФГА, що свідчило про пригнічення функціонального стану Т-лімфоцитів, а також наявністю Т-лімфопенії різного ступеня вираженості та дисбалансу субпопуляційного складу Т-лімфоцитів, який переважно полягав у зменшенні числа CD4+клітин (циркулюючих Т-хелперів/індукторів) на фоні помірного зниження у частини обстежених числа Т-супресорів/кілерів (СD8+-лімфоцити), в той час як вміст у крові В-клітин (CD22+) у більшості випадків мав лише незначну тенденцію до зниження, як це відображено у таблиці 1. Згідно цієї таблиці, зміни клітинної ланки імунітету характеризувалися вірогідним зниженням кількості лімфоцитів з фенотипом CD3+ (Тлімфопенією) в основній групі в середньому до (0,98±0,05) Г/л, в групі зіставлення - до (0,99±0,03) Г/л, при нормі (1,29±0,04)Т/л в абсолютному вирахуванні, що було менше за норму в 1,3 рази (Р0,1 >0,1 >0,1 >0,1 >0,1 >0,1 >0,1 >0,1 >0,1 Примітки: в табл. 1-2 вірогідність різниці стосовно норми: * - при Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for correction of cellular immunity in patients with nonalcoholic steatohepatitis

Автори англійською

Yelizarova Tetyana Oleksandrivna, Kuznietsova Larysa Volodymyrivna, Frolov Valerii Mytrofanovych

Назва патенту російською

Способ коррекции показателей клеточного звена иммунитета у больных неалкогольным стеатогепатитом

Автори російською

Елизарова Татьяна Александровна, Кузнецова Лариса Владимировна, Фролов Валерий Митрофанович

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00, A61K 35/00

Мітки: імунітету, ланки, неалкогольний, стеатогепатит, корекції, спосіб, клітинної, показників, хворих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-59670-sposib-korekci-pokaznikiv-klitinno-lanki-imunitetu-u-khvorikh-na-nealkogolnijj-steatogepatit.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції показників клітинної ланки імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит</a>

Подібні патенти