Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Композиція для отримання пінопласту, що містить в собі карбамідоформальдегідну смолу або суміш карбамідних смол, спінювальний агент, стабілізатор піни, наповнювач і отверджувач, який відрізняється тим, що як спінювальний агент композиція для виготовлення пінопласту містить натуральну подвійну сіль карбонатів кальцію і магнію, як стабілізатор піни - суміш поверхнево-активної речовини, вибраної з ряду алкілфенолів, і полівінілового спирту у співвідношенні 1:0,05, як наповнювачі - алебастр і каолін у співвідношенні 1:0,5, а також кислотний отверджувач - водний розчин ортофосфорної кислоти або оксонієвий отверджувач при такому співвідношенні компонентів, у відсотках за масою:

карбамідоформальдегідна смола або суміш карбамідних смол

53,7-43,6

натуральна подвійна сіль карбонатів кальцію і магнію

10,7-17,5

суміш поверхнево-активної речовини з ряду алкілфенолів і полівінілового спирту у співвідношенні 1:0,05

1,2-1,8

алебастр і каолін у співвідношенні 1:0, 5

8,0-6,5

кислотний отверджувач - водний розчин ортофосфорної кислоти або оксонієвий отверджувач

26,4-30,6.

Текст

Композиція ДЛЯ отримання пінопласту, що містить в собі карбамідоформальдепдну смолу або суміш карбамідних смол, спінювальний агент, стабілізатор піни, наповнювач і отверджувач, який відрізняється тим, що як спінювальний агент композиція для виготовлення пінопласту містить натуральну подвійну сіль карбонатів кальцію і магнію, як стабілізатор піни - суміш поверхневоактивної речовини, вибраної з ряду алкілфенолів, і ПОЛІВІНІЛОВОГО спирту у співвідношенні 1 0,05, як наповнювачі - алебастр і каолін у співвідношенні Винахід відноситься до переробки високомолекулярних сполук у легкі пористі матеріали, зокрема, у термоізоляційні, і може бути використаний в промисловості, будівництві й інших галузях народного господарства Відомо пінопласт і композицію для пінопласту, що містить карбамідоформальдепдну смолу, поверхнево-активну речовину, отверджувач і воду (А св СРСР №1219603, МКИ 4 С 08 G 9/04, С 08 L 61/24, публ 230386р бюл №11) Композиція використовується переважно в сільському господарстві для утеплення та ізоляції Суміш готують безпосередньо на МІСЦІ використання, там же здійснюється заливка і сушіння термоізоляційного шару Однак для використання в промисловості у якості ІЗОЛЯЦІЙНИХ виробів складної конфігурації ця композиція не підходить, тому що з неї неможливо виготовити, а тим більше транспортувати вироби конструкційного призначення і складної конфігурації через недостатню МІЦНІСТЬ матеріалу Відомо пінопласт і композицію для пінопласту, що містить карбамідоформальдепдну смолу, агент, що спінює, поверхнево-активну речовину, наповнювач і отверджувач (А св СРСР № 1439112 МКИ 4 С 08 G 9/08, С 08 L61/24, публ 23 11 88, бюл № 43), у якій в якості стабілізатора 1 0,5, а також кислотний отверджувач - водний розчин ортофосфорної кислоти або оксонієвий отверджувач при такому співвідношенні компонентів, у відсотках за масою карбамідоформальдепдна смола або суміш карбамідних смол 53,7-43,6 натуральна подвійна сіль карбонатів кальцію і магнію 10,7-17,5 суміш поверхнево-активної речовини з ряду алкілфенолів і ПОЛІВІНІЛОВОГО спирту у спів відношенні 1 0,05 алебастр і каолін у співвідношенні 1 0, 5 кислотний отверджувач - водний розчин ортофосфорної кислоти або оксонієвий отверджувач 1,2-1,8 8,0-6,5 26,4-30,6 піни використовують сульфанол НП-3, а в якості наповнювача - бетонітовий порошок Композиція переважно використовується в шахтних виробках і інших об'єктах для захисту ґрунтів від просідання та промерзання Дана композиція не підходить для виготовлення конструкційних матеріалів, тому що и сполука підібрана таким чином, щоб ствердження відбувалося не відразу, і отриманий пшоматеріал можна було б передавати по трубопроводу в шахти, свердловини чи ІНШІ об'єкти, тобто композиція непридатна для виготовлення конструкційних виробів через недостатню швидкість ствердження матеріалу і руйнування піни, особливо при виготовленні виробів складної конфігурації Найбільш близькою до винаходу, що заявляється, сполукою того ж призначення по сукупності ознак є пінопласт і композиція для його виготовлення, що містить карбамідоформальдепдну смолу або суміш карбамідних смол, агент, що спінює, стабілізатор піни, наповнювач і отверджувач (патент України № 47368А 6С08 L 61/24, публ 16 06 02, бюл №6), у якій в якості агента, що спінює, використовують 20-відсотковий водяний розчин нітриту натрію і хлорида амонію, а в якості СО (О о> Ю 59163 отверджувача - кислотний оксонієвии отверджувач, прийнято за прототип До причин, що перешкоджають досягненню зазначеного нижче технічного результату при використанні відомої композиції відноситься те, що експлуатація виробів при підвищених температурах призводить до утворення тріщин і руйнуванню, що не дозволяє використовувати його для термоізоляції трубопроводів з температурою понад 120°С, а використання у якості агента, що спінює, нітриту натрію і хлорида амонію призводить до утворення токсичних окислів азоту, зокрема, диоксида азоту Суть винаходу полягає в наступному Пшопласти являють собою КОМПОЗИЦІЙНІ матеріали, що складаються з полімерної матриці, наповненої газовими, рідкими і твердими включеннями Широке використання пшопластів, зокрема, твердих, обумовлено їхніми специфічними властивостями малою питомою вагою (легкістю) у сполученні з їх порівняно високою МІЦНІСТЮ і гарними тепло- і звукоізоляційними властивостями Задача полягає в отриманні пінопласту і виготовленні з нього твердих конструкцій різної конфігурації і з заданими властивостями Технічний результат - розробка композиції для отримання пінопласту на основі карбамідоформальдепдної смоли або суміші карбамідних смол, що зберігає текучість протягом технологічно доцільного часу, необхідного матеріалу і руйнування піни, особливо при виготовленні виробів складної конфігурації Найбільш близькою до винаходу, що заявляється, сполукою того ж призначення по сукупності ознак є пінопласт і композиція для його виготовлення, що містить карбамідоформальдепдну смолу або суміш карбамідних смол, агент, що спінює, стабілізатор піни, наповнювач і отверджувач (Декл патент України № 47368А 6С08 L 61/24, публ 16 06 02, бюл №6), у якій в якості агента, що спінює, використовують 20-відсотковий водяний розчин нітриту натрію і хлорида амонію, а в якості отверджувача - кислотний оксонієвии отверджувач, прийнято за прототип До причин, що перешкоджають досягненню зазначеного нижче технічного результату при використанні відомої композиції відноситься те, що експлуатація виробів при підвищених температурах призводить до утворення тріщин і руйнуванню, що не дозволяє, використовувати його для термоізоляції трубопроводів з температурою понад 120°С, а використання у якості агента, що спінює, нітрита натрію і хлорида амонію призводить до утворення токсичних окислів азоту, зокрема, диоксида азоту Суть винаходу полягає в наступному Пшопласти являють собою КОМПОЗИЦІЙНІ матеріали, що складаються з полімерної матриці, наповненої газовими, рідкими і твердими включеннями Широке використання пшопластів, зокрема, твердих, обумовлено їхніми специфічними властивостями малою питомою вагою (легкістю) у сполученні з їх порівняно високою МІЦНІСТЮ і гарними тепло- і звукоізоляційними властивостями Задача полягає в отриманні пінопласту і виготовленні з нього твердих конструкцій різної конфігурації і з заданими властивостями Технічний результат - розробка композиції для отримання пінопласту на основі карбамідоформальдепдної смоли або суміші карбамідних смол, що зберігає текучість протягом технологічно доцільного часу, необхідного для виготовлення виробів методом заливання композиції в спеціальні форми або іншим методом, і забезпечує отримання конструкційних виробів, стійких до впливу високих температур (до +180°С), з підвищеними МІЦНІСНИМИ і теплоізоляційними властивостями, а також зниження ТОКСИЧНИХ ВИКИДІВ Зазначений технічний результат при здійсненні винаходу досягається тим, що пінопласт і композиція для його отримання, що містить в собі карбамідоформальдепдну смолу або суміш карбамідних смол, агент, що спінює, стабілізатор піни, наповнювач і отверджувач, а особливість полягає в тому, що в якості агента, щ спінює, вона містить натуральну подвійну сіль карбонатів кальцію і магнію, як стабілізатор піни - суміш поверхневоактивної речовини (далі по тексту ПАР), обраної з ряду алкілфенолів, і ПОЛІВІНІЛОВОГО спирту у співвідношенні 1 Q.05, у якості наповнювачей - алебастр і каолін у співвідношенні 1 0,5, а також містить кислотний отверджувач -водяний розчин ортофосфорної кислоти або оксонієвии отверджувач при такому співвідношенні компонентів, у відсотках за масою карбамідоформальдепдна смола або суміш карбамідних смол 53,7-43,6 натуральна подвійна сіль карбонатів кальцію і магнію 10,7-17,5 суміш поверхнево-активної речовини з ряду алкілфенолів і ПОЛІВІНІЛОВОГО спирту у співвідношенні 1 0,05 1,2-1,8 алебастр і каолін у співвідношенні 1 0, 5 8,0-6,5 кислотний отверджувач - водяний розчин ортофосфорної кислоти або оксонієвии отверджувач 26,4-30,6 Дослідження конструкційних виробів з пінопласту "ІЗОТЕП", отриманого з композиції, що заявляється, показали, що МІЦНІСНІ характеристики й ІЗОЛЯЦІЙНІ властивості обумовлені складом полімерної матриці і залежать від властивостей і характеру взаємодії компонентів, що входять у композицію В якості полімерної матриці обрані карбамідоформальдепдна смола або суміш карбамідних смол, що добре піддаються спшенню, у КІЛЬКОСТІ 53,7 -43,6 ВІДСОТКІВ за масою, і склад її підбирають у залежності від властивостей і якості смол, що можуть значно відрізнятися у різних партій однієї і тієї ж марки (табл 1) В якості агента, що спінює, обрано природний мінерал - подвійну сіль карбонатів кальцію і масовому співвідношенні 10,7-17,5 ВІДСОТКІВ за масою, що забезпечує постійне виділення вуглекислого газу і вільний ріст піни, що відбувається у замкнутому просторі (формі), і спричиняє зростання тиску при ствердженні композиції, сприяючи підвищенню 59163 чити аналоги і виявити сукупність суттєвих у відношенні до потрібного технічного результату ВІДОптимальна КІЛЬКІСТЬ КИСЛОТНОГО отверджуваМІТНИХ ознак, які викладені у формулі винаходу ча, наприклад 50 чи 70 відсоткового водяного розОтже винахід, що заявляється, відповідає умові чину ортофосфорної кислоти або оксонієвого "новизна" отверджувача, одночасно сприяючого газовидіХарактер дії застосовуваних у композиції для ленню й забезпечуючого необхідну текучість комотримання пінопласту "ІЗОТЕП", що заявляється, позиції - 26,4 - 30,6 ВІДСОТКІВ за масою (табл 3), компонентів окремо відомий, однак заявник провів причому, при зменшенні КІЛЬКОСТІ агента, що співелику експериментальну і дослідницьку роботу по нює, зменшують КІЛЬКІСТЬ отверджувача для запопідбору сполучення компонентів, їхньому взаємбігання передчасного гелеутворення композиції, ному впливу один на одного в конкретній композипри збільшенні - ВІДПОВІДНО збільшують КІЛЬКІСТЬ ції, що заявляється, і кількісному вмісту для досяготверджувача, щоб запобігти утворення великих нення необхідної МІЦНОСТІ, СТІЙКОСТІ до дії високих пор, підбираючи співвідношення компонентів для (до 180°С) температур, пористості, тобто ІЗОЛЯЦІЙотримання пінопласту з дрібнозернистою однорідНИХ властивостей, текучості - здатності формуваною пористістю, що прямо залежить також від вмітися в заданій формі в заданий, оптимальний з сту в композиції суміші поверхнево-активної речопогляду технологічності час, що ілюструється опивини (ПАР) (табл 4), обраної з ряду алкілфенолів, сом, прикладами, таблицями Отже, винахід не зокрема ОП-10, і ПОЛІВІНІЛОВОГО спирту у масовому витікає явним чином з рівня техніки і відповідає співвідношенні 1 1,05, у даній композиції ПАР є умові "рівень техніки" стабілізатором піни і регулятором швидкості її зроВІДОМОСТІ, ЩО підтверджують можливість стання, а ПОЛІВІНІЛОВИЙ спирт, будучи також стабіздійснення винаходу з отриманням зазначеного лізатором піни, одночасно поліпшує текучість комнижче технічного результату, полягають у наступпозиції при заливанні форм і стабільність піни при ному ствердженні КІЛЬКІСТЬ суміші ПАР, зокрема ОП-10, У полімерну матрицю, що складається з карі ПОЛІВІНІЛОВОГО спирту в композиції складає 1,2-1,8 бамідоформальдепдної смоли або суміші карбаВІДСОТКІВ за масою, при більшому ВМІСТІ ПАР МІЦмідних смол і являє собою однорідну суспензію від НІСТЬ пінопласту знижується внаслідок її підвищебілого до ясно-жовтого кольору, вводять ЦІЛЬОВІ ної пластифікуючої дм, а при зменшенні - пінодобавки, що забезпечують спінення, а надалі пласт буде мати надто великі пори і, як наслідок, ствердження композиції в конструкційний піноменшу кратність спінювання і велику ЩІЛЬНІСТЬ пласт із заданими МІЦНІСНИМИ, технологічними і тепло-, звукоізоляційними властивостями, що хаДля збільшення МІЦНОСТІ конструкційних вирорактеризуються фізико-механічними показниками, бів з пінопласту в композицію вводять наповнювачі наведеними в табл 6 7 - алебастр і каолін (табл 5) Алебастр на першому етапі швидко утворює кристалогідрат при взаємоКомпозицію ДЛЯ отримання пінопласту "ІЗОдії з водою, що міститься в композиції, підвищуючи ТЕП" готують шляхом поетапного введення в карСТІЙКІСТЬ піни у вологому стані в необхідних межах, бамідоформальдепдну смолу (або суміш смол у а надалі, після ствердження, каолін робить матерозрахунковому співвідношенні) подвійної солі ріал більш еластичним, зміцнює пори пінопласту карбонатів кальцію і магнію, стабілізатора піни за рахунок утворення алюмофосфатних сполук, (суміші ПАР з ряду алкілфенолів і ПОЛІВІНІЛОВОГО підтримуючи і зберігаючи пористість виробів у спирту), і наповнювачей (алебастру і каоліну) Спіпроцесі експлуатації при підвищених температунення композиції починається в ємкості для залирах КІЛЬКІСТЬ І співвідношення алебастру і каоліну вання форм, об'єм якої повинен не менш ніж у три підібрано також експериментальним шляхом і рази перевищувати об'єм композиції, що заливаскладає 8,0 - 6,5 ВІДСОТКІВ за масою Вміст наповється, причому, для виготовлення виробу беруть нювачів нижче значень, що заявляються, призвоКІЛЬКІСТЬ композиції з розрахунку, наприклад, 1/10 дить до зниження СТІЙКОСТІ піни при формуванні об'єму готового виробу, і при перемішуванні додавиробів і зниженню їхньої МІЦНОСТІ, збільшення ють у ємкість, наприклад, 28 масових частин кисускладнює спінення полімерної матриці, підвищулотного отверджувача (50 або 70 відсоткового ючи ЩІЛЬНІСТЬ і питому вагу виробів, при цьому водяного розчину ортофосфорної кислоти), комзнижуються або зовсім втрачаються ІЗОЛЯЦІЙНІ поненти перемішують мішалкою зі швидкістю обевластивості пінопласту ртання не менш700 об/хв Спінену композицію для пінопласту вливають у форму необхідної Текучість композиції, що заявляється, протяконфігурації і закривають її На протязі 2-3 хвилин гом технологічно доцільного часу, наприклад, невідбувається самочинне спінення композиції в заобхідного для заливання форм, забезпечують сукритій формі з виділенням газу і збільшенням тисміш ПАР і ПОЛІВІНІЛОВОГО спирту, агент, що спінює, і ку, протягом наступних 10-15 хвилин пінопласт отверджувач, що є одночасно каталізатором, у твердіє Форму розкривають, виймають вироби, співвідношенні, приведеному у формулі винаходу що мають достатню МІЦНІСТЬ ДЛЯ їх переміщення, і Таким чином, наведені у формулі ознаки винаукладають на стелажі до повного ствердження на ходу, що характеризують якісний і КІЛЬКІСНИЙ склад 24 години, потім вироби сушать при температурі пінопласту "ІЗОТЕП" і композиції для його отри40-60°С до необхідної вологості мання,' л, необхідні і достатні для досягнення потрібного технічного результату Отримані термоізоляційні вироби з пінопласту Проведений заявником аналіз рівня техніки, "ІЗОТЕП" являють собою тверді конструкції з газощо включає пошук по патентних і науковонаповненого матеріалу від білого до ясно-сірого технічних джерелах інформації, дозволив визнакольору з переважно пористою поверхнею МІЦНОСТІ виробу (табл 2), при цьому на відміну від прототипу не виділяються токсичні речовини 8 59163 Винахід ілюструється на прикладах карбамідоформальдепдної смоли КФ-Б Приклад 1 (негативний) У лабораторну форму завантажують 55г смоли КФ-Б, додають 9г подвійної солі карбонатів кальцію та магнію, 1,9г суміші ОП-10 та ПОЛІВІНІЛОВОГО спирту при масовому співвідношенні 1 0,05, 5г суміші алебастру та каоліну у співвідношенні 1 0,5 Суміш перемішують мішалкою зі швидкістю обертання не менше 700 об/хв протягом 1-2 хвилин до отримання гомогенної маси В отриману суміш додають 25г кислотного отверджувача ( 50%-ий розчин фосфорної кислоти), у результаті чого відбувається спінення композиції і 7 разове збільшення в об'ємі Отримана композиція для пінопласту зберігає текучість протягом 1 хвилини, за цей час її заливають у форму для отвердіння і надання виробу заданої конфігурації Зразок через 10 хвилин витягають з форми і витримують протягом 5 діб для остаточного сушіння і набору максимальної МІЦНОСТІ Пінопласт має високі показники МІЦНІСТЬ на стиск при 10 ВІДСОТКОВІЙ деформації - 3,7 М п а Ю і ЩІЛЬНІСТЬ 200 кг/м 3 , низька сорбційна вологість 10%, технологічна усадка - 5%, при цьому основний показник, теплопровідність, незадовільний 0,055 Вт/м 2 °С Приклад 2 (позитивний) У лабораторну форму завантажують 53,7г смоли КФ-Б, додають 10,7г подвійної солі карбонатів кальцію та магнію, 1,2г суміші ОП-10 та ПОЛІВІНІЛОВОГО спирту при масовому співвідношенні 1 0,05, 8,0г суміші алебастру та каоліну у співвідношенні 1 0,5 Суміш перемішують мішалкою зі швидкістю обертання не менше 700 об/хв протягом 1-2 хвилин до отримання гомогенної маси В отриману суміш додають 26,4г кислотного отверджувача ( 50%-ий розчин фосфорної кислоти), у результаті чого відбувається спінення композиції і 10 разове збільшення в об'ємі Отримана композиція для пінопласту зберігає текучість протягом 1 хвилини, за цей час її заливають у форму для отвердіння і надання виробу заданої конфігурації Зразок через 10 хвилин витягають з форми і витримують протягом 5 діб для остаточного сушіння і набору максимальної МІЦНОСТІ Пінопласт має потрібну теплопровідність 0,047 Вт/м 2 °С при одночасному збереженні високої МІЦНОСТІ на стиск при 10 ВІДСОТКОВІЙ деформації -6,2 М п а Ю і низької сорбційної вологості - 5%, технологічної усадки - 1 % Приклад 3 (позитивний) У лабораторну форму завантажують 46,5г смоли КФ-Б, додають 14,2г подвійної солі карбонатів кальцію та магнію, 1,5г суміші ОП-10 та ПОЛІВІНІЛОВОГО спирту при масовому співвідношенні 1 0,05, 7,2г суміші алебастру та каоліну у співвідношенні 1 0,5 Суміш перемішують мішалкою зі швидкістю обертання не менше 700 об/хв протягом 1-2 хвилин до отримання гомогенної маси В отриману суміш додають 28,5г оксонієвого отверджувача, у результаті чого відбувається спінення композиції і 15 разове збільшення в об'ємі Отримана композиція для пінопласту зберігає текучість протягом 1 хвилини, за цей час и заливають у форму для отвердіння і надання виробу заданої конфігурації Зразок через 10 хвилин витягають з форми і витримують протягом 5 діб для остаточного сушіння і набору максимальної МІЦНОСТІ 3 Отверділий пінопласт має ЩІЛЬНІСТЬ 1 0 0 К Г / М І МІЦНІСТЬ на стиск при 10 ВІДСОТКОВІЙ деформації 5,7 МпаЮ, теплопровідність 0,043Вт/м 2 °С, сорбційну вологість - 7%, технологічну усадку - 2%, тобто гарні теплоізоляційні властивості, високу МІЦНІСТЬ, низьку сорбційну вологість Приведене в прикладі співвідношення компонентів оптимальне для досягнення заявленого технічного результату Приклад 4 (позитивний) У лабораторну форму завантажують 43,6г смоли КФ-Б, додають 17,5г подвійної солі карбонатів кальцію та магнію, 1,8г суміші ОП-10 та ПОЛІВІНІЛОВОГО спирту при масовому співвідношенні 1 0,05, 6,5г суміші алебастру та каоліну у співвідношенні 1 0,5 Суміш перемішують мішалкою зі швидкістю обертання не менше 700 об/хв протягом 1-2 хвилин до отримання гомогенної маси В отриману суміш додають 30,6г кислотного отверджувача (50%-ий розчин фосфорної кислоти), у результаті чого відбувається спінення композиції і 20 разове збільшення в об'ємі Отримана композиція для пінопласту зберігає текучість протягом 1 хвилини, за цей час її заливають у форму для отвердіння і надання виробу заданої конфігурації Зразок через 10 хвилин витягають з форми і витримують протягом 5 діб для остаточного сушіння і набору максимальної МІЦНОСТІ Пінопласт має ЩІЛЬНІСТЬ 70КГ/М 3 , МІЦНІСТЬ на стиск при 10 ВІДСОТКОВІЙ деформації - 5,3 МпаЮ, теплопровідність 0,042Вт/м 2 о С, сорбційну вологість - 10%, технологічну усадку - 3%, теплопровідність низька, однак відзначається тенденція до зменшення МІЦНОСТІ , збільшення сорбційної вологості внаслідок збільшення кратності спінювання Приклад 5 (негативний) У лабораторну форму завантажують 40,0г смоли КФ-Б, додають 19,2г подвійної солі карбонатів кальцію та магнію, 2,0г суміші ОП-10 та ПОЛІВІНІЛОВОГО спирту при масовому співвідношенні 1 0,05, 5,3г суміші алебастру та каоліну у співвідношенні 1 0,5 Суміш перемішують мішалкою зі швидкістю обертання не менше 700 об/хв протягом 1-2 хвилин до отримання гомогенної маси В отриману суміш додають 32,0г кислотного отверджувача (70%-ий розчин фосфорної кислоти), у результаті чого відбувається спінення композиції і 10 разове збільшення в об'ємі Отримана композиція для пінопласту зберігає текучість протягом 1 хвилини, за цей час її заливають у форму для отвердіння і надання виробу заданої конфігурації Зразок через 10 хвилин витягають з форми і витримують протягом 5 діб для остаточного сушіння і набору максимальної МІЦНОСТІ Пінопласт має низьку МІЦНІСТЬ на стиск при 10 ВІДСОТКОВІЙ деформації - до 2,3 М п а Ю внаслідок надлишковоі(надмірної) КІЛЬКОСТІ суміші ПАР та ПВС і агента, що спінює, при цьому ЩІЛЬНІСТЬ пінопласту залишається високою через велику кіль 59163 10 кість наповнювачів - алебастру та каоліну, що римують протягом 5 діб для остаточного сушіння і ускладнює спізнення, спостерігається зниження набору максимальної МІЦНОСТІ ІЗОЛЯЦІЙНИХ властивостей з одночасним зменшенПінопласт має ЩІЛЬНІСТЬ 70КГ/М І МІЦНІСТЬ на ням МІЦНОСТІ стиск при 10 ВІДСОТКОВІЙ деформації - 5,7 МпаЮ, 2о низьку теплопровідність 0,040Вт/м С, низьку сорВинахід для наочності додатково ілюструється бційну вологість - 10%, технологічну усадку - 2%, прикладами використання карбамідоформальдепспіввідношення компонентів при використанні судної смоли марки КФ-МТ, або суміші карбаміміші карбамідоформальдепдних смол КФ-Б і КФдоформальдепдних смол КФБ і КФМТ МТ у прикладі оптимальне Приклад 6 (позитивний) У лабораторну форму завантажують 53,7г Таким чином наведені данні свідчать про висмоли КФ-МТ, додають 10,7г подвійної солі карбоконання при використанні пінопласту і композиції натів кальцію та магнію, 1,2г суміші ОП-10та ПОЛІдля його отримання наступної сукупності умов ВІНІЛОВОГО спирту при масовому співвідношенні - композиція для пінопласту призначена для 1 0,05, 8,0г суміші алебастру та каоліну у співвідвикористання в промисловості, будівництві й інших ношенні 1 0,5 галузях народного господарства для отримання легких пористих матеріалів, що використовуються Суміш перемішують мішалкою зі швидкістю у якості термо-1 звукоізоляційних, обертання не менше 700 об/хв протягом 1-2 хвилин до отримання гомогенної маси В отриману - для заявленої композиції для отримання суміш додають 26,4г кислотного отверджувача пінопласту "ІЗОТЕП" у тому вигляді, як вона оха(50%-ий розчин фосфорної кислоти), у результаті рактеризована у формулі винаходу, підтверджена чого відбувається спінення композиції і 10 разове можливість її здійснення за допомогою описаних у збільшення в об'ємі Отримана композиція для заявці засобів і методів, пінопласту зберігає текучість протягом 1 хвилини, - композиція для пінопласту при и викориза цей час її заливають у форму для отвердіння і станні забезпечує отримання необхідного наданнявиробу заданої конфігурації Зразок через технічного результату 10 хвилин витягають з форми і витримують протяПеревага пінопласту "ІЗОТЕП" , що заявляєтьгом 5 діб для остаточного сушіння і набору максися, і композиції для його отримання полягає в томальної МІЦНОСТІ му, що він призначений для виготовлення термоізоляційних виробів з підвищеними показниками і Пінопласт має ЩІЛЬНІСТЬ 100КГ/М , МІЦНІСТЬ на СТІЙКІСТЮ до дії високих температур, які можуть стиск при 10 ВІДСОТКОВІЙ деформації - 5,4 МпаЮ, використовуватися для теплоізоляції технологічтеплопровідність 0,042Вт/м2оС, сорбційну волоних хладо- і теплотрубопроводів, устаткування й гість - 7%, технологічну усадку - 1%, тобто має огородження стін холодильних приміщень з діапанеобхідні теплопровідність, МІЦНІСТЬ, низьку сорбзоном температур від -70°С до +180°С, а також ційну вологість, співвідношення компонентів при паропроводів Зважаючи на те, що спінювання використанні карбамідоформальдепдної смоли композиції відбувається нешкідливим вуглекислим марки КФ-МТ у прикладі оптимальне газом, и можна використовувати в цивільному буПриклад 7 (позитивний) дівництві для перегородок і утеплення стін У лабораторну форму завантажують 21,8г смоли КФ-Б і 21,8г смоли КФ-МТ, додають 17,5г Вироби з пінопласту "ІЗОТЕП" отримують заподвійної солі карбонатів кальцію та магнію, 1,8г ливальним методом, що не потребує складного суміші ОП-10 та ПОЛІВІНІЛОВОГО спирту при масоустаткування і додаткових енерговитрат, а склад вому співвідношенні 1 0,05, 6,5г суміші алебастру композиції для отримання пінопласту забезпечує та каоліну у співвідношенні 1 0,5 необхідну текучість при заповненні форм для виробів будь-якої конфігурації (плит, циліндрів, шкаСуміш перемішують мішалкою зі швидкістю рлуп і сегментів) у залежності від потреб споживаобертання не менше 700 об/хв протягом 1-2 хвича Вироби, отримані з пінопласту "ІЗОТЕП", що лин до отримання гомогенної маси В отриману заявляється, характеризуються низькою теплосуміш додають 30,6г оксонієвого отверджувача, у провідністю (не більш 0,047ВТ/м2оС), низкою результаті чого відбувається спінення композиції і сорбційною вологістю (не більш 10%) і високою 20 разове збільшення в об'ємі Отримана компоМІЦНІСТЮ (не менш 5,3 МПа 10) Таким чином, визиція для пінопласту зберігає текучість протягом 1 нахід відповідає умові промислова придатність хвилини, за цей час и заливають у форму для отвердіння і надання виробу заданої конфігурації Назва "ІЗОТЕП" складається Зразок через 10 хвилин витягають з форми і витiso - означає ІЗОЛЯЦІЯ, tep - тепло 3 3 11 59163 12 Таблиця 1 Склад композиції для пінопласту по прикладах Приклади Найменування компоненту 1 2 3 4 5 53,7 46,5 43,6 55,0 40,0 . . . 3 Подвійна сіль карбонатів кальцію та магнію 10,7 14,2 17,5 4 Суміш ПАР(ОП-10)та 1,2 1,5 8,0 7,2 6,5 26,4 28,5 30,6 1 Смола КФ-Б 2 Смола КФ-МТ 6 Кислотний отверджувач . 9,7 7 21,8 53,7 21,8 19,2 17,5 10,7 1,0 2,0 8,5 1,8 ПОЛІВІНІЛОВОГО спирту у співвідношенні 1 0,05 5 Суміш алебастру та каоліну у співвідношенні 1 0,5 6 5,3 25,8 32,0 1,2 1,8 8,0 6,5 26,4 30,6 Таблиця 2 Фізико-механічні показники пінопласту по прикладах Показник 2 3 4 10 15 20 2-ЩІЛЬНІСТЬ, кг/м3 150 100 3 МІЦНІСТЬ на стиск при 10-ВІДСОТКОВІЙ 6,2 4 Теплопровідність, Вт/м С Приклади 1 5 6 7 7 10 10 20 70 200 150 100 70 5,7 5,3 3,7 2,3 5,4 5,7 0,047 0,043 0,042 0,055 0,05 0,042 0,045 5 Сорбційна вологість, % 5 7 10 10 15 7 10 6 Технологічна усадка, % 1 2 3 5 6 1 2 1 Кратність стиснення, разів деформації, МпаЮ Комп'ютерна верстка М Клюкш Підписано до друку 05 09 2003 Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ТОВ "Міжнародний науковий комітет", вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A composition for preparing the foam plastic “izotep”

Автори англійською

Milotskyi Vadym Vadymovych

Назва патенту російською

Композиция для получения пенопласта "изотеп"

Автори російською

Милоцкий Вадим Вадимович

МПК / Мітки

МПК: C08L 61/00

Мітки: композиція, ізотеп, отримання, пінопласту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-59163-kompoziciya-dlya-otrimannya-pinoplastu-izotep.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Композиція для отримання пінопласту “ізотеп”</a>

Подібні патенти