Спосіб прогнозування розвитку пізнього гестозу та ступеня його тяжкості у вагітних з цукровим діабетом

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування розвитку пізнього гестозу та ступеня його тяжкості у вагітних, хворих на цукровий діабет, шляхом застосування діагностичних коефіцієнтів таких критеріїв як: діабетична нефропатія, багатоводдя, діабетична ретинопатія, анемія, діабетична нейропатія, початок хвороби, пієлонефрит, надмірна маса тіла, гіпоглікемічні стани, діабетична ангіопатія нижніх кінцівок, патологія печінки, діабетична енцефалопатія, діабетичне ураження серця, який відрізняється тим, що додатково досліджуються коефіцієнти таких критеріїв як: вік, група крові та резус-фактор, тяжкість та тривалість основного захворювання, ступінь його метаболічного контролю під час теперішньої вагітності, наявність та локалізація ангіопатій, паритет майбутніх родів, супутня патологія та ускладнення вагітності, оцінки яких сумуються, і якщо отримана сума оцінок перевищує 12,79, ризик розвитку пізнього гестозу та ступінь його тяжкості вважають високими.

Текст

Спосіб прогнозування розвитку пізнього гестозу та ступеня його тяжкості у вагітних, хворих на цукровий діабет, шляхом застосування діагностичних коефіцієнтів таких критеріїв як діабетична нефропатія, багатоводдя, діабетична ретинопатія, анемія, діабетична нейропатія, початок хвороби, Винахід відноситься до галузі медицини, зокрема акушерства і може бути використаний у вагітних з цукровим діабетом Цукровий діабет, особливо при недостатній компенсації, сприяє патологічному перебігу вагітності та збільшенню числа різних ускладнень, серед яких найчастіше спостерігається ПІЗНІЙ гестоз Існуючі системи прогнозування пізнього гестоза під час вагітності у жінок, хворих на цукровий діабет, виділяють дві - чотири категорії, залежно від яких приймаються рішення щодо можливості безпечного виношування вагітності (Солонець М І Цукровий діабет і вагітність (прогнозування ускладнень, профілактика та лікування) Автореф дис д-ра мед наук -К - 1993, -35с , Коломийцева А Г Поздние гестозы беременных // Вісник асоціації акушерів-пнеколопв України - 1999 - №3 - С 79-89, Bemme I/J Criteria for the acceptance of dicision support system by clinicians lessons from ECG interpretation system Proc Artificial Intelhgengce in Medicine (ISO Press), 7-Ю (1993), Ar Kad К, Ahifelat H , Gao X et al Integration of data driven decision support into the Helios anvironment // Int Bio-Medical Comp -1994 -V 34 P 195-205) Найбільш близькою за технічною суттю є робота Воронина К В , Лоскутова Т А Прогнозирование, ранняя диагностика и превентивная терапия позднего гестоза//3бірник наукових праць асоціації пієлонефрит, надмірна маса тіла, гіпоглікемічні стани, діабетична анпопатія нижніх КІНЦІВОК, патологія печінки, діабетична енцефалопатія, діабетичне ураження серця, який відрізняється тим, що додатково досліджуються коефіцієнти таких критеріїв як вік, група крові та резус-фактор, тяжкість та тривалість основного захворювання, ступінь його метаболічного контролю під час теперішньої вагітності, наявність та локалізація анпопатій, паритет майбутніх родів, супутня патологія та ускладнення вагітності, оцінки яких сумуються, і якщо отримана сума оцінок перевищує 12,79, ризик розвитку пізнього гестозу та ступінь його тяжкості вважають високими акушерів-пнеколопв України - Київ Абрис, 2000 С 136-139, в якій критерії прогнозування пізнього гестозу мають суто якісний характер та побудовані за нозологічними принципами, тобто за критерій відношення до певної групи ризику беруть діагноз з деякою його деталізацією Прогнозування виникнення пізнього гестозу під час вагітності у жінок з цукровим діабетом, що базується на такому ПІДХОДІ, З ОДНОГО боку, є досить неточним, орієнтованим, з іншого - не може бути вичерпним, оскільки не охоплює усе розмаїття можливих ускладнень Таким чином, існуючі способи прогнозування не задовольняють повністю потреби лікарів акушерської КЛІНІКИ В основу винаходу покладено задачу створення способу прогнозування розвитку пізнього гестозу та ступеня його тяжкості у вагітних з цукровим діабетом, у якому використано кількісну оцінку клініко-параклінічних ознак, що дає можливість передбачити ризик появи пізнього гестозу, своєчасно і диференційовано проводити профілактичні заходи, що буде сприяти зниженню перинатальної захворюваності та смертності при цукровому діабеті Поставлена задача способу прогнозування розвитку пізнього гестозу та ступеня його тяжкості у вагітних з цукровим діабетом вирішується шля 00 со Ю 53847 хом застосування діагностичних коефіцієнтів таких як діабетична нефропатія, багатоводдя, діабетична ретинопатія, анемія, діабетична нейропатія, початок хвороби, пієлонефрит, надмірна маса тіла, гіпоглікемічні стани, діабетична анпопатія нижніх КІНЦІВОК, патологія печінки, діабетична енцефалопатія, діабетичне ураження серця, згідно винаходу додатково досліджуються такі коефіцієнти як вік, група крові та резус-фактор, тяжкість та тривалість основного захворювання, ступінь його метаболічного контролю під час теперішньої вагіт ності, наявність та локалізація анпопатій, майбутні роди, супутня патологія та ускладнення вагітності, оцінки яких сумуються і отримана сума (ІПК) порівнюється із значення діагностичної межі або порогу (12 79 балів), якщо отримана сума оцінок більша 12,79, ризик виникнення пізнього гестозу та ступінь тяжкості є високими Далі проводять подальше прогнозування ступеня його тяжкості, що дозволяє своєчасно застосувати попереджувальні заходи і призначати адекватну терапію Таблиця 1 - Прогностичні ознаки розвитку пізньогогестозуу вагітних з цукровим діабетом Рі Оцінка та її градація (без ге (згес стозу) тозом) немає0,841 є 0,159 0,520 0,480 -6,7 і не було 0,457 0,198 2,46 розвинулося до 28 тиж. розвинулася після 28 тиж. 0,136 0,308 -4,21 5,241 0,407 0,494 -0,91 немає 0,671 0,249 4,29 є 0,329 0,751 -3,58 0,605 0,406 1,29 0,086 0,201 -3,02 0,309 0,393 -0,87 є 0,633 0,367 0,407 0,593 2,03 2 681 -1,68 Початок хвороби: до 14 років 0,366 — 92 1 Діабетична нефропатія: ПК 2,35 І 5,491 Багатоводдя: Діабетична ретинопатія: 4 3?? Анемія: не було розвинулася у І половині вагітності розвинулася у II половині вагітності Діабетична нейропатія: немає у 15-20 років 0,317 0,539 0,287 після 20 років 0,207 0,131 2,17 0,110 0,043 4,37 0,549 0,293 3,41 0,451 0,707 -2,84 0,617 0,383 2,41 0,383 0,617 -5,53 0,580 0,370 3,49 -0,74 2,091 під час теперішньої вагітності Метаболічний контроль хвороби у 1 триместрі: задовільний Метаболічний незадовільний контроль хвороби 2,038 після 28 тижнів: задовільний незадовільний 1,945 Метаболічний контроль хвороби у II триместрі : задовільний 1,89 1,894 53847 незадовільний 0,630 0,678 0,461 0,322 0,539 -1,95 0,867 0,926 -0,79 0,133 0,074 2,31 0,634 0,426 1,52 0,366 0,574 -1,97 не було були 0,827 0,681 0,173 0,319 -1,69 35 років Пієлонефрит: 0,420 0,061 0,044 0,94 0,317 0,212 1,12 0,683 0,788 -0,94 0,983 0,741 0,642 немає є Надмірна маса тіла: немає є Гіпоглікемічні стани у І триместрі: не було були 147 1,492 1,344 1,341 Гіпоглікемічні стани після 28 тижнів: Вік: 0,93 1,241 1,79 1,045 Діабетична ангіопатія нижніх кінцівок: немає є 0,259 0,669 0,150 0,331 -2,78 0,921 0,864 0,678 0,136 0,322 4 1 5 0,915 0,765 0,085 0,235 -3,05 0,741 0,653 0,259 були 0,86 0,927 0,358 _1 ?Q 0,850 Гіпоглікемічні стани у II триместрі: не було 0,347 -0,91 Патологія печінки (у тому числі діабетична): немає є Діабетична енцефаяонатія: немає є Діабетичне ураження серця; немає є Інші вогнища хронічної інфекції: немає є Тому наявність або відсутність цих ознак - діабетична нефропатія та ретінопатія, ангіопатія нижніх КІНЦІВОК, анемія, надмірна маса тіла, пієлонефріт, гіпоглікемічні стани у І и II триместрі вагітності, багатоводдя, енцефалопатія та нейропатія, тривалість хвороби, вік впливає на ризик розвитку пізнього гестозу та прогнозування його у жінок з цукровим діабетом Визначені чинники ризику безпосередню спричиняють розвиток пізнього гестозу і прогресування його у жінок з цукровим 0,74 1,94 0,89 1,09 0,498 0,395 0,243 діабетом Для визначення критеріїв для прогнозу розвитку пізнього гестозу у хворих на цукровий діабет процес прогнозування було поділено на два етапи прогнозування розвитку пізнього гестозу, прогнозування ступеня тяжкості його Спосіб прогнозування розвитку пізнього гестозу виконується таким чином Хвору жінку з цукровим діабетом на початку вагітності обстежують КЛІНІЧНО та інструментально, визначаючи такі 53847 ознаки рівень глікемії, наявність анпопатш, анемії та багатоводдя, надмірної маси тіла, вік, тривалість хвороби, присутність діабетичної енцефалопатм та полинейропатм, патології печінки, піелонефріту Виходячи з КІЛЬКІСНОГО значення цих ознак, у даної хворої визначають ПК кожного з них у балах і розраховують їх суму Порівнюючи отриману суму із значенням порогу, приймається рішення про наявність або відсутність ризику розвитку пізнього гестозу у жінок з цукровим діабетом 8 Якщо принципово прогнозується розвиток пізнього гестозу (ІПК < мінус 12,79), розпочинається другий етап - прогнозування ступеня його тяжкості Для отримання адекватних критеріїв вирішення цієї задачі усіх хворих з гестозом поділили на дві чистини прееклампсія легкого ступеня та прееклампсія середнього чи тяжкого ступеня Прогностичне значущі ознаки, розташовані у порядку зменшення інформативності, наведено у таблиці 2 Таблиця 2. Прогностичні ознаки ступеня тяжкості пізнього гестозу у вагітних з цукровим діабетом (середньо(легкий тяжкий чи геетоз) тяжкий геетоз) Ознака та її градація ЇЖ 63,8 36,2 40,3 59,7 -3,87 53,1 28^ 5,93 46,9 74,0 26,0 71,7 48,9 51,1 -3,98 50,0 14,7 35,3 31,3 25,4 43,3 53,6 31,7 9,8 4,9 32,4 38,2 17,6 11,8 задовільний 36,2 22,4 2,43 незадовільний 63,8 77,6 І -2,71 Діабетична нефропатія: немаєє Діабетична нейропатк: немає є Rh-фактор: + Анемія: не було розвинулася у І половиш вагітності розвинулася у II половині вагітності Група крові: 0 (І) А (II) В (ПІ) AB(IV) 4.15 3,42 -4,02 6,02 3,28 3 247 1,79 -3,05 2,423 -1,24 2,31 -0,69 -2,42 -3,15 Метаболічний контроль хвороби у І триместрі: Діабетична ретинопатія: немає є Початок хворобшдо 14 років у 15-20 років після 20 років під час теперішньої вагітності 30,4 19,4 2,12 69,6 80,6 -1,87 45,0 31,9 15,9 62,7 25,4 10,4 7,2 1,5 4,03 44,8 31,8 1,69 1 0*1 1 ,7-3 0,89 1,27 Метаболічний контроль хвороби після 28 тижнів: задовільний 1,467 53847 10 незадовільний Пієлонефрит: немає Діабетична ангіопатія нижніх кінцівок^ Прийдешні пологи: перші повторні Метаболічний контроль хвороби у II триместрі задовільний незадовільний Гіпоглікемічні стани після 28 тижнів, не було були Патологія печінки діабетична): (у тому числі немає Діабетичне ураження серця: немає є Інші вогнища хронічної Інфекції: Діабетич еяцефшюяатщ немає немає: Ступінь тяжкостклегкий середній тяжкий Гіпоглікемічні стами у І триместрі не було були Гіпоглікемічні стами у II триместрі, не було були Прогнозування ступеня тяжкості пізнього гестозу у вагітних з цукровим діабетом передбачає таку ПОСЛІДОВНІСТЬ дій згідно винаходу встановлюють прогностичні коефіцієнти (ПК, бали) таких показників резус-фактор та група крові, ступень метаболічного контролю під час вагітності, початок хвороби, діабетична нефропатія, нейропатія, ангіопатія нижніх КІНЦІВОК, попередні пологи, патологія печінки, діабетичні ураження серця, гіпоглікемічні стани у І и II триместрі Порівнюючи отриману суму (ІПК) із значенням порогу (12,79 балів), приймається рішення про передбачення легкого ступеня гестозу або середньотяжкого чи тяжкого Таким чином, розроблений метод прогнозування дозволяє з достатньо високою імовірністю правильного рішення (80%) використовувати його для прогнозування розвитку пізнього гестозу та ступеня його тяжкості у вагітних з цукровим діабетом Виконана робота та и результат мають суто практичний характер, надаючи лікарю конкретні клініко-параклінічні ознаки, на підставі яких він може приймати рішення про високу або низьку імовірність майбутнього розвитку пізнього гестозу та ступеня його тяжкості у даної конкретної хворої на цукровий діабет Суть способу прогнозування розвитку пізнього гестозу та ступеня його тяжкості у вагітних, хворих на цукровий діабет відображено в таких прикладах Приклад №1 Вагітна Т , ЗО років (історія пологів № 941/2000) обстежена у КЛІНІЦІ у відповідному обсязі для визначення наявності або відсутності прогностичних ознак пізнього гестозу Встановлено що хвора страдає на цукровий діабет 1 типу з 28 років, не має діабетичних анпопатій, надмірної маси тіла, вогник хронічної інфекції, вагітність не супроводжувалася анемією чи пієлонефритом, помірне багатоводдя розвинулося після 28 тижнів, задовільний метаболічний контроль підтримувався упродовж всієї вагітності, епізоди гіпоглікемії мали місце у І триместрі Таким чином згідно з табл 1, сума прогностичних коефіцієнтів ІДК склала у даному випадку +24,52 бала, що вище порогу аг (+12,79) Прийнято рішення, що ПІЗНІЙ гестоз не розвинеться Цей прогноз підтвердився, хвора виносила вагітність до 18 тижнів без розвитку пре 12 11 53847 еклампсії резус, є супутній пієлонефрит На підставі усіх вищенаведених даних з використанням таблиці 1 Приклад №2 Вагітна М , 21 року, історія половирахувано суму прогностичних коефіцієнтів І П К гів №1495 (1999) обстежена у КЛІНІЦІ В обсязі, немінус 41,18 Отже, прийнято принципове рішення обхідному для визначення прогностичних ознак про розвиток у хворої в майбутньому пізнього геспізнього гестозу Встановлено, що хворіє на цуктозу Після ЦЬОГО ДЛЯ прогнозування ступеня тяжровий діабет типу 1 тяжкого ступеня з дитячого кості цього ускладнення за допомогою таблиці 2 віку, має діабетичні, ретинопатію, нейропатію, анпроведено додатковий розрахунок ІПК, яка склапопатію КІНЦІВОК, енцефалопатію та ураження пела мінус 28,38 чінки Теперішня вагітність перша, перебігає з кетозом у І, II та III триместрах, на початку вагітності Таким чином, прийнято рішення про розвиток у були гіпоглікемії, анемія розвинулася у першій похворої прееклампсм середньої тяжкості чи тяжкої ловині, багатоводдя - до 28 тижнів У хворої норПрогноз підтвердився - у хворої досить рано розмальна маса тіла, 0 (І) група крові, позитивний винувся гестоз середньої тяжкості ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236-47-24

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for predicting occurrence of late gestosis and its severity in pregnant women with diabetes mellitus

Автори англійською

Medved Volodymyr Isakovych, Solonets Mykola Ivanovych, Avramenko Tetiana Vasylivna

Назва патенту російською

Способ прогнозирования развития позднего гестоза и степени его тяжести у беременных с сахарным диабетом

Автори російською

Медведь Владимир Исакович, Солонец Николай Иванович, Авраменко Татьяна Васильевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00, A61B 5/145

Мітки: вагітних, цукровим, діабетом, прогнозування, пізнього, тяжкості, спосіб, гестозу, ступеня, розвитку

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-53847-sposib-prognozuvannya-rozvitku-piznogo-gestozu-ta-stupenya-jjogo-tyazhkosti-u-vagitnikh-z-cukrovim-diabetom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування розвитку пізнього гестозу та ступеня його тяжкості у вагітних з цукровим діабетом</a>

Подібні патенти