Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб передінкубаційної обробки яєць птиці, який характеризується тим, що дезінфекцію яєць проводять високочистим розчином гіпохлориту натрію у концентрації 600 мг/л, аерозольно при експозиції 30 хвилин.

Текст

Спосіб передінкубаційної обробки яєць птиці, який характеризується тим, що дезінфекцію яєць проводять високочистим розчином гіпохлориту натрію у концентрації 600 мг/л, аерозольно при експозиції 30 хвилин. (19) (21) u200907849 (22) 27.07.2009 (24) 10.02.2010 (46) 10.02.2010, Бюл.№ 3, 2010 р. (72) КОЦЮМБАС ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ, КУШНІР ІГОР МИХАЙЛОВИЧ, БРЕЗВИН ОКСАНА МАРКІВНА, МУЗИКА ВІКТОР ПАВЛОВИЧ, КОЛОДІЙ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА, КРАВЕЦЬ ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА, СЕМЕН ІРИНА СЕМЕНІВНА, СИДОРЧУК НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, ОСТРОВСЬКА ЛА 3 Відомий засіб формальдегід (40% водний розчин формаліну), який також використовують для дезінфекції інкубаційних яєць. Недоліком застосування його для дезінфекції яєць є те, що він швидко випаровується, і вже через (1,5-2) години яйця знову контамінуються аерогенною мікрофлорою. Крім цього, під час обробки препарат руйнує природній захисний бар'єр яйця - навколошкаралупну плівку, що призводить до проникнення формальдегіду всередину яйця і пригнічення розвитку ембріона [12]. Формальдегід належить до речовин другого класу небезпеки, його віднесено до канцерогенів. Відомий засіб озон, який є хорошим дезінфектантом мікрофлори шкаралупи яєць. Недоліком його застосування для дезінфекції яєць є те, що шкаралупа яєць має високу проникність для газоподібного озону, що призводить до збільшення ембріональної смертності курчат [11]. Для дезінфекції інкубаційних яєць також застосовують перекис водню та йодистий алюміній, які ефективно дезінфікують шкаралупу яєць. Недоліком застосування їх є те, що вони одночасно деформують й інактивують природні механізми захисту ембріонів [13]. Із науково-технічних джерел відомо, що ефективними дезінфікуючими речовинами є хлорвмісні сполуки. Серед хлорнеорганічних препаратів виділяється група гіпохлоритів - солей хлорноватистої кислоти, зокрема гіпохлориту натрію [14,15]. Нами пропонується новий Спосіб передінкубаційної обробки яєць птиці, із застосуванням високочистого розчину натрію гіпохлориту (НГХ), який дозволяє проводити ефективну дезінфекцію яєць, не пошкоджуючи природній захисний бар'єр шкаралупи і збільшуючи вихід здорових курчат порівняно із застосуванням інших дезінфікуючих засобів. В основу винаходу покладено завдання розробити новий спосіб передінкубаційної обробки яєць птиці, який дозволив би забезпечити ефективну дезінфекцію яєць, збереженість природного захисного бар'єру шкаралупи яєць і збереженість виходу здорових курчат. Технічний рівень, який полягає у підвищенні ефективності дезінфекції яєць птиці, досягають тим, що передінкубаційну обробку яєць птиці проводять високочистим розчином натрію гіпохлориту (НГХ) у концентрації -600 мг/л, аерозольно, за допомогою установки «САГ» при експозиції 30 хвилин, витрати розчину НГХ при цьому становлять 5 мл/м3 фумігаційної камери. Розчин натрію гіпохлориту (НГХ) - це ізотонічний розчин (0,89 %) натрію хлориду збагачений активним киснем, який у присутності органічних сполук окислюється та активізує молекулярні механізми фагоцитозу. Розчин ГХН - безколірна, прозора рідина, яку отримують шляхом електролізу, і яка не виявляє кумулятивних, шкірнорезорбтивних та сенсибілізуючих властивостей. Розчин НГХ має бактерицидні,- антивірусні, фунгіцидні, дезодоруючі та дезінтоксикуючі властивості. Широко застосовується у гуманній та ветеринарній медицині. Високочистий розчин НГХ доволі стабільний препарат (стабільність високо 47498 4 чистого НГХ не змінювалась впродовж 120 діб за умови зберігання у темному місці при нейтральному значенні рН). Високочистий розчин НГХ не містить домішок інших кисневмісних сполук хлору (хлоритів, хлоратів, перхлоратів), які є токсичними. При кількісному визначенні токсичних домішок, зокрема залишків хлоритів та хлоратів, у розчині НГХ не було виявлено. Застосування нового Способу передінкубаційної обробки яєць птиці з використанням високочистого розчину НГХ дозволить забезпечити ефективну дезінфекцію яєць птиці, не пошкоджуючи природного захисного бар'єру шкаралупи і збільшуючи вихід здорових курчат порівняно із застосуванням інших засобів. При проведенні патентно-інформаційного пошуку знайдено технічне рішення обробки інкубаційних яєць формаліном, яке має спільні суттєві ознаки із заявленим рішенням. Формалін є порівняно дешевий та ефективний засіб, має бактерицидні та бактеріостатичні властивості. Однак він є надзвичайно токсичний. Спосіб передінкубаційної обробки яєць птиці з використанням високочистого розчину НГХ, який заявляється, є недорогим, ефективним, простим у приготуванні. Має бактерицидні, вірулентні, фунгіцидні, дезодоруючі та дезінтоксикуючі властивості. Не містить домішок інших кисневмісних сполук (хлоритів, хлоратів, перхлоратів), які є токсичними для людей та тварин. Його застосування дає можливість забезпечити ефективну дезінфекцію яєць птиці, зберегти природній захисний бар'єр шкаралупи яєць і збереженість виходу здорових курчат. Реалізація заявленого технічного рішення здійснюється таким чином. Одержання високочистого стабільного розчину НГХ проводиться за допомогою розробленої нової технології та пристрою у промислових умовах. Одержання НГХ в сконструйованому електролізері здійснюється у прямій електрохімічній реакції, минаючи процес утворення молекулярного хлору. Розчин, що утворюється не містить домішок інших кисневмісних сполук хлору (хлоритів, хлоратів, перхлоратів). У процесі розкладання молекул гіпохлориту в розчині утворюються хлорит-іони та молекулярний кисень, тобто в процесі зберігання у розчині не акумулюються токсичні речовини. Високочистий НГХ - доволі стабільний засіб, який при зберіганні у темному місці зберігає свої властивості протягом 120 діб. А за умови зберігання у захищеному від прямої дії світла місці, за температури від (3-5) до (18-25) °С та рН близьких до нейтрального (втрата активності менше 10 %), НГХ може зберігатись роками, не розкладаючись. Передінкубаційну обробку яєць птиці високочистим розчином НГХ проводять за допомогою аерозольної установки, що перетворює розчин у аерозоль з діаметром частинок 40±5 мкм. Компресор повинен забезпечувати тиск 3,5-4 атм, при цьому витрати дезінфікуючого розчину становлять 5 мл/м3. Дезінфекцію проводять у фумігаційній камері за температури не нижче 18 ° С при експозиції 30 хв. Аерозольну обробку виконують при виключеному світлі. Після 30 хвилинної експозиції 5 47498 включають вентилятор до повного вивільнення фумігаційної камери від аерозолю. Приклад 1. Визначення бактеріостатичної та бактерицидної концентрації високо чистого розчину НГХ Визначення бактеріостатичної концентрації високочистого розчину НГХ проводили методом серійних розведень у рідкому поживному середовищі. Після внесення тест-культур у серійні розведення проводили інкубування у термостаті за тем 6 ператури (37±0,5) °С впродовж (18-24) годин. Результати досліджень враховували за відсутністю видимого росту мікроорганізмів у пробірках. Як тест-штами використовували мікроорганізми, що були виділені з поверхні шкаралупи курячих яєць. Зі шкаралупи яєць було виділено таку мікрофлору: Е. соїі, В. subtilis, Ps. aerugnosa, St. aureus, С. albicans. Результати визначення бактеріостатичної концентрації розчину НГХ наведені у таблиці 1. Таблиця 1 Бактеріостатична концентрація високочистого розчину НГХ Концентрація, мг/л 400 350 300 200 150 Тест-штами мікроорганізмів В. subtilis Ps. aerugnosa St. aureus С. albicans + + + + + + + Визначення бактерицидної концентрації висоЯк видно з даних, наведених у таблиці 1, високочистого розчину НҐХ проводили на тесткочистий розчин НГХ проявляє бактеріостатичну об'єктах: дереві та кахельній плитці. Для оцінки дію як на грам позитивні, так і на грам негативні бактерицидної дії розчину НГХ використовували мікроорганізми у концентрації 300 мг/л. Крім цього, кишкову паличку та стафілокок. Результати дослівисокочистий розчин НГХ проявляє також і фунгісджень подано у таблиці 2. татичну дію у концентрації 200 мг/л. Е. соlі + + Таблиця 2 Визначення бактерицидної концентрації високочистого розчину НГХ Концентрація 400 мг/л 500 мг/л 600 мг/л 700 мг/л Тест-штами Е. coli St. aureus Е. coli St. aureus E. coli St. aureus E. coli St. aureus Тест-об'єкти плитка Експозиція (хв) 15 30 + + + + + + дерево Експозиція (хв) 15 30 + + + + + + + + Примітка: - - відсутність росту мікроорганізмів; + - ріст мікроорганізмів Як видно з даних наведених у таблиці 2, розчин НГХ проявляє бактерицидну дію відносно Е. coli та St. aureus у концентрації 500 мг/л при експозиції 30 хвилин. При експозиції 15 хвилин розчин НГХ концентрацією 600 мг/л проявляє бактерицидну активність відносно Е. coli та St. aureus тільки на кахельній плитці, а при експозиції 30 хвилин на всіх тест-об'єктах. Приклад 2. Вплив розчину НГХ на бактеріальну забрудненість повітря та шкаралупи інкубаційних яєць птиці З метою встановлення дезінфікуючих властивостей високочистого розчину НГХ було проведе но аерозольну обробку яєць птиці та визначено вплив даного розчину на мікрофлору фумігаційної камери. Аерозольну обробку проводили за допомогою аерозольної установки «САГ», що перетворює розчин НГХ в аерозоль, з діаметром частинок (40 ± 5) мкм, при цьому компресор забезпечував тиск (3,5-4) атм. Визначення бактеріальної забрудненості яєць проводили шляхом взяття змивів з поверхні шкаралупи. Проби для дослідження загальної мікробної забрудненості поверхні шкаралупи відбирали безпосередньо перед та після обробки по 10 штук з різних місць. Для дослідження використовували 7 47498 стерильні марлеві серветки (5x5 см), складені у вигляді тампону та широкогорлу колбу на (30-50) поділок з бусинками. Кожне яйце брали стерильним (профламбованим) пінцетом та протирали марлевим тампоном, змоченим у стерильному фізіологічному розчині. Марлевий тампон за допомогою пінцету промивали в колбі, відтискали і знову протирали ним поверхню шкаралупи. Після повторного протирання тампон опускали в колбу з бусинками, відмивали і через 10 хвилин проводили посіви у поживні середовища (вносили по 0,5 мл у шість чашок Петрі, з яких три заливали розплавленим і охолодженим до (40-45) °С МПА, а три - агаром Сабуро). При дослідженні змивів зі шкаралупи не дезінфікованих яєць проводили десятикратні розве 8 дення змивів 1:10, 1:100, 1:1000 та висівали по 0,5 мл у 6 чашок Петері (три - з МПА, три - з агаром Сабуро). Результати посівів враховували після їх інкубування в термостаті за температури (30-35) °С (для бактерій) та за температури (20-22) °С (для грибів) впродовж 24, 48, 72 год. Після інкубування підраховували кількість колоній на МПА до і після дезінфекції та вираховували відсоток знезаражування. Перед обробкою визначали бактеріальну забрудненість яєць шляхом взяття змивів з поверхні шкаралупи. Бактеріальну забрудненість повітря камери визначали седиментаційним методом. Результати досліджень подано у таблиці 3. Таблиця 3 Бактеріальна забрудненість камери до і після обробки високочистим розчином НГХ, М ±т, п=10 Деззасоби, концентрація Розчин НГХ мг/л Розчин НГХ мг/л Формалін 500 Загальна мікробна забрудненість до обробки, КУО До обробки Після обробки Повітряний басейн Повітряний басейн Шкаралупа яєць Шкаралупа яєць камери камери 122576±2025 850±28 4875±246 26247±219 122576±2025 470±26 2280±174 26247±219 600 26247±219 122576±2025 6140±398 11260±858 Як видно з даних, наведених у таблиці 3, до обробки яєць високочистим розчином НГХ загальна забрудненість шкаралупи була у межах 26 КУО, через 30 хв після обробки високочистим розчином НГХ концентрацією 600 мг/л, загальна забрудненість шкаралупи становила 470 КУО, ефективність дезінфекції становила 98,2 %, а після обробки високочистим розчином НГХ, концентрацією 500 мг/л, загальна забрудненість шкаралупи становила 850 КУО, ефективність дезінфекції - 96,8 %. При визначенні мікробної забрудненості повітряного басейну камери для аерозольної обробки яєць птиці нами було виявлено 122,5 тис. КУО у 1м3 повітря. Через 30 хвилин після обробки високочистим розчином НГХ концентрацією 500 мг/л мікробна забрудненість повітряного басейну каме ри зменшилась до 4,8 тис. КУО в їм3, ефективність дезінфекції становила 96,0 %, а після обробки високочистим розчином НГХ концентрацією 600 мг/л мікробна забрудненість становила 2,2 тис. КУО уїм, ефективність дезінфекції - 98,1%. Ефективність дезінфекції парами формаліну при дегазації шкаралупи яєць становила 76,0 %, повітря камери - 90,8 %. Приклад 3. Проведення порівняльної ефективності дезінфекції різними деззасобами На наступному етапі досліджень було встановлено вплив високочистого розчину НГХ у концентрації 600 мг/л на мікрофлору шкаралупи яєць після дезінфекції та на 10 добу після обробки, у порівнянні з дезоксом та формаліном. Результати досліджень подано в таблиці 4. Таблиця 4 Порівняльна ефективність проведеної дезінфекції (М±m, n=10) Деззасоби Кількість КУОдо обробки Після обробки Розчин НГХ Дезокс Формалін 25247 ±219 25247 ±219 25247 ±219 Ефективність дезінфекції, % Після обНа 10 добу На 10 добу після обробки робки після обробки 475 ±5,0 98,6 98,2 1 587 ±6,1 97,9 97,6 2795 ±39,6 91,2 88,9 Кількість КУО 345 ±5,0 518 ±6,2 2234 ±29,5 За результатами досліджень передінкубаційної дезінфекції яєць різними засобами (розчин НГХ, дезокс, формалін), наведеними у таблиці 4, можна зробити висновок, що найбільш ефектив 9 47498 ним є високочистий розчин НГХ. Так, після проведеної дезінфекції її ефективність складала 98,6 %, причому дезінфікуючий ефект високочистого розчину НГХ відмічався і на 10 добу після проведеної дезінфекції та становив - 98,2 % (дезінфікуючий ефект знизився тільки на 0,4 %). Ефективність дезінфекції, після її проведення дезоксом, та на 10 добу складала відповідно 97.9 % та 97,6 %, що було незначно нижче від високочистого розчину НГХ. Найнижчі дезінфікуючі властивості проявляв формалін, ефективність дезінфекції складала якого 91,2 %, що було на 7,4 % нижче високочистого розчину НГХ. 10 Приклад 4. Передінкубаційна обробка яєць птиці високочистим розчином НГХ У подальшому ми провели передінкубаційну обробку яєць бройлерної птиці кросу Хаббард високочистим розчином НГХ. З цією метою використовували концентрації розчину 500 та 600 мг/л. Аерозольну обробку проводили за допомогою установку САГ, при цьому витрати розчину НГХ становили 5 мл/м3 фумігаційної камери, при експозиції 30 хвилин. Результати визначення впливу різних концентрацій високочистого розчину НГХ подано у таблиці 5. Таблиця 5 Передінкубаційна обробка яєць птиці високочистим розчином НГХ Деззасоби, концентрація Розчин НГХ 500 мг/л Розчин НГХ 600 мг/л Формалін Кількість яєць, шт 3696 3705 2688 Як видно з даних, наведених у таблиці 5, при аерозольній обробці, високочистим розчином НГХ у концентрації 500 мг/л із оброблених 3696 штук яєць вихід курчат становив 2600 голів (70,3 %), а при застосуванні розчину НГХ у концентрації 600 мг/л вихід курчат становив 72,4 %, тоді як при застосуванні формаліну — 70,7 %. Таким чаном, найбільш оптимальною концентрацією високочистоіїо розчину НГХ, для передінкубаційної обробки яєць птиці становить 600 мг/л при експозиції 30 хвилин (норми витрати дезінфікуючого засобу - 5 мл/м 3). Джерела інформації. 1. Дезинфектанты для санации объектов ветеринарного надзора / Кабардиев С. Ш., Амаев К. Г., Клищенко Е. 10., Рашидов А. А./ Ветеринария.2001.-Вып.10.-С.43-46. 2. Шандала М. Г. // Дезинфекционное дел о. 2002. -№ 3. 3. Шандала М. Г., Ваева Г. Н., Мальцева М. М., Панкратова Г.П. // Гигиена и санитария.-2002.-№3. 4. Косенко М. В., Ковальчик Л.М., Гаврилець Є. С, Козенко О. В., Демчук М. В. Ефективність застосування хлорантоїну для вологої та аерозольної дезинфекції. Ветеринарна медицина України.1997.-№7.-С. 36-37. 5. Бреславец В., Стегний Б., Калын П. Дезинфекция яиц перед закладкой на инкубацию и в период инкубации. Применение экологически безопасных адаптогенов и естественных метаболитов - путь к снижению эмбриональной смертности и улучшению качества молодняка птицы. // Вісник аграрної науки 2008. - Спеціальний випуск №9. - С. 54-59. Вихід курчат голови 2600 2682 1900 % 70,3 72,4 70,7 6. Байдевлятов А., Белоус А., Самталов В., Богосьян А., Волынская С. Препарат для дезинфекции яиц // Птицеводство.-1991.-№9.-С5. 7. Байдевлятов А., Бордукова О., Байдевлятов Ю., Бессарабов Б. Высокоэффективное средство для дезинфекции яиц // Птицеводство. - 1996. №2. - С. 26-27. 8. Кожемяка Н. Дезинфекция инкубационных яиц // Птицеводство.-1996. -№1. - С.26. 9. Якубчако О.М. Чим краще обробити?// Сучасне птахівництво. - 2006. - № 6. -С. 14-15. 10. Марков Ю., Свириденко В., Заика С. Динамика накопления микрофлоры в инкубационных шкафах // Птицеводство.-1984.-№6. - 32 с. 11. Whistler P.E., Sheldon B.W. Bactericidal activity, eggschell conductance and hatchability effects of ozone versus formaldehyde disinfection// Poultry Sc.-1989.-Vol. 68, № 8.-P. 1074-1077. 12. Бессарабов Б.Ф. Ветеринарно-санитарные мероприятия по профилактике болезней птиц. М.: Россельхозиздат, 1983. - С. 62-64. 13. Байдевлятов А.Б., Герман В.В., Киприч В.В. и др. Система ветеринарно-санитарных мероприятий в промышленном птицеводстве.-К.: Урожай, 1987.-153с. 14. Истомина Т. И., Крученок Т. Б., Арутюнова Э. А. Гипохлориты - перспективные вирулициды Проблемы дезинфекции и стерилизации. Сборник научных трудов. Выпуск 25, Москва.-1976.-С.119121. 15. Виноградова Л. И., Колесников М. В., Михайлов Л. А., Смородинова Т. В. О расширении использования гипохлорита натрия как дезинфектанта // Гигиена и санитария.-1989.-№9.-С.66-68. 11 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 47498 Підписне 12 Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preincubation treatment of eggs

Автори англійською

Kotsiumbas Ihor Yaroslavovych, Kushnir Ihor Mykhailovych, Brezvyn Oksana Markivna, Musyka Viktor Pavlovych, Kolodii Halyna Volodymyrivna, Kravets Liudmyla Ivanivna, Semen Iryna Semenivna, Sydorchuk Nadia Oleksandrivna, Ostrovska Larysa Leonidivna, Kushnir Halyna Volodymyrivna

Назва патенту російською

Способ прединкубацийнной обработки яиц птицы

Автори російською

Коцюмбас Игорь Ярославович, Кушнир Игорь Михайлович, Брезвин Оксана Марковна, Музыка Виктор Павлович, Колодий Галина Владимировна, Кравец Людмила Ивановна, Семен Ирина Семеновна, Сидорчук Надежда Александровна, Островская Лариса Леонидовна, Кушнир Галина Владимировна

МПК / Мітки

МПК: A01K 43/00, C01B 11/00

Мітки: передінкубаційної, яєць, птиці, обробки, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-47498-sposib-peredinkubacijjno-obrobki-yaehc-ptici.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб передінкубаційної обробки яєць птиці</a>

Подібні патенти