Застосування способу отримання електропровідного волокнистого матеріалу як способу отримання текстильного нейтралізатора зарядів статичної електрики

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Застосування способу отримання електропровідного волокнистого матеріалу як способу отримання текстильного нейтралізатора зарядів статичної електрики.

Текст

Застосування способу отримання електропровідного волокнистого матеріалу як способу отримання текстильного нейтралізатора зарядів статичної електрики. (19) (21) u200904757 (22) 15.05.2009 (24) 10.12.2009 (46) 10.12.2009, Бюл.№ 23, 2009 р. (72) РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, РЕДЬКО ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, СМЕРЕЧИНСЬКА НІНА РОДІОНІВНА 3 46021 енерговитрат, трудомісткості та підвищення техніко-економічних показників готових матеріалів. Текстильний нейтралізатор зарядів статичної електрики отримують таким чином. Приклад 1 Текстильний нейтралізатор зарядів статичної електрики отримують в процесі синтезу електропровідного полімеру, зокрема, поліаніліну, який знаходиться на поверхні робочого інструменту, тобто на текстильному матеріалі. У фарбувальному розчині при визначеному модулі ванни відбувається окислення аніліну з застосуванням окисника у кислому середовищі при еквівалентному співвідношенні окисник/анілін = 1,3 4 в присутності поверхнево-активної речовини (ПАР) і текстильного матеріалу. При безперервному перемішуванні вводять ПАР, соляну кислоту, анілін, амоній надсірчанокислий в необхідній кількості (див. табл. 1) і текстильний матеріал різного сировинного складу, витримуючи останній 30-180хв при температурі 0-98°С. Потім текстильний матеріал промивають. Після цього проводять миловку. Текстильний матеріал знову промивають. Потім проводять процес допування: 4%-ним розчином НСІ при температурі 20-25°С, модуль ванни 50. Після чого текстильний матеріал остаточно промивають і висушують. Таблиця 1 Склад ванни, найменування компонентів Модуль ванни 1:10; 1:30; 1:50 ПАР (наприклад, сульфонол) Анілін або гідрохлорид аніліну Мольне відношення: Соляна кислота/ анілін = 3,5÷5,0 Окисник/анілін = 1,25÷1,3 (наприклад, амоній надсірчанокислий)/анілін = 1,25÷1,3 Отриманий текстильний нейтралізатор розташовують, наприклад, на внутрішньому боці самокладу на виході з сушильно-ширильної машини або розташовують біля кромки сушильноширильної машини. Якість текстильного нейтралізатора зарядів статичної електрики оцінюється величиною напруженості електричного поля, яка визначається приладом ІЕР-П і величиною питомого електричного опору, яка визначається приладом ІЕСТВ 1М. Приклад 2 Текстильний нейтралізатор зарядів статичної електрики отримують в процесі синтезу електропровідного полімеру, зокрема, поліаніліну на текстильному матеріалі. Підготовлену тканину різного сировинного складу (поліамідна, поліакрілонітрильна, поліефірна, бавовняна, віскозна) фарбують аналогічно прикладу 1. Приклад 3 Підготовлене трикотажне полотно різного сировинного складу (поліамідне, поліакрілонітрильне, поліефірне, бавовняне, віскозне) фарбують аналогічно прикладу 1. Приклад 4 Підготовлену пряжу різного сировинного складу (поліамідна, поліакрілонітрильна, поліефірна, бавовняна, віскозна) фарбують аналогічно прикладу 1. Приклад 5 Підготовлену нитку різного сировинного складу (поліамідна, поліакрілонітрильна, поліефірна, бавовняна, віскозна) фарбують аналогічно прикладу 1. Приклад 6 Папір фарбують аналогічно прикладу 1. Приклад 7 Нетканий волокнистий матеріал фарбують аналогічно прикладу 1. Концентрація компонентів, г/л 0,5-50 10-100 Приклад 8 Готують розчин наступного складу при модулі ванни 1:10, г/л: ПАР (наприклад, сульфонол) 0,5-50 Анілін або гідрохлорид аніліну 10-100 Мольне відношення: Соляна кислота/анілін = 3,5÷5,0; окисник/анілін = 1,25÷1,3 (наприклад, амоній надсірчанокислий)/анілін = 1,25÷1,3 Приготований розчин наносять, наприклад, на кромку самокладу сушильно-ширильної машини. Приклад 9 Текстильний нейтралізатор зарядів статичної електрики отримують покриттям електропровідним полімером, зокрема, поліаніліном, текстильного матеріалу. Текстильний матеріал покривають складом при модулі ванни 1:10, г/л: ПАР (наприклад, сульфонол) 0,5-50 Анілін або гідрохлорид аніліну 10-100 Мольне відношення: Соляна кислота/ анілін = 3,5÷5,0; окисник/анілін = 1,25÷1,3 (наприклад, амоній надсірчанокислий)/анілін = 1,25÷1,3 Водний розчин ПВС 5-20% Отриманий текстильний нейтралізатор розташовують, наприклад, на внутрішньому боці самокладу на виході з сушильно-ширильної машини або розташовують біля кромки сушильноширильної машини. Приклад 10 Текстильний нейтралізатор зарядів статичної електрики отримують покриттям електропровідним полімером, зокрема, поліаніліном, тканини різного сировинного складу (поліамідна, поліакрілонітрильна, поліефірна, бавовняна, віскозна) аналогічно прикладу 9. Приклад 11 5 46021 Текстильний нейтралізатор зарядів статичної електрики отримують покриттям електропровідним полімером, зокрема, поліаніліном, трикотажного полотна різного сировинного складу (поліамідне, поліакрілонітрильне, поліефірне, бавовняне, віскозне) аналогічно прикладу 9. Приклад 12 Текстильний нейтралізатор зарядів статичної електрики отримують покриттям електропровідним полімером, зокрема, поліаніліном, пряжу різного сировинного складу (поліамідна, поліакрілонітрильна, поліефірна, бавовняна, віскозна) аналогічно прикладу 9. Приклад 13 Текстильний нейтралізатор зарядів статичної електрики отримують покриттям електропровідним полімером, зокрема, поліаніліном, нитку різного сировинного складу (поліамідна, поліакрілонітрильна, поліефірна, бавовняна, віскозна) аналогічно прикладу 9. Приклад 14 Текстильний нейтралізатор зарядів статичної електрики отримують покриттям електропровідним полімером, зокрема, поліаніліном, паперу аналогічно прикладу 9. Приклад 15 Текстильний нейтралізатор зарядів статичної електрики отримують покриттям електропровідним полімером, зокрема, поліаніліном, нетканого текстильного матеріалу аналогічно прикладу 9. 6 Приклад 16 Текстильний нейтралізатор зарядів статичної електрики отримують з використанням технологічної схеми фарбування елетропровідним барвником текстильного матеріалу по механізму гетерокоагуляції. На кресленні представлено технологічну схему фарбування елетропровідним барвником текстильного матеріалу по механізму гетерокоагуляції. Спосіб передбачає таку послідовність операцій при реалізації напівбезперервного способу фарбування: дозування компонентів → змішування → нанесення фарбувального розчину на волокнистий матеріал за допомогою плюсовки → вилежування волокнистого матеріалу на ролику (під плівкою) → промивка → сушіння → заключна обробка → сортування. При необхідності забезпечити підвищену стійкість до тертя додаються операції миловки → промивання → допування → промивання → сушіння → заключна обробка → сортування. Підготовлене трикотажне полотно та підготовлену тканину різного сировинного складу (поліамідне, поліакрілонітрильне, поліефірне, бавовняне, віскозне) фарбують таким чином. Приготування фарбувального розчину. Змішувач повністю наповнюють холодною дистильованою водою. При безперервному перемішуванні вводять сульфонол, соляну кислоту, анілін гідрохлодрид, амоній надсірчанокислий в необхідній кількості (див. табл.1). Таблиця 1 Технологічні параметри напівбезперервного процесу фарбування текстильного атеріалу похідними аніліну № Найменування п/п операції Склад ванни Сульфонол - 2г/л Анілін гідрохлорид 20-30г/л Приготування Мольне відношення: 1. фарбувального Соляна кислорозчину та/анілін =3,5 Амоній надсірчанокислий/анілін =1,25 2. Просочування 3. 4. Холодна дистильована вода Мило господарське тверде - 2г/л Промивання Сода кальцинована технічна - 5г/л Розчин соляної кислоти - 4%-й Віджимання 6. Сушіння КонтрольноТехнічні харавимірювальні ктеристики прилади, методи контролю Індикаторний Об'єм 1000л папір для вимірювання рН Техніка безпеки 3 2 5 Вилежування 5. ----"--- Обладнання Змішувач Клас небезпечності хімічних матеріалів ----"--- 3 2 Всі види робіт треба прово----"---дити в захисному одязі костюм з бавовняної тканини, Джигер КР-120 гумові Об'єм фарбуІндикаторний або плюсовочно вального баку папір для вимірю- чобітки та накатна машина рукавиці, 600л вання рН ПТ-180-1 захисні окуляри Об'єм фарбуДжигер КР-120 вального баку або плюсовочно 600л Робочий накатна машина об'єм ванни ПТ-180-1 75л Ролик Кількість обеЦентрифуга ФМКртів/хв. 6501521К-1 680 Сушільноширильна одноПотужність Покажчик темпепольна машина 600кг/год ратури типу МШС-1 7 46021 Приготований розчин подають по трубопроводу в джигер типу КР-120 або в плюсовочно накатну машину типу ПТ-180-1 згідно заданої програми. Модуль ванни 1:10, рН=2-3. Просочування текстильного матеріалу. Фарбувальний розчин повинен мати температуру виробничого приміщення. Обробка проводиться в 2 проходи. Вилежування просоченого текстильного матеріалу. Ролик з обробленим текстильним матеріалом відводиться від джигера або від плюсовочно накатної машини і витримується протягом 3-10 годин. Для запобігання обсушування текстильного матеріалу в верхніх шарах ролику його обгортають поліетиленовою плівкою на час фіксації. Промивання. Ролик з обробленим текстильним матеріалом повертають до джигера або до плюсовочно накатної машини і проводять промивку за трьохванним способом, на кожну ванну - 2 проходи. 1 ванна - промивання дистильованою водою до рН=7 протягом 5-10 хвилин після фарбування; 2 ванна - проведення миловки, промивання дистильованою водою до рН=7 протягом 5-10 хвилин; 8 3 ванна - проведення допування: оброблення 4%-ним розчином соляної кислоти при температурі виробничого цеху, модуль ванни 10, промивання дистильованою водою до рН=7 протягом 5-10 хвилин. Сушіння на машині типу МШС-1 при температурі 95-100°С до відповідної кондиційної вологості текстильного матеріалу різного сировинного складу. Отриманий текстильний нейтралізатор розташовують, наприклад, на внутрішньому боці самокладу на виході з сушильно-ширильної машини або розташовують біля кромки сушильноширильної машини. Приклад 17 Підготовлений текстильний матеріал (нитка, пряжа) різного сировинного складу (поліамідна, поліакрілонітрильна, поліефірна, бавовняна, віскозна) фарбують таким чином. Приготування фарбувального розчину. Змішувач повністю наповнюють холодною дистильованою водою. При безперервному перемішуванні вводять сульфонол, соляну кислоту, анілін, амоній надсірчанокислий в необхідній кількості (див. табл. 2). Таблиця 2 Технологічні параметри періодичного процесу фарбування текстильного матеріалу похідними аніліну № п/п Найменування операції 1. Сульфонол - 2г/л Гідрохлорид аніліну - 30-50 г/л Приготування Мольне відношення: фарбувального соляна кислорозчину та/анілін =3,5 амоній надсірчанокислий/анілін =1,25 Склад ванни Клас небезпечності хімічних матеріалів 3 Змішувач 2 ----"-- ----"-- 3. Вилежування ----"-- ----"-- Промивання Холодна дистильована вода Мило господарське тверде - 2г/л Сода кальцинована технічна - 5г/л Розчин соляної кислоти - 4%-й Періодичне облаЗагрузка днання типу АК420...500кг ДУ-602 або АКДН Корзина апарату типу АКДУ-602 або АКДН 3 Періодичне облаЗагрузка днання типу АК420...500кг ДУ-602 або АКДН Всі види робіт треба проводити в захисному одязі костюм з бавовняної тканини, гумові чобітки та Індикаторний рукавиці, запапір для вимі- хисні окуляри рювання рН ----"-- 2 Віджимання 6. Індикаторний Об'єм 1000л папір для вимірювання рН 5 Просочування 5. КонтрольноТехнічні вимірювальні Техніка безпехарактериски прилади, методи тики контролю 2. 4. Обладнання Сушіння Приготований розчин подають по трубопроводу в апарат типу АКДУ-602 або АКДН згідно заданої програми. Модуль ванни 1:10, рН=2-3. Кількість Центрифуга ФМКобертів/хв. 1521К-1 650-680 Сушарка типу Потужність АСВ-120 600кг/год Покажчик температури Просочування текстильного матеріалу різного сировинного складу. Фарбувальний розчин повинен мати температуру виробничого приміщення. 9 46021 Проводиться обробка нитки в 2 проходи не довше 60-120с. Вилежування просоченого текстильного матеріалу. Оброблений текстильний матеріал витримується в корзині апарату типу АКДУ-602 або АКДН протягом 3-5 годин. Промивання. Проводять промивку за трьохванним способом в апараті типу АКДУ-602 або АКДН, на кожну ванну - 2 проходи. 1 ванна - промивання дистильованою водою до рН=7 протягом 5-10 хвилин після фарбування; 2 ванна - проведення миловки, промивання дистильованою водою до рН=7 протягом 5-10 хвилин; 3 ванна проведення допування: оброблення 4%-ним розчином соляної кислоти при температурі виробничого цеху, модуль ванни 1:10, промивання дистильованою водою до рН=7 протягом 510 хвилин. 10 Сушіння на апараті типу АСВ-120 при температурі 95-100°С до відповідної кондиційної вологості тестильного матеріалу різного сировинного складу. Отриманий текстильний нейтралізатор розташовують, наприклад, на внутрішньому боці самокладу на виході з сушильно-ширильної машини або розташовують біля кромки сушильноширильної машини. Приклад 18 Папір фарбують аналогічно прикладам 16 та 17. Приклад 19 Нетканий текстильний матеріал фарбують аналогічно прикладам 16 та 17. Результати вимірювань величини напруженності електричного поля і величини питомого електричного опору приведені в таблиці 3. Таблиця 3 Результати вимірювань якості нейтралізації Вид нейтралізатора Антиелектростатична композиція (аналог) [1] Отриманий текстильний нейтралізатор за прикладами 1-19 Без застосування текстильного нейтралізатора Питомий електричний Напруженість електростатичопір, Ом·м ного поля, В/см 1,3·102÷1,5·102 120-140 1,0·102÷1,5·102 2,9·10 110-150 2 3000 Текстильний нейтралізатор зарядів статичної електрики повинен відповідати вимогам, наведеним в таблиці 4. Таблиця 4 Показники властивостей текстильного нейтралізатора № п/п 1. 2. 3. Найменування показників Питома електропровідність Стійкість забарвлення до прання (прання №1), не менше Стійкість забарвлення до тертя: - сухого, не менше - мокрого, не менше Одиниці вимірювання См/м 1·10 ÷1·10 бали 5/5/5 бали бали 4-5 2-5 Перевагами такого способу отримання текстильного нейтралізатора зарядів статичної електрики є простота його отримання, розширені галузі застосування в важкодоступних місцях за рахунок гнучкої форми, тривале використання. Запропонований текстильний нейтралізатор зарядів статичної електрики може бути різного сировинного та структурного складу. В результаті використання запропонованої корисної моделі суттєво розширюються можливості використання текстильного нейтралізатора зарядів Показники -2 2 Засоби вимірювання ГОСТ 19806-74 ГОСТ 9733.4-83 Шкала сірих еталонів ГОСТ 9733.27-83 Шкала сірих еталонів статичної електрики, наприклад, на текстильній та швейній промисловостях при виготовленні пряжі у прядильному та опоряджувальному виробництвах, при виготовленні плівок у харчовій промисловості, при виготовленні плівки для фотоапаратів тощо. Забезпечується зниження величини напруженості електростатичного поля до допустимих значень (до 200В/см), які передбачені санітарними нормами, до зменшення питомого електричного опору в процесах переробки. 11 Комп’ютерна верстка О. Рябко 46021 Підписне 12 Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Use of method for manufacturing electro-conductive fiber material as method to make textile static neutralizer

Автори англійською

Romankevych Oleh Volodymyrovych, Redko Yana Volodymyrivna, Smerechynska Nina Rodionivna

Назва патенту російською

Применение способа получения электропроводного волокнистого материала как способа получения текстильного нейтрализатора зарядов статического электричества

Автори російською

Романкевич Олег Владимирович, Редько Яна Владимировна, Смеречинская Нина Родионовна

МПК / Мітки

МПК: D06M 15/00

Мітки: зарядів, електропровідного, текстильного, способу, застосування, електрики, нейтралізатора, волокнистого, матеріалу, статичної, отримання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-46021-zastosuvannya-sposobu-otrimannya-elektroprovidnogo-voloknistogo-materialu-yak-sposobu-otrimannya-tekstilnogo-nejjtralizatora-zaryadiv-statichno-elektriki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Застосування способу отримання електропровідного волокнистого матеріалу як способу отримання текстильного нейтралізатора зарядів статичної електрики</a>

Подібні патенти