Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб хірургічного лікування раку прямої кишки, що включає черевно-промежинну екстирпацію прямої кишки та формування промежинної колостоми, який відрізняється тим, що на першому етапі надлишок низведеної товстої кишки формується довжиною 5-6 см, замикаюча функція видаленої прямої кишки відновлюється за рахунок зшивання леваторів, м'язів сечостатевої діафрагми таза і великих сідничних м'язів спереду і позаду низведеної кишки і формування гострого аноректального кута в положенні трансплантата, а створення циркулярної гладком'язової манжетки довжиною 3-4 см в дистальній частині низведеної кишки проводиться на другому етапі не раніше двох тижнів після основного хірургічного втручання.

Текст

Спосіб хірургічного лікування раку прямої кишки, що включає черевно-промежинну екстирпацію прямої кишки та формування промежинної колостоми, який відрізняється тим, що на першому етапі надлишок низведеної товстої кишки формується довжиною 5-6 см, замикаюча функція видаленої прямої кишки відновлюється за рахунок зшивання леваторів, м'язів сечостатевої діафрагми таза і великих сідничних м'язів спереду і позаду низведеної кишки і формування гострого аноректального кута в положенні трансплантата, а створення циркулярної гладком'язової манжетки довжиною 34 см в дистальній частині низведеної кишки проводиться на другому етапі не раніше двох тижнів після основного хірургічного втручання Винахід відноситься до медицини, а саме до онкології і може бути використаний при хірургічному лікуванні раку нижньоампулярного відділу прямої кишки і анального каналу з повним видаленням зализаного апарату прямої кишки Відомий спосіб, при якому після екстирпації прямої кишки формують товстокишковий трансплантат з сигмовидної кишки, низводять його на промежину і формують промежинну колостому [4] При цьому порції леваторів пересікаються, а на їх культі накладаються лігатури Даний спосіб дозволяє виповнити порожнину таза, прискорити видужання хворого після травматичної екстирпації прямої кишки Недоліком цього способу є те, що він не має ні одного механізму, направленого на відновлення утримуючого апарату прямої кишки, в функціональному відношенні промежинний штучний задній прохід, при відсутності сфінктера, менше зручний для догляду і обслуговування, ніж протиприродний анус на черевній СТІНЦІ 12см формують спіралевидний серозно-м'язевий лоскут на НІЖЦІ, ним обертають в поперечному і повздовжньому напрямку дистальну частину низведеної кишки протягом 5 - 6см, а слизово-підслизовий шар фіксують до країв шкіри з надлишком в 5 - 6см, останній відсікають через 2 - 3 тижні [5, 6] Але при цьому у пацієнта відсутні необхідні передвісники проходження стільця і газів через колостому, що часто служить причиною, по якій хворі утримуються від відвідування місць загального користування і навіть роботи Створення тазового дна служить надійною профілактикою утворення промежинних кил, однак в певному ступені представляє небезпеку, оскільки шорідна сггка може служити джерелом запалення в післяопераційному періоді Існує спосіб формування керованої промежинної колостоми, при якому виконують екстирпацію прямої кишки, порції леваторів перев'язуються і пересікаються, тазове дно формується за допомогою біологічно інертної розсмоктуючої сітки, викроєної у вигляді усіченого конуса Нижній вузький кінець протеза фіксують до раніше пересічених порцій леваторів, а верхній - до м'яких тканин малого тазу нижче пересіченої тазової очеревини 3 надлишку низведеної товстої кишки довжиною 10 Відомий спосіб створення штучного заднього проходу, що включає екстирпацію прямої кишки, низведения товстої кишки на промежину, пластику зовнішнього сфінктера лоскутом великого привідного м'яза з формуванням промежинної плоскої колостоми Цей спосіб характеризується технічними складностями у виконанні, можливістю виникнення післяопераційних ускладнень у зв'язку з руйнуванням м'язів тазового дна, ненадійністю тримання кишкового вмісту, атрофією переміщеного м'яза у майбутньому, насамперед у зв'язку з порушеною іннервацією [3] На практиці використовується спосіб реконструкції стомованого кишківника по Жельману [1], (О ю 45126 доліки пластика м'язів тазового дна здійснюється за рахунок лише леваторів і неможлива після широкого їх висічення при місцево-розпоширеному раці (ТЗ-4), технічні труднощі при формуванні серозно-м'язевої манжетки, часте пошкодження слизово-підслизового шару, що приводить до інфікування рани промежини і порожнини малого тазу з наступним нагноєнням, сумнівна життєздатність гладком'язевої манжетки, викроєної з надлишку низведеної кишки в 10- 12см, рубцеві стриктури промежинної стоми за рахунок ішемії манжетки та порушення и іннервації, складність на практиці в більшості випадків сформувати товстокишковий трансплантат з надлишком кишки в 10 - 12см, що обмежує використання методики широким колом практичних онкологів і проктологів Задачею заявленого винаходу є відновлення природного пасажу калу і регулювання стільця у хворих, які перенесли екстирпацію прямої кишки з приводу раку, шляхом низведения товстокишкового трансплантата з надлишком, відновлення замикаючої функції прямої кишки за рахунок зшивання залишків м'язів тазового дна, накладання промежинної колостоми і створення гладком'язевої манжетки в дистальній частині низведеної кишки, що дасть можливість поліпшити якість життя хворого Проголошена задача виконується таким чином Проводиться типова черевно-промежинна екстирпація прямої кишки, при цьому формується товстокишковий трансплантат з харчуванням за рахунок a colica smistra, a sigmoidea pnma, при необхідності проводять мобілізацію поперекової обідковоі кишки до рівня печінкового кута і формують трансплантат з харчуванням за рахунок a colica media Перев'язка основного ствола нижньої мезентеріальної артерії Виділення прямої кишки зі сторони черевної порожнини здійснюється до рівня верхнього краю анального сфінктера шляхом коагуляції параректальної клггковини з послідуючим розсіченням максимально близько до стінок малого тазу Зі сторони промежини висікається анус, мобілізується нижньоампулярний ВІДДІЛ прямої кишки, при цьому м'язи промежини розсікаються коагулятором В рану промежини низводиться товстокишковий трансплантат з пухлиною У верхньому куті рани промежини накладається 5 - 7 напівкисетних швів з інтервалом 1см (вікрил або капрон 3/0 - 2/0) в які захоплюються в поверхневих шарах рани mm transversus pennei superficiahs et profundus, Позитивними сторонами даного способу опеm bulbospongiosus з обох сторін (фіг 1 1, фіг 4 1), рації є а в глибині - залишки леваторів з обох сторін і задовільна функція тримання, можливість апоневроз Денонвільє в центрі (фіг 1 2, фіг 4 2) утримувати твердий, частково рідкий кал і гази в Шви зав'язують у напрямку глибини рани, лігатури більшості хворих, зрізають частково, 2 - 3 лігатури використовують хворі відчувають наближення дефекації, в ряді пізніше для фіксації товстокишкового трансплантавипадків можуть самостійно оправлятися, та в верхньому куті рани промежини У нижньому виповнення порожнини тазу низведеною кишкуті промежинної рани накладають 6 - 8 вузлових кою і швидка реконвалестенція після об'ємного швів в 2 ряди, в них захоплюються внутрішні краї оперативного втручання, нерідко виписка зі стаціовеликих сідничних м'язів (фіг 1 4, фіг 4 4) і заднару на 14 -18 день, ньо-бокові порції леваторів (в глибині рани) повна сімейна, трудова і соціальна реабілгга(фіг 1 3, фіг 4 3), шви зав'язують в напрямку глиція хворих Описаний вище спосіб має наступні не який включає в себе анастомозування колостомного кінця сигми з висхідною кишкою, пересічення здохвинної кишки в 7 - 9см проксимальніше ілеоцекального кута, проведення ВІДВІДНОГО КІНЦЯ пересіченої здохвинної кишки через тунель на промежину з формуванням промежинної ілеостоми, накладанням ілео-трансверзоанастомоза між привідним кінцем здохвинної кишки і поперековою обідковою У результаті такої операції у хворого формується круговий товстокишковий резервуар для калу, який дренується на промежину через низведену тонку кишку Стілець відбувається після очисної клізми Вказаний спосіб має такі недоліки технічно складний у виконанні, оскільки потребує накладання двох кишкових анастомозів в черевній порожнині та формування трансплантату з тонкої кишки, відсутність відновлення м'язів тазового дна, зовнішнього і внутрішнього сфінктера видаленої прямої кишки, наявність тонкокишкової стоми на промежині з ВІДПОВІДНИМИ труднощами в догляді За прототип до заявленого способу може вважатися спосіб формування керованої промежинної колостоми, який включає екстирпацію прямої кишки, низведения сигмовидної кишки в рану промежини, формування тазового дна і створення гладком язевого жому в області промежинної колостоми [Патент №1780726 А1 СССР 6 МКИ А 61 В 17/00 Способ формирования управляемой промежностной колостомы /ТС Одарюк, П В Еропкин, П В Царьков, ЮА Шелыгин, С А Фролов, ТА Степанова (SU) - Заявка №4903986/14 Заявл 25 10 90 Опубл 15 12 92 Бюл №46] Спосіб виконується таким чином при проведенні екстирпації прямої кишки зі сторони промежини виділяють передньо-бокові порції леваторів, пересікають їх на зажимах, прошивають кетгутом і перев'язують, КІНЦІ ниток не зрізають Після проведення кишки в рану промежини культі порцій леваторів зв'язують між собою позаду низведеної кишки, підшивають їх до задньо-бокових стінок тазу і задньої стінки низведеної товстої кишки, формуючи тазове дно Гладком'язевий жом формують одномоментно з надлишку низведеної кишки в 10 - 12см шляхом викроювання спіралевидного серозно-м'язевого лоскуту на НІЖЦІ та обгортанням ним дистального відділу низведеної кишки Слизово-підслизовий лоскут фіксують вузловими швами до країв шкіри промежини, відсікають з надлишком 5 - 6см Через 2 тижні після операції надлишок слизово-підслизового лоскуту відсікають, формуючи промежинний анус бини рани, лігатури зрізають Внаслідок накладання швів в області тазового дна виникає м'язевий футляр протягом 6 - 8см, в середині останнього розміщений товстокишковий трансплантат (фіг 1 5), який зміщений в напрямку сечостатевої діафрагми за рахунок накладання двох рядів швів в нижньому куті рани промежини Трансплантат прошивається в області вільної тенм та фіксується до вшитих м'язів промежини в верхньому куті рани 2 - 3 вузловими швами Між низведеною кишкою і м'язевим футляром промежини вільно проходить вказівний палець хірурга, цим запобігається здавлення судинної ніжки трансплантата в післяопераційному періоді Накладання швів на підшкірну клітковину і шкіру промежини починають з верхнього кута рани промежини, при цьому низведена кишка зміщується в напрямку куприка, чим забезпечується створення гострого аноректального кута Низведену кишку фіксують до країв шкіри промежини, пряму кишку з пухлиною відсікають, залишаючи надлишок 4 - 6см Формування гладком'язевої манжетки здійснюється не раніше двох тижнів після виконання основного етапу операції і стійкого за живлення рани промежини При цьому проводиться мобілізація промежинного відділу низведеної кишки на глибину до 5см У надлишку кишки відсікається брижа, викроюється гладком'язевий циліндр довжиною 3 - 4см (фіг 2 1) Останній вивертається в проксимальному напрямку і фіксується вузловими швами до серози мобілізованої раніше промежинної частини товстої кишки (фіг 31) Слизово-підслизовий лоскут підшивається до країв шкіри, надлишок відсікається, внаслідок чого утворюється промежинна плоска колостома (фіг 4 5) Прикладом реалізації заявленого винаходу може вважатися витяг з історії хвороби Хвора К-ч , 29 років, поступила в проктологічне відділення Київського науково-дослідного інституту онкології АН України 24 03 2000, історія хвороби № 1803, з приводу раку середньо-нижньоампулярного відділу прямої кишки ТЗ НХ MO G2 Передопераційний курс променевої терапії крупними фракціями СД 19 З ГР 5 04 2000 проведено оперативне втручання шляхом виконання черевно-промежинної екстирпації прямої кишки, товстокишковий трансплантат сформований з харчуванням за рахунок першої сигмовидної артерії Пряма кишка з пухлиною і мобілізована сигмовидна кишка протягнуті на промежину через анальний канал У верхньому куті рани промежини накладено 6 вузлових швів на м'язи сечостатевої діафрагми і залишки леваторів, в нижньому куті рани накладено 2 ряди вузлових швів на внутрішні краї великих сідничних м'язів І задньо-бокові порції леваторів Товстокишковий трансплантат фіксований в верхньому куті створеного м'язевого футляру промежини, зміщений у напрямку куприка при ушиванні шкіри і підшкірної клітковини Кишка пересічена з надлишком 5см Патопстолопчне заключения №5499-503/200 - помірнодиференційована аденокарцинома з проростанням всіх шарів, в надісланих лімфовузлах метастази не виявлені В післяопераційному періоді проводилося промивне дренування порожнини малого тазу, дренажі забрані на 5 добу Виписка зі стаціонару на 14 добу після операції 31 05 2000 р оперована повторно Проведено мобілізацію про 45126 межинного відділу низведеної кишки на глибину 5см, з надлишку низведеної кишки сформовано серозно-м'язевий циліндр довжиною 4см Останній вивернутий в проксимальному напрямку і фіксований вузловими швами до промежинної ділянки низведеної кишки Надлишок слизово-підслизового шару підшитий до шкіри вузловими швами і відсічений з утворенням промежинної плоскої колостоми Протягом року хвора перебуває під наглядом Загальний стан задовільний Проведеним оперативним втручанням задоволена Реабілггована в соціальному, трудовому і сімейному плані Закріплюючої дієти не дотримується Утримує гази, відчуває наближення дефекації Акт дефекації може здійснювати самостійно, але повного випорожнення кишківника не наступає Внаслідок цього користується очисною клізмою 1 раз в 2 дні Промежинні підклади не використовує В березні 2001 року проведено рентгенологічне обстеження товстого кишківника шляхом проведення проктографм і пасажу барію При проктографм відмічається розширення тазового відділу низведеної кишки по типу ампули, при цьому ампула розміщується майже горизонтально в області ушитих м'язів діафрагми тазу, аноректальний кут гострий і складає 80 градусів При вивченні пасажу барію відмічається депонування контрасту в області лівої половини обідковоі кишки і тазовому ВІДДІЛІ низведеної кишки, при цьому стілець протягом 4 діб відсутній, явищ анальної інконтиненцм не має Таким чином, запропонований спосіб хірургічного лікування раку прямої кишки в порівнянні з відомими способами характеризується наступними перевагами простий у виконанні, може широко виконуватися широким колом практичних онкологів, проктологів і хірургів, супроводжується мінімальними ускладненнями в ранньому і віддаленому післяопераціному перюді, не має протипоказань у використанні, за рахунок виповнення порожнини малого тазу забезпечує швидку реконвалесценцію в післяопераціному періоді, насамперед у ослаблених хворих і хворих похилого віку, 8 максимально відновлює замикаючу і резервуарну функцію прямої кишки, забезпечує утримання газів і калу, самостіний природній шлях дефекації в потрібний час і необхідному МІСЦІ самостійно або за рахунок іррігацій кишківника (один раз в два дні), максимально забезпечує повну соціальну, трудову і сімейну реабілггацію хворих Перелік фігур до винаходу Фіг 1 Тазове дно жінки після проведення товсто кишкового трансплантату і зшивання м'язів (пряма проекція) 1 Зшиті М'ЯЗИ сечостатевої діафрагми 2 Зшиті передні порції леваторів 3 Зшиті задні порції леваторів 4 Зшиті внутрішні краї великих сідничних м'язів 5 Проведений і відсічений товстокишковий трансплантат Фіг 2 Формування товстокишкової манжетки 1 Виділений серезно-м'язевий циліндр 8 45126 П В Царьков, ЮА Шелыгин, С А Фролов и ТА Степанова (SU) - Заявка №4903986/14 Заявл 251090 Опубл 151292 Бюл № 46 (прототип) 3 Патент №648208 СССР 6 МКИ А61В 17/00 Способ формирования запирательного аппарата кишечника /В И Рыков, Ю В Дульцев, К Н Саламов (SU) - Заявка № 2530198/28-13 Заявл 07 10 77 Опубл 25 02 79 Бюл №7 4 Аминев А М Руководство по проктологии Том 4 Куйбышевское книжное издательство - 1979 576 с зів 5 Сформована плоска промежинна колосто5 Федоров В Д , Одарюк Т С , Царьков П В , Подмаренкова Л Ф , Фролов С А Формирование ма гладкомышечнои муфты вокруг промежностнои коЛітература лостомы после экстирпации прямой кишки //Хиру1 Патент №2052260 СССР 6 МКИ А61В 17/00, ргия - 1 9 9 0 - № 2 - С 128-131 17/11 Способ реконтиненции стомированного кишечника поЖельману/Жельман В A (UA) -Заяв6 FederovVD, OdaryukTS, ShelyginYA, ка № 95105945/14 Заявл 28 12 94 Опубл Tsarkov P V , Frolov S A Method of creation of the a 20 01 96 Бюл №2 smooth-muscle cuff at the site of the permeal colostomy after extirpation of the rectum //Dis Col 2 Патент №1780726 А1 СССР 6 МКИ А61В Rectum - 1989 - V 32 - N 7 - P 5 6 2 - 5 6 6 17/00 Способ формирования управляемой промежностнои колостомы /ТС Одарюк, П В Еропкин, 2 Слизово-підслизовий лоскут Фіг 3 Сформована гладком'язева манжетка, вивернутий сирозно-м'язевий циліндр, підшитий вузловими швами до серози дистальної частини низведеної товстої кишки Фіг 4 Таз чоловіка після виконаного оперативного втручання (бокова проекція) 1 Зшиті М'ЯЗИ сечостатевої діафрагми 2 Зшиті передні порції леваторів 3 Зшиті задні порції леваторів 4 Зшиті внутрішні краї великих сідничних м'я ФІГ. 1 45126 Фіг. 2 Фіг. З 10 11 45126 12 Фіг. 4 ДП "Український інститут промислової власності "(Укрпатент) Україна, 04119, Киів-119, вул сім'ї Хохлових, 15 (044) 456-20-90 6

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kolesnyk Olena Oleksandrivna, Sorokin Bohdan Viktorovych, Pryimak Viktor Vasyliovych

Автори російською

Колесник Елена Александровна, Сорокин Богдан Викторович, Приймак Виктор Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/22

Мітки: спосіб, раку, прямої, кишки, хірургічного, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-45126-sposib-khirurgichnogo-likuvannya-raku-pryamo-kishki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хірургічного лікування раку прямої кишки</a>

Подібні патенти