Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для регулювання коливань, який містить генератор періодичних сигналів, вихід якого сполучений з інформаційним входом регулятора амплітуди, послідовно з'єднані підсилювач потужності, вібратор, віброперетворювач і узгоджувальний підсилювач, а також блок порівняння, вихід якого сполучений з керувальним входом регулятора амплітуди, послідовно з'єднані формувач прямокутних сигналів, перший диференціювальний блок, перший елемент І, перший тригер і перший ключ, послідовно з'єднані інвертор і другий диференціювальний блок, послідовно з'єднані задавав числа імпульсів, лічильник імпульсів і другий тригер, послідовно з'єднані вимірювач пікового значення і перший блок пам'яті, а також третій диференціювальний блок, вхід якого сполучений з прямим виходом першого тригера, об'єднаним з керувальним входом першого блока пам'яті, а вихід - з R - входом другого тригера, прямий вихід якого сполучений з другим входом першого елемента І, вихід регулятора амплітуди сполучений з входом формувача прямокутних сигналів, а також з інформаційним входом першого ключа, вихід якого сполучений з входом задавача числа імпульсів, вхід інвертора сполучений з виходом формувача прямокутних сигналів і з лічильним входом першого лічильника імпульсів, вихід другого диференціювального блока сполучений з R-входом першого тригера, а вихід першого блока пам'яті сполучений з першим входом блока порівняння, другий вхід якого сполучений з виходом першого блока постійної опорної напруги, другий ключ, другий елемент І, блок множення частоти імпульсів, другий лічильник імпульсів, другий блок пам'яті, перемножувальний цифро-аналоговий перетворювач і комутатор, причому вихід другого елемента І сполучений з керувальним входом другого ключа, перший вхід другого елемента І сполучений з прямим виходом першого тригера, а другий вхід об'єднаний з керувальним входом комутатора і сполучений з виходом другого блока постійної напруги, вихід першого елемента І через послідовно з'єднані другий ключ і блок множення частоти імпульсів сполучений з лічильним входом другого лічильника імпульсів, виходи прямих розрядів якого сполучені з групою адресних входів другого блока пам'яті, група виходів якого порозрядно сполучена з групою цифрових входів перемножувального цифро-аналогового перетворювача, аналоговий вхід якого сполучений з виходом першого ключа, а вихід - з другим інформаційним входом комутатора, перший інформаційний вхід якого сполучений з виходом першого ключа, причому вхід "Скид" другого лічильника імпульсів сполучений з виходом першого лічильника імпульсів, який відрізняється тим, що пристрій додатково містить третій, четвертий і п'ятий ключі, смуговий фільтр і суматор, третій і четвертий елементи І, причому вихід комутатора сполучений з першим підсумовувальним входом суматора, другий підсумовувальний вхід якого через послідовно з'єднані третій елемент І і третій ключ сполучений з прямим виходом першого тригера, інверсний вихід якого через послідовно сполучені четвертий елемент І і четвертий ключ сполучений з віднімальним входом суматора, вихід якого сполучений з входом підсилювача потужності, інформаційні входи третього і четвертого ключів сполучені з виходами третього і четвертого блоків постійної напруги відповідно, а об'єднані другі входи третього і четвертого елементів І сполучені з виходами п'ятого блока постійної напруги, а вихід узгоджувального підсилювача через смуговий фільтр, зашунтований п'ятим ключем, сполучений з входом вимірювача пікового значення.

Текст

Пристрій для регулювання коливань, який містить генератор періодичних сигналів, вихід якого сполучений з інформаційним входом регулятора амплггуди, послідовно з'єднані підсилювач потужності, вібратор, віброперетворювач і узгоджувальний підсилювач, а також блок порівняння, вихід якого сполучений з керувальним входом регулятора амплггуди, послідовно з'єднані формувач прямокутних сигналів, перший диференціювальний блок, перший елемент І, перший тригер і перший ключ, послідовно з'єднані інвертор і другий диференціювальний блок, послідовно з'єднані задавав числа імпульсів, лічильник імпульсів і другий тригер, послідовно з'єднані вимірювач пікового значення і перший блок пам'яті, а також третій диференціювальний блок, вхід якого сполучений з прямим виходом першого тригера, об'єднаним з керувальним входом першого блока пам'яті, а вихід - з R - входом другого тригера, прямий вихід якого сполучений з другим входом першого елемента І, вихід регулятора амплітуди сполучений з входом формувача прямокутних сигналів, а також з інформаційним входом першого ключа, вихід якого сполучений з входом задавача числа імпульсів, вхід інвертора сполучений з виходом формувача прямокутних сигналів і з лічильним входом першого лічильника імпульсів, вихід другого диференціювального блока сполучений з R-входом першого тригера, а вихід першого блока пам'яті сполучений з першим входом блока порівняння, другий вхід якого сполучений з виходом першого блока постійної опорної напруги, другий ключ, другий елемент І, блок множення частоти імпульсів, другий лічильник імпульсів, другий блок пам'яті, перемножува льний цифро-аналоговий перетворювач і комутатор, причому вихід другого елемента І сполучений з керувальним входом другого ключа, перший вхід другого елемента І сполучений з прямим виходом першого тригера, а другий вхід об'єднаний з керувальним входом комутатора і сполучений з виходом другого блока постійної напруги, вихід першого елемента І через послідовно з'єднані другий ключ і блок множення частоти імпульсів сполучений з лічильним входом другого лічильника імпульсів, виходи прямих розрядів якого сполучені з групою адресних входів другого блока пам'яті, група виходів якого порозрядно сполучена з групою цифрових входів перемножувального цифро-аналогового перетворювача, аналоговий вхід якого сполучений з виходом першого ключа, а вихід - з другим інформаційним входом комутатора, перший інформаційний вхід якого сполучений з виходом першого ключа, причому вхід "Скид" другого лічильника імпульсів сполучений з виходом першого лічильника імпульсів, який відрізняється тим, що пристрій додатково містить третій, четвертий і п'ятий ключі, смуговий фільтр і суматор, третій і четвертий елементи І, причому вихід комутатора сполучений з першим підсумовувальним входом суматора, другий підсумовувальний вхід якого через послідовно з'єднані третій елемент І і третій ключ сполучений з прямим виходом першого тригера, інверсний вихід якого через послідовно сполучені четвертий елемент І і четвертий ключ сполучений з віднімальним входом суматора, вихід якого сполучений з входом підсилювача потужності, інформаційні входи третього і четвертого ключів сполучені з виходами третього і четвертого блоків постійної напруги ВІДПОВІДНО, а об'єднані другі входи третього і четвертого елементів І сполучені з виходами п'ятого блока постійної напруги, а вихід уз год жувального підсилювача через смуговий фільтр, зашунтований п'ятим ключем, сполучений з входом вимірювача пікового значення ю (О ю Пристрій відноситься до галузі випробуваної техніки і може бути використаний для випробування об'єктів на імпульсні навантаження Відомим Є пристрій для регулювання коливань, що містить генератор періодичних сигналів, вихід якого сполучений з інформаційним входом регулятора амплггуди, послідовно сполучені підсилювач потужності, вібратор, віброперетворювач і уз годжу вальний підсилювач, а також блок порівняння, вихід якого сполучений з керувальним входом регулятора амплітуди, послідовно сполучені формувач прямокутних сигналів, перший диференціювальний блок, елемент І, перший тригер і ключ, послідовносполучені інвертор і другий диференціювальний блок, послідовно сполучені задавач числа імпульсів, лічильник імпульсів і другий тригер, послідовно з'єднані вимірювач пікового значення і блок пам'яті, а також третій диференціювальний блок, вхід якого сполучений з прямим виходом першого тригера і з керувальним входом блока пам'яті, а вихід - з R - входом другого тригера, прямий вихід якого сполучений з другим входом елемента І, вихід регулятора амплггуди сполучений з входом формувача прямокутних сигналів і з інформаційним входом ключа, вихід якого сполучений з входом підсилювача потужності і з входом задавальника числа імпульсів, вхідінвертора сполучений з виходом формувача прямокутних сигналів і злічильним входом лічильника імпульсів, вихід другого диференціювального блока сполучений з R - входом першого тригера, вихід узгоджувальногопідсилювача сполучений з входом вимірювача пікового значення, а вихідблока пам'яті сполучений з входом блока порівняння (див Ав Св СРСР № 1068905, М кл G05 D 19/02, 23 01 84) Недоліком відомого пристрою є обмежена область використання, обумовлена тільки можливістю формування імпульсних послідовностей з регулюванням шпаруватості і заданиям необхідного числа імпульсів і відсутності можливості формування сейсмічних сигналів типу "биття" і відсутності можливості забезпечення одночасної дії на випробуваний об'єкт вібраційного навантаження і експлуатаційних інерційних сил квазістатичного навантаження Відомим є також пристрій для регулювання коливань, що містить генератор періодичних сигналів, вихід якого сполучений з інформаційним входом регулятора амплггуди, послідовно з'єднані підсилювач потужності, вібратор, віброперетворювач і уз годжу вальний підсилювач, а також блок порівняння, вихід якого сполучений з керувальним входом регулятора амплггуди, послідовно з'єднані формувач прямокутних сигналів, перший диференціювальний блок, перший елемент І, перший тригер і перший ключ, послідовно з'єднані інвертор і другий диференціювальний блок, послідовно з'єднані задавальник числа імпульсів, лічильник імпульсів і другий тригер, послідовно з'єднані вимірювач пікового значення і перший блок пам'яті, а також третій диференціювальний блок, вхід якого сполучений з прямим виходом першого тригера, об'єднаним з керувальним входом першого блока пам'яті, а вихід - з R - входом другого тригера, прямий вихід якого сполучений з другим входом першого елемента І, вихід регулятора амплггуди сполучений з входом формувача прямокутних сигна лів, а також з інформаційним входом першого ключа, вихід якого сполучений з входом задавач числа імпульсів, вхід інвертора сполучений з виходом формувача прямокутних сигналів і з лічильним входом першого лічильника імпульсів, вихід другого диференціювального блока сполучений з R входом першого тригера, вихід уз годжу вального підсилювача сполучений з входом вимірювача пікового значення, а вихід першого блока пам'яті сполучений з першим входом блока порівняння, другий вхід якого сполучений з виходом першого блока постійної опорної напруги, другий ключ, другий елемент І, блок множення частоти імпульсів, другий лічильник імпульсів, другий блок пам'яті, перемножу вальний цифре - аналоговий перетворювач і комутатор, причому вихід другого елемента І сполучений з керувальним входом другого ключа, перший вхід другого елемента І сполучений з прямим виходом першого тригера, а другий вхід об'єднаний з керувальним входом комутатора і сполучений з виходом другого блока постійної напруги, вихід першого елемента І через послідовно з'єднані другий ключ і блок множення частоти імпульсів сполучений з лічильним входом другого лічильника імпульсів, виходи прямих розрядів якого сполучені з групою адресних входів другого блока пам'яті, група виходів якого порозрядно сполучена з групою цифрових входів перем ножу вального цифро - аналогового перетворювача, аналоговий вхід якого сполучений з виходом першого ключа, а вихід - з другим інформаційним входом комутатора, перший інформаційний вхід якого сполучений з виходом першого ключа, а вихід комутатора сполучений з входом підсилювача потужності, причому вхід "Скид " другого лічильника імпульсів сполучений з виходом першого лічильника імпульсів (див Заявку України на винахід № 2000127282, М кл G05D 19/02, 01 02 2001) Такий пристрій є найбільш близьким по технічній суті і прийнятий за прототип Недоліком відомого пристрою є обмежена область використання, обумовлена відсутністю можливості одночасної дії на випробуваний об'єкт вібраційного навантаження і імггуючих дію на об'єкт експлуатаційних інерційних сил квазістатичного навантаження, що пояснюється відсутністю блоків перетворення, формування і комутації Структурна побудова пристрою для регулювання коливань по прототипу забезпечує тільки можливість формування імпульсних послідовностей з регулюванням шпаруватості, завданням необхідного числа імпульсів, а також сейсмічних сигналів типу "Биття", але не забезпечує одночасну дію на випробуваний об'єкт вібраційного навантаження і імггуючих дію на випробуваний об'єкт експлуатаційних інерційних сил квазістатичного навантаження В основу винаходу поставлене завдання удосконалення пристрою для регулювання коливань, у якому забезпечується формування як імпульсних послідовностей з регулюванням шпаруватості, сейсмічних коливань типу "Биття " при одночасному забезпеченні дії на випробуваний об'єкт вібраційного навантаження сейсмічних сигналів типу " Биття" і імггуючих дію на випробуваний об'єкт експлуатаційних сил квазістатичного навантаження, що призводить до розширення класу вирішуваних 44565 задач і області використання пристрою входом суматора, вихід якого сполучений з входом Поставлене завдання вирішується тим, що підсилювача потужності інформаційні входи трепристрій для регулювання коливань, який містить тього і четвертого ключів сполучені з виходами генератор періодичних сигналів, вихід якого сполутретього і четвертого блоків постійної напруги ВІДчений з інформаційним входом регулятора ампліПОВІДНО, об'єднані другі входи третього і четвертотуди, послідовно з'єднані підсилювач потужності, го елементів І сполучені з виходами п'ятого блока вібратор, віброперетворювач і уз годжу вальний підпостійної напруги, а вихід уз годжу вального підсисилювач, а також блок порівняння, вихід якого сполювача через полосовий фільтр, зашунтований лучений з керувальним входом регулятора ампліп'ятим ключем, сполучений з входом вимірювача туди, послідовно з'єднані формувач прямокутних пікового значення сигналів, перший диференціювальний блок, перЗастосування заявляемого пристрою разом з ший елемент І, перший тригер і перший ключ, поусіма суттєвими ознаками, включаючи ВІДМІННІ, заслідовно з'єднані інвертор і другий диференціювабезпечує формування сейсмічних сигналів типа льний блок, послідовно з'єднані задавач числа ім"Биття" з одночасним формуванням сигналу квазіпульсів, лічильник імпульсів і другий тригер, послістатичного навантаження, що імггує дію інерційних довно з'єднані вимірювач пікового значення і персил за рахунок введення додаткових блоків комуший блок пам'яті, а також третій диференціювальтації ний блок, вхід якого сполучений з прямим виходом Алгоритм формування імпульсної ПОСЛІДОВНОпершого тригера, об'єднаним з керувальним вхоСТІ сигналів типу "Биття" з одночасним формувандом першого блока пам'яті, а вихід - з R - входом ням сигналу квазістатичного навантаження реалідругого тригера, прямий вихід якого сполучений з зується за рахунок додаткового введення додаткодругим входом першого елемента І, вихід регулявих ключів, суматора, полосового фільтра, елеметора амплітуди сполучений з входом формувача нтів І, блоків постійної напруги, що призводить до прямокутних сигналів, а також з інформаційним надходження на вхід обмотки рухомої котушки вібвходом першого ключа, вихід якого сполучений з ратора імпульсних сигналів постійної амплггуди входом задавач числа імпульсів, вхід інвертора позитивної полярності при формуванні прямого сполучений з виходом формувача прямокутних сивходу рухомої системи вібростенда і імпульсних гналів і з лічильним входом першого лічильника імсигналів постійної амплггуди негативної полярності пульсів, вихід другогодиференціювального блока при формуванні зворотного хода для установки сполучений з R - входом першого тригера, а вихід рухомої системи вібростенда в вихідний стан першого блока пам'яті сполучений з першим вхоТакий технічний ефект призводить до розшидом блока порівняння, другий вхід якого сполучерення класу вирішуємих пристроєм задач і області ний з виходом першого блока постійної опорної його застосування, що знижує затрати на розробку напруги, другий ключ, другий елемент І, блок мнонового випробуваного обладнання за рахунок заження частоти імпульсів, другий лічильник імпульстосування стандартних блоків автоматики і обчисів, другий блок пам'яті, перемножувальний цифслювальної техніки ро-аналоговий перетворювач і комутатор, причому На фігурі наведена структурна схема привихід другого елемента І сполучений з керувальстрою для регулювання коливань ним входом другого ключа, перший вхід другого елемента І сполучений з прямим виходом першого Пристрій для регулювання коливань містить тригера, а другий вхід об'єднаний з керувальним генератор 1 періодичних сигналів, регулятор 2 амвходом комутатора і сполучений з виходом другоплггуди, перший ключ 3, підсилювач 4 потужності, го блока постійної напруги, вихід першого елеменвібратор 5, віброперетворювач 6, узгоджувальний та І через послідовно з'єднані другий ключ і блок підсилювач 7, вимірювач 8 пікового значення, пермноження частоти імпульсів сполучений з лічильший блок 9 пам'яті, блок 10 порівняння, формувач ним входом другого лічильника імпульсів, виходи 11 прямокутних сигналів, інвертор 12, перший ліпрямих розрядів якого сполучені з групою адресчильник 13 імпульсів, перший диференціювальний них входів другого блока пам'яті, група виходів блок 14, перший елемент 151, перший і другий якого порозрядно сполучена з групою цифрових тригери 16, 17 ВІДПОВІДНО, другий диференціювавходів перемножу вального цифроаналогового пельний блок 18, задавав, 19 числа імпульсів, третій ретворювача, аналоговий вхід якого сполучений з диференціювальний блок 20, другий ключ 21, друвиходом першого ключа, а вихід - з другим інфоргий елемент 22 І, блок 23 множення частоти імпумаційним входом комутатора, перший інформаційльсів, другий лічильник 24 імпульсів, другий блок ний вхід якого сполучений з виходом першого клю25 пам'яті, перемножувальний цифроаналоговий ча, причому вхід " Скид" другого лічильника імпуперетворювач 26, комутатор 27, перший і другий льсів сполучений з виходом першого лічильника блоки 28, 29 постійної напруги ВІДПОВІДНО Третій, імпульсів, ВІДПОВІДНО винаходу, пристрій додаткочетвертий і п'ятий ключі ЗО, 31, 32 ВІДПОВІДНО, ПОво містить третій, четвертий і п'ятий ключі, полосоЛОСОВИЙ фільтр 33, суматор 34, третій і четвертий вий фільтр і суматор, третій і четвертий елементи елементи 35 і 36 І, третій, четвертий і п'ятий блоки І, причому вихід комутатора сполучений з першим 37 38, 39 постійної напруги ВІДПОВІДНО підсумовувальним входом суматора, другий підсуБлоки пристрою з'єднані наступним чином мовувальний вхід якого через послідовно з'єднані Вихід генератора 1 періодичних сигналів через третій елемент І і третій ключ сполучений з пряпослідовно з'єднані регулятор 2 амплггуди, пермим виходом першого тригера, інверсний вихід ший ключ 3, комутатор 27, суматор 34 і підсилювач якого через послідовно сполучені четвертий еле4 потужності сполучений з обмоткою рухомої котумент І і четвертий ключ сполучений з віднімальним шки (на фіг не показано) вібратора 5 На випробуваному об'єкті (на фіг не позначений) установле 8 44565 ний віброперетворювач 6, вихід якого через посліблока 37 постійної напруги, а інформаційний вхід довно з'єднані уз годжу вальний підсилювач 7, почетвертого ключа 31 сполучений з виходом четвелосовий фільтр 33, зашунтований п'ятим ключем ртого блока 38 постійної напруги Керувальний 32, і вимірювач 8 пікового значення сполучений з вхід п'ятого ключа сполучений з виходом шостого інформаційним входом першого блока 9 пам'яті, блока 40 постійної напруги вихід якого сполучений з першим входом блока 10 Пристрій для регулювання коливань функціопорівняння, другий вхід якого сполучений з вихонує в трьох режимах (А, В, С) і працює таким чидом першого блока 28 постійної напруги, а вихід ном блока 10 порівняння сполучений з керувальним РЕЖИМ А - режим формування імпульсних повходом регулятора 2 амплітуди слідовностей Вихід регулятора 2 амплітуди сполучений таНа керувальному вході комутатора 27 і на друкож з входом формувача 11 прямокутних сигналів, гому вході другого елемента 22 І нульові рівні Певихід якого через перший диференціювальний рший і другий тригери 16, 17 знаходяться в нульоблок 14 сполучений з першим входом першого вому стані Перший, другий, третій і четвертий елемента 15 1, другий вхід якого сполучений з пряключі 3, 21, ЗО і 31 розімкнуті, п'ятий ключ 32 замим виходом другого тригера 17 мкнений S - вхід другого тригера 17 сполучений з вихоНа других входах третього і четвертого елемедом переповнення першого лічильника 13 імпульнтів 35 і 36 І нульові рівні Тому третій і четвертий сів, лічильний вхід якого, об'єднаний з входом інключі ЗО, 31 розімкнуті при одиночному і нульововертора 12 і входом першого диференціювального му станах першого тригера 16 Перший і другий ліблока 14, сполучений з виходом формувача 11 чильники 13, 24 імпульсів знаходяться в нульовопрямокутних сигналів Вихід першого елемента 15 му стані На другому підсумовувальному і віднімаІ сполучений з S - входом першого тригера 16, R льному входах суматора 34 нульові рівні Якщо на вхід якого через другий диференціювальний блок керувальному вході комутатора 27 нульовий рі18 сполучений з виходом інвертора 12 вень, то на вихід комутатора 27 надходить сигнал з його першого інформаційного входу, тобто з виПрямий вихід першого тригера 16 сполучений ходу першого ключа 3 Якщо на керувальному вхоз об'єднаними керувальним входом першого клюді комутатора 27 присутній одиничний рівень, то ча 3, першим входом другого елемента 22 І і керуна вихід комутатора 27 надходить сигнал з його вальним входом першого блока 9 пам'яті безпоседругого інформаційного входу, тобто з виходу передньо, через третій диференціювальний блок 20 рем ножу вального цифроаналогового перетворюз R - входом другого тригера 17, а через третій вача 26 елемент 35 І - з керувальним входом третього ключа ЗО Генератор 1 періодичних сигналів виробляє на виході періодичні сигнали, зокрема, синусоїдальДругий вхід третього елемента 35 І сполучений сигнал, який через регулятор 2 амплггуди надний з виходом п'ятого блока 39 постійної напруги ходить на вхід першого ключа З В вихідному стані Вихід першого ключа 3 через задавав \ 19 числа перший тригер 16 знаходиться в нулі, тому перший імпульсів сполучений з входом "Зупинка" першого ключ 3 розімкнутий і сигнали не надходять в обмолічильника 13 імпульсів Вихід першого елемента тку рухомої котушки вібратора 5 15 І через послідовно з'єднані другий ключ 21 і блок 23 множення частоти імпульсів сполучений з На виході формувача 11 прямокутних сигналів лічильним входом другого лічильника 24 імпульсів, формуються прямокутні сигнали, які диференціюрозрядні виходи якого сполучені з адресними вхоються першим диференціювальним блоком 14 Індами другого блока 25 пам'яті, група виходів якого вертовані інвертором 12 імпульсні сигнали дифесполучена з цифровими входами перемножувальренціюються другим диференціювальним блоком ного цифроаналогового перетворювача 26, анало18 і надходять на R - вхід першого тригера 16, підговий вхід якого сполучений з виходом першого тверджуючи його нульовий стан ключа 3, а вихід пермножувального цифроаналоПрямокутні сигнали з виходу формувача 11 гового перетворювача 26 сполучений з другим інпрямокутних сигналів надходять на лічильний вхід формаційним входом комутатора 27 першого лічильника 13 імпульсів, який формує часовий інтервал між імпульсами, що надходять в Керувальний вхід комутатора 27 і другий вхід обмотку рухомої котушки вібратора 5 другого елемента 22 І об'єднані і сполучені з виходом другого блока 29 постійної напруги Вхід При формуванні сигналу на виході перепов"Скид" другого лічильника 24 імпульсів сполучений нення першого лічильника 13 імпульсів на другому з виходом переповнення першого лічильника 13 вході першого елемента 15 І буде присутній одиімпульсів ничний рівень Інверсний вихід першого тригера 16 через четТому при формуванні позитивного імпульсу на вертий елемент 36 І сполучений з керувальним виході першого диференціювального блоку 14, на входом четвертого ключа 31 Другий вхід четвервиході першого елемента 15 І формується імпультого елемента 36 І сполучений з виходом п'ятого сний сигнал, який надходить на S - вхід першого блока 39 постійної напруги тригера 16, установлюючи його в одиницю В цей момент часу перший ключ 3 замикається, одночасВиходи третього і четвертого ключів ЗО, 31 ВІДно одиничний рівень з прямого виходу першого ПОВІДНО сполучені з другим підсумовувальним і тригера 16 надходить на керувальний вхід першовіднімальним входами ВІДПОВІДНО суматора 34, пего блока 9 пам'яті і підготовлює його до вимірюрший підсумовувальний вхід якого сполучений з вання вихідного сигналу уз годжу вального підсилювиходом комутатора 27 Інформаційний вхід тревача 7, а сигнал з виходу генератора 1 перюдичтього ключа ЗО сполучений з виходом третього 44565 10 них сигналів надходить через регулятор 2 амплггуРЕЖИМ С - режим формування імпульсних поди, перший ключ 3, комутатор 27, суматор 34 і підслідовностей типу "Биття" з одночасним формусилювач 4 потужності в обмотку рухомої котушки ванням квазістатичного навантаження, що імггує вібратора 5 дію інерційних сил на випробуваний об'єкт В цьому режимі, що доповнює режим В, п'ятий ключ 32 Вихідний сигнал віброперетворювача 6 через розмикається, на другі входи третього і четвертого уз годжу вальний підсилювач 7, п'ятий ключ 32 і виелементів 35 І і 36 І надходять одиничні рівні з вимірювач 8 пікового значення надходить на інфорходу п'ятого блока 39 постійної напруги Тому при маційний вхід першого блока 9 пам'яті, який фіксує одиничному стані першого тригера 16 третій ключ максимальне значення цього сигналу Зафіксоване в першому блоці 9 пам'яті макси30 буде замкненим, а четвертий ключ 31 буде розімальне значення сигналу збудження вібратора 5 в мкненим момент паузи порівнюється в блоці 10 порівняння При цьому постійний рівень сигналу з виходу з постійним опорним сигналом з виходу першого третього блока 37 постійної напруги через третій блока 28 постійної напруги, а вихідний сигнал блоключ ЗО надходить на другий підсумовувальний ка 10 порівняння надходить на керувальний вхід вхід суматора 34, а на перший підсумовувальний регулятора 2 амплггуди, тим самим відбувається вхід суматора 34 надходить сигнал з виходу комупідстройка амплггудних значень імпульсів збутатора 27, що імггує вібраційне навантаження сейдження вібратора 5 до рівня постійної опорної насмічним сигналом типу "Биття" пруги UOp першого блока 28 постійної напруги На віднімальний вхід суматора 34 надходить ВИХІДНІ прямокутні сигнали формувача 11 прясигнал нульового рівня, тому що четвертий ключ мокутних сигналів після інвертування інвертором 31 буде розімкненим 12 диференціюються другим диференціювальним Таким чином, випробуваний об'єкт, що устаноблоком 18 і надходить на R - вхід першого тригера влюється на рухомій частині вібратора 5, підлягає 16, установлюючи цей тригер в нуль одночасній дії вібраційного навантаження сейсмічним сигналом типу "Биття" і імггуючих дії на об'єкт При цьому розмикається перший ключ 3, а експлуатаційних інерційних сил квазістатичного другий тригер 17 установлюється в нуль після наднавантаження, причому таке навантаження форходження на його R - вхід імпульсу з виходу тремують в формі ПОСЛІДОВНОСТІ прямокутних імпультього диференціювального блока 20 сів РЕЖИМ В - режим формування сейсмічних сигналів типа " Биття " При нульовому стані першого тригера 16 на виході четвертого елемента 36 І буде присутній В цьому режимі на керувальний вхід комутатоодиничний рівень Четвертий ключ 31 буде зара 27 і на другий вхід другого елемента 22 І надхомкненим, а третій ключ ЗО буде розімкненим, тому дить сигнал з виходу другого блока 29 постійної що на керувальному вході цього ключа присутній напруги В цьому режимі при установленні першонульовий рівень го тригера 16 в одиницю на керувальний вхід другого ключа 21 надходить одиничний рівень сигналу При цьому постійний рівень сигналу з виходу з вихода другого елемента 22 І четвертого блока 38 постійної напруги через замкнений четвертий ключ 31 надходить на віднімаДругий ключ 21 буде замкнений в проміжок чальний вхід суматора 34, на підсумовувальні входи су одиничного стану першого тригера 16 Позитивякого в цей проміжок часу надходять нульові рівні ний імпульс з виходу першого елемента 15 І надходить через замкнений другий ключ 21 на вхід Таким чином, в цей проміжок часу формується блока 23 множення частоти імпульсів, з виходу зворотний хід рухомої частини вібратора 5 за раякого сигнал, що має більш високу частоту формухунок надходження сигналу зворотної полярності в вання імпульсів, надходить на лічильний вхід друобмотку рухомої котушки вібратора 5, що призвогого лічильника 24 імпульсів Цифровий код з прядить до її установлення в вихідний стан мих виходів розрядів другого лічильника 24 імпуПри формуванні імпульсу на виході переповльсів надходить на адресні входи другого блока 25 нення першого лічильника 13 імпульсів цей імпам'яті В другому блоці 25 пам'яті зафіксовані пульс надходить на вхід "Скид" другого лічильника значення функції " Синус " і при надходженні на 24 імпульсів, установлюючи його в нульовий стан адресні входи другого блока 25 пам'яті кодових При реалізації режимів А, В, С задавач 19 чискомбінацій на групу цифрових входів перемножула імпульсів по програмі навантаження підраховує вального цифроаналогового перетворювача 26 КІЛЬКІСТЬ імпульсів імпульсних послідовностей і при надходять значення функції" Синус " досягненні необхідного їх числа зупиняє роботу першого лічильника 13 імпульсів, тим самим функНа аналоговий вхід перемножувального цифціонування пристрою закінчується роаналогового перетворювача 26 надходить сигнал напівсинуса стабілізованої амплггуди з виходу Найменування елементів пристрою першого ключа 3 (в проміжок часу замкненого ста1 - генератор періодичних сигналів ну першого ключа 3) Таким чином, на виході пере2 - регулятор амплітуди множувального цифроаналогового перетворювача 3 —перший ключ 26 формується синусоїдальний сигнал, обвідна 4 - підсилювач потужності якого визначається формою сигналу на виході 5 - вібратор першого ключа 3, тобто сигнал, що моделює в 6 - віброперетворювач першому наближенні сейсмічні сигнали типа "Бит7 - уз годжу вальний підсилювач тя" Цей сигнал проходить через комутатор 27 і су8 - вимірювач пікового значення матор 33 і підсилювач 4 потужності на вхід вібра9 - перший блок пам'яті тора 5 10 - блок порівняння 11 11 -формувач прямокутних сигналів 12 - інвертор 13 - перший лічильник імпульсів 14 - перший диференціювальнии блок 15 - перший елемент І 16 - перший тригер 17 - другий тригер 18 - другий диференціювальнии блок 19 - задавач числа імпульсів 20 - третій диференціювальнии блок 21 - другий ключ 22 - другий елемент І 23 - блок множення частоти імпульсів 24 - другий лічильник імпульсів 25 - другий блок пам'яті 44565 12 26 - перемножувальний цифроаналоговий перетворювач 27 - комутатор 28 - перший блок постійної напруги 29 - другий блок постійної напруги 30 -третій ключ 31 - четвертий ключ 32 - п'ятий ключ 33 - полосовий фільтр 34 - суматор З 5 - третій елемент І 36 - четвертий елемент І 37 -третій блок постійної напруги 38 - четвертий блок постійної напруги 39 - п'ятий блок постійної напруги ФІГ. ДП "Український інститут промислової власності "(Укрпатент) Україна, 04119, Киів-119, вул сім'ї Хохлових, 15 (044) 456-20-90 6

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Puz'ko Ihor Danylovych, Khvorost Volodymyr Andriiovych

Автори російською

Пузько Игорь Данилович, Хворост Владимир Андреевич

МПК / Мітки

МПК: G05D 19/00

Мітки: регулювання, коливань, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-44565-pristrijj-dlya-regulyuvannya-kolivan.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для регулювання коливань</a>

Подібні патенти